การแก้ไข: คุณใช้เวลานานหยุดบริการ SQL Server และคุณไม่สามารถเริ่มบริการ SQL Server ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ Microsoft SQL Server 2008 เมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายใต้ปัญหา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975027 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในระบบแบบคลัสเตอร์ Microsoft SQL Server 2008 บริการ SQL Server ใช้เวลานานหยุดเมื่อมีการโหลดสูงบนเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ ให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการบริการ "หยุดรอ" และคุณไม่สามารถเริ่มบริการ SQL Server ใหม่ คุณยังพบข้อผิดพลาดที่มีลักษณะต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของคลัสเตอร์ของ Windows:

[res] SQL Server <sql server="" (sql1)="">: [sqsrvres] SvcStop: ก่อนส่งหยุดสัญญาณไปยังบริการ</sql>
[rhs] RhsCall::DeadlockMonitor: เรียก TERMINATERESOURCE หมดเวลาสำหรับทรัพยากร 'SQL Server (SQL1)'
[rhs] ทรัพยากร deadlock จัดการ SQL Server (SQL1) ทำความสะอาดการดำเนินงานปัจจุบันและกระบวนการ RHS terminaiting
00001858.00003154::วันที่เวลาWARN [RHS ทรัพยากร SQL Server IsAlive ได้ระบุล้มเหลว
00001bfc.000041a4::วันที่เวลาข้อมูล [RCM HandleMonitorReply: FAILURENOTIFICATION สำหรับ 'SQL Server' ผล gen(0) 1
00001bfc.000041a4::วันที่เวลาข้อมูล [RCM TransitionToState(SQL Server) แบบออนไลน์--> ProcessingFailure
00001bfc.000069d8::วันที่เวลาERR rcm::RcmResource::HandleFailure [RCM: (SQL Server)
00001bfc.000069d8::วันที่เวลาทรัพยากรข้อมูล [RCM SQL Server: จำนวนความล้มเหลว: 1, restartAction: 2
00001bfc.000069d8::วันที่เวลาข้อมูล [RCM] จะรีสตาร์ททรัพยากรในมิลลิวินาที 500
00001bfc.000069d8::วันที่เวลาข้อมูล [RCM ProcessingFailure TransitionToState (SQL Server)--> [หยุดการ DelayRestartingResource]
00001bfc.000069d8::วันที่เวลาข้อมูล [RCM rcm::RcmGroup::ProcessStateChange: (SQL Server (MSSQLSERVER) ออนไลน์-->รอ)
00001bfc.000069d8::วันที่เวลาข้อมูล [RCM TransitionToState (บริษัทตัวแทนของ SQL Server) ออนไลน์--> [หยุดการ OnlineCallIssued]
00001bfc.000087fc::วันที่เวลาข้อมูล [RCM สตาร์ทรัพยากร 'SQL Server ตัวแทน'
00001858.00008f58::วันที่เวลาERR [RES SQL Server <sql server="">: [sqsrvres] CheckQueryProcessorAlive: sqlexecdirect ล้มเหลว</sql>
00001858.00008f58::วันที่เวลาERR [RES SQL Server <sql server="">: [sqsrvres printODBCError: sqlstate = HYT00 ข้อผิดพลาดท้องถิ่น = 0 ข้อความ =….. </sql>
00001858.00008f58::วันที่เวลาข้อมูล [RES SQL Server <sql server="">: [sqsrvres] OnlineThread: ขอให้จบการทำงานในขณะรอ QP </sql>
00001858.00001924::วันที่เวลาERR RhsCall::DeadlockMonitor [RHS: TERMINATERESOURCE เรียกหมดเวลาสำหรับทรัพยากร 'SQL Server
00001858.00001924::วันที่เวลาERR deadlock [RHS ทรัพยากร SQL Server จัดการ ทำความสะอาดการดำเนินงานปัจจุบันและกระบวนการ RHS terminaiting
00001bfc.0000e7dc::วันที่เวลาข้อมูล [RCM HandleMonitorReply: FAILURENOTIFICATION สำหรับ 'SQL Server' ผล gen(1) 4
00001bfc.0000e7dc::วันที่เวลาข้อมูล [RCM rcm::RcmResource::HandleMonitorReply: ทรัพยากร 'SQL Server จำนวนความล้มเหลวที่ต่อเนื่องกัน 1
00001bfc.0000e7dc::วันที่เวลาERR rcm::RcmMonitor::RecoverProcess [RCM: กระบวนการตรวจสอบ Recovering 0x1858
00001bfc.0000e7dc::วันที่เวลากระบวนการตรวจสอบการสร้างข้อมูล [RCM 28164 / 0x6e04
00006e04.0000e8a4::วันที่เวลาข้อมูล [RHS] กำลังเตรียมใช้งาน
00001bfc.0000e7dc::วันที่เวลาข้อมูล [RCM rcm::RcmResource::ReattachToMonitorProcess: (SQL Server, [หยุดการ DelayRestartingResource])
00001bfc.0000e7dc::วันที่เวลาข้อมูล [RCM TransitionToState (SQL Server)--> OpenCallIssued การเตรียมใช้งาน
00001bfc.00004878::วันที่เวลาข้อมูล [RCM TransitionToState (SQL Server) [หยุดการ DelayRestartingResource]--> DelayRestartingResource
00001bfc.00004878::วันที่เวลาข้อมูล [RCM สตาร์หน่วงเวลา SQL Server และ dependents รอใด ๆ
00001bfc.00004878::วันที่เวลาข้อมูล [RCM DelayRestartingResource TransitionToState (SQL Server)--> OnlineCallIssued
00001bfc.0000e7dc::วันที่เวลาข้อมูล [RCM HandleMonitorReply: ONLINERESOURCE สำหรับ 'SQL Server' ผล gen(1) 997
00001bfc.0000e7dc::วันที่เวลาข้อมูล [RCM OnlineCallIssued TransitionToState (SQL Server)--> OnlinePending
00006e04.00003478::วันที่เวลาข้อมูล [RHS ทรัพยากร SQL Server ได้มาแบบออนไลน์ RHS จะเกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะการ RCM

สาเหตุ

เมื่อบริการคลัสเตอร์ตรวจสอบสถานะของบริการ SQL Server บริการคลัสเตอร์ทำงานนี้IsAliveแบบสอบถาม ถ้าการIsAliveแบบสอบถามหมดเวลา บริการคลัสเตอร์ recycles กระบวนการ Rhs.exe แฟ้ม.dll ของทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่โฮสต์ แฟ้ม.dll ของทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ SQL เริ่มกระบวนการปิดระบบของเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อกระบวนการปิดระบบ SQL Server เกินเวลาที่ระบุไว้ในนั้นDeadlockTimeoutคุณสมบัติ บริการไม่สามารถหยุด และสถานะเป็น "หยุดงาน" รอ สถานะการบริการนี้ป้องกันบริการ SQL Server จากการเริ่มระบบใหม่

การแก้ไข

รุ่นวางจำหน่ายของ SQL Server 2008

สิ่งสำคัญคุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 7 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
973601แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008

sql Server 2008 Service Pack 1

สิ่งสำคัญคุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 5 สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
975977แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ไปยังการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการPendingTimeoutคุณสมบัติ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa372194 (VS.85)


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการDeadlockTimeoutคุณสมบัติ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb309217 (VS.85)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975027 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
Keywords: 
kbsurveynew kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB975027 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975027

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com