Straipsnio ID: 975270 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kompiuteryje ?diegus ?Windows 7? negalite pasiekti DVD ?renginio arba galite j? pasiekti tik retkar?iais.

?i problema gali kilti, jei kompiuteryje naudojate vien? i? nurodyt? DVD ?rengini?:
 • Sony BC-5100S DVD
 • Sony BC-5600S DVD
 • TSST TS-L633B DVD+/-RW

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i?bandykite toliau pateiktus b?dus nurodyta tvarka.

1 b?das. Patikrinkite, ar yra programin?s?aparatin?s ?rangos naujinim?

Nor?dami su?inoti, ar yra programinei?aparatinei ?rangai skirt? naujinim?, kreipkit?s ? DVD ?renginio gamintoj?.

2 b?das. I?junkite adaptyviosios s?sajos energijos vartojimo valdymo (ALPM) funkcij?

Jei nepavyko rasti programin?s?aparatin?s ?rangos naujinimo, kompiuteryje i?junkite adaptyviosios s?sajos energijos vartojimo valdymo (ALPM) funkcij?. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Pastaba. ALPM ? tai funkcija, kuri ?jungia aparat?ros ?renginio miego re?im?, jei jis nenaudojamas 100 ms. Tai yra energijos taupymo funkcija. I?jung? ALPM funkcij? vis tiek galite konfig?ruoti disk? ?rengin? ir nustatyti vien? nurodyt? energijos vartojimo plan?: didelio efektyvumo, subalansuot? arba energijos taupymo plan?. Ta?iau negal?site sutaupyti papildomai energijos naudodami ALPM funkcij?.
 1. Spustel?kite Prad?ti, Visos programos ir Reikmenys, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut? ir spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 2. Komandin?je eilut?je nurodyta tvarka ?veskite toliau pateiktas ?e?ias komandas. ?ved? kiekvien? komand? paspauskite ENTER.
  • powercfg.exe -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
  • powercfg.exe -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
  • powercfg.exe -setacvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
  • powercfg.exe -setdcvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
  • powercfg.exe -setacvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
  • powercfg.exe -setdcvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0

Savyb?s

Straipsnio ID: 975270 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 27 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbsurveynew kbprb KB975270

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com