MS10-016: ช่องโหว่ใน Windows Movie Maker อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975561 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้การรักษาความปลอดภัย bulletinMS10-016 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

เมื่อต้องการได้ เราในการแก้ไขปัญหานี้ให้คุณไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องการลบความสัมพันธ์ของแฟ้ม Microsoft Producer 2003 โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยงภายใต้หัวข้อ "เปิดใช้งานการแก้ไขนี้" จากนั้น คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

เมื่อต้องการเลิกทำการแก้ไข และคืนค่าการตั้งค่าเดิม คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยงภายใต้หัวข้อ "ปิดใช้งานการแก้ไขนี้" จากนั้น คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
การเปิดใช้งานการแก้ไขนี้ปิดการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50382
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50383

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน
 • ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มของ windows XP

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับ milestone เฉพาะ (RTM, SPn) และบริการสาขา (QFE, GDR) กำลังจดบันทึกไว้ใน "ข้อกำหนด SP" และ "บริการสาขา" คอลัมน์
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาเซอร์วิสของ QFE จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะตั้งเป็นแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft

สำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Moviemk.exe2.1.4027.03,555,32823 2009 Oct14:27x86SP2SP2GDR
Moviemk.exe2.1.4027.03,555,32823 2009 Oct14:30x86SP2SP2QFE
Moviemk.exe2.1.4027.03,558,91223 2009 Oct15:28x86SP3SP3GDR
Moviemk.exe2.1.4027.03,558,91223 2009 Oct14:53x86SP3SP3QFE

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows XP Professional x64 edition

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Wmoviemk.exe2.1.4030.03,536,89626 2009 Oct22:08x86SP2SP2GDR\WOW
Wmoviemk.exe2.1.4030.03,536,89626 2009 Oct22:04x86SP2SP2QFE\WOW

