โปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่ใช้โปรแกรมควบคุมตัวกรองระบบแฟ้มอาจพบฟังก์ชันล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista, Windows Server 2003 หรือ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975759 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

โปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่ใช้โปรแกรมควบคุมตัวกรองระบบแฟ้มอาจพบความล้มเหลวของฟังก์ชันบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista:
 • windows Server 2008


ตัวอย่างเช่น โปรแกรมประยุกต์จะทำแบบจำลองของข้อมูลในเวลาจริงกับไดรฟ์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมควบคุมตัวกรองระบบแฟ้ม อย่างไรก็ตาม โปรแกรมประยุกต์ไม่พบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนไดรฟ์ข้อมูลบางอย่าง ดังนั้น ข้อมูลไม่ถูกจำลองแบบไปยังไดรฟ์อื่น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการแย่งชิงในตัวจัดการตัวกรอง

เมื่อมีการกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูล และเฟรมใหม่ถูกสร้าง โดยตัวจัดการตัวกรองในเวลาเดียวกัน แย่งอาจเกิดขึ้น เมื่อเกิดการแย่งชิง ตัวกรองตัวจัดการทราน misses ไดรฟ์ข้อมูลการเมาท์ใหม่ ดังนั้น บางแฟ้มระบบฟิลเตอร์ไดรเวอร์ไม่สามารถแนบกับไดรฟ์ข้อมูลสำหรับการดำเนินการ I/O ของตัวกรอง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
 • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • windows Server 2008 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

คำแนะนำในการติดตั้ง

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เราขอแนะนำให้ คุณติดนอกจากนี้ตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 978243สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
978243มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่ใช้เริ่มระบบใหม่ใน Windows Server 2003 Service Pack 2 อย่างกะทันหันหลังจากโปรแกรมแก้ไขด่วน 971280 หรือการรักษาความปลอดภัยปรับปรุง 971486 (MS09 058)

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2003
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะตั้งเป็นแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Fltmgr.sys5.2.3790.4601132,09609 2009 Oct20:00x86SP2
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.46012,499,58409 2009 Oct21:08ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.46012,310,65609 2009 Oct19:58x86SP2
Ntkrpamp.exe5.2.3790.46012,351,10409 2009 Oct19:58ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Ntoskrnl.exe5.2.3790.46012,459,13609 2009 Oct21:08x86SP2
สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Fltmgr.sys5.2.3790.4601229,37625 2009 พฤศจิกายน06:37x64SP2
hal.dll5.2.3790.4354280,06425 2009 พฤศจิกายน06:38x64SP2
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.46014,613,63225 2009 พฤศจิกายน06:38x64SP2
Ntoskrnl.exe5.2.3790.46014,540,41625 2009 พฤศจิกายน06:38x64SP2
สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Fltmgr.sys5.2.3790.4601476,16025 2009 พฤศจิกายน06:36IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdll.dll5.2.3790.44551,646,59225 2009 พฤศจิกายน06:37IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.46016,581,24825 2009 พฤศจิกายน06:37IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16825 2009 พฤศจิกายน06:37x86SP2WOW
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับหนึ่งหรือทั้งสองของระบบปฏิบัติการเหล่านี้ เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Fltmgr.sys6.0.6001.22547189,00023 2009 Oct18:16x86
Fltmgr.sys6.0.6002.22250188,98423 2009 Oct18:00x86
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.225473,600,45623 2009 Oct18:16ไม่สามารถใช้งานได้
Ntoskrnl.exe6.0.6001.225473,548,74423 2009 Oct18:16ไม่สามารถใช้งานได้
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.222503,600,95223 2009 Oct18:00ไม่สามารถใช้งานได้
Ntoskrnl.exe6.0.6002.222503,549,75223 2009 Oct18:00ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Fltmgr.sys6.0.6001.22547272,45623 2009 Oct18:36x64
Fltmgr.sys6.0.6002.22250273,97623 2009 Oct18:01x64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.225474,678,72823 2009 Oct18:37x64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.222504,691,00023 2009 Oct18:01x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Fltmgr.sys6.0.6001.22547592,45623 2009 Oct18:09IA-64
Fltmgr.sys6.0.6002.22250592,44023 2009 Oct17:53IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.225479,483,84823 2009 Oct18:09IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.222509,465,91223 2009 Oct17:53IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb975759_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36726 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69426 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71326 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42226 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69026 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70126 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42526 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69426 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71326 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42226 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43026 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-filtermanager-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22547_none_116ed9ab4403c710.manifestไม่สามารถใช้งานได้12,34023 2009 Oct19:27ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-filtermanager-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22250_none_134379a1413886c4.manifestไม่สามารถใช้งานได้12,34023 2009 Oct21:54ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22547_none_6c95c859cd5ac7f3.manifestไม่สามารถใช้งานได้17,80623 2009 Oct19:37ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22250_none_6e6a684fca8f87a7.manifestไม่สามารถใช้งานได้17,80623 2009 Oct21:57ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-filtermanager-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22547_none_6d8d752efc613846.manifestไม่สามารถใช้งานได้12,60423 2009 Oct19:45ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22250_none_6f621524f995f7fa.manifest หน้าต่าง - filtermanager -ไม่สามารถใช้งานได้12,60423 2009 Oct19:01ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22547_none_c8b463dd85b83929.manifestไม่สามารถใช้งานได้16,51223 2009 Oct19:50ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22250_none_ca8903d382ecf8dd.manifestไม่สามารถใช้งานได้16,51223 2009 Oct19:04ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37526 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70626 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72326 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43026 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70226 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71126 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43326 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70626 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72326 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43026 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43826 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-filtermanager-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22547_none_11707da14401d00c.manifestไม่สามารถใช้งานได้12,60123 2009 Oct18:57ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-filtermanager-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22250_none_13451d9741368fc0.manifestไม่สามารถใช้งานได้12,60123 2009 Oct18:36ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22547_none_6c976c4fcd58d0ef.manifestไม่สามารถใช้งานได้16,81923 2009 Oct19:00ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22250_none_6e6c0c45ca8d90a3.manifestไม่สามารถใช้งานได้16,81923 2009 Oct18:39ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42526 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,53026 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70626 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42926 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,53426 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71826 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42626 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb975759_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43426 2009 Oct14:20ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการตัวกรอง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa488191.aspx

กระจาย

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจพร้อมใช้งานกับบริษัทของคุณสำหรับการกระจาย ด้วยชื่อเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดเงื่อนไขและความต้องการ

หากคุณสนใจ กรุณา emailredistpm@microsoft.comมีบรรทัดหัวเรื่อง:KB975759 – การร้องขอการกระจาย [ป้อนชื่อของบริษัท].

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975759 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbqfe kbHotfixServer kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB975759 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975759

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com