Excel สำหรับข้อผิดพลาด Mac: "แอพลิเคชันออกจาก Microsoft Excel โดยไม่คาดคิด"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975724 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่ม Microsoft Excel สำหรับ Mac หรือ เมื่อคุณพยายามที่จะเปิดสมุดงาน Excel ใหม่ คุณพบกับเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
 • โปรแกรมปิดโดยไม่คาดคิด
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด:
โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Excel ปิดโดยไม่คาดคิด Mac OS X และโปรแกรมประยุกต์อื่นได้รับผลกระทบไม่ คลิก relaunch เมื่อต้องการเปิดใช้โปรแกรมประยุกต์อีกครั้ง คลิก report เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายงานไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามวิธีที่แสดงด้านล่างสำหรับ Office รุ่นของคุณ

Excel 2008 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ขั้นตอน 1: การออกจากโปรแกรมทั้งหมด และปิดหน้าต่างทั้งหมด


1. คงApple เมนู คลิก บังคับให้ออก.

2. เลือกโปรแกรมประยุกต์ในหน้าต่าง "บังคับให้ออกจากโปรแกรมประยุกต์"
หมายเหตุ คุณไม่สามารถเลิกการทำงาน ตัวค้นหา.

3. คลิกบังคับให้ออก.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
26084384. ซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้จนกว่าคุณออกจากโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด


ขั้นตอนที่ 2: การกำหนดลักษณะของ Excel ที่เอาออก
 1. ปิดการใช้งาน Microsoft Office สำหรับ Mac โปรแกรมทั้งหมด
 2. ในการ ไปยัง เมนู คลิก ภายในบ้าน .
 3. เปิด ไลบรารี.
  หมายเหตุ ที่ ไลบรารี โฟลเดอร์ถูกซ่อนใน MAC OS X Lion เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ ตัวเลือกแป้นค้างในขณะที่คุณคลิก ไปยัง เมนู
 4. เปิดโฟลเดอร์ที่กำหนดลักษณะ คลิก มุมมอง คลิกจัดเรียงตามจาก นั้นตั้งชื่อ
 5. ค้นหาแฟ้มที่ชื่อ com.microsoft.Excel.plist
 6. ถ้าคุณหาตำแหน่งของแฟ้ม คลิก และจากนั้นลาก แล้วปล่อยแฟ้มไปไว้บนเดสก์ท็อป ถ้าคุณไม่ระบุตำแหน่งแฟ้ม โปรแกรมจะใช้การกำหนดลักษณะเริ่มต้น
 7. ถ้าคุณค้นหาแฟ้ม และย้ายไปยังเดสก์ท็อป เริ่มต้น Excel และตรวจสอบว่า ยังมีปัญหา ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ออกจาก Microsoft Excel และการคืนค่าแฟ้มไปยังตำแหน่งเดิม แล้ว ไปยังขั้นตอนถัดไป ถ้าดูเหมือนว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้ คุณสามารถย้ายแฟ้ม com.microsoft.Excel.plist ขยะ
 8. ปิดการใช้งาน Microsoft Office สำหรับ Mac โปรแกรมทั้งหมด
 9. ในการ ไปยัง เมนู คลิก ภายในบ้าน .
 10. เปิดไลบรารี.
  หมายเหตุ ที่ ไลบรารี โฟลเดอร์ถูกซ่อนใน MAC OS X Lion เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ ตัวเลือกแป้นค้างในขณะที่คุณคลิก ไปยัง เมนู
 11. เปิดตัว การกำหนดลักษณะ โฟลเดอร์
 12. เปิดตัว Microsoft โฟลเดอร์
 13. ค้นหาแฟ้มที่ชื่อ com.microsoft.Excel.prefs.plist
 14. ถ้าคุณหาตำแหน่งของแฟ้ม ย้ายไปยังเดสก์ท็อป ถ้าคุณไม่ระบุตำแหน่งแฟ้ม โปรแกรมจะใช้การกำหนดลักษณะเริ่มต้น
 15. ถ้าคุณค้นหาแฟ้ม และย้ายไปยังเดสก์ท็อป เริ่มต้น Excel และตรวจสอบว่า ยังมีปัญหา ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ออกจาก Microsoft Excel และการคืนค่าแฟ้มไปยังตำแหน่งเดิม แล้ว ไปยังขั้นตอนถัดไป ถ้าดูเหมือนว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้ คุณสามารถย้ายแฟ้ม com.microsoft.Excel.prefs.plist ขยะ
 16. ปิดโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office ทั้งหมด
 17. ในการ ไปยัง เมนู คลิก ภายในบ้าน .
 18. เปิดไลบรารี.
  หมายเหตุ ที่ ไลบรารี โฟลเดอร์ถูกซ่อนใน MAC OS X Lion เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ ตัวเลือกแป้นค้างในขณะที่คุณคลิก ไปยัง เมนู
 19. เปิดตัว การกำหนดลักษณะ โฟลเดอร์
 20. เปิดตัว Microsoft โฟลเดอร์
 21. เปิดตัว Office 2008 หรือ Office 2011 โฟลเดอร์
 22. ค้นหาแฟ้มที่ชื่อ แถบเครื่องมือ Excel (12) หรือ แถบเครื่องมือของ Microsoft Excel.
 23. ถ้าคุณหาตำแหน่งของแฟ้ม ย้ายไปยังเดสก์ท็อป ถ้าคุณไม่ระบุตำแหน่งแฟ้ม โปรแกรมจะใช้การกำหนดลักษณะเริ่มต้น
 24. ถ้าคุณค้นหาแฟ้ม และย้ายไปยังเดสก์ท็อป เริ่มต้น Microsoft Excel และตรวจสอบว่า ยังมีปัญหา ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ออกจาก Microsoft Excel และการคืนค่าแฟ้มไปยังตำแหน่งเดิม แล้ว ไปยังขั้นตอนถัดไป ถ้าดูเหมือนว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้ คุณสามารถย้ายแฟ้มแถบเครื่องมือขยะ

