A számítógép lefagyhat, vagy újraindítás után egy 0xc0000034 hibakódot jelző fekete képernyő jelenhet meg a Windows 7 Service Pack 1 vagy a Windows Vista valamelyik szervizcsomagjának tele...

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 975484 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

A jelenség

Tételezzük fel a következőket: Telepíti a Windows 7 Service Pack 1 (SP1) szervizcsomagot vagy a Windows Vista valamelyik szervizcsomagját a számítógépen. A szervizcsomag telepítése után a számítógép lefagy vagy újraindul – utóbbi esetben az alábbihoz hasonló hibaüzenet jelenhet meg az újraindítás után egy fekete képernyőn:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Megjegyzés: A számítógép újraindítása után ismét megjelenik a hibaüzenet.

A megoldás

A problémát megoldhatja a Windows verziójának megfelelő alábbi módszerekkel.

A probléma megoldásának lépései Windows 7 rendszer esetén

A probléma megoldásához kövesse az 1. módszer lépéseit. Ha az 1. módszerrel nem oldható meg a probléma, vagy ha nem szeretné megkísérelni az 1. módszer lépéseinek végrehajtását, próbálkozzon a 2. módszerrel.

1. módszer: A POQ-bejegyzések törlése a Pending.xml fájlból

Ez a módszer egy .vbs parancsfájl létrehozásával és futtatásával kísérli meg a probléma megoldását. A .vbs parancsfájl sikeres létrehozása és futtatása után szükség van a Windows 7 Service Pack 1 sikeres telepítésére.

Megjegyzések

 • Ez a .vbs parancsfájl csak a 0xc0000034 hibakód esetén alkalmazható, ettől eltérő hibák esetén ne használja ezt a parancsfájlt.
 • Ezt a módszert kizárólag tapasztalt felhasználóknak ajánljuk.
 • A módszer használatához célszerű hozzáféréssel rendelkezni egy másik számítógéphez, valamint egy cserélhető meghajtóhoz, például egy USB-meghajtóhoz.
Előkészületek

Első lépésként az alábbiakra van szükség:
 • Egy internetkapcsolattal rendelkező másik számítógépre. Ezt a második számítógépet fogja használni a .vbs parancsfájl létrehozásához. A .vbs parancsfájl létrehozásához a parancsfájl szövegét a vágólapra kell másolnia a jelen Tudásbázis-cikkből.
 • Egy cserélhető adathordozóra, például egy USB-meghajtóra. Erre a cserélhető adathordozóra fogja másolni azt a .vbs parancsfájlt, amelyet létrehozott. Ezt követően arra a számítógépre kell másolnia a .vbs parancsfájlt, amelyen a problémát tapasztalja.
Megjegyzés: Ha nincs hozzáférése másik számítógéphez és egy cserélhető adathordozóhoz, azon a számítógépen is létrehozhatja a .vbs parancsfájlt, amelyen a problémát tapasztalja. Ehhez a Rendszer-helyreállítási beállítások képernyőn nyisson meg egy parancssort, majd indítsa el a Jegyzettömb alkalmazást a parancssorból. A .vbs parancsfájl kézzel történő létrehozásához másolja a parancsfájl szövegét a vágólapra a jelen Tudásbázis-cikkből, majd mentse a .vbs parancsfájlt a helyi merevlemez-meghajtóra. Ezt követően futtathatja a parancsfájlt a lépések végrehajtásához.

1. rész: A .vbs parancsfájl létrehozása

Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Keressen egy internetkapcsolattal rendelkező másik számítógépet.
 2. Nyissa meg a Jegyzettömb alkalmazást.
 3. Másolja a vágólapra, majd illessze be a Jegyzettömbbe az alábbi szöveget.

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Hiba! Nincs megadva XML-fájl.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Hiba az XML-fájl betöltésekor " & fileName & ".")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " A POQ-csomópontok eltávolítva. A parancsfájl futása befejeződött.")
 4. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára.
 5. Adja a fájlnak a Script.vbs nevet, és mentse azt egy cserélhető adathordozóra, például egy USB-meghajtóra.

2. rész: A .vbs parancsfájl futtatása

Megjegyzés: Az alábbi lépések azt feltételezik, hogy a .vbs parancsfájlt egy USB-meghajtóra másolta. Ha ettől eltérő cserélhető adathordozót használt, a lépések kissé különbözhetnek az itt leírtaktól.

