MS09-059: ช่องโหว่ในบริการระบบย่อยการรับรองความปลอดภัยได้ภายในเครื่องอาจอนุญาตให้บริการ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975467 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 059 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

windows XP Service Pack 3, Windows XP Service Pack 2 และ Windows Server 2003 Service Pack 2

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้รับผลกระทบเฉพาะเมื่อมีการติดตั้งการปรับปรุง 968389 บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP Service Pack 3, Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 2

การปรับปรุง 968389 นำมาใช้คุณลักษณะที่สนับสนุนการออกแบบของส่วนเพิ่มการป้องกันสำหรับ NTLM Windows XP และ Windows Server 2003 ลักษณะการทำงานนี้มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่แก้ไขตามการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ลักษณะการทำงานนี้อยู่ ใน Windows Vista ใน Windows Server 2008 และเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Windows 7

ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุง 968389 ก่อนที่คุณสามารถใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณจะเสนอการปรับปรุงนี้เพื่อเน้นช่องโหว่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุง 968389 หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณจะได้รับการเสนอเฉพาะเด 968389 สำหรับการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงเพื่อเน้นช่องโหว่การรักษาความปลอดภัยนี้ เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว "การขยายการป้องกันสำหรับการรับรองความถูกต้อง (KB968389)" และการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้จะแสดงรายการเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพิ่มการป้องกันสำหรับการรับรองความถูกต้อง (KB968389), ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968389หากต้องการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับการรับรองความถูกต้อง

windows Server 2008 (x 86), Windows Server 2008 Service Pack 2 (x 86), Windows Server 2008 (x64), และ Windows Server 2008 Service Pack 2 (x64)

สำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 ปรับปรุงนี้ใช้ มีอันดับความรุนแรงเดียวกัน ว่ามีการติดตั้ง Windows Server 2008 โดยใช้ตัวเลือกการติดตั้งหลักของเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกหลักของเซิร์ฟเวอร์ แวะไป Microsoft MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms723891 (VS.85)
หมายเหตุ:ตัวเลือกการติดตั้ง Server Core ไม่ได้นำไปใช้กับบางรุ่นของ Windows Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/r2-compare-core-installation.aspx

ปัญหาที่ทราบ

 • ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุง "การขยายการป้องกันสำหรับการรับรองความถูกต้อง (KB968389)" ก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ในรุ่นที่สนับสนุนของ Windows Server 2003 หรือ Windows XP เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับผลกระทบจากช่องโหว่นี้ไม่ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม Windows Update หรือ Microsoft Update คุณจะได้รับการเสนอเท่านั้นปรับปรุงการ 968389 ติดตั้งหลังจากการติดตั้งสำเร็จของโปรแกรมปรับปรุง โปรแกรมติดตั้งจะใหม่นี้ปรับปรุงความปลอดภัย (975467) เมื่อการติดตั้งใหม่ของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยนี้ (975467) เสร็จสมบูรณ์ ปรับปรุงทั้งสอง (968389 และ 975467) จะแสดงรายการเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง
 • ถ้าคุณดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยนี้ (975467) จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ด้วยตนเอง และติดตั้งในการใช้ใน Windows Server 2003 หรือติดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยจะตั้งเมื่อมีการปรับปรุงที่ "แบบขยายป้องกันสำหรับการรับรองความถูกต้อง (KB968389)" ไม่มีอยู่ แม้ว่านี้ไม่ได้ติดตั้งการสนับสนุนสถานการณ์สมมติ สถานการณ์สมมตินี้ไม่ได้นำการตัดสินค้าจากคลังที่ทำงาน และคอมพิวเตอร์จะยังคงได้รับการป้องกันแม้หลังจากการ ปรับปรุง 968389 ถูกติดตั้งใหม่

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลของแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับสาขาบริการเฉพาะ (QFE, GDR) ถูกบันทึกไว้ในคอลัมน์ "บริการสาขา"
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาเซอร์วิสของ QFE จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะตั้งเป็นแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft

สำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeสาขาบริการ
Msv1_0.dll5.1.2600.362511 Sep 200902:031,33,632SP2GDR
Msv1_0.dll5.1.2600.362511 Sep 200901:331,36,192SP2QFE
Netlogon.dll5.1.2600.352006 2009 Feb06:164,08,064SP2QFE
Msv1_0.dll5.1.2600.587611 Sep 200901:481,36,192SP3GDR
Msv1_0.dll5.1.2600.587611 Sep 200901:431,36,704SP3QFE
Branches.infไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200902:00926การปรับปรุง
Eula.txtไม่สามารถใช้งานได้พฤษภาคม-09-200912:12804การปรับปรุง
Update.verไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200903:31480การปรับปรุง
Updatebr.infไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200906:11678การปรับปรุง
Update_sp2gdr.infไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200902:3821,829การปรับปรุง
Update_sp2qfe.infไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200902:3922,976การปรับปรุง
Update_sp3gdr.infไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200902:5024,853การปรับปรุง
Update_sp3qfe.infไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200902:3724,853การปรับปรุง

สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Ksecdd.sys5.2.3790.453011 Sep 200912:141,90,464x64SP2GDR
Msv1_0.dll5.2.3790.458711 Sep 200912:142,64,192x64SP2GDR
Wmsv1_0.dll5.2.3790.458711 Sep 200912:141,46,432x86Sp2gdr\wow
Ksecdd.sys5.2.3790.453011 Sep 200912:111,90,976x64SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.458711 Sep 200912:112,65,216x64SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.453011 Sep 200912:122,59,072x64SP2QFE
Wmsv1_0.dll5.2.3790.458711 Sep 200912:121,46,944x86Sp2qfe\wow
Wschannel.dll5.2.3790.453011 Sep 200912:121,51,040x86Sp2qfe\wow
Branches.infไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200912:29957ไม่สามารถใช้งานได้การปรับปรุง
Eula.txtไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200912:29804ไม่สามารถใช้งานได้การปรับปรุง
Update.verไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200912:29773ไม่สามารถใช้งานได้การปรับปรุง
Updatebr.infไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200912:29494ไม่สามารถใช้งานได้การปรับปรุง
Update_sp2gdr.infไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200912:2820,823ไม่สามารถใช้งานได้การปรับปรุง
Update_sp2qfe.infไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200912:2821,454ไม่สามารถใช้งานได้การปรับปรุง

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeสาขาบริการ
Ksecdd.sys5.2.3790.453015 2009 Jun05:151,34,656SP2GDR
Msv1_0.dll5.2.3790.458710-Sep-200922:081,46,432SP2GDR
Ksecdd.sys5.2.3790.453015 2009 Jun04:371,35,168SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.458710-Sep-200922:331,46,944SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.453015 2009 Jun18:511,51,040SP2QFE
Branches.infไม่สามารถใช้งานได้10-Sep-200922:29957การปรับปรุง
Eula.txtไม่สามารถใช้งานได้10-ธ.ค.-200705:16804การปรับปรุง
Update.verไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200906:36480การปรับปรุง
Updatebr.infไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200907:16494การปรับปรุง
Update_sp2gdr.infไม่สามารถใช้งานได้10-Sep-200923:4320,241การปรับปรุง
Update_sp2qfe.infไม่สามารถใช้งานได้10-Sep-200923:4120,704การปรับปรุง

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Ksecdd.sys5.2.3790.453011 Sep 200912:133,22,048IA-64SP2GDR
Msv1_0.dll5.2.3790.458711 Sep 200912:133,96,288IA-64SP2GDR
Wmsv1_0.dll5.2.3790.458711 Sep 200912:131,46,432x86Sp2gdr\wow
Ksecdd.sys5.2.3790.453011 Sep 200912:113,22,048IA-64SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.458711 Sep 200912:113,96,800IA-64SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.453011 Sep 200912:114,74,624IA-64SP2QFE
Wmsv1_0.dll5.2.3790.458711 Sep 200912:121,46,944x86Sp2qfe\wow
Wschannel.dll5.2.3790.453011 Sep 200912:121,51,040x86Sp2qfe\wow
Branches.infไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200912:29957ไม่สามารถใช้งานได้การปรับปรุง
Eula.txtไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200912:29804ไม่สามารถใช้งานได้การปรับปรุง
Update.verไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200912:29773ไม่สามารถใช้งานได้การปรับปรุง
Updatebr.infไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200912:29494ไม่สามารถใช้งานได้การปรับปรุง
Update_sp2gdr.infไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200912:2820,832ไม่สามารถใช้งานได้การปรับปรุง
Update_sp2qfe.infไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200912:2821,243ไม่สามารถใช้งานได้การปรับปรุง

ข้อมูลของแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.0.6000.16xxxWindows Vista:RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPU
Windows6.0-kb975467-x86-pkgproperties.txtไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200908:19585ไม่สามารถใช้งานได้
Windows6.0-kb975467-x86.xmlไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200908:19442ไม่สามารถใช้งานได้
Ksecdd.sys6.0.6000.1687015 2009 Jun05:424,08,136Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a
Lsa ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun02:462,998Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a
Lsasrv.dll6.0.6000.1687015 2009 Jun02:5312,33,920Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a
LSASS.EXE6.0.6000.1687015 2009 Jun00:407,680Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a
Secur32.dll6.0.6000.1687015 2009 Jun02:5872,704Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a
Ksecdd.sys6.0.6000.2106727-ก.ค.-200918:244,08,136Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_a4dd285578ce285b
Lsa ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200904:402,998Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_a4dd285578ce285b
Lsasrv.dll6.0.6000.2112510 Sep 200904:5812,35,456Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_a4dd285578ce285b
LSASS.EXE6.0.6000.2112510 Sep 200902:177,680Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_a4dd285578ce285b
Secur32.dll6.0.6000.2112510 Sep 200905:0172,704Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_a4dd285578ce285b
Ksecdd.sys6.0.6001.1827215 2009 Jun05:504,39,896Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9
Lsasrv.dll6.0.6001.1827215 2009 Jun02:5312,56,448Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้26 2009 มีนาคม20:2713,780Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9
LSASS.EXE6.0.6001.1827215 2009 Jun00:279,728Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9
Secur32.dll6.0.6001.1827215 2009 Jun02:5472,704Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9
Ksecdd.sys6.0.6001.2245027-ก.ค.-200918:234,39,880Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d1618975e9b345
Lsasrv.dll6.0.6001.2251809 Sep 200900:สีกัน12,58,496Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d1618975e9b345
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้01 2009 Apr06:4013,780Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d1618975e9b345
LSASS.EXE6.0.6001.2251808 Sep 200922:399,728Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d1618975e9b345
Secur32.dll6.0.6001.2251809 Sep 200900:สีกัน72,704Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d1618975e9b345
Ksecdd.sys6.0.6002.1805115 2009 Jun10:454,39,864Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db
Lsasrv.dll6.0.6002.1805115 2009 Jun02:2212,59,008Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้03 2009 Apr09:0013,780Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db
LSASS.EXE6.0.6002.1805115 2009 Jun00:189,728Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db
Secur32.dll6.0.6002.1805115 2009 Jun02:2372,704Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db
Ksecdd.sys6.0.6002.2215230-ก.ค.-200905:124,39,880Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a80213731ca5a7
Lsasrv.dll6.0.6002.2222310 Sep 200904:3712,59,520Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a80213731ca5a7
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้03 2009 Apr09:0313,780Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a80213731ca5a7
LSASS.EXE6.0.6002.2222310 Sep 200902:149,728Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a80213731ca5a7
Secur32.dll6.0.6002.2222310 Sep 200904:3972,704Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a80213731ca5a7
Wdigest.dll6.0.6000.1687015 2009 Jun02:591,75,104Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_389b60c97fc740bd
Wdigest.dll6.0.6000.2112510 Sep 200905:011,75,104Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_395fe8aa98b803ee
Wdigest.dll6.0.6001.1827215 2009 Jun02:541,75,104Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a83a0037cec045c
Wdigest.dll6.0.6001.2251809 Sep 200900:สีกัน1,75,104Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_3b5421de95d38ed8
Wdigest.dll6.0.6002.1805115 2009 Jun02:241,75,104Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c7eb35f7a03056e
Wdigest.dll6.0.6002.2222310 Sep 200904:401,75,104Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_3d2ac2689306813a
Msv1_0.dll6.0.6000.1692610 Sep 200905:082,16,576Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16926_none_7abd15c3656ef988
Msv1_0.dll6.0.6000.2112510 Sep 200904:592,16,576Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_7b458a667e8db33d
Msv1_0.dll6.0.6001.1833010 Sep 200905:002,13,504Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_7c9282c162a30e60
Msv1_0.dll6.0.6001.2251809 Sep 200900:462,14,016Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_7d39c39a7ba93e27
Msv1_0.dll6.0.6002.1811110 Sep 200904:182,18,624Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_7e8f96b15fb84220
Msv1_0.dll6.0.6002.2222310 Sep 200904:382,18,624Windows6.0-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_7f10642478dc3089

