เขตข้อมูล ชื่อบัญชี บัญชี Domain และ ID ความปลอดภัยจะไม่บรรจุในเหตุการณ์ ID 5136 สำหรับ "เปลี่ยนแปลงบริการไดเรกทอรี" บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975696 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณเปิดใช้งานตรวจสอบ granular สำหรับ "เปลี่ยนแปลงบริการไดเรกทอรี" โดยใช้เครื่องมือ Auditpol.exe ในใน Windows Server 2008 ใช้หรือโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 R2
 • An Active Directory object is modified, and then an instance of event ID 5136 for "Directory Services Changes" is added to the Security log on the domain controller.
In this scenario, the values of the following attributes are missing from the event ID 5136 entry:
 • Security ID
 • Account Name
 • Account Domain
The issue leads to security concerns because the domain controller does not record which user account made such changes.

The event log entry for event ID 5136 resembles the following when this issue occurs:

Log Name: Security
Source: Microsoft-Windows-Security-Auditing
วันที่:date>
Event ID: 5136
Task Category: Directory Service Changes
Level: Information
Keywords: Audit Success
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computer name>
Description: A directory service object was modified.
Subject:
Security ID: NULL SID
Account Name: -
Account Domain: -
Logon ID:logon ID>

สาเหตุ

This problem occurs because the logon session for the user expires before the event is logged in the Security log. When the logon session expires, the audit has an invalid logon ID and cannot retrieve the required information about the user.

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

To apply this hotfix, the computer must be running one of the following operating systems:
 • windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
Additionally, the computer must have the Active Directory Domain Services (AD DS) role installed.
For more information about how to obtain a Windows Server 2008 service pack, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
968849How to obtain the latest service pack for Windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2008 file information note
สิ่งสำคัญWindows Vista hotfixes and Windows Server 2008 hotfixes are included in the same packages. However, only "Windows Vista" is listed on the Hotfix Request page. To request the hotfix package that applies to one or both operating systems, select the hotfix that is listed under "Windows Vista" on the page. โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • The files that apply to a specific product, SR_Level (RTM, SPn), and service branch (LDR, GDR) can be identified by examining the file version numbers as shown in the following table.
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxwindows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxwindows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 is integrated into the release version of Windows Server 2008.
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากin the "Additional file information for Windows Server 2008" section. MUM files and MANIFEST files, and the associated security catalog (.cat) files, are extremely important to maintain the state of the updated components. แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
For all supported x86-based versions of Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ntdsa.mofไม่สามารถใช้งานได้227,72501-Apr-200918:56ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdsai.dll6.0.6001.225341,950,72005-Oct-200913:52x86
Ntdsa.mofไม่สามารถใช้งานได้227,72503-Apr-200920:49ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdsai.dll6.0.6002.222381,950,72005-Oct-200913:43x86
For all supported x64-based versions of Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ntdsa.mofไม่สามารถใช้งานได้227,72501-Apr-200915:59ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdsai.dll6.0.6001.225342,635,77605-Oct-200914:25x64
Ntdsa.mofไม่สามารถใช้งานได้227,72503-Apr-200920:42ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdsai.dll6.0.6002.222382,635,77605-Oct-200913:43x64
Windows Server 2008 R2 file information notes
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากin the "Additional file information for Windows Server 2008 R2" section. MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
For all supported x64-based versions of Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ntdsa.mofไม่สามารถใช้งานได้227,76510-Jun-200920:34ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdsai.dll6.1.7600.208362,723,32812-Nov-201006:28x64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนแปลงวัตถุ Active Directory โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows Vista เพื่อเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

Additional files for all supported x86-based versions of Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,682
วันที่ (UTC)06-Oct-2009
เวลา (UTC)11:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_78a79cd510a090fd7bf179db0a5c6a4e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22534_none_bd15c9f600faf3da.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม712
วันที่ (UTC)06-Oct-2009
เวลา (UTC)11:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_9fd73a9d5075355972cda21c0c8710c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22238_none_50d4777506bf0840.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม712
วันที่ (UTC)06-Oct-2009
เวลา (UTC)11:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22534_none_f13377b3d2551234.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,574
วันที่ (UTC)05-Oct-2009
เวลา (UTC)15:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22238_none_f31deac3cf77ccb4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,574
วันที่ (UTC)05-Oct-2009
เวลา (UTC)15:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

Additional files for all supported x64-based versions of Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_cccd504d226642b9836d4e203916230c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22238_none_551a03ac655aaf1c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม716
วันที่ (UTC)06-Oct-2009
เวลา (UTC)11:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_e9d283af0bbea1318ca0a4f35e3874d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22534_none_a874fde868618600.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม716
วันที่ (UTC)06-Oct-2009
เวลา (UTC)11:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22534_none_4d5213378ab2836a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,632
วันที่ (UTC)05-Oct-2009
เวลา (UTC)16:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22238_none_4f3c864787d53dea.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,632
วันที่ (UTC)05-Oct-2009
เวลา (UTC)15:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,702
วันที่ (UTC)06-Oct-2009
เวลา (UTC)11:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

Additional file information for Windows Server 2008 R2

Additional files for all supported x64-based versions of Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_11a3e7cf603189f8e1a9b8223685a6ba_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20836_none_d8be6ffadc224ad6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม716
วันที่ (UTC)12-Nov-2010
เวลา (UTC)19:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20836_none_4d7be7dcebc7ed4e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,531
วันที่ (UTC)12-Nov-2010
เวลา (UTC)07:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,350
วันที่ (UTC)12-Nov-2010
เวลา (UTC)19:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about how to use the Administration Tools Pack to remotely administer computers that are running Windows Server 2003, Windows XP, or Windows 2000, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
304718How to use the Administration Tools Pack to remotely administer computers that are running Windows Server 2003, Windows XP, or Windows 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975696 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB975696 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975696

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com