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอน 3: Peform คลีนบูต

สำหรับข้อมูลวิธีการทำคลีเริ่มการทำงานของระบบปฏิบัติการ (OS) ดูการบทความฐานความรู้ของ Microsoft:

2398596ดำเนินการเริ่มใหม่ทั้งหมด (เซฟโหมด) เพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมแบ็คกราวน์รบกวน Office สำหรับ Mac

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 4: การเอาออก และติดตั้ง Office ใหม่

สำหรับข้อมูลวิธีการเอาออกแล้ว ติดตั้ง Office ดูการบทความฐานความรู้ของ Microsoft:

2500821 ด้วยตนเองเอา Office 2008 สำหรับ Mac ทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

2398768 วิธีการที่จะเอา Office สำหรับ Mac 2011

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้นได้ในเซฟโหมด ดำเนินการขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอน 5: ใช้ตัวเลือก "ซ่อมแซมดิสก์สิทธิ์"

คุณสามารถใช้ตัวเลือกการซ่อมแซมดิสก์สิทธิ์เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์ใน Mac OS X 10.2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า  เมื่อต้องใช้สิทธิ์บนดิสก์การซ่อมแซม ตัวเลือก การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ในการ ไปยัง เมนู คลิก ยูทิลิตี้ .
 2. เริ่มการทำงาน โปรแกรมอรรถประโยชน์ของดิสก์ โปรแกรม
 3. คลิกหลักบนฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของคุณ
 4. คลิก เครื่องช่วยแรก แท็บ
 5. คลิก สิทธิ์บนดิสก์การซ่อมแซม


หมายเหตุ โปรแกรมยูทิลิตี้การดิสก์การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง โดย Apple เท่านั้น โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ยังซ่อมแซมโฟลเดอร์ เช่นโฟลเดอร์โปรแกรมประยุกต์ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ไม่ซ่อมแซมซอฟต์แวร์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ภายในบ้านของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการซ่อมแซมดิสก์สิทธิ์ ดู AppleCare บทความต่อไปนี้: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=10671