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Windows6.0 kb975467 x 64-pkgproperties.txtไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200908:19587ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Windows6.0 kb975467 x64.xmlไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200908:19444ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Ksecdd.sys6.0.6000.1687015 2009 Jun12:094,79,816x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660
Lsa ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun02:582,998Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660
Lsasrv.dll6.0.6000.1687015 2009 Jun03:0916,64,000x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660
LSASS.EXE6.0.6000.1687015 2009 Jun01:029,728x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660
Secur32.dll6.0.6000.1687015 2009 Jun03:1395,232x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660
Ksecdd.sys6.0.6000.2106727-ก.ค.-200918:254,79,816x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_00fbc3d9312b9991
Lsa ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200904:582,998ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_00fbc3d9312b9991
Lsasrv.dll6.0.6000.2112510 Sep 200905:2916,64,512x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_00fbc3d9312b9991
LSASS.EXE6.0.6000.2112510 Sep 200902:529,728x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_00fbc3d9312b9991
Secur32.dll6.0.6000.2112510 Sep 200905:3295,232x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_00fbc3d9312b9991
Ksecdd.sys6.0.6001.1827215 2009 Jun13:015,15,656x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff
Lsasrv.dll6.0.6001.1827215 2009 Jun03:1516,92,160x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้23 2009 มีนาคม21:0213,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff
LSASS.EXE6.0.6001.1827215 2009 Jun00:5611,264x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff
Secur32.dll6.0.6001.1827215 2009 Jun03:1694,720x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff
Ksecdd.sys6.0.6001.2245027-ก.ค.-200918:245,15,656x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_02effd0d2e47247b
Lsasrv.dll6.0.6001.2251809 Sep 200901:1116,94,208x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_02effd0d2e47247b
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้01 2009 Apr04:0113,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_02effd0d2e47247b
LSASS.EXE6.0.6001.2251808 Sep 200923:0211,264x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_02effd0d2e47247b
Secur32.dll6.0.6001.2251809 Sep 200901:1194,720x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_02effd0d2e47247b
Ksecdd.sys6.0.6002.1805115 2009 Jun17:305,15,656x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11
Lsasrv.dll6.0.6002.1805115 2009 Jun02:4116,89,600x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้03 2009 Apr09:0313,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11
LSASS.EXE6.0.6002.1805115 2009 Jun00:4511,264x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11
Secur32.dll6.0.6002.1805115 2009 Jun02:4294,720x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11
Ksecdd.sys6.0.6002.2215230-ก.ค.-200905:125,15,656x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_04c69d972b7a16dd
Lsasrv.dll6.0.6002.2222310 Sep 200908:1216,90,112x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_04c69d972b7a16dd
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้03 2009 Apr08:3213,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_04c69d972b7a16dd
LSASS.EXE6.0.6002.2222310 Sep 200902:2711,264x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_04c69d972b7a16dd
Secur32.dll6.0.6002.2222310 Sep 200908:1594,720x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_04c69d972b7a16dd
Wdigest.dll6.0.6000.1687015 2009 Jun03:142,05,824x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_94b9fc4d3824b1f3
Wdigest.dll6.0.6000.2112510 Sep 200905:332,05,824x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_957e842e51157524
Wdigest.dll6.0.6001.1827215 2009 Jun03:162,05,312x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_96a23b8735497592
Wdigest.dll6.0.6001.2251809 Sep 200901:122,05,312x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_9772bd624e31000e
Wdigest.dll6.0.6002.1805115 2009 Jun02:432,05,312x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_989d4ee3326076a4
Wdigest.dll6.0.6002.2222310 Sep 200908:152,05,312x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_99495dec4b63f270
Msv1_0.dll6.0.6000.1692610 Sep 200905:222,70,336x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16926_none_d6dbb1471dcc6abe
Msv1_0.dll6.0.6000.2112510 Sep 200905:302,70,336x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_d76425ea36eb2473
Msv1_0.dll6.0.6001.1833010 Sep 200905:232,68,800x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_d8b11e451b007f96
Msv1_0.dll6.0.6001.2251809 Sep 200901:102,69,312x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_d9585f1e3406af5d
Msv1_0.dll6.0.6002.1811110 Sep 200904:392,69,312x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_daae32351815b356
Msv1_0.dll6.0.6002.2222310 Sep 200908:132,69,312x64Windows6.0-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_db2effa83139a1bf
Secur32.dll6.0.6000.1687015 2009 Jun03:0077,312x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_0a8be64a4c9b985b
Secur32.dll6.0.6000.2112510 Sep 200905:0177,312x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_0b506e2b658c5b8c
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้26 2009 มีนาคม20:2713,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa
Secur32.dll6.0.6001.1827215 2009 Jun02:5576,800x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้01 2009 Apr06:4013,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_0d44a75f62a7e676
Secur32.dll6.0.6001.2251809 Sep 200900:สีกัน76,800x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_0d44a75f62a7e676
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้03 2009 Apr09:0013,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c
Secur32.dll6.0.6002.1805115 2009 Jun02:2477,312x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้03 2009 Apr09:0313,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_0f1b47e95fdad8d8
Secur32.dll6.0.6002.2222310 Sep 200904:4077,312x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_0f1b47e95fdad8d8
Wdigest.dll6.0.6000.1687015 2009 Jun02:591,75,104x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_9f0ea69f6c8573ee
Wdigest.dll6.0.6000.2112510 Sep 200905:011,75,104x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_9fd32e808576371f
Wdigest.dll6.0.6001.1827215 2009 Jun02:541,75,104x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d
Wdigest.dll6.0.6001.2251809 Sep 200900:สีกัน1,75,104x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a1c767b48291c209
Wdigest.dll6.0.6002.1805115 2009 Jun02:241,75,104x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f
Wdigest.dll6.0.6002.2222310 Sep 200904:401,75,104x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a39e083e7fc4b46b
Msv1_0.dll6.0.6000.1692610 Sep 200905:082,16,576x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16926_none_e1305b99522d2cb9
Msv1_0.dll6.0.6000.2112510 Sep 200904:592,16,576x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_e1b8d03c6b4be66e
Msv1_0.dll6.0.6001.1833010 Sep 200905:002,13,504x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_e305c8974f614191
Msv1_0.dll6.0.6001.2251809 Sep 200900:462,14,016x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_e3ad097068677158
Msv1_0.dll6.0.6002.1811110 Sep 200904:182,18,624x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_e502dc874c767551
Msv1_0.dll6.0.6002.2222310 Sep 200904:382,18,624x86Windows6.0-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_e583a9fa659a63ba

