ปรับเวลาปรุงโซนเวลา สำหรับ บริการการแจ้งเตือน SQL Server 2005 และ บริการการแจ้งเตือน SQL Server 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974412 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

สคริปต์ในบทความนี้ถูกใช้เพื่อปรับปรุงที่อินสแตนซ์ NS ของ SQL เพื่อจับคู่การปรับปรุงโซนเวลาสากลเวลา Microsoft Windows ที่นำออกใช้ หลังจากที่ Microsoft ออกโปรแกรมปรับปรุงเวลาของ Windows ใหม่ สคริปต์ SQL NS ใหม่อาจถูกออกใช้เพื่อปรับปรุงอินสแตนซ์ของ SQL-NS บทความ KB ของ Windows ที่ด้านล่างนี้แสดงรุ่นเวลาของ Windows ที่ตรงกับสคริปต์ที่ปัจจุบัน ปรับปรุงปัจจุบันของสคริปต์ NS SQL ให้ตรงกับการปรับปรุงล่าสุดของเวลา Windows ที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้:
976098การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2009 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

สคริปต์ที่มีการปรับปรุงใหม่แทน และแทนที่การปรับปรุงเวลา SQL NS ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด และสามารถนำไปใช้กับตัวอย่างการ SQL NS ไม่ว่าการปรับปรุงเวลาที่มีอยู่หรือถ้าไม่มีการปรับปรุงเวลาอยู่

สำหรับ ข้อมูล เพิ่ม เติม เกี่ยวกับ การ เปลี่ยน แปลง เวลา สำหรับ ระบบ ปฏิบัติ การ Windows โปรด เยี่ยม ชม เว็บ ไซต์ ต่อ ไป นี้ ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/dst_prodlist
หมายเหตุ:เว็บ ไซต์ นี้ จะ แสดง รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่ ได้ รับ ผล กระทบ ตาม เวลา และ บท ความ ใน Microsoft Knowledge Base ที่ อธิบาย ถึง ปรับ ล่า สุด สะสม เวลา และ โซน เวลา ปรุง สำหรับ Windows

บท ความ นี้ จะ ใช้ กับ บริการ การ แจ้ง เตือน Microsoft SQL Server รุ่น ต่อ ไป นี้:
 • การ แจ้ง เตือน Microsoft SQL Server 2000 บริการ 2.0
 • Microsoft SQL Server 2000 แจ้ง Services 2.0 Service Pack 1 (SP1)
 • บริการการแจ้งเตือนของ Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft SQL Server 2005 แจ้งเตือนบริการ Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft SQL Server 2005 แจ้งเตือนบริการ Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft SQL Server 2005 แจ้งเตือนบริการ Service Pack 3 (SP3)

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ผู้ให้บริการเหตุการณ์ บริการการแจ้งเตือนหยุดบริการของตัวสร้าง และบริการ distributor บริการการแจ้งเตือนทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

  หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้น และหยุดการบริการ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
  .aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa226855 (SQL.80)
 2. ดาวน์โหลดแฟ้มต่อไปนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ และแยกสคริปต์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

  หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้เค้าร่างฐานข้อมูลของ nondefault คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนสคริปต์เอง ถ้าใช้ schema ของฐานข้อมูลเริ่มต้น คุณไม่มีการปรับเปลี่ยนสคริปต์

  แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดแพคเกจ MSKB974412.exeหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
  Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  osql อี--i NSDST.091120.sql -วNSMainDatabase
  หมายเหตุ:NSDST.091120.sql คือแฟ้มที่คุณขยายในขั้นตอนที่ 2 อย่างใดอย่างหนึ่งNSMainDatabaseแสดงชื่อของฐานข้อมูลหลักของอินสแตนซ์ของบริการการแจ้งเตือนของ SQL Server
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับฐานข้อมูลหลักของแต่ละอินสแตนซ์ของบริการการแจ้งเตือนที่ติดตั้ง
 6. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2000 แจ้ง Services 2.0 หยุดแล้ว เริ่ม SQL Server บนคอมพิวเตอร์ที่โฮสต์ฐานข้อมูล

  หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังเรียกใช้บริการการแจ้งเตือน SQL Server 2005 ข้ามขั้นตอนนี้
 7. เริ่มบริการ distributor บริการการแจ้งเตือนบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
 8. เริ่มการทำงานของตัวสร้างของบริการการแจ้งเตือน
 9. เริ่มตัวให้บริการเหตุการณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการการแจ้งเตือนของ SQL Server เก็บข้อมูลเวลาในการNSTimeZoneDstOffsetsตารางของฐานข้อมูลโปรแกรมประยุกต์หลัก ตารางนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีสร้างอินสแตนซ์ของบริการการแจ้งเตือนของ SQL Server ตารางนี้ประกอบด้วยเวลาเริ่มต้น และเวลา เวลาสิ้นสุด ข้อมูลที่ตรงข้ามสำหรับแต่ละเขตเวลาในแต่ละปีจนถึงปี 2025