ข้อมูลแฟ้มของ windows Vista

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.0.6000.16xxxWindows Vista:RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.18xxxwindows Vista SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxwindows Vista SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxwindows Vista SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxwindows Vista SP2SP2LDR
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Filters.xmlไม่สามารถใช้งานได้14,07601 2009 Apr20:26ไม่สามารถใช้งานได้
moviemaker ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,96914 2009 Oct14:34ไม่สามารถใช้งานได้
Moviemk.dll6.0.6000.1693710,922,49614 2009 Oct15:02x86
Moviemk.exe6.0.6000.16937150,01614 2009 Oct12:54x86
News.pngไม่สามารถใช้งานได้138,66001 2009 Apr20:35ไม่สามารถใช้งานได้
Paint.pngไม่สามารถใช้งานได้67,21301 2009 Apr20:35ไม่สามารถใช้งานได้
Sample1.jpgไม่สามารถใช้งานได้83,92901 2009 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Sample2.jpgไม่สามารถใช้งานได้123,13501 2009 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Sample3.jpgไม่สามารถใช้งานได้129,31201 2009 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Sample4.jpgไม่สามารถใช้งานได้161,51401 2009 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Wmm2ae.dll6.0.6000.16937195,07214 2009 Oct15:06x86
Wmm2ext.dll6.0.6000.1693723,04014 2009 Oct15:06x86
Filters.xmlไม่สามารถใช้งานได้14,07601 2009 Apr20:26ไม่สามารถใช้งานได้
moviemaker ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,96914 2009 Oct14:17ไม่สามารถใช้งานได้
Moviemk.dll6.0.6000.2113910,921,98414 2009 Oct14:48x86
Moviemk.exe6.0.6000.21139150,01614 2009 Oct12:44x86
News.pngไม่สามารถใช้งานได้138,66001 2009 Apr20:36ไม่สามารถใช้งานได้
Paint.pngไม่สามารถใช้งานได้67,21301 2009 Apr20:36ไม่สามารถใช้งานได้
Sample1.jpgไม่สามารถใช้งานได้83,92901 2009 Apr20:28ไม่สามารถใช้งานได้
Sample2.jpgไม่สามารถใช้งานได้123,13501 2009 Apr20:28ไม่สามารถใช้งานได้
Sample3.jpgไม่สามารถใช้งานได้129,31201 2009 Apr20:28ไม่สามารถใช้งานได้
Sample4.jpgไม่สามารถใช้งานได้161,51401 2009 Apr20:28ไม่สามารถใช้งานได้
Wmm2ae.dll6.0.6000.21139195,07214 2009 Oct14:51x86
Wmm2ext.dll6.0.6000.2113923,04014 2009 Oct14:51x86
Filters.xmlไม่สามารถใช้งานได้14,07618 Sep 200621:50ไม่สามารถใช้งานได้
moviemaker ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99814 2009 Oct14:16ไม่สามารถใช้งานได้
Moviemk.dll6.0.6001.1834110,926,59214 2009 Oct14:45x86
Moviemk.exe6.0.6001.18341150,01614 2009 Oct12:43x86
News.pngไม่สามารถใช้งานได้138,66018 Sep 200621:50ไม่สามารถใช้งานได้
Paint.pngไม่สามารถใช้งานได้67,21318 Sep 200621:50ไม่สามารถใช้งานได้
Sample1.jpgไม่สามารถใช้งานได้83,92918 Sep 200621:50ไม่สามารถใช้งานได้
Sample2.jpgไม่สามารถใช้งานได้123,13518 Sep 200621:50ไม่สามารถใช้งานได้
Sample3.jpgไม่สามารถใช้งานได้129,31218 Sep 200621:50ไม่สามารถใช้งานได้
Sample4.jpgไม่สามารถใช้งานได้161,51418 Sep 200621:50ไม่สามารถใช้งานได้
Wmm2ae.dll6.0.6001.18000195,07219 2008 แจ07:36x86
Wmm2ext.dll6.0.6000.1638623,04002 พ.ย. 254909:46x86
Filters.xmlไม่สามารถใช้งานได้14,07601 2009 Apr19:31ไม่สามารถใช้งานได้
moviemaker ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99814 2009 Oct14:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Moviemk.dll6.0.6001.2254110,926,59214 2009 Oct15:06x86
Moviemk.exe6.0.6001.22541150,01614 2009 Oct13:16x86
News.pngไม่สามารถใช้งานได้138,66001 2009 Apr19:33ไม่สามารถใช้งานได้
Paint.pngไม่สามารถใช้งานได้67,21301 2009 Apr19:33ไม่สามารถใช้งานได้
Sample1.jpgไม่สามารถใช้งานได้83,92901 2009 Apr19:32ไม่สามารถใช้งานได้
