มีหน่วยความจำรั่วเมื่อคุณเปิดเว็บเพจที่ประกอบด้วยการอ้างอิงแบบวงกลมใน iframe

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975736 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณดูเว็บเพจที่ใช้เมธอดwindow.openเมื่อต้องเปิดเว็บเพจที่สองในหน้าต่างใหม่
 • หน้าต่างใหม่เปิดประกอบด้วยองค์ประกอบ IFRAME ที่โหลดเพจที่มีการอ้างอิงแบบวงกลม
ในสถานการณ์สมมตินี้ เป็นหน่วยความจำเกิดรั่วไหลทุกครั้งที่คุณเปิดหน้าต่าง

การรั่วไหลนี้สามารถเกิดขึ้นถ้า iframe โหลดเพจที่ประกอบด้วยตัวควบคุม Telerik RadGrid รางวัลการเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสังเกตว่า ไบต์ส่วนตัว เพิ่ม โดย 3 MB สำหรับการดำเนินการทุกwindow.open หลังจากที่บางเปิด และปิดการดำเนินงาน ประสิทธิภาพของระบบลดลงอย่างมาก

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ใช้ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน (Perfmon.exe) ในการตรวจสอบประสิทธิภาพ ตรวจสอบ ไบต์ส่วนตัว สำหรับ Internet Explorer

หมายเหตุ
ถ้าคุณเรียกดูไปยังเพจที่โฮสต์ iframe โดยตรง จึงไม่เกิดปัญหาขึ้น

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

หมายเหตุ โปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2416400 (MS10-090) ก่อนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2416400MS10-090: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer

ข้อมูลรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer 6 และ 7 ในคอมพิวเตอร์ คุณต้องเพิ่มค่ารีจิสทรีเพื่อเปิดใช้งานการแก้ไข เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว กด ENTER
 2. ค้นหา และด้านหนึ่งของคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. ในการ แก้ไข เมนู การชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก คีย์.
 4. ชนิด FEATURE_ADDITIONAL_MEMORY_CLEANUP_KB975736แล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวา FEATURE_ADDITIONAL_MEMORY_CLEANUP_KB975736ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 6. ชนิด Iexplore.exeแล้ว กด ENTER
 7. คลิกขวา Iexplore.exeแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 8. ในการ ค่าข้อมูล กล่อง ชนิด 1แล้ว คลิก ตกลง.
 9. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
หมายเหตุ โปรแกรมประยุกต์ที่โฮสต์การควบคุมเว็บเบราว์เซอร์(WebOC) หรือ MSHTML สามารถยินยอมเข้าร่วมในการแก้ไข โดยการเพิ่มรายการรีจิสทรีข้างต้น แทนค่า DWORD จาก "iexplore.exe" ให้เป็นชื่อของแอพลิเคชัน (<appname>.exe)

เกิดปัญหา ใน Internet Explorer 8 หรือ Internet Explorer 9 อย่างไรก็ตาม พร้อมหมายเลขรุ่นของ Internet Explorer ที่ติดตั้ง ถ้าคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ที่โฮสต์โดยเว็บเบราว์เซอร์ control(WebOC) หรือ MSHTML เรียกดูเพ แล้วยังมีปัญหา โปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวสามารถเลือกลงในการแก้ไข โดยการเพิ่มรายการในรีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:</appname>
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้พิมพ์regeditจากนั้น กด ENTER
 2. ค้นหา และด้านหนึ่งของคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. ในการ แก้ไข เมนู การชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก คีย์.
 4. ชนิด FEATURE_ADDITIONAL_IE8_MEMORY_CLEANUPแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวา FEATURE_ADDITIONAL_IE8_MEMORY_CLEANUPชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 6. ชนิด <appname></appname>.exeแล้ว กด ENTER
 7. คลิกขวา <appname></appname>.exeแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 8. ในการ ค่าข้อมูล กล่อง ชนิด 1แล้ว คลิก ตกลง.
 9. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการwindow.openโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms536651 (VS.85)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบ IFRAME โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms535258 (VS.85)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงแบบวงกลม เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้
ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb250448 (VS.85)

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรือ อื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975736 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbprb kbmt KB975736 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975736

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com