ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2008 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7: "Invoke หรือ BeginInvoke ไม่สามารถถูกเรียกบนตัวควบคุมจนกว่าจะมีการสร้างหมายเลขอ้างอิงของหน้าต่างได้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975055 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ใน Windows 7 ทำการดำเนินการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • คุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 ผ่านทางอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI)
  • ปรับรุ่นจาก SQL Server 2000 หรือ SQL Server 2005 SQL Server 2008 ผ่าน GUI นั้น
  • คุณติดตั้งคลัสใน SQL Server 2008 เตอร์ผ่าน GUI
  • ปรับรุ่นจากคลัสเตอร์ SQL Server 2000 หรือคลัสเตอร์ SQL Server 2005 คลัสเตอร์ SQL Server 2008 ผ่าน GUI นั้น
หลังจากที่ดำเนินการ การดำเนินการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในระหว่างการตั้งค่ากฎสำหรับการสนับสนุนขั้นตอนของการติดตั้ง:
เรียกใช้ หรือ BeginInvoke ไม่สามารถถูกเรียกบนตัวควบคุมจนกว่าจะมีการสร้างหมายเลขอ้างอิงของหน้าต่าง


นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกการตั้งค่าของโปรแกรมติดตั้ง SQL Server อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Detail_LandingPage.txt:
<date><time>ชนิดข้อยกเว้น Slp:: System.InvalidOperationException</time></date>
<date><time>Slp: ข้อความ:</time></date>
<date><time>เรียก Slp: หรือ BeginInvoke ไม่สามารถถูกเรียกบนตัวควบคุมจนกว่าจะมีการสร้างหมายเลขอ้างอิงของหน้าต่าง</time></date>
<date><time>Slp: สแต็ค:</time></date>
<date><time>Slp: ณ System.Windows.Forms.Control.WaitForWaitHandle (WaitHandle waitHandle)</time></date>
<date><time>Slp: ณ System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke (ผู้เรียกควบคุม วิธีการแทน วัตถุ[] อาร์กิวเมนต์ Boolean แบบซิงโครนัส)</time></date>
<date><time>Slp: ณ System.Windows.Forms.Control.Invoke (วิธีแทน วัตถุ[]อาร์กิวเมนต์)</time></date>
<date><time>Slp: ณ Microsoft.SqlServer.Configuration.UIExtension.WaitScreen.Close()</time></date>
<date><time>Slp: ณ Microsoft.SqlServer.Configuration.UIExtension.UserInterfaceService.Start (สตริงการมอนิเกอร์)</time></date>
<date><time>Slp: ณ Microsoft.SqlServer.Configuration.UIExtension.StartAction.ExecuteAction (สตริงการ actionId)</time></date>
<date><time>Slp: ณ Microsoft.SqlServer.Chainer.Infrastructure.Action.Execute (สตริงการ actionId, errorStream TextWriter)</time></date>
<date><time>Slp: ณ Microsoft.SqlServer.Setup.Chainer.Workflow.ActionInvocation.InvokeAction (WorkflowObject metabase, statusStream TextWriter)</time></date>
<date><time>Slp: ณ Microsoft.SqlServer.Setup.Chainer.Workflow.PendingActions.InvokeActions (metaDb WorkflowObject, loggingStream TextWriter)</time></date>
<date><time>Slp: กฎสำหรับดำเนินการประเมิน: สำเร็จแล้ว</time></date>

การแก้ไข

sql Server 2008 Service Pack 1

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 4 สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
973602แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ไปยังการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

รุ่นวางจำหน่ายของ SQL Server 2008

สิ่งสำคัญคุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 8 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
975976แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975055 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB975055 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975055

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com