Ezt a következőképpen teheti meg:

 1. Indítsa újra a számítógépet, majd nyomja le és tartsa lenyomva az F8 billentyűt. Az F8 billentyűt a Windows-embléma megjelenése előtt kell lenyomnia. Ha ez nem sikerül, próbálkozzon újra: várja meg, míg megjelenik a Windows bejelentkezési képernyője, és indítsa újra a számítógépet.
  Megjegyzés: A több operációs rendszer betöltésére is képes számítógépeken az F8 billentyűt a rendszerindítási menü megjelenésekor kell lenyomnia.
 2. A nyílbillentyűkkel jelölje ki a Számítógép javítása parancsot a Speciális rendszerindítási beállítások menüben, és nyomja le az ENTER billentyűt. Ha a rendszer kéri, jelölje ki a Windows 7 javítandó példányát, és kattintson a Tovább gombra.
 3. Válasszon nyelvet és beviteli módot, majd kattintson a Tovább gombra.
 4. Válasszon felhasználónevet, írja be a hozzá tartozó jelszót, és kattintson az OK gombra.
 5. A Rendszer-helyreállítási beállítások csoportban a Válasszon helyreállító eszközt felirat alatti sorban jegyezze fel a Windows 7 meghajtóbetűjelét.

  Például a következőhöz hasonló bejegyzéseket láthat:

  Operációs rendszer: Windows 7 a (C:) <Kötetnév> köteten

  Megjegyzés: Ebben a példában a Windows 7 meghajtóbetűjele C.
 6. A Rendszer-helyreállítási beállítások csoportban válassza a Parancssor lehetőséget.
 7. Csatlakoztassa a számítógéphez a korábban létrehozott .vbs parancsfájlt tartalmazó cserélhető adathordozót.
 8. A parancssorban navigáljon a meghajtóhoz, majd a korábban létrehozott .vbs parancsfájlt tartalmazó könyvtárhoz.

  Ha például korábban az USB-meghajtó gyökerébe mentette a létrehozott script.vbs fájlt, és az USB-meghajtóhoz társított meghajtóbetűjel E, egyszerűen írja be a következőt a parancssorba, majd nyomja le az Enter billentyűt.

  E:

  Megjegyzés: Ha nem biztos abban, hogy a cserélhető adathordozó melyik meghajtóhoz van társítva, a Diskpart segédprogrammal megjelenítheti a meghajtók listáját. A Diskpart futtatásához kövesse az alábbi lépéseket.
  1. Írja be a Diskpart parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
  2. Írja be a List volume parancsot, majd nyomja le az Enter billentyűt.
  3. Jegyezze fel annak a meghajtónak a betűjelét, amelyhez a korábban létrehozott .vbs parancsfájlt tartalmazó cserélhető adathordozó van társítva. Feltételezve, hogy USB-meghajtót használt, a meghajtó típusa cserélhetőként lesz feltüntetve.
  4. A Diskpart segédprogramból való kilépéshez írja be az Exit parancsot, majd nyomja le az Enter billentyűt.

 9. Írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja le az Enter billentyűt:

  Cscript Script.vbs <a_Windows _7_meghajtóbetűjele>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  A fenti parancsban <a_Windows _7_meghajtóbetűjele> annak a meghajtónak a betűjele, amelyen a Windows 7 operációs rendszer telepítve van.

  Ezzel futtatja a Script.vbs fájlban lévő parancsfájlt. Ha befejeződött a parancsfájl futása, az alábbihoz hasonló üzenet jelenhet meg.

  2 POQ-csomópont eltávolítva. A parancsfájl futása befejeződött.
 10. A parancssorból való kilépéshez írja be az Exit parancsot, majd nyomja le az Enter billentyűt.
 11. Indítsa újra a számítógépet. A Service Pack 1 szervizcsomag telepítése most már sikeresen elvégezhető.

2. módszer: A számítógép visszaállítása egy korábbi időpontnak megfelelő állapotra a Rendszer-visszaállítás eszközzel


Az alábbi módszerrel a számítógépet visszaállíthatja a szervizcsomag telepítése előtti, működő állapotába. Miután visszaállítja a számítógépet a rendszerindításhoz alkalmas állapotba, ajánlott ismét megpróbálkoznia a szervizcsomag telepítésével.

A Rendszer-visszaállítás eszköz visszaállítja a rendszert a probléma jelentkezése előtti időpontra, majd újraindítja a számítógépet. A rendszer visszaállításának lépései:
 1. Indítsa újra a számítógépet, majd nyomja le és tartsa lenyomva az F8 billentyűt. Az F8 billentyűt a Windows-embléma megjelenése előtt kell lenyomnia. Ha ez nem sikerül, próbálkozzon újra: várja meg, míg megjelenik a Windows bejelentkezési képernyője, és indítsa újra a számítógépet.

