I?jungiant kompiuter? jis nebeatsako, jei kompiuterio su ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? sistemos diske yra ?jungta ?BitLocker?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 975496 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?sivaizduokite, kad kompiuterio su ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? sistemos diske ?jung?te ?BitLocker?. Tada bandote i?jungti kompiuter?. Pastebite, kad i?jungiant kompiuteris protarpiais neatsako. Be to, atrodo, kad operacin? sistema jau i?jungta, ir rodomas juodas ekranas. Ta?iau kompiuteris visi?kai nei?jungiamas. Tod?l galite pasteb?ti, kad kompiuterio ventiliatorius ir kiti ?renginiai vis dar veikia.

?i problema nekyla, jei ?BitLocker? yra visi?kai i?jungiama arba jei ?BitLocker? yra ?jungiama duomen? diske, bet i?jungiama sistemos diske.

Pastaba Kai kyla ?i problema, i?jungiama operacin?s sistemos funkcija. Ta?iau kompiuterio aparat?rai neprane?ama, kad reikia i?sijungti.

SPRENDIMAS

Informacija apie kar?t?sias pataisas

I? ?Microsoft? galite atsisi?sti palaikomas kar?t?sias pataisas. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Jas taikykite tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. Su ?iomis kar?tosiomis pataisomis gali b?ti atliekami papildomi bandymai. Tod?l jei ?i problema jums kelia nedaug b?d?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei ?ias kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje bus skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?, kad kar?t?j? patais? gautum?te.

Pastaba Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomos ?prastos palaikymo kainos. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? nurodomos kalbos, kuriomis teikiama ?i kar?toji pataisa. Jei nematote savo kalbos, ?ios kar?tosios pataisos j?s? kalba n?ra.

B?tinosios s?lygos

B?tin?j? s?lyg? n?ra

Paleidimo i? naujo reikalavimas

Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas, reikia i? naujo paleisti kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? kit? kar?t?j? patais?.

Failo informacija

?i? kar?t?j? patais? visuotin? versija turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
?Windows 7?, x86 leidimai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,58414-Jul-200901:17x86
Fvevol.sys6.1.7600.16429194,48826-Sep-200905:58x86
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,58414-Jul-200901:17x86
Fvevol.sys6.1.7600.20536194,48826-Sep-200906:14x86
?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? x64 leidimai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,12814-Jul-200901:43x64
Fvevol.sys6.1.7600.16429223,44826-Sep-200906:20x64
Dumpfve.sys6.1.7600.1638555,12814-Jul-200901:43x64
Fvevol.sys6.1.7600.20536223,44826-Sep-200906:40x64
?Windows Server 2008 R2?, ?Itanium? leidimai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dumpfve.sys6.1.7600.1638582,24814-Jul-200901:52IA-64
Fvevol.sys6.1.7600.16429481,71226-Sep-200907:23IA-64
Dumpfve.sys6.1.7600.1638582,24814-Jul-200901:52IA-64
Fvevol.sys6.1.7600.20536481,71226-Sep-200907:42IA-64

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminologij?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, naudojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 975496 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 9 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe KB975496

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com