ถอนการติดคุณไม่สามารถตั้ง ADMT 3.1 หลังจากที่คุณทำการปรับรุ่นแบบแทนการ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974625 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถอนการติดหลังจากที่คุณทำการปรับรุ่นแบบแทนการ Windows Server 2008 R2 คุณไม่สามารถตั้งใน Active Directory โยกย้ายเครื่องมือ (ADMT) 3.1

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Admtsetup.exe ไม่สามารถเรียกใช้บนระบบปฏิบัติการอื่นที่ไม่ใช่ Windows Server 2008 และ Admtsetup.exe ยังใช้ในการถอนการติดตั้งเครื่องมือ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถอนการติดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ตั้ง ADMT 3.1 ก่อนที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ถ้า ADMT 3.1 ถูกถอนการติดตั้งก่อนที่จะปรับรุ่นไม่ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter เพื่อถอนการติดตั้ง ADMT 3.1:
%windir%\system32\msiexec.exe /x {F24F5CFB-B3AA-4EBB-BA61-A916DBEE37D5 } /norestart /qn /log %windir%\ADMT\Logs\admtmsiuninstall.log
ถอนการติดถ้ามีการกำหนดค่า ADMT 3.1 ไปใช้กับอินสแตนซ์ของฐานข้อมูลภายใน คุณสามารถตั้ง Microsoft SQL Server 2005 Express โดยเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
976659ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ ADMT 3.1 การโยกย้ายไปยังโดเมนที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2008 R2 ที่รู้จัก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974625 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB974625 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974625

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com