Sample2.jpgไม่สามารถใช้งานได้123,13501 2009 Apr19:32ไม่สามารถใช้งานได้
Sample3.jpgไม่สามารถใช้งานได้129,31201 2009 Apr19:32ไม่สามารถใช้งานได้
Sample4.jpgไม่สามารถใช้งานได้161,51401 2009 Apr19:32ไม่สามารถใช้งานได้
Wmm2ae.dll6.0.6001.22541195,07214 2009 Oct15:08x86
Wmm2ext.dll6.0.6001.2254123,55214 2009 Oct15:08x86
Filters.xmlไม่สามารถใช้งานได้14,07616 2008 Apr00:52ไม่สามารถใช้งานได้
moviemaker ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99814 2009 Oct13:35ไม่สามารถใช้งานได้
Moviemk.dll6.0.6002.1812110,926,59214 2009 Oct13:58x86
Moviemk.exe6.0.6002.18005150,01611 2009 Apr06:27x86
News.pngไม่สามารถใช้งานได้138,66016 2008 Apr00:53ไม่สามารถใช้งานได้
Paint.pngไม่สามารถใช้งานได้67,21316 2008 Apr00:53ไม่สามารถใช้งานได้
Sample1.jpgไม่สามารถใช้งานได้83,92916 2008 Apr00:53ไม่สามารถใช้งานได้
Sample2.jpgไม่สามารถใช้งานได้123,13516 2008 Apr00:53ไม่สามารถใช้งานได้
Sample3.jpgไม่สามารถใช้งานได้129,31216 2008 Apr00:53ไม่สามารถใช้งานได้
Sample4.jpgไม่สามารถใช้งานได้161,51416 2008 Apr00:53ไม่สามารถใช้งานได้
Wmm2ae.dll6.0.6002.18005195,07211 2009 Apr06:28x86
Wmm2ext.dll6.0.6002.1800523,04011 2009 Apr06:28x86
Filters.xmlไม่สามารถใช้งานได้14,07603 2009 Apr23:50ไม่สามารถใช้งานได้
moviemaker ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99814 2009 Oct13:48ไม่สามารถใช้งานได้
Moviemk.dll6.0.6002.2224510,926,59214 2009 Oct14:10x86
Moviemk.exe6.0.6002.22245150,01614 2009 Oct12:23x86
News.pngไม่สามารถใช้งานได้138,66003 2009 Apr23:55ไม่สามารถใช้งานได้
Paint.pngไม่สามารถใช้งานได้67,21303 2009 Apr23:55ไม่สามารถใช้งานได้
Sample1.jpgไม่สามารถใช้งานได้83,92903 2009 Apr23:51ไม่สามารถใช้งานได้
Sample2.jpgไม่สามารถใช้งานได้123,13503 2009 Apr23:51ไม่สามารถใช้งานได้
Sample3.jpgไม่สามารถใช้งานได้129,31203 2009 Apr23:51ไม่สามารถใช้งานได้
Sample4.jpgไม่สามารถใช้งานได้161,51403 2009 Apr23:51ไม่สามารถใช้งานได้
Wmm2ae.dll6.0.6002.22245195,07214 2009 Oct14:12x86
Wmm2ext.dll6.0.6002.2224523,55214 2009 Oct14:12x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Filters.xmlไม่สามารถใช้งานได้14,07602 2009 Apr20:03ไม่สามารถใช้งานได้
moviemaker ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,96914 2009 Oct14:48ไม่สามารถใช้งานได้
Moviemk.dll6.0.6000.1693716,354,30414 2009 Oct15:18x64
Moviemk.exe6.0.6000.16937150,52814 2009 Oct13:16x64
News.pngไม่สามารถใช้งานได้138,66002 2009 Apr20:05ไม่สามารถใช้งานได้
Paint.pngไม่สามารถใช้งานได้67,21302 2009 Apr20:05ไม่สามารถใช้งานได้
Sample1.jpgไม่สามารถใช้งานได้83,92902 2009 Apr20:03ไม่สามารถใช้งานได้
Sample2.jpgไม่สามารถใช้งานได้123,13502 2009 Apr20:03ไม่สามารถใช้งานได้
Sample3.jpgไม่สามารถใช้งานได้129,31202 2009 Apr20:03ไม่สามารถใช้งานได้
Sample4.jpgไม่สามารถใช้งานได้161,51402 2009 Apr20:03ไม่สามารถใช้งานได้
Wmm2ae.dll6.0.6000.16937336,38414 2009 Oct15:22x64
Wmm2ext.dll6.0.6000.1693726,62414 2009 Oct15:22x64
Filters.xmlไม่สามารถใช้งานได้14,07601 2009 Apr20:25ไม่สามารถใช้งานได้
moviemaker ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,96914 2009 Oct14:54ไม่สามารถใช้งานได้
Moviemk.dll6.0.6000.2113916,354,30414 2009 Oct15:26x64
Moviemk.exe6.0.6000.21139150,52814 2009 Oct13:19x64
News.pngไม่สามารถใช้งานได้138,66001 2009 Apr20:35ไม่สามารถใช้งานได้
Paint.pngไม่สามารถใช้งานได้67,21301 2009 Apr20:35ไม่สามารถใช้งานได้
Sample1.jpgไม่สามารถใช้งานได้83,92901 2009 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Sample2.jpgไม่สามารถใช้งานได้123,13501 2009 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Sample3.jpgไม่สามารถใช้งานได้129,31201 2009 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Sample4.jpgไม่สามารถใช้งานได้161,51401 2009 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Wmm2ae.dll6.0.6000.21139336,38414 2009 Oct15:30x64