การบอกรับสมาชิกการบริการการแจ้งเตือนของ SQL Server ที่ใช้ในการกำหนดตารางเวลานี้NSTimeZoneDstOffsetsตารางเพื่อกำหนดตารางเวลาที่อยู่ในขอบเขต

เลื่อนในโซนเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มต้นการปรับเวลาตามฤดูกาล หรือวันสิ้นสุด บอกรับสมาชิกการจัดตารางเวลาที่เกิดขึ้นระหว่างเดิมเริ่มการทำงาน หรือสิ้นสุดวันและเริ่มต้นใหม่ หรือวันที่สิ้นสุดอาจถูกออก การบอกรับสมาชิกเหล่านี้อาจถูกเลื่อนออก โดยหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่การปรับปรุงโซนเวลาที่สะสมถูกนำไปใช้กับระบบปฏิบัติการของโฮสต์

คุณควรติดตั้งการปรับปรุงเวลาของ Windows บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่รันอินสแตนซ์ของบริการการแจ้งเตือน ขอให้สังเกตว่า บริการการแจ้งเตือนไม่ได้ใช้เวลาท้องถิ่น บริการการแจ้งเตือนใช้รูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) อย่างไรก็ตาม บริการการแจ้งเตือนขึ้นส่วนประกอบบางอย่างของ SQL Server ที่ใช้เวลาท้องถิ่น ดังนั้น คุณควรติดตั้งการปรับปรุงเวลาบริการการแจ้งเตือนและการปรับปรุง Windows เวลา

ใบสั่งคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้เวลาที่ไม่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ขอแนะ นำให้ คุณติดตั้งการปรับปรุง Windows เวลาก่อน แล้ว ติดตั้งการปรับปรุงเวลาบริการการแจ้งเตือน Microsoft ได้ทดสอบนี้ขอแนะนำใบสั่ง คุณควรติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงทั้งสองเวลาเร็วที่สุด

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งบริการการแจ้งเตือน

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งบริการการแจ้งเตือน SQL Server 2000วิธีที่ 1:

ใน'แผงควบคุม' เปิดรายการที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ถ้าคุณสังเกตเห็นรายการต่อไปนี้ มีการติดตั้งบริการการแจ้งเตือน SQL Server 2000 รุ่นแรก: มีการติดตั้ง Microsoft SQL Server แจ้งเตือนบริการ (2.0.2114.0) ถ้าคุณสังเกตเห็นรายการบัญชีต่อไปนี้ SQL Server 2000 แจ้งเตือนบริการ Service Pack 1 (SP1): Microsoft SQL Server แจ้ง Services 2.0 SP1

วิธีที่ 2

ในตัวรีจิสทรีแก้ไข ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
. ถ้าคุณสังเกตเห็นคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ บริการการแจ้งเตือน SQL Server 2000 รุ่นแรกมีการติดตั้ง:
64942737f6ac0d146af0b91f262a693c


ถ้าคุณสังเกตเห็นคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ มีการติดตั้ง SQL Server 2000 แจ้งเตือนบริการ Service Pack 1 (SP1): 26ABA4AB609E2B94EBB48C824974CA02

วิธีที่ 3

ใน Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NotificationServices\InstalledVersions
. ถ้าคุณสังเกตเห็นการ
2.0.2114.0
คีย์ย่อยของรีจิสทรี บริการการแจ้งเตือน SQL Server 2000 รุ่นแรกมีการติดตั้ง นอกจากนี้ เส้นทางรายการรีจิสทรีของ 2.0.2114.0 คีย์ย่อยของรีจิสทรีประกอบด้วยค่าต่อไปนี้:
<installpath>\Microsoft SQL Server Services\v2.0.2114.0\Bin แจ้งเตือน</installpath>
หมายเหตุ::แทน <installpath></installpath>แทนที่โฟลเดอร์ที่คุณติดตั้งบริการการแจ้งเตือน SQL Server 2000
ถ้าคุณสังเกตเห็นการ
2.0.3008.0
คีย์ย่อยของรีจิสทรี SQL Server 2000 แจ้งเตือนบริการ SP1 ติดตั้งอยู่ นอกจากนี้ เส้นทางรายการรีจิสทรีของ 2.0.3008.0 คีย์ย่อยของรีจิสทรีประกอบด้วยค่าต่อไปนี้:
<installpath>\Microsoft SQL Server Services\v2.0.3008.0\Bin แจ้ง เตือน</installpath>
หมายเหตุ::แทน<installpath> </installpath>การ แสดง ถึง โฟลเดอร์ ที่ คุณ ติด ตั้ง บริการ การ แจ้ง เตือน SQL Server 2000

วิธี การ ตรวจ สอบ ว่า มี การ ติด ตั้ง บริการ การ แจ้ง เตือน SQL Server 2005

การ ตรวจ สอบ ว่า มี การ ติด ตั้ง บริการ การ แจ้ง เตือน SQL Server 2005 ให้ หา รายการ รี จิ สทรี ต่อ ไป นี้ ใน ตัว แก้ไข รี จิ สทรี
Server\90\NS\Setup\Version SQL HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft
 • ถ้าค่า
  9.00.1399.06
  ติดตั้งบริการการแจ้งเตือน SQL Server 2005 รุ่นเดิม
 • ