Computerul dvs. poate să se blocheze sau să repornească cu un ecran negru care afi?ează un mesaj de eroare „0xc0000034” după ce instala?i Windows 7 Service Pack 1 sau un pachet service pack Windows Vista

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 975484 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

SIMPTOME

Să luăm în considerare următorul scenariu. Instala?i Windows 7 Service Pack 1 (SP1) sau un pachet service pack Windows Vista pe computer. După instalarea pachetului service pack, computerul poate să se blocheze sau să repornească. În cazul în care computerul reporne?te, primi?i un mesaj de eroare asemănător cu următorul, pe un ecran negru:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Notă Dacă reporni?i computerul, primi?i acela?i mesaj de eroare.

REZOLUȚIE

Pentru a rezolva această problemă, utiliza?i următoarele metode, după cum este potrivit pentru versiunea dvs. curentă de Windows.

Pa?i pentru rezolvarea problemei pentru utilizatorii Windows 7

Pentru a rezolva această problemă, urma?i pa?ii din metoda 1. Dacă metoda 1 nu rezolvă problema sau dacă ave?i dificultă?i în urmarea pa?ilor din metoda 1, vă recomandăm să utiliza?i metoda 2.

Metoda 1: ?terge?i intrările POQ din Pending.xml

Această metodă are ca scop rezolvarea problemei prin crearea ?i executarea unui script .vbs. După crearea ?i executarea cu succes a scriptului .vbs, instalarea Windows 7 Service Pack 1 se poate termina cu succes.

Note

 • Acest script .vbs se aplică numai în cazul codului de eroare 0xc0000034 ?i nu trebuie utilizat pentru alte probleme în afară de eroarea 0xc0000034.
 • Vă recomandăm această metodă dacă sunte?i un utilizator avansat.
 • Pentru a utiliza această metodă vă recomandăm să ave?i la dispozi?ie un al doilea computer ?i un dispozitiv amovibil, cum ar fi o unitate USB.
Înainte de a începe

Înainte de a începe, trebuie să găsi?i următoarele:
 • Găsi?i un al doilea computer cu acces la Internet. Ve?i utiliza al doilea computer pentru a crea un fi?ier script (.vbs). Pentru a crea fi?ierul script (.vbs), ve?i copia textul pentru script din acest articol din baza de cuno?tin?e.
 • Găsi?i un dispozitiv amovibil, cum ar fi o unitate USB. Ve?i copia pe dispozitivul amovibil fi?ierul script (.vbs) pe care îl crea?i. Apoi ve?i transfera fi?ierul script (.vbs) pe computerul care manifestă problema.
Notă Dacă nu ave?i acces la un al doilea computer ?i la un dispozitiv amovibil, crea?i fi?ierul script (.vbs) pe computerul care manifestă problema. Pentru aceasta, accesa?i System Recovery Options, deschide?i o linie de comandă, apoi deschide?i Notepad din linia de comandă. Trebuie să crea?i apoi manual fi?ierul script (.vbs) tastând textul pentru script din acest articol din baza de cuno?tin?e. Apoi salva?i fi?ierul script (.vbs) pe unitatea locală de hard disk. După aceasta, ve?i avea posibilitatea să executa?i scriptul pentru a urma ace?ti pa?i.

Partea 1: Crearea fi?ierului script (.vbs)

Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Găsi?i un al doilea computer cu acces la Internet.
 2. Deschide?i Notepad.
 3. Copia?i ?i lipi?i următorul text în Notepad.

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Eroare! Nu s-a specificat un fi?ier XML.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Eroare la încărcarea fi?ierului XML " & fileName & ".")

      Wscript.quit„

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " noduri POQ eliminate. Script finalizat.")
 4. Face?i clic pe Fi?ier, apoi pe Salvare ca.
 5. Denumi?i fi?ierul Script.vbs ?i salva?i-l pe un dispozitiv amovibil, cum ar fi o unitate USB.

Partea 2: Executarea fi?ierului script (.vbs)

Notă Următorii pa?i presupun că a?i copiat fi?ierul script (.vbs) pe o unitate USB. Dacă a?i utilizat un alt tip de dispozitiv amovibil, pa?ii pot fi u?or diferi?i.

Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i:

 1. Reporni?i computerul, apoi începe?i apăsând tasta F8 de pe tastatură. Trebuie să apăsa?i F8 înainte să apară sigla Windows. Dacă apare sigla Windows, trebuie să încerca?i din nou, a?teptând până când apare promptul de autentificare Windows, apoi închizând computerul ?i repornindu-l.
  Notă: Pe un computer configurat pentru a încărca mai multe sisteme de operare, ave?i posibilitatea să apăsa?i tasta F8 atunci când este afi?at meniul de încărcare.
 2. Utiliza?i tastele săgeată pentru a selecta Repair your Computer în zona Advanced Boot Options, apoi apăsa?i pe Enter. Dacă vi se solicită, selecta?i repararea instalării Windows 7, apoi face?i clic pe Next.
 3. Selecta?i limba ?i o metodă de intrare de la tastatură, apoi face?i clic pe Next.
 4. Selecta?i un nume de utilizator, tasta?i parola, apoi face?i clic pe OK.
 5. Sub System Recovery Options, nota?i litera de unitate pentru Windows 7 listată pe linia de sub Choose a recovery tool.

  De exemplu, este posibil să vede?i ceva similar cu următoarele.

  Operating system: Windows 7 on (C:) <NumeVolum>

  Notă În acest exemplu, litera unită?ii pentru Windows 7 este C.
 6. Sub System Recovery Options, face?i clic pe Command Prompt.
 7. Introduce?i în computer suportul amovibil cu fi?ierul script (.vbs) pe care l-a?i creat anterior.
 8. În linia de comandă, naviga?i la unitatea ?i la directorul care con?ine fi?ierul script (.vbs) creat anterior.

  De exemplu, dacă a?i salvat anterior fi?ierul script.vbs creat în rădăcina unei unită?i USB, iar litera unită?ii asociate cu unitatea USB este „E”, tasta?i următoarele în linia de comandă, apoi apăsa?i pe Enter.

  E:

  Notă Dacă nu sunte?i sigur ce unitate con?ine suportul amovibil, ave?i posibilitatea să utiliza?i Diskpart pentru a afi?a o listă de unită?i. Pentru a executa Diskpart, urma?i ace?ti pa?i.
  1. Tasta?i Diskpart, apoi apăsa?i pe Enter.
  2. Tasta?i List volume, apoi apăsa?i pe Enter.
  3. Nota?i unitatea care con?ine suportul amovibil cu fi?ierul script (.vbs) pe care l-a?i creat anterior. Presupunând că utiliza?i o unitate USB, tipul de unitate va fi listat ca „Removable”.
  4. Pentru a ie?i din Diskpart, tasta?i Exit, apoi apăsa?i pe Enter.

 9. La linia de comandă, tasta?i următoarea comandă ?i apăsa?i pe Enter:

  Cscript Script.vbs <litera_unitate_Windows _7>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  Unde <litera_unitate_Windows _7> este litera unită?ii pe care este instalat sistemul de operare Windows 7.

  Astfel se va executa scriptul din fi?ierul Script.vbs. După terminarea scriptului, este posibil să vede?i un mesaj asemănător cu următorul.

  2 noduri POQ eliminate. Script Completed
 10. Pentru a ie?i din linia de comandă, tasta?i Exit, apoi apăsa?i pe Enter.
 11. Reporni?i computerul. Instalarea Service Pack 1 ar trebui să se termine cu succes.

Metoda 2: Readuce?i computerul la un moment anterior, utilizând Restaurare sistem


Această metodă are inten?ia de a vă ajuta să readuce?i computerul la o stare din care se poate porni, fără a avea instalat pachetul service pack. După ce readuce?i cu succes computerul la o stare din care se poate porni, se recomandă să încerca?i din nou să instala?i pachetul service pack.

Restaurare sistem va restaura computerul la un moment anterior, situat înaintea apari?iei problemei, apoi va reporni computerul. Pentru a restaura sistemul, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Reporni?i computerul, apoi începe?i apăsând tasta F8 de pe tastatură. Trebuie să apăsa?i F8 înainte să apară sigla Windows. Dacă apare sigla Windows, trebuie să încerca?i din nou, a?teptând până când apare promptul de autentificare Windows, apoi închizând computerul ?i repornindu-l.