Wmm2ext.dll6.0.6000.2113926,62414 2009 Oct15:30x64
Filters.xmlไม่สามารถใช้งานได้14,07618 Sep 200621:50ไม่สามารถใช้งานได้
moviemaker ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99814 2009 Oct14:53ไม่สามารถใช้งานได้
Moviemk.dll6.0.6001.1834116,361,98414 2009 Oct15:20x64
Moviemk.exe6.0.6001.18341150,52814 2009 Oct13:14x64
News.pngไม่สามารถใช้งานได้138,66018 Sep 200621:50ไม่สามารถใช้งานได้
Paint.pngไม่สามารถใช้งานได้67,21318 Sep 200621:50ไม่สามารถใช้งานได้
Sample1.jpgไม่สามารถใช้งานได้83,92918 Sep 200621:50ไม่สามารถใช้งานได้
Sample2.jpgไม่สามารถใช้งานได้123,13518 Sep 200621:50ไม่สามารถใช้งานได้
Sample3.jpgไม่สามารถใช้งานได้129,31218 Sep 200621:50ไม่สามารถใช้งานได้
Sample4.jpgไม่สามารถใช้งานได้161,51418 Sep 200621:50ไม่สามารถใช้งานได้
Wmm2ae.dll6.0.6001.18000336,89619 2008 แจ08:04x64
Wmm2ext.dll6.0.6001.1834127,13614 2009 Oct15:24x64
Filters.xmlไม่สามารถใช้งานได้14,07601 2009 Apr20:28ไม่สามารถใช้งานได้
moviemaker ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99814 2009 Oct14:42ไม่สามารถใช้งานได้
Moviemk.dll6.0.6001.2254116,361,98414 2009 Oct15:07x64
Moviemk.exe6.0.6001.22541150,52814 2009 Oct13:14x64
News.pngไม่สามารถใช้งานได้138,66001 2009 Apr20:37ไม่สามารถใช้งานได้
Paint.pngไม่สามารถใช้งานได้67,21301 2009 Apr20:37ไม่สามารถใช้งานได้
Sample1.jpgไม่สามารถใช้งานได้83,92901 2009 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Sample2.jpgไม่สามารถใช้งานได้123,13501 2009 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Sample3.jpgไม่สามารถใช้งานได้129,31201 2009 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Sample4.jpgไม่สามารถใช้งานได้161,51401 2009 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Wmm2ae.dll6.0.6001.22541336,89614 2009 Oct15:09x64
Wmm2ext.dll6.0.6001.2254127,13614 2009 Oct15:09x64
Filters.xmlไม่สามารถใช้งานได้14,07603 Sep 200819:09ไม่สามารถใช้งานได้
moviemaker ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99814 2009 Oct14:10ไม่สามารถใช้งานได้
Moviemk.dll6.0.6002.1812116,361,98414 2009 Oct14:35x64
Moviemk.exe6.0.6002.18005150,52811 2009 Apr07:10x64
News.pngไม่สามารถใช้งานได้138,66003 Sep 200819:09ไม่สามารถใช้งานได้
Paint.pngไม่สามารถใช้งานได้67,21303 Sep 200819:09ไม่สามารถใช้งานได้
Sample1.jpgไม่สามารถใช้งานได้83,92903 Sep 200819:09ไม่สามารถใช้งานได้
Sample2.jpgไม่สามารถใช้งานได้123,13503 Sep 200819:09ไม่สามารถใช้งานได้
Sample3.jpgไม่สามารถใช้งานได้129,31203 Sep 200819:09ไม่สามารถใช้งานได้
Sample4.jpgไม่สามารถใช้งานได้161,51403 Sep 200819:09ไม่สามารถใช้งานได้
Wmm2ae.dll6.0.6002.18005336,89611 2009 Apr07:11x64
Wmm2ext.dll6.0.6002.1800526,62411 2009 Apr07:11x64
Filters.xmlไม่สามารถใช้งานได้14,07603 2009 Apr22:54ไม่สามารถใช้งานได้
moviemaker ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99814 2009 Oct14:04ไม่สามารถใช้งานได้
Moviemk.dll6.0.6002.2224516,361,98414 2009 Oct14:24x64
Moviemk.exe6.0.6002.22245150,52814 2009 Oct12:49x64
News.pngไม่สามารถใช้งานได้138,66003 2009 Apr22:59ไม่สามารถใช้งานได้
Paint.pngไม่สามารถใช้งานได้67,21303 2009 Apr22:59ไม่สามารถใช้งานได้
Sample1.jpgไม่สามารถใช้งานได้83,92903 2009 Apr22:55ไม่สามารถใช้งานได้
Sample2.jpgไม่สามารถใช้งานได้123,13503 2009 Apr22:55ไม่สามารถใช้งานได้
Sample3.jpgไม่สามารถใช้งานได้129,31203 2009 Apr22:55ไม่สามารถใช้งานได้
Sample4.jpgไม่สามารถใช้งานได้161,51403 2009 Apr22:55ไม่สามารถใช้งานได้
Wmm2ae.dll6.0.6002.22245336,89614 2009 Oct14:27x64
Wmm2ext.dll6.0.6002.2224527,13614 2009 Oct14:27x64