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Windows6.0-kb975467-ia64-pkgproperties.txtไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200908:19526ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Windows6.0 kb975467 ia64.xmlไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200908:19444ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Ksecdd.sys6.0.6001.1827215 2009 Jun13:1610,26,120IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5
Lsasrv.dll6.0.6001.1827215 2009 Jun02:5532,45,568IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้26 2009 มีนาคม20:2713,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5
LSASS.EXE6.0.6001.1827215 2009 Jun00:4517,920IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5
Secur32.dll6.0.6001.1827215 2009 Jun02:582,02,752IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5
Ksecdd.sys6.0.6001.2245027-ก.ค.-200918:2310,26,120IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d3057f75e7bc41
Lsasrv.dll6.0.6001.2251809 Sep 200901:2332,50,176IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d3057f75e7bc41
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้01 2009 Apr04:0213,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d3057f75e7bc41
LSASS.EXE6.0.6001.2251808 Sep 200922:5817,920IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d3057f75e7bc41
Secur32.dll6.0.6001.2251809 Sep 200901:252,02,752IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d3057f75e7bc41
Ksecdd.sys6.0.6002.1805115 2009 Jun13:2410,26,104IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7
Lsasrv.dll6.0.6002.1805115 2009 Jun02:0832,60,416IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้03 2009 Apr09:0413,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7
LSASS.EXE6.0.6002.1805115 2009 Jun00:2017,920IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7
Secur32.dll6.0.6002.1805115 2009 Jun02:102,02,752IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7
Ksecdd.sys6.0.6002.2215230-ก.ค.-200905:1210,26,120IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a9a609731aaea3
Lsasrv.dll6.0.6002.2222310 Sep 200904:2632,61,952IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a9a609731aaea3
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้03 2009 Apr08:3213,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a9a609731aaea3
LSASS.EXE6.0.6002.2222310 Sep 200902:1817,920IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a9a609731aaea3
Secur32.dll6.0.6002.2222310 Sep 200904:292,02,752IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a9a609731aaea3
Wdigest.dll6.0.6001.1827215 2009 Jun02:594,82,304IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a8543f97cea0d58
Wdigest.dll6.0.6001.2251809 Sep 200901:264,82,304IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_3b55c5d495d197d4
Wdigest.dll6.0.6002.1805115 2009 Jun02:114,82,304IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c8057557a010e6a
Wdigest.dll6.0.6002.2222310 Sep 200904:304,82,304IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_3d2c665e93048a36
Msv1_0.dll6.0.6001.1833010 Sep 200904:545,70,368IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_7c9426b762a1175c
Msv1_0.dll6.0.6001.2251809 Sep 200901:235,70,368IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_7d3b67907ba74723
Msv1_0.dll6.0.6002.1811110 Sep 200907:575,70,880IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_7e913aa75fb64b1c
Msv1_0.dll6.0.6002.2222310 Sep 200904:275,70,368IA-64Windows6.0-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_7f12081a78da3985
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้26 2009 มีนาคม20:2713,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa
Secur32.dll6.0.6001.1827215 2009 Jun02:5576,800x86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้01 2009 Apr06:4013,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_0d44a75f62a7e676
Secur32.dll6.0.6001.2251809 Sep 200900:สีกัน76,800x86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_0d44a75f62a7e676
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้03 2009 Apr09:0013,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c
Secur32.dll6.0.6002.1805115 2009 Jun02:2477,312x86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้03 2009 Apr09:0313,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_0f1b47e95fdad8d8
Secur32.dll6.0.6002.2222310 Sep 200904:4077,312x86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_0f1b47e95fdad8d8
Wdigest.dll6.0.6001.1827215 2009 Jun02:541,75,104x86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d
Wdigest.dll6.0.6001.2251809 Sep 200900:สีกัน1,75,104x86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a1c767b48291c209
Wdigest.dll6.0.6002.1805115 2009 Jun02:241,75,104x86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f
Wdigest.dll6.0.6002.2222310 Sep 200904:401,75,104x86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a39e083e7fc4b46b
Msv1_0.dll6.0.6001.1833010 Sep 200905:002,13,504x86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_e305c8974f614191
Msv1_0.dll6.0.6001.2251809 Sep 200900:462,14,016x86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_e3ad097068677158
Msv1_0.dll6.0.6002.1811110 Sep 200904:182,18,624x86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_e502dc874c767551
Msv1_0.dll6.0.6002.2222310 Sep 200904:382,18,624x86Windows6.0-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_e583a9fa659a63ba

