?Windows NT? atsargini? kopij? atk?rimo priemon?s, skirtos ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?, apra?ymas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 974674 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma ?Windows NT? atsargini? kopij? atk?rimo priemon?, skirta ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?. Priemon? atkuria sistemose ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003? sukurtas atsargines kopijas kompiuteriuose su ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?. Nor?dami atsisi?sti priemon?, pereikite prie skyriaus ?Kaip gauti ?? naujinim??.

Pastabos
 • Kei?iam?j? laikmen? tvarkytuvo (RSM) sistemoje ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? neb?ra. Jei atsargin? kopij? norite atkurti i? juost? ?renginio, atk?rim? atlikite naudodami vien? i? nurodyt? operacini? sistem?:
  • ?Windows XP?
  • ?Windows Server 2003?
  • ?Windows Vista?
  • ?Windows Server 2008?
 • Nor?dami atsisi?sti NT atsargini? kopij? atk?rimo priemon?, skirt? ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7da725e2-8b69-4c65-afa3-2a53107d54a7

DAUGIAU INFORMACIJOS

Naujinimo informacija

Kaip gauti ?? naujinim?

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti ?iuos failus:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaNaujinimas
Visos palaikomos x86 pagrindo ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x64 pagrindo ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo pateikimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim? kompiuteryje turi veikti viena ?i? operacini? sistem?:
 • Angli?koji ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? versija.
 • Ne angli?koji ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? versija su ?diegtu EN-US kalbos paketu.

Jei naudojat?s ne angli?ka aplinka, prie? diegdami ?Windows NT? atsargini? kopij? atk?rimo priemon? turite ?diegti EN-US kalbos paket?.
I?samios informacijos, kaip ?i? priemon? ?diegti ne angli?koje aplinkoje, rasite skyriuje ?Sprendimas?.

Registro informacija

Norint naudoti naujinim? ?iame pakete, nereikia atlikti pakeitim? registre.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? kompiuterio nereikia paleisti i? naujo.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Failo informacija

Angli?koji (JAV) ?io naujinimo versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? datos ir laikai j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku ir su esamu vasaros laiko (DST) poky?iu. Be to, ?ios datos ir laikai gali keistis, kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? fail? informacijos pastabos
 • Failai, kurie yra susij? su tam tikru produktu, gaire (RTM, SPn) ir paslaug? ?aka (LDR, GDR), gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius, rodomus ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?Paslaugos ?aka
  6.1.760 0.16xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?RTMGDR
 • GDR paslaug? ?akose yra tik tos pataisos, kurios yra i?platintos ir skirtos pla?iai paplitusioms itin svarbioms problemoms spr?sti. LDR paslaug? ?akos, be i?platint? patais?, turi kar?t?j? patais?.
Visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntbackuprestoreutility.exe6.1.7600.16444866,30420-Oct-200909:46x86
Ntbackuprestoreutility.chm68,63026-Sep-200909:48Not Applicable
Ntbackuprestoreutility.exe.mui6.1.7600.16444153,08820-Oct-200909:58Not Applicable
Visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntbackuprestoreutility.exe6.1.7600.164441,068,54420-Oct-200909:39x64
Ntbackuprestoreutility.chm68,63026-Sep-200909:48Not Applicable
Ntbackuprestoreutility.exe.mui6.1.7600.16444153,08820-Oct-200909:58Not Applicable
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntbackuprestoreutility.exe6.1.7600.164442,266,11220-Oct-200909:30IA-64
Ntbackuprestoreutility.chm68,63026-Sep-200909:48Not Applicable
Ntbackuprestoreutility.exe.mui6.1.7600.16444153,08820-Oct-200909:58Not Applicable

DAUGIAU INFORMACIJOS

?dieg? NT atsargini? kopij? atk?rimo priemon? atlikite ?iuos veiksmus ir j? paleiskite:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  .
 2. Spustel?kite Visos programos, Reikmenys, tada spustel?kite Sistemos ?rankiai.
 3. Spustel?kite NTBackup-RestoreUtility.
 4. Nurodymus, kaip naudotis priemone, rasite meniu ?inynas spustel?j? ?inyno temos.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

?ia pateikiami veiksmai, kuriuos reikia atlikti norint ?diegti ?Windows NT? atsargini? kopij? atk?rimo priemon? ne angli?koje aplinkoje.

1. Ne angli?koje aplinkoje ?diekite EN-US kalbos paket?
Per?i?r?kite toliau nurodyt? ?B straipsn?, jei naudojat?s ?Windows 7?.

?Windows 7? kalb? paketai yra i?leisti kompiuteriams, kuriuose veikia ?Windows 7 Ultimate? arba ?Windows 7 Enterprise?
http://support.microsoft.com/kb/972813

EN-US kalbos paket?, jei naudojamasi ?Windows 2008 R2?, galima atsisi?sti i? toliau nurodytos svetain?s.

?Windows Server 2008 R2? daugiakalb?s vartotojo s?sajos kalb? paketai

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=03831393-eef7-48a5-a69f-0ce72b883df2&displaylang=en#filelist

2. I?skleiskite KB974674 paket?. Atlikite tokius veiksmus

a) Atsisi?skite paket? i? ?B974674
b) Paleiskite komandin? eilut?
c) Sukurkite laikin? aplank? (pvz., C:\Laik)
d) Vykdykite toliau pateikiam? komand?

 x86 pagrindo ?Windows 7? versijose:
 expand -f:* c:\Windows6.1-KB974674-x86.msu c:\temp

x64 pagrindo ?Windows 7? versijose:
expand -f:* c:\Windows6.1-KB974674-x64.msu c:\temp

x64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijose:
expand -f:* c:\Windows6.1-KB974674-x64.msu c:\temp

IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijose:
xpand -f:* c:\Windows6.1-KB974674-ia64.msu c:\temp

3. ?diekite paket? naudodami ?pkgmgr? (?PkgMgr? yra komandin?s eilut?s priemon?):


x86 pagrindo ?Windows 7? versijose:
    pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-x86.cab

x64 pagrindo ?Windows 7? versijose:
    pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-x64.cab


x64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijose:
pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-x64.cab

IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijose:
pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-ia64.cab
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 974674 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. lapkri?io 5 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbinfo kbexpertisebeginner kbsurveynew kbqfe KB974674

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com