  Megjegyzés: A több operációs rendszer betöltésére is képes számítógépeken az F8 billentyűt a rendszerindítási menü megjelenésekor kell lenyomnia.
 2. A nyílbillentyűkkel jelölje ki a Számítógép javítása parancsot a Speciális rendszerindítási beállítások menüben, és nyomja le az Enter billentyűt.
  Ha a rendszer kéri, jelölje ki a Windows 7 javítandó példányát, és kattintson a Tovább gombra.
 3. Válasszon nyelvet és beviteli módot, majd kattintson a Tovább gombra.
 4. Válasszon felhasználónevet, írja be a hozzá tartozó jelszót, és kattintson az OK gombra.
 5. A Rendszer-helyreállítási beállítások szakaszban válassza a Rendszer-visszaállítás lehetőséget.
 6. A Rendszer-visszaállítás ablakában kattintson a Tovább gombra.
 7. Jelölje ki a Windows 7 Service Pack 1 nevű visszaállítási pontot, ha lát ilyet. Ha ilyen nevű visszaállítási pont nincs, akkor válasszon egy olyat, amelynek időpontja korábbi, mint a probléma első jelentkezésének időpontja, és kattintson a Tovább gombra.

  Megjegyzés: Ha egyetlen rendszer-visszaállítási pont sem látszik, jelölje be a További visszaállítási pontok megjelenítése jelölőnégyzetet
 8. Visszaállítási pont megerősítése ablakban kattintson a Befejezés gombra, majd a megjelenő üzenetpanel Igen gombjára.
 9. A rendszer-visszaállítás sikeres befejezéséről szóló üzenetpanelen kattintson az Újraindítás gombra.

  Megjegyzés: Ha továbbra is a fekete képernyő és az eddigi hibaüzenet – vagy ahhoz hasonló hibaüzenet – jelenik meg, megkísérelheti a fenti lépésekkel egy korábbi időpontnak megfelelő állapotra visszaállítani a rendszert.

A probléma megoldásának lépései Windows Vista rendszer esetén

A probléma megoldásához kövesse az alábbi eljárásokat, az 1. módszerrel kezdve. Ha nem oldódik meg a probléma, próbálkozzon a 2. módszerrel is. A 3. módszert csak gyakorlott felhasználóknak ajánljuk.

Az alábbi eljárásokkal a számítógépet visszaállíthatja a szervizcsomag telepítése előtti, működő állapotába. Miután visszaállítja a számítógépet a rendszerindításhoz alkalmas állapotba, ajánlott ismét megpróbálkoznia a szervizcsomag telepítésével.

Megjegyzés: Az eljárásokhoz szükség lesz a Windows Vista DVD-jére. Ha a számítógép gyártójától nem kapott Windows Vista DVD-t, lehetséges, hogy el tudja indítani a javítóeszközt. Ezt a következőképpen teheti meg:
 1. Indítsa újra a számítógépet, majd nyomja meg és tartsa nyomva az F8 billentyűt az újraindítás alatt a Speciális rendszerindítási beállítások menü megjelenítéséhez. Azt is megteheti, hogy A Windows speciális rendszerindítási lehetőségeinek menüje lehetőséget választja.
 2. A menüben válassza a számítógép javításának lehetőségét.
 3. Jelölje ki a Rendszergazda lehetőséget, és nyomja le az ENTER billentyűt.
 4. Az eljárást folytassa az 1. vagy 2. módszer 4. lépésével.

1. módszer: A számítógép visszaállítása egy korábbi időpontnak megfelelő állapotra a Rendszer-visszaállítás eszközzel

A Rendszer-visszaállítás eszköz visszaállítja a rendszert a probléma jelentkezése előtti időpontra, majd újraindítja a számítógépet. A rendszer visszaállításának lépései:
 1. Helyezze be a Windows Vista DVD-jét a DVD-meghajtóba, és indítsa újra a számítógépet a DVD-ről.

  Megjegyzés:Press any Key to boot from the CD or DVD (Nyomjon le egy billentyűt, ha CD-ről vagy DVD-ről szeretné indítani a rendszert) felirat megjelenésekor nyomjon le egy billentyűt, hogy a számítógép a Windows Vista DVD-jéről induljon.
 2. Adja meg a nyelvi beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.
 3. Válassza a Számítógép javítása lehetőséget.
 4. Jelölje ki a Windows Vista javítandó példányát, és kattintson a Tovább gombra.
 5. A Rendszer-helyreállítási beállítások képernyőn válassza a Rendszer-visszaállítás lehetőséget, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  Megjegyzés: Ha a javítási algoritmus problémát észlel a Windows Vista indítása során, elindítja az Indítási javítás eszközt a probléma automatikus javításához. Ebben az esetben kattintson a Mégse gombra, majd A rendszer-helyreállítás és támogatás speciális beállításainak megtekintése hivatkozásra.
 6. Kattintson a Rendszer-visszaállítás varázsló Tovább gombjára.
 7. Válasszon egy visszaállítási pontot, melynek dátuma korábbi, mint amikor a probléma először jelentkezett, és kattintson a Tovább gombra.

