หยุดข้อผิดพลาด เมื่อคุณตั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 โหมดสลีป หรือเข้า สู่โหมดไฮเบอร์เนต หรือ เมื่อคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์: "0x9F"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975599 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 อยู่
 • คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ biometric ลายนิ้วมือกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 • คุณติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ใน Windows Biometric Framework (WBF) ในการเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าว
 • ดำเนินการ: การดำเนินการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  • คุณทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป
  • คุณสามารถย้ายคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต
ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อผิดพลาด Stop 0x9F อาจเกิดขึ้น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่อง จากไม่มีรักษาคำร้องขอในไปป์ไปยังอุปกรณ์ขึ้น หรือเนื่อง จากการร้องขอถูกยกเลิก

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

การปรับปรุงที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่

ถ้ามีการปรับปรุงที่ดาวน์โหลดได้ จะมีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมปรับปรุง
หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาปรับปรุงมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะการปรับปรุงไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้งาน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้ทดแทนการปรับปรุงที่ออกก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.1.7600.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญมาก สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Winusb.sys6.1.7600.1642135,84011 Sep 200903:00ไม่สามารถใช้งานได้
Winusb.sys6.1.7600.2052535,84011 Sep 200903:01ไม่สามารถใช้งานได้
Winusb.sys6.1.7600.1642135,84011 Sep 200903:00ไม่สามารถใช้งานได้
Winusb.sys6.1.7600.2052535,84011 Sep 200903:01ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Winusb.sys6.1.7600.1642141,47211 Sep 200903:29x64
Winusb.sys6.1.7600.2052541,47211 Sep 200903:21x64
Winusb.sys6.1.7600.1642141,47211 Sep 200903:29x64
Winusb.sys6.1.7600.2052541,47211 Sep 200903:21x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Winusb.sys6.1.7600.16421111,61611 Sep 200902:48IA-64
Winusb.sys6.1.7600.20525111,61611 Sep 200902:48IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975599_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,477
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975599 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,959
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975599_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,421
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975599_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,440
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,419
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_transfercable.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16421_none_60b2d99af2fe5c9f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,131
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)06:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_transfercable.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20525_none_6140778e0c1861c5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,131
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)06:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_winusb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16421_none_f8081aef76c7dfe7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,081
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)06:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_winusb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20525_none_f895b8e28fe1e50d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,081
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)06:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_transfercable.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16421_none_bcd1751eab5bcdd5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,139
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)07:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_transfercable.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20525_none_bd5f1311c475d2fb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,139
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)07:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_winusb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16421_none_5426b6732f25511d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,085
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)07:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_winusb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20525_none_54b45466483f5643.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,085
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)07:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975599_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,205
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975599 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,951
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb975599_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,022
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb975599 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,785
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975599_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,097
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975599_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,136
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,831
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_transfercable.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16421_none_60b47d90f2fc659b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,478
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)06:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_transfercable.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20525_none_61421b840c166ac1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,478
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)06:46
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_winusb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16421_none_f809bee576c5e8e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,083
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)06:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_winusb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20525_none_f8975cd88fdfee09.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,083
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)06:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975599_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,484
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975599 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,970
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975599_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975599_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,444
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,423
วันที่ (UTC)11 Sep 2009
เวลา (UTC)16:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975599 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbHotfixServer kbmt KB975599 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975599

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com