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975561_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,886
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975561 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,594
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb975561_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,044
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb975561 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,756
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb975561_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,728
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb975561 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,432
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,393
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,412
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,357
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,376
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,357
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,376
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,958
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,004
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,706
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_1413b015d77db207f39f5f81a5a7a54c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21139_none_bb9dcbd240654832.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม698
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_273d6b78f7e7f0ad49601c0aff8d50dd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22245_none_b7c809f4923c3660.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม698
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_352dc8d9e280eec0359d689b0f41f41a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18341_none_4926ffed96f8a17a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม698
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_6ee2b7dabf3ccbf9df467cb7adc0d39e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22541_none_738d76869382c740.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม698
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_93a9424a1e5820b5690d57f2420853a3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16937_none_d4365f14d4961a3f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม698
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_de8fd39ba26d20d0990fbe127b2afc45_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18121_none_25554c825ab4d4a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม698
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16937_none_f062458e10091290.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม37,318
วันที่ (UTC)14 2009 Oct
เวลา (UTC)16:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21139_none_f0edbb0f2925184a.manifest -หน้าต่าง -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม37,318
วันที่ (UTC)14 2009 Oct
เวลา (UTC)16:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18341_none_f237b28c0d3d2768.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม39,605
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)07:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22541_none_f2c1513d265ac459.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม37,318
วันที่ (UTC)14 2009 Oct
เวลา (UTC)16:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18121_none_f433c6320a5341d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม39,605
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)07:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22245_none_f4abc44d237d7ed9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม37,318
วันที่ (UTC)14 2009 Oct
เวลา (UTC)15:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_197d2a3d46f29d487d826117d81af0b6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22245_none_560b1302632eba5a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_8c68bf743bdbc50b6af2aa4a9d856b1b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21139_none_f323ff240a3c04e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_aa5b7a21c222386189c851a00e8cac9d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18341_none_b1821cb2a86d0730.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_bbd55a10cee7e0f503e95e0fcce9f02c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16937_none_e68bdc3f73032967.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_dd073d9c9528f2bab6b43ce0c1d2fc9a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22541_none_9ab085aed2aef6c5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_fe447216686f52b18c2813ead40294e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18121_none_f3b5d0d45960c9e0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16937_none_4c80e111c86683c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม37,380
วันที่ (UTC)14 2009 Oct
เวลา (UTC)16:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21139_none_4d0c5692e1828980.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม37,380
วันที่ (UTC)14 2009 Oct
เวลา (UTC)18:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18341_none_4e564e0fc59a989e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม39,667
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22541_none_4edfecc0deb8358f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม37,380
วันที่ (UTC)14 2009 Oct
เวลา (UTC)16:52
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18121_none_505261b5c2b0b307.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม39,667
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22245_none_50ca5fd0dbdaf00f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม37,380
วันที่ (UTC)14 2009 Oct
เวลา (UTC)16:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975561_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,898
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975561 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,610
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb975561_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,058
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb975561 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,774
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb975561_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,738
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb975561 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,446
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,401
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,420
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,365
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,384
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,365
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,384
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,970
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975561_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,016
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,718
วันที่ (UTC)15 2009 Oct
เวลา (UTC)06:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลแฟ้ม Maker 2.6 ภาพยนตร์

movie Maker 2.6 สำหรับ Windows Vista และ Windows 7

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mm26 kb975561.mspไม่สามารถใช้งานได้3,633,15220 2010 Feb05:05ไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975561 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Producer for Microsoft Office PowerPoint 2003
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbmt KB975561 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975561

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com