  Megjegyzés: Általában ez a legújabb visszaállítási pont.
 8. Kattintson a Tovább gombra.
 9. Kattintson a Befejezés gombra. A Rendszer-visszaállítás újraindítja a számítógépet.  
Megjegyzés: Ha továbbra is a fekete képernyő és az eddigi hibaüzenet – vagy ahhoz hasonló hibaüzenet – jelenik meg, megpróbálhatja a fenti lépésekkel egy korábbi időpontra visszaállítani a rendszert.

2. módszer: A számítógép indítási hibáinak javítása az Indítási javítás eszközzel

Az alábbi lépésekkel indítsa el a Windows rendszert a Windows Vista DVD-ről, majd nyissa meg a Rendszer-helyreállítási beállítások menüt:

 1. Helyezze be a Windows Vista DVD-jét a DVD-meghajtóba, és indítsa újra a számítógépet a DVD-ről.

  Megjegyzés:Press any Key to boot from the CD or DVD (Nyomjon le egy billentyűt, ha CD-ről vagy DVD-ről szeretné indítani a rendszert) felirat megjelenésekor nyomjon le egy billentyűt, hogy a számítógép a Windows Vista DVD-jéről induljon.
 2. Adja meg a nyelvi beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.
 3. Válassza a Számítógép javítása lehetőséget.
 4. Jelölje ki a Windows Vista javítandó példányát, és kattintson a Tovább gombra.
 5. A Rendszer-helyreállítási beállítások képernyőn válassza az Indítási javítás lehetőséget, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  Megjegyzés: Ha a javítási algoritmus problémát észlel a Windows Vista indítása során, elindítja az Indítási javítás eszközt a probléma automatikus javításához. Ebben az esetben kattintson a Mégse gombra, majd A rendszer-helyreállítás és támogatás speciális beállításainak megtekintése hivatkozásra.
 6. Az Indítási javítóeszköz által végrehajtott folyamat végén kattintson a Befejezés gombra.
 7. A Rendszer-helyreállítási beállítások szakaszban válassza az Újraindítás lehetőséget.
Megjegyzés: Ha továbbra is a fekete képernyő és ugyanaz a hibaüzenet jelenik meg, próbálkozzon a 3. módszerrel.

3. módszer: A poqexec bejegyzés törlése a SetupExecute beállításazonosítóból (csak gyakorlott felhasználóknak)

Megjegyzés: A 3. módszer végrehajtását csak gyakorlott felhasználóknak ajánljuk.

Fontos: Az alábbi szakasz, módszer vagy feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat: 322756 A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows rendszerben

A REG_MULTI_SZ típusú SetupExecute azonosító poqexec bejegyzésének törléséhez törölnie kell az azonosítót, majd újra létre kell hoznia. Ezt a következőképpen teheti meg:
 1. Helyezze be a Windows Vista DVD-jét a DVD-meghajtóba, és indítsa újra a számítógépet a DVD-ről.

  Megjegyzés:Press any Key to boot from the CD or DVD (Nyomjon le egy billentyűt, ha CD-ről vagy DVD-ről szeretné indítani a rendszert) felirat megjelenésekor nyomjon le egy billentyűt, hogy a számítógép a Windows Vista DVD-jéről induljon.
 2. Adja meg a nyelvi beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.
 3. Válassza a Számítógép javítása lehetőséget.

  Megjegyzés: Ha a rendszer megkérdezi, hogy szeretne-e rendszer-visszaállítást végezni, válassza a Nem lehetőséget, és nyomja le az ENTER billentyűt.
 4. A Rendszer-helyreállítási beállítások képernyőn válassza az Indítási javítás lehetőséget, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  Megjegyzés: Ha a javítási algoritmus problémát észlel a Windows Vista indítása során, elindítja az Indítási javítás eszközt a probléma automatikus javításához. Ebben az esetben kattintson a Mégse gombra, majd A rendszer-helyreállítás és támogatás speciális beállításainak megtekintése hivatkozásra.
 5. A Rendszer-helyreállítási beállítások képernyőn válassza a Parancssor lehetőséget, és nyomja le az ENTER billentyűt.
 6. Írja be az alábbi parancsokat a parancssorba, és mindegyik után nyomja le az ENTER billentyűt:

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. Írja be a parancssorba az exit parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
 8. Indítsa újra a számítógépet.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 975484 - Utolsó ellenőrzés: 2011. szeptember 26. - Verziószám: 3.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Kulcsszavak: 
kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com