โปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่เรียกฟังก์ชัน InitializeSecurityContext ร่วมกับค่าสถานะ ISC_REQ_EXTENDED_ERROR อาจพบความล้มเหลวของการเจรจา TLS/SSL บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975858 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ


พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • เรียกแอพลิเคชันหรือการบริการ InitializeSecurityContext ทำงานร่วมกับการ ISC_REQ_EXTENDED_ERROR ตั้งค่าสถานะบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7
 • โปรแกรมประยุกต์หรือบริการอาศัยแอททริบิวต์ที่ส่งคืน ISC_RET_EXTENDED_ERROR ค่าสถานะ
ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมประยุกต์หรือบริการอาจประสบความล้มเหลวของฟังก์ชันหรือข้อยกเว้น

ตัวอย่างเช่น การเจรจาต่อรองการขนส่งเลเยอร์ความปลอดภัย (TLS) ล้มเหลวเมื่อมีการติดตั้ง Microsoft Office Communicator Server 2007 R2 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 บางฟังก์ชันจะทำงานใน Office เซิร์ฟเวอร์ Communicator 2007 R2 ที่เป็นสาเหตุของปัญหานี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากค่าสถานะแอตทริบิวต์ที่ถูกส่งกลับจากฟังก์ชันInitializeSecurityContextที่ไม่ประกอบด้วยค่าสถานะISC_RET_EXTENDED_ERROR แอพลิเคชันอาศัยค่าสถานะISC_RET_EXTENDED_ERRORส่งคืน ดังนั้น จึง เป็นความล้มเหลวของฟังก์ชันหรือข้อยกเว้นเกิดขึ้น

การแก้ไข

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 7

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows Server 2008 R2 และ Windows 7

แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) เป็นส่วนสำคัญในการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Schannel.dll6.1.7600.20719220,67226-พฤษภาคม-201010:48x 86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Schannel.dll6.1.7600.20719344,06426-พฤษภาคม-201011:32x 64
Schannel.dll6.1.7600.20719220,67226-พฤษภาคม-201010:48x 86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Schannel.dll6.1.7600.20719635,90426-พฤษภาคม-201010:12IA-64
Schannel.dll6.1.7600.20719220,67226-พฤษภาคม-201010:48x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7 ได้รับการสนับสนุน


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975858 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,823
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb975858 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,828
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb975858 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,808
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975858_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,421
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_05c5e4e6a9fcbf8dba80ed919cc639d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20719_none_dd9644724bccbce3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-ความปลอดภัย-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20719_none_22c5f44acf77a536.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม12,919
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)11:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ได้รับการสนับสนุน


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_0b179317b6aa5a2d9b134f3e99700c7c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20719_none_e5aceaf94aa6c3af.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_dd8024aebb1cbb30550b2bb6319b7bd9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20719_none_a8ef1a0a88822022.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,060
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_df2ddc17684dd14436facdef7267c511_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20719_none_db02d0ac564a5764.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-ความปลอดภัย-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20719_none_7ee48fce87d5166c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม12,921
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)12:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975858 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,833
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb975858 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,260
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb975858 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,060
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb975858 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,043
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975858_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,357
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-ความปลอดภัย-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20719_none_89393a20bc35d867.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,945
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)11:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ Itanium


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_3e165e55531fef3d04f106c261cc14ae_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20719_none_edba930183a67ef6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_df2ddc17684dd14436facdef7267c511_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20719_none_7ee5d91e9deaef2a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-ความปลอดภัย-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20719_none_22c79840cf75ae32.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม12,920
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)12:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975858 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,834
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb975858 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,054
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975858_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,958
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)14:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-ความปลอดภัย-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20719_none_89393a20bc35d867.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,945
วัน (UTC)26-พฤษภาคม-2010
เวลา (UTC)11:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันInitializeSecurityContext (Schannel)แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa375924 (VS.85).aspx

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับบทบาทเซิร์ฟเวอร์สมาชิกของ Office สื่อสาร Server 2007 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
982021 สนับสนุนจะพร้อมใช้งานสำหรับบทบาทเซิร์ฟเวอร์สมาชิก Office สื่อสาร Server 2007 R2 บนระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 R2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975858 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 ตุลาคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbqfe kbHotfixServer kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB975858 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975858

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com