ข้อมูลแฟ้ม windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeสาขาบริการ
86-pkgproperties.txt Windows6.1 kb975467 xไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:12455ไม่สามารถใช้งานได้
Windows6.1 kb975467 x86.xmlไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:12442ไม่สามารถใช้งานได้
Msv1_0.dll6.1.7600.1642009 Sep 200917:222,57,024Windows6.1-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_7cc522f2c3b22f57
Msv1_0.dll6.1.7600.2052409 Sep 200917:562,57,024Windows6.1-kb975467-x86\x86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_7d52c0e5dccc347d

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Windows6.1 kb975467 x 64-pkgproperties.txtไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:12500ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Windows6.1 kb975467 x64.xmlไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:12444ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Msv1_0.dll6.1.7600.1642009 Sep 200917:583,11,808x64Windows6.1-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_d8e3be767c0fa08d
Msv1_0.dll6.1.7600.2052409 Sep 200918:123,11,808x64Windows6.1-kb975467-x64\amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_d9715c699529a5b3
Msv1_0.dll6.1.7600.1642009 Sep 200917:222,57,024x86Windows6.1-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_e33868c8b0706288
Msv1_0.dll6.1.7600.2052409 Sep 200917:562,57,024x86Windows6.1-kb975467-x64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_e3c606bbc98a67ae

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่น Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Windows6.1-kb975467-ia64-pkgproperties.txtไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:12462ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Windows6.1 kb975467 ia64.xmlไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:12444ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Msv1_0.dll6.1.7600.1642009 Sep 200916:276,44,096IA-64Windows6.1-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_7cc6c6e8c3b03853
Msv1_0.dll6.1.7600.2052409 Sep 200916:326,44,096IA-64Windows6.1-kb975467-ia64\ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_7d5464dbdcca3d79
Msv1_0.dll6.1.7600.1642009 Sep 200917:222,57,024x86Windows6.1-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_e33868c8b0706288
Msv1_0.dll6.1.7600.2052409 Sep 200917:562,57,024x86Windows6.1-kb975467-ia64\wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_e3c606bbc98a67ae

