I? naujo ?diegus arba pataisius esam? ?Exchange Server 2007? diegim? serveryje, kuriame veikia ?Windows Small Business Server 2008?, ?Exchange Server 2007? netik?tai pradeda veikti bandomosios versijos re?imu

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 975263 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?omas aktyvinimo ?rankis, skirtas kompiuteryje su ?Windows Small Business Server 2008? veikian?iai ?Microsoft Exchange Server 2007?.

PO?YMIAI

Naudojat?s serveriu, kuriame veikia ?Windows Small Business Server 2008?. I? naujo ?diegiate arba pataisote esam? ?Exchange Server 2007? diegim? serveryje. Tada ?Exchange Server 2007? netik?tai pradeda veikti bandomosios versijos re?imu, o jums parodomas ?sp?jamasis prane?imas, raginantis aktyvinti ?Exchange Server 2007?.

SPRENDIMAS

Informacija apie kar?t?sias pataisas

Palaikomas kar?t?sias pataisas galite atsisi?sti i? ?Microsoft?. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Taikykite jas tik sistemose, kuriose i?kyla ?i konkreti problema.

Jei ?ias kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje bus skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?, kad kar?t?j? patais? gautum?te.

Pastaba Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomos ?prastos palaikymo kainos. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? nurodomos kalbos, kuriomis teikiama ?i kar?toji pataisa. Jei nematote savo kalbos, ?ios kar?tosios pataisos j?s? kalba n?ra.

?inomos ?ios kar?tosios pataisos problemos

?iuo ?rankiu galite naudotis tik angl? kalba. Paleistas ?is ?rankis prane?a, kad toliau nurodytu keliu galite rasti ?urnalo fail?:
C:\Program Files\Windows Small Business Server\Logs\KB975263.LOG
Pastaba Jei serveryje veikia lokalizuota ?Windows Server 2008? versija, gali b?ti rodomas lokalizuotas aplanko ?Program Files? pavadinimas. Tokiu atveju nor?dami pasiekti ?? ?urnalo fail? tur?site atidaryti aplank? ?Program Files? lokalizuotu pavadinimu.

B?tinosios s?lygos

Kad b?t? galima pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti ?Windows Small Business Server 2008?.

Registro informacija

Norint pasinaudoti ?iame pakete esan?ia kar?t?ja pataisa nereikia atlikti joki? registro pakeitim?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas, kompiuterio nereikia paleisti i? naujo.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.

Failo informacija

Angli?ka (JAV) ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? datos ir laikai j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku, atsi?velgiant ? galim? vasaros laiko patais?. Be to, ?ios datos ir laikai gali keistis, kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sbs2008-kb975263-x64-enu.exe6.0.5601.8512321,44020-Nov-200907:59x86
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 975263 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 15 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
  • Windows Small Business Server 2008 Premium
  • Windows Small Business Server 2008 Standard
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixserver KB975263

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com