2004 Excel Microsoft สำหรับ Mac

 1. ปิดการใช้งาน Microsoft Office สำหรับ Mac โปรแกรมทั้งหมด
 2. ในการ ไปยัง เมนู คลิก ภายในบ้าน.
 3. เปิดไลบรารี.
  หมายเหตุ ที่ ไลบรารี โฟลเดอร์ถูกซ่อนใน MAC OS X Lion เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ ตัวเลือกแป้นค้างในขณะที่คุณคลิก ไปยัง เมนู
 4. เปิดตัว การกำหนดลักษณะ โฟลเดอร์
 5. ค้นหาแฟ้มที่ชื่อ com.microsoft.Excel.plist
 6. ถ้าคุณหาตำแหน่งของแฟ้ม ย้ายไปยังเดสก์ท็อป ถ้าคุณไม่ระบุตำแหน่งแฟ้ม โปรแกรมจะใช้การกำหนดลักษณะเริ่มต้น
 7. ถ้าคุณค้นหาแฟ้ม และย้ายไปยังเดสก์ท็อป เริ่มต้น Excel และตรวจสอบว่า ยังมีปัญหา ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ออกจาก Excel และการคืนค่าแฟ้มไปยังตำแหน่งเดิม แล้ว ไปยังขั้นตอนถัดไป ถ้าดูเหมือนว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้ คุณสามารถย้ายแฟ้ม com.microsoft.Excel.plist ขยะ
 8. ปิดการใช้งาน Microsoft Office สำหรับ Mac โปรแกรมทั้งหมด
 9. ในการ ไปยัง เมนู คลิก ภายในบ้าน.
 10. เปิดไลบรารี.
  หมายเหตุ ที่ ไลบรารี โฟลเดอร์ถูกซ่อนใน MAC OS X Lion เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ ตัวเลือกแป้นค้างในขณะที่คุณคลิก ไปยัง เมนู
 11. เปิดตัว การกำหนดลักษณะ โฟลเดอร์
 12. เปิดตัว Microsoft โฟลเดอร์
 13. ค้นหาแฟ้มที่ชื่อ com.microsoft.Excel.prefs.plist
 14. ถ้าคุณหาตำแหน่งของแฟ้ม ย้ายไปยังเดสก์ท็อป ถ้าคุณไม่ระบุตำแหน่งแฟ้ม โปรแกรมจะใช้การกำหนดลักษณะเริ่มต้น
 15. ถ้าคุณค้นหาแฟ้ม และย้ายไปยังเดสก์ท็อป เริ่มต้น Excel และตรวจสอบว่า ยังมีปัญหา ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ออกจาก Excel และการคืนค่าแฟ้มไปยังตำแหน่งเดิม แล้ว ไปยังขั้นตอนถัดไป ถ้าดูเหมือนว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้ คุณสามารถย้ายแฟ้ม com.microsoft.Excel.prefs.plist ขยะ
 16. ปิดโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office ทั้งหมด
 17. ในการ ไปยัง เมนู คลิก ภายในบ้าน.
 18. เปิด ไลบรารี.
  หมายเหตุ ที่ ไลบรารี โฟลเดอร์ถูกซ่อนใน MAC OS X Lion เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ ตัวเลือกแป้นค้างในขณะที่คุณคลิก ไปยัง เมนู
 19. เปิดตัว การกำหนดลักษณะ โฟลเดอร์
 20. เปิดตัว Microsoft โฟลเดอร์
 21. ค้นหาแฟ้มที่ชื่อแถบเครื่องมือ Excel (11)
 22. ถ้าคุณหาตำแหน่งของแฟ้ม ย้ายไปยังเดสก์ท็อป ถ้าคุณไม่ระบุตำแหน่งแฟ้ม โปรแกรมจะใช้การกำหนดลักษณะเริ่มต้น
 23. ถ้าคุณค้นหาแฟ้ม และย้ายไปยังเดสก์ท็อป เริ่มต้น Excel และตรวจสอบว่า ยังมีปัญหา ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ออกจาก Excel และการคืนค่าแฟ้มไปยังตำแหน่งเดิม แล้ว ไปยังขั้นตอนถัดไป ถ้าดูเหมือนว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้ คุณสามารถย้ายแฟ้มแถบเครื่องมือ Excel (11) ขยะ
 24. เริ่ม Excel และตรวจสอบว่า ยังมีปัญหา
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ปัญหาไม่เกี่ยวข้องกับแฟ้มเหล่านี้

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น แฟ้มเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหา ถ้าเป็นกรณีนี้ คุณต้องการคืนค่าแฟ้มไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหนึ่งในแต่ละครั้ง ทดสอบโปรแกรมหลังจากที่คุณคืนค่าแฟ้มแต่ละแฟ้ม ดำเนินการดังกล่าวจนกว่าโปรแกรมเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อปัญหา ปัญหาคือแฟ้มที่คุณได้คืนค่าสุดท้ายที่สัมพันธ์กัน ลบแฟ้มนั้น โดยการลากไปขยะ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975724 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
Keywords: 
kbsurveynew kbprb dftsdahomeportal kbmt KB975724 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975724

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com