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPU
Windows6.0 kb975467 x86.cabไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200908:1612,90,595ไม่สามารถใช้งานได้
Wsusscan.cabไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200908:211,65,934ไม่สามารถใช้งานได้
Package_10_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3010,928Windows6.0-kb975467-x 86
Package_10_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,434Windows6.0-kb975467-x 86
Package_10_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1714,211Windows6.0-kb975467-x 86
Package_10_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:094,743Windows6.0-kb975467-x 86
Package_11_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3011,516Windows6.0-kb975467-x 86
Package_11_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,173Windows6.0-kb975467-x 86
Package_11_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1715,387Windows6.0-kb975467-x 86
Package_11_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:093,323Windows6.0-kb975467-x 86
Package_12_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3011,516Windows6.0-kb975467-x 86
Package_12_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,168Windows6.0-kb975467-x 86
Package_12_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1715,387Windows6.0-kb975467-x 86
Package_12_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:093,318Windows6.0-kb975467-x 86
Package_1_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3011,516Windows6.0-kb975467-x 86
Package_1_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,166Windows6.0-kb975467-x 86
Package_1_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1715,402Windows6.0-kb975467-x 86
Package_1_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:093,315Windows6.0-kb975467-x 86
Package_2_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3011,501Windows6.0-kb975467-x 86
Package_2_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,329Windows6.0-kb975467-x 86
Package_2_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1715,387Windows6.0-kb975467-x 86
Package_2_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:093,482Windows6.0-kb975467-x 86
Package_3_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3011,501Windows6.0-kb975467-x 86
Package_3_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,171Windows6.0-kb975467-x 86
Package_3_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1715,402Windows6.0-kb975467-x 86
Package_3_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:093,320Windows6.0-kb975467-x 86
Package_4_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3011,501Windows6.0-kb975467-x 86
Package_4_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,171Windows6.0-kb975467-x 86
Package_4_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1715,387Windows6.0-kb975467-x 86
Package_4_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:093,322Windows6.0-kb975467-x 86
Package_5_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3010,913Windows6.0-kb975467-x 86
Package_5_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,590Windows6.0-kb975467-x 86
Package_5_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1714,226Windows6.0-kb975467-x 86
Package_5_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:094,904Windows6.0-kb975467-x 86
Package_6_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:308,461Windows6.0-kb975467-x 86
Package_6_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,914Windows6.0-kb975467-x 86
Package_6_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:179,324Windows6.0-kb975467-x 86
Package_6_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:094,006Windows6.0-kb975467-x 86
Package_7_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:308,461Windows6.0-kb975467-x 86
Package_7_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,756Windows6.0-kb975467-x 86
Package_7_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:179,339Windows6.0-kb975467-x 86
Package_7_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:093,844Windows6.0-kb975467-x 86
Package_8_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3010,913Windows6.0-kb975467-x 86
Package_8_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,433Windows6.0-kb975467-x 86
Package_8_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1714,226Windows6.0-kb975467-x 86
Package_8_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:094,742Windows6.0-kb975467-x 86
Package_9_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:308,461Windows6.0-kb975467-x 86
Package_9_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,756Windows6.0-kb975467-x 86
Package_9_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:179,339Windows6.0-kb975467-x 86
Package_9_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:093,844Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:307,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,417Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:177,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,436Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:307,583Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,357Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:177,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,376Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:307,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,939Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:177,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,978Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:307,583Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,961Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:177,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,004Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:307,583Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,411Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:177,583Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,431Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:307,583Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,936Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:177,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,975Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:307,583Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,679Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:177,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,710Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:307,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,415Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:177,583Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,434Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:307,583Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,939Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:177,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,978Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:307,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,691Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:177,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,722Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:307,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,412Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:177,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,431Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:307,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,420Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:177,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,439Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:307,583Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,411Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:177,583Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,430Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:307,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,414Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:177,568Windows6.0-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,433Windows6.0-kb975467-x 86
ปรับปรุงแบบ bf.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:307,583Windows6.0-kb975467-x 86
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:093,969Windows6.0-kb975467-x 86
Update.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:177,568Windows6.0-kb975467-x 86
Update.mum6.0.1.010 Sep 200919:094,068Windows6.0-kb975467-x 86
X86_28dbf8f821c2fad120ad6936ba5f035e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a42872c7671d6729.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,383Windows6.0-kb975467-x 86
X86_397fddef8e784ead51f33b1439f3f7a6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7a0a5295ee2f63ce.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,036Windows6.0-kb975467-x 86
X86_54ffa5eaaa742dd2325b19ee020e76a5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_d679917a7172fcee.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,383Windows6.0-kb975467-x 86
X86_57d951b7f55b125881ba96258661c8e0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_4f1b0d89650c1c0d.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:09703Windows6.0-kb975467-x 86
X86_7fa0b9ed5a53984a707e7ec983c4c839_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_631787ddc1ad26ec.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,383Windows6.0-kb975467-x 86
X86_a77e75465ea769c3da57ad7dc1848901_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_888b9256c4f92d42.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:09703Windows6.0-kb975467-x 86
X86_b5e60d89a4446b8a2edb052df4f94fff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_0d5ca79650b250ea.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,383Windows6.0-kb975467-x 86
X86_ca99bd393d45decbcd2c5bab0576524c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_d15e865d30f3a2c8.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,036Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a.manifest -หน้าต่าง -ไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun09:5034,442Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_a4dd285578ce285b.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:2734,442Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun10:4934,373Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d1618975e9b345.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200902:2534,373Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun13:0634,354Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a80213731ca5a7.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:0934,354Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_389b60c97fc740bd.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun09:549,924Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_395fe8aa98b803ee.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:329,924Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a83a0037cec045c.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun10:549,924Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_3b5421de95d38ed8.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200902:299,924Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c7eb35f7a03056e.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun13:099,924Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_3d2ac2689306813a.manifest หน้าต่าง -ความปลอดภัย -ไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:139,924Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16926_none_7abd15c3656ef988.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:3718,890Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_7b458a667e8db33d.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:3018,890Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_7c9282c162a30e60.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:5018,890Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_7d39c39a7ba93e27.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200902:2718,890Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_7e8f96b15fb84220.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200905:4818,890Windows6.0-kb975467-x 86
X86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_7f10642478dc3089.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:1118,890Windows6.0-kb975467-x 86
Package.cabไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200908:202,93,464Wsusscan