  Notă Pe un computer configurat pentru a încărca mai multe sisteme de operare, ave?i posibilitatea să apăsa?i tasta F8 atunci când este afi?at meniul de încărcare.
 2. Utiliza?i tastele săgeată pentru a selecta Repair your Computer în zona Advanced Boot Options, apoi apăsa?i pe Enter.
  Dacă vi se solicită, selecta?i repararea instalării Windows 7, apoi face?i clic pe Next.
 3. Selecta?i limba ?i o metodă de intrare de la tastatură, apoi face?i clic pe Next.
 4. Selecta?i un nume de utilizator, tasta?i parola, apoi face?i clic pe OK.
 5. Sub System Recovery Options, face?i clic pe System Restore.
 6. În fereastra System Restore, face?i clic pe Next.
 7. Selecta?i punctul de restaurare pentru Windows 7 Service Pack 1, dacă este disponibil. Dacă nu este disponibil un punct de restaurare, selecta?i unul care estima?i că a fost creat înainte să apară problema, apoi face?i clic pe Next.

  Notă Dacă nu vede?i puncte de restaurare, face?i clic pentru a bifa caseta de selectare Show more restore points.
 8. În fereastra Confirm your restore point, face?i clic pe Finish, apoi pe Yes când vi se solicită.
 9. Când sunte?i anun?at că System Restore s-a terminat cu succes, face?i clic pe Restart.

  Notă Dacă vede?i ecranul negru ?i acela?i mesaj de eroare sau un mesaj de eroare similar, poate fi necesar să repeta?i pa?ii respectivi ?i să restaura?i computerul la o dată anterioară.

Pa?i pentru rezolvarea problemei pentru utilizatorii de Windows Vista

Pentru a rezolva problema, utiliza?i următoarele metode, începând cu metoda 1. Dacă metoda 1 nu rezolvă problema, continua?i cu metoda 2. Se recomandă să încerca?i metoda 3 doar dacă sunte?i un utilizator de nivel avansat.

Aceste metode au inten?ia de a vă ajuta să readuce?i computerul la o stare din care se poate porni, fără a avea instalat pachetul service pack. După ce readuce?i cu succes computerul la o stare din care se poate porni, se recomandă să încerca?i din nou să instala?i pachetul service pack.

Notă Următoarele metode necesită utilizarea DVD-ului Windows Vista. Dacă producătorul computerului nu v-a oferit un DVD Windows Vista, există posibilitatea să pute?i porni cu instrumentele de reparare. Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Reporni?i computerul, apoi apăsa?i F8 în timpul procesului de repornire pentru a deschide meniul Advanced Boot Options. Sau a?tepta?i ?i selecta?i op?iunea Advanced Options Menu.
 2. În meniu, selecta?i op?iunea de reparare a computerului.
 3. Selecta?i Administrator, apoi apăsa?i pe Enter.
 4. Continua?i cu pasul 4 din metoda 1 sau metoda 2.

Metoda 1: Readuce?i computerul la un moment anterior, utilizând System Restore

System Restore va restaura computerul la un moment anterior, situat înaintea apari?iei problemei, apoi va reporni computerul. Pentru a restaura sistemul, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Introduce?i DVD-ul Windows Vista în unitatea DVD, apoi reporni?i computerul de pe DVD.

  Notă Când primi?i mesajul Press any Key to boot from the CD or DVD, apăsa?i orice tastă de la tastatură pentru a reporni computerul utilizând DVD-ul Windows Vista.
 2. Selecta?i setarea de limbă, apoi face?i clic pe Next.
 3. Selecta?i Repair your computer.
 4. Selecta?i instalarea Windows Vista care să fie reparată, apoi face?i clic pe Next.
 5. Sub System Recovery Options, selecta?i System Restore, apoi apăsa?i Enter.

  Notă Dacă procesul de reparare detectează o problemă când porne?te Windows Vista, va executa Startup Repair pentru a remedia automat problema. Dacă se întâmplă acest lucru, face?i clic pe Cancel, apoi face?i clic pe View Advanced Options pentru recuperarea sistemului ?i asisten?ă.
 6. În System Restore Wizard, face?i clic pe Next.
 7. Selecta?i punctul de restaurare care are o dată aflată înaintea datei la care a?i primit mesajul de eroare, apoi face?i clic pe Next.

