เซิร์ฟเวอร์การจัดการอย่าง น้อยหนึ่งและอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดการของพวกเขาจะเป็นสีทึบในคอนโซลการจัดการการดำเนินงานของการดำเนินงาน Manager 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975057 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในสภาพแวดล้อม Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 เซิร์ฟเวอร์การจัดการอย่าง น้อยหนึ่งที่โฮสต์หน้าที่ต่อไปนี้ พร้อมกับอุปกรณ์ได้รับการจัดการของเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการ อาจปรากฏเป็นสีทึบ หรือ grayed ออกในคอนโซลการดำเนินการ:
 • เซิร์ฟเวอร์การจัดการหลัก
 • เซิร์ฟเวอร์การจัดการ
 • เซิร์ฟเวอร์ของเกตเวย์
 • ตัวแทน
นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของตัวจัดการการดำเนินการบนคอมพิวเตอร์เหล่านี้:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESE
ประเภทเหตุการณ์: ตัวจัดการทรานแซคชัน
รหัสเหตุการณ์: 623
คำอธิบาย: HealthService (<pid></pid>) รุ่นจัดเก็บสำหรับอินสแตนซ์<instance></instance>("<name></name>") ได้ถึงขนาดสูงสุดของ<value></value>เมกะไบต์ มีแนวโน้มว่า ทรานแซคชันที่รันเป็นเวลานานถูกป้องกันการล้างข้อมูลที่เก็บรุ่น และทำให้คุณสร้างขึ้นในขนาด โปรแกรมปรับปรุงจะถูกปฏิเสธจนกว่าธุรกรรมที่รันเป็นเวลานานถูกอย่างสมบูรณ์กำหนด หรือยกเลิก ธุรกรรมที่รันเป็นเวลานานที่สุด:
sessionid:<value></value>
เซสชันแบบบริบท:<value></value>
บริบทเซสชัน ThreadId:<value></value>.
การล้างข้อมูล:<value></value>

หมายเหตุ:เหตุการณ์นี้อาจรายงานปัญหากับการประมวลผลอื่นตัวจัดการการดำเนินงาน ขึ้นอยู่กับบทบาทที่ได้รับผลกระทบ

สาเหตุ

โดยปกติปัญหานี้เกิดขึ้นในระบบตัวจัดการการดำเนินการที่มีขนาดใหญ่ที่เซิร์ฟเวอร์การจัดการหรือคอมพิวเตอร์เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นจัดการกระแสงานจำนวนมาก สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • มีการติดตั้งวิสแพ็คจัดการจำนวนมาก
 • เซิร์ฟเวอร์การจัดการหรือแทนจะทำหน้าที่เป็นพร็อกซีสำหรับอุปกรณ์หลายอย่าง
บริการสุขภาพตัวจัดการการดำเนินการที่เก็บเรกคอร์ดของธุรกรรมที่จะไม่เสร็จสมบูรณ์ในบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่า "รุ่นที่เก็บ เก็บรุ่นทำให้การ Extensible เก็บโปรแกรม (ESE) เพื่อติดตาม และจัดการธุรกรรมปัจจุบัน เก็บรุ่นมีรายการของการดำเนินงานที่ดำเนินการ โดยธุรกรรมที่ทำงานที่เก็บรักษา โดยบริการ HealthService รายการนี้มีรายการในหน่วยความจำที่มีการปรับเปลี่ยนที่ทำงานกับฐานข้อมูลการจัดเก็บ HealthService ไม่รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งทั่วไปของบทบาทผู้จัดการการดำเนินงานแต่ละขนาดเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ขนาดเริ่มต้นอาจไม่เพียงพอสำหรับสภาพแวดล้อมตัวจัดการการดำเนินการบางอย่าง

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ใช้การรีจิสทรีต่อไปนี้ที่การตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์เครื่องโฮสต์ที่บทบาทที่ได้รับผลกระทบต่อไปนี้:
คีย์ย่อย::HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HealthService\Parameters
ประเภท::Reg_DWORD:
ชื่อ::ค่ามากที่สุดที่เก็บรุ่นที่มีอยู่
ค่า:จำนวนหน้าที่ 16-กิโลไบต์
ฐาน::ฐานสิบ
ขนาดเริ่มต้นของเก็บรุ่นขึ้นอยู่กับบทบาทผู้จัดการการดำเนินงาน และถูกกำหนดเป็นจำนวนกิโลไบต์ 16 หน้าในการปันส่วนในหน่วยความจำ ค่าเริ่มต้นเป็นดังนี้:
 • ตัวแทนที่ (ระบบปฏิบัติการของเวิร์คสเตชัน): 640 (10 เมกะไบต์)
 • ตัวแทนที่ (ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์): 1920 (30 เมกะไบต์)
 • เซิร์ฟเวอร์การจัดการ: 5120 (80 เมกะไบต์)
ถ้าคุณพบปัญหานี้ เราขอแนะนำว่า คุณได้ตั้งค่าขนาดการเก็บรุ่นกับการคลิกสองครั้งที่ขนาดเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าขนาดการเก็บรุ่นบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์ให้ role Management Server กำหนดค่ารีจิสทรีเพื่อ 10240 (ฐานสิบ)

หลังจากที่คุณใช้การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี เริ่มต้นบริการ HealthService

หมายเหตุ
 • ขนาดการเก็บรุ่นมีขนาดใหญ่ต้องใช้หน่วยความจำเพิ่มเติมในการปันส่วน
 • ถ้า HealthService กำลังเรียกใช้มาก ๆ ของกระแสงาน ค่ารีจิสทรีนี้ต้องถูกเซ็ตแม้แต่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดที่แนะนำไว้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975057 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB975057 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975057

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com