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Windows6.0 kb975467 x64.cabไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200908:1620,47,465ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wsusscan.cabไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200908:211,66,230ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_155092f07e7f66e10cf66205fa69dcce_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_b896b7438b1dea11.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,424ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_1dc183f3eb7843beffc0b95bd18760d5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_8150bc3068d89463.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,726ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_3aa7946e3f457107c882c8b94ebfbfa9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_761f5bb6fe8fbd8d.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,424ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_408f33212866f17e2712b531a146b49c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_dbb63c6563e691fd.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,391ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_79a8ae550a47f74a6e3d399981cf1aa2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_8a23173747ba9486.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,391ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_7d497a0d8be762260a320c264e594b66_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_ce1007ae8dd299fd.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,391ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_91c5988f26996176104222a20c6b443b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_f9e1c2c8b50e7d0f.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,056ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_997b39ff514b53cb31867133943f107e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_08a93a15f5dabdc9.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,726ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_a137413999884bac2c0cd47fe6a47f58_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_2534a7637911ded8.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,424ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_aefd71f609671b4ec0ca75c7649e08e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_f69d94185413bc32.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,424ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_be5c7885682dda7261d16a6849456fe7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_ccd9d91b02d16848.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,056ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_ce696e0c78ef352b88a05705ff6cdc1f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_bf852d8cebde6768.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,391ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun13:1434,530ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_00fbc3d9312b9991.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:5834,530ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun13:4334,461ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_02effd0d2e47247b.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200902:3834,461ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun18:1134,442ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_04c69d972b7a16dd.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200909:3934,442ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_94b9fc4d3824b1f3.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun13:199,948ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_957e842e51157524.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200907:049,948ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_96a23b8735497592.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun13:489,948ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_9772bd624e31000e.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200902:449,948ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_989d4ee3326076a4.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun18:159,948ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_99495dec4b63f270.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200909:459,948ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16926_none_d6dbb1471dcc6abe.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:4918,926ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_d76425ea36eb2473.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200907:0118,926ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_d8b11e451b007f96.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200907:1518,926ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_d9585f1e3406af5d.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200902:4118,926ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_daae32351815b356.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:1118,926ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Amd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_db2effa83139a1bf.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200909:4218,926ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_10_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3613,258ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_10_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:102,872ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_10_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2218,886ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_10_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:096,294ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_11_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3614,144ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_11_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:102,824ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_11_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2220,643ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_11_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:094,655ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_12_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3611,708ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_12_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:102,182ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_12_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2215,786ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_12_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:093,340ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_1_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3611,693ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_1_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:102,180ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_1_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2215,771Windows6.0-kb975467-x 64
Package_1_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:093,337ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_2_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3614,419ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_2_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:102,982ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_2_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2221,238ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_2_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:094,816ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_3_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3614,419ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_3_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:102,822ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_3_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2221,238ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_3_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:094,652ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_4_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3614,434ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_4_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:102,822ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_4_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2221,223ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_4_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:094,654ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_5_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3613,243ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_5_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:103,030ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_5_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2218,871ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_5_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:096,457ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_6_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:369,049ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_6_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:102,143ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_6_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2210,500ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_6_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:095,131Windows6.0-kb975467-x 64
Package_7_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:369,049ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_7_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,983ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_7_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2210,515ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_7_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:094,967ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_8_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:3613,243ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_8_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:102,871ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_8_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2218,886ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_8_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:096,293ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_9_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:369,034ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_9_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,983ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_9_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2210,500ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_9_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:094,967ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:367,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,425ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:227,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,444ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:367,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,365ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:227,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,384ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:367,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,953ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:227,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,992ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:367,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,973ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:227,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,016Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:367,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,419ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:227,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,439ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:367,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,950ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:227,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,989ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:367,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,689ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:227,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,720ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:367,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,423ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:227,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,442ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:367,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,953ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:227,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,992ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:367,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,701ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:227,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,732ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:367,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,420ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:227,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,439ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:367,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,428ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:227,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,447ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:367,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,419ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:227,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,438ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:367,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:101,422ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:227,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,441ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
ปรับปรุงแบบ bf.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:367,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:104,001ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Update.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:227,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Update.mum6.0.1.010 Sep 200919:094,100ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_0a8be64a4c9b985b.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun09:สีกัน20,972ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_0b506e2b658c5b8c.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:2320,972ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa.manifest -หน้าต่าง -ไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun10:4521,959ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_0d44a75f62a7e676.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200902:2121,959ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun13:0321,959ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_0f1b47e95fdad8d8.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:0421,959ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_9f0ea69f6c8573ee.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun09:สีกัน10,140ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_9fd32e808576371f.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:2310,140ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun10:4510,140ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a1c767b48291c209.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200902:2110,140ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun13:0310,140ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a39e083e7fc4b46b.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:0410,140ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16926_none_e1305b99522d2cb9.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:2917,843ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_e1b8d03c6b4be66e.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:2317,843ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_e305c8974f614191.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:4117,843ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_e3ad097068677158.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200902:2117,843ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_e502dc874c767551.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200905:4217,843ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Wow64_microsoft-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_e583a9fa659a63ba.manifest หน้าต่าง -ความปลอดภัย -ไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:0417,843ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0-kb975467-x 64
Package.cabไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200908:202,94,018ไม่สามารถใช้งานได้Wsusscan

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Windows6.0 kb975467 ia64.cabไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200908:1624,08,983ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wsusscan.cabไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200908:211,61,950ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_1bb63bb33aec1fc68a24f6263880f314_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_230d67bbf59eb34f.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,054ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_2a20e90076f0cac8561f906a1a8bc1aa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_20f19f3478df2a8b.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,387ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_351c1333bebf5f90a358b5e87d179cd4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a81d3f315143b431.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,420ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_399901389da8dd0685434c92b830cf59_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a6f8f0396a2d98d4.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,723ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_7145b53d9720bc9a50c261c3ae02fcc6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_f491dc840bd3089f.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,420ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_b80d69e060b906cd25d6ee6a02c98a52_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_163e09771cfb21b2.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,723ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_e5a61719eb839fabe80f12e81e2d7eaf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_7b180597cec0c9c5.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,387ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_ff561e65d1415e5a9c9f46bed2d0a72c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_86d82602bcca64af.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,054ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun14:0934,398ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a6d3057f75e7bc41.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200909:1034,398ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun18:1834,398ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a8a9a609731aaea3.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200905:4134,398ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a8543f97cea0d58.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun14:129,936ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_3b55c5d495d197d4.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200909:149,936ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_microsoft-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c8057557a010e6a.manifest หน้าต่าง -ความปลอดภัย -ไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun18:209,936ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_3d2c665e93048a36.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200905:สีกัน9,936ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_7c9426b762a1175c.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:2018,908ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_7d3b67907ba74723.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200909:1218,908ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_7e913aa75fb64b1c.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200909:1818,908ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Ia64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_7f12081a78da3985.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200905:4418,908ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_1_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2611,717ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_1_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,173ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_1_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1215,834ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_1_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:093,326ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_2_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2614,458ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_2_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,815ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_2_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1221,286ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_2_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:094,641ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_3_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2614,443ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_3_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,815ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_3_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1221,271ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_3_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:094,641ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_4_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:269,034ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_4_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,977ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_4_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1210,500ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_4_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:094,956ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_5_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2613,267ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_5_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,699ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_5_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1218,934ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_5_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:096,111ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_6_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:269,034ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_6_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,978ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_6_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1210,500ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_6_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:094,956ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_7_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:2613,267ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_7_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,700ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_7_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:1218,919ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_7_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:096,111ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:267,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,415ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:127,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,434ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:267,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,780ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:127,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,815ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:267,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,684ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:127,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,715ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:267,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,419ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:127,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,438ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:267,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,783ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:127,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,819ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:267,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,696ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:127,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,727ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:267,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,416ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:127,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,435ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:267,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,424ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:127,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:091,443ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
ปรับปรุงแบบ bf.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:267,583ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:092,698ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Update.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200919:127,568ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Update.mum6.0.1.010 Sep 200919:092,757ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Wow64_microsoft lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa.manifest -หน้าต่าง -ไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun10:4521,959ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Wow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_0d44a75f62a7e676.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200902:2121,959ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Wow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun13:0321,959ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Wow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_0f1b47e95fdad8d8.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:0421,959ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun10:4510,140ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_a1c767b48291c209.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200902:2110,140ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f.manifestไม่สามารถใช้งานได้15 2009 Jun13:0310,140ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_a39e083e7fc4b46b.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:0410,140ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18330_none_e305c8974f614191.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:4117,843ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_e3ad097068677158.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200902:2117,843ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18111_none_e502dc874c767551.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200905:4217,843ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Wow64_microsoft-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_e583a9fa659a63ba.manifest หน้าต่าง -ความปลอดภัย -ไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200906:0417,843ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.0 kb975467 ia64
Package.cabไม่สามารถใช้งานได้11 Sep 200908:192,92,312ไม่สามารถใช้งานได้Wsusscan