  Notă În majoritatea cazurilor, acesta este cel mai recent punct de restaurare din listă.
 8. Face?i clic pe Next.
 9. Face?i clic pe Finish. System Restore se va termina ?i va reporni computerul.  
Notă Dacă vede?i ecranul negru ?i acela?i mesaj de eroare sau un mesaj de eroare similar, poate fi necesar să repeta?i pa?ii respectivi ?i să restaura?i computerul la o dată anterioară.

Metoda 2: Utiliza?i Startup Repair pentru a încerca să repara?i orice probleme de repornire ale computerului

Pentru a porni Windows de pe DVD-ul Windows Vista ?i a utiliza op?iunile de recuperare a sistemului, urma?i ace?ti pa?i:

 1. Introduce?i DVD-ul Windows Vista în unitatea DVD, apoi reporni?i computerul de pe DVD.

  Notă Când primi?i mesajul Press any Key to boot from the CD or DVD, apăsa?i orice tastă de la tastatură pentru a reporni computerul utilizând DVD-ul Windows Vista.
 2. Selecta?i setarea de limbă, apoi face?i clic pe Next.
 3. Selecta?i Repair your computer.
 4. Selecta?i instalarea Windows Vista care să fie reparată, apoi face?i clic pe Next.
 5. Sub System Recovery Options, selecta?i Startup Repair, apoi apăsa?i Enter.

  Notă Dacă procesul de reparare detectează o problemă când porne?te Windows Vista, va executa Startup Repair pentru a remedia automat problema. Dacă se întâmplă acest lucru, face?i clic pe Cancel, apoi face?i clic pe View Advanced Options pentru recuperarea sistemului ?i asisten?ă.
 6. Face?i clic pe Finish când se termină Startup Repair.
 7. Sub System Recovery Options, face?i clic pe Restart.
Notă Dacă vede?i un ecran negru care are acela?i mesaj de eroare, încerca?i metoda 3.

Metoda 3: ?terge?i intrarea poqexec din valoarea SetupExecute (doar pentru utilizatorii de nivel avansat)

Notă Se recomandă să încerca?i metoda 3 doar dacă sunte?i un utilizator de nivel avansat.

Important Această sec?iune, metodă sau activitate con?ine pa?i care vă indică modalită?i de modificare a registry. Însă, dacă modifica?i registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigura?i-vă că urma?i ace?ti pa?i cu aten?ie. Pentru o protec?ie mai bună, înainte de a face modificări, realiza?i o copie de rezervă a registry. Apoi, registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru informa?ii suplimentare despre copierea de rezervă ?i restabilirea registry, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft: 322756 Cum se face copierea de rezervă ?i restabilirea registry în Windows

Pentru a ?terge intrarea poqexec din valoarea SetupExecute (REG_MULTI_SZ), trebuie să goli?i valoarea. Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Introduce?i DVD-ul Windows Vista în unitatea DVD, apoi reporni?i computerul de pe DVD.

  Notă Când primi?i mesajul Press any Key to boot from the CD or DVD, apăsa?i orice tastă de la tastatură pentru a reporni computerul utilizând DVD-ul Windows Vista.
 2. Selecta?i setarea de limbă, apoi face?i clic pe Next.
 3. Selecta?i Repair your computer.

  Notă Dacă vi se solicită să efectua?i o restaurare de sistem, selecta?i No ?i apăsa?i Enter.
 4. Sub System Recovery Options, selecta?i Startup Repair, apoi apăsa?i Enter.

  Notă Dacă procesul de reparare detectează o problemă când porne?te Windows Vista, va executa Startup Repair pentru a remedia automat problema. Dacă se întâmplă acest lucru, face?i clic pe Cancel, apoi face?i clic pe View Advanced Options pentru recuperarea sistemului ?i asisten?ă.
 5. Sub System Recovery Options, face?i clic pe Command Prompt, apoi apăsa?i Enter.
 6. În linia de comandă, tasta?i următoarele comenzi. Apăsa?i Enter după fiecare comandă:

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. La promptul de comandă, tasta?i exit, apoi apăsa?i Enter.
 8. Reporni?i computerul.

Proprietă?i

ID articol: 975484 - Ultima examinare: 26 septembrie 2011 - Revizie: 4.0
SE APLICĂ LA:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Cuvinte cheie: 
kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com