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeสาขาบริการ
Windows6.1 kb975467 x86.cabไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:101,49,625ไม่สามารถใช้งานได้
Wsusscan.cabไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:121,62,150ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:068,468Windows6.1-kb975467-x 86
Package_1_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:591,777Windows6.1-kb975467-x 86
Package_1_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:019,346Windows6.1-kb975467-x 86
Package_1_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:592,484Windows6.1-kb975467-x 86
Package_2_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:068,483Windows6.1-kb975467-x 86
Package_2_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:591,782Windows6.1-kb975467-x 86
Package_2_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:019,361Windows6.1-kb975467-x 86
Package_2_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:592,489Windows6.1-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:067,590Windows6.1-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:591,912Windows6.1-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:017,590Windows6.1-kb975467-x 86
Package_for_kb975467_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:591,947Windows6.1-kb975467-x 86
ปรับปรุงแบบ bf.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:067,590Windows6.1-kb975467-x 86
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:591,648Windows6.1-kb975467-x 86
Update.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:017,605Windows6.1-kb975467-x 86
Update.mum6.1.1.010 Sep 200902:591,674Windows6.1-kb975467-x 86
X86_b2754e59d4ff3b77276b57f3bdca1b81_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_4be352a3457a4610.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:59701Windows6.1-kb975467-x 86
X86_d2da2c92c3be4b0c020441c3c68d0b09_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_7b6e7ddd18afedd0.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:59701Windows6.1-kb975467-x 86
X86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_7cc522f2c3b22f57.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200917:5424,502Windows6.1-kb975467-x 86
X86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_7d52c0e5dccc347d.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200918:3924,502Windows6.1-kb975467-x 86
Package.cabไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:122,90,670Wsusscan

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Windows6.1 kb975467 x64.cabไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:102,93,533ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wsusscan.cabไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:121,61,790ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_306a1d8f56a22da1176c2f8810789a9b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_18c45934b731ac9b.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:59705ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Amd64_a8f7c7b33b86b71bf5283d3b5b51675a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_76dec38d07bea69d.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:59705ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Amd64_b2e452df4687f6bcbe6550fd0f27bc6e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_69fec42537f86c5a.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:59705ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Amd64_ef3fce3e3ed0eb6a2dbe0ceaf8a4e5cc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_5e1c12fbd0af6655.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:59705ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Amd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_d8e3be767c0fa08d.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200918:4524,506ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Amd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_d9715c699529a5b3.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200918:5224,506ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_1_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:088,483ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_1_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:591,787ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_1_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:039,346ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_1_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:592,498ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_2_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:088,468ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_2_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:592,206ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_2_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:039,346ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_2_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:594,093ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_3_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:088,468ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_3_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:592,010ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_3_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:039,346ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_3_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:593,893ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:087,590ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:592,820ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:037,605ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package_for_kb975467_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:592,881ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
ปรับปรุงแบบ bf.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:087,590ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:592,290ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Update.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:037,590ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Update.mum6.1.1.010 Sep 200902:592,329ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_e33868c8b0706288.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200917:4514,567ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_e3c606bbc98a67ae.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200918:3014,567ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1-kb975467-x 64
Package.cabไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:122,91,214ไม่สามารถใช้งานได้Wsusscan

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่น Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Windows6.1 kb975467 ia64.cabไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:104,10,619ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wsusscan.cabไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:121,62,278ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_a5d30574276dedd0c6c0e0ff8141c86a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_dccdf97734395daa.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:59703ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Ia64_a8f7c7b33b86b71bf5283d3b5b51675a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_1ac1cbff4f5f3e63.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:59704ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Ia64_aaa0cdc54b552a93ed6f12471993b3ef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_7f7acefcab5fb9e8.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:59703ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Ia64_b2e452df4687f6bcbe6550fd0f27bc6e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_0de1cc977f990420.manifestไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:59704ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Ia64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_7cc6c6e8c3b03853.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200918:1324,504ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Ia64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_7d5464dbdcca3d79.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200918:4824,504ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Package_1_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:048,468ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Package_1_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:591,788ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Package_1_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:599,361ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Package_1_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:593,664ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Package_2_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:048,468ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Package_2_for_kb975467_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:592,004ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Package_2_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:599,361ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Package_2_for_kb975467 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:593,883ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:047,590ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:591,923ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:597,605ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Package_for_kb975467_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:591,958ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
ปรับปรุงแบบ bf.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:047,590ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:591,658ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Update.catไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200902:597,605ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Update.mum6.1.1.010 Sep 200902:591,684ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16420_none_e33868c8b0706288.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200917:4514,567ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Wow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20524_none_e3c606bbc98a67ae.manifestไม่สามารถใช้งานได้09 Sep 200918:3014,567ไม่สามารถใช้งานได้Windows6.1 kb975467 ia64
Package.cabไม่สามารถใช้งานได้10 Sep 200903:122,91,078ไม่สามารถใช้งานได้Wsusscan
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975467 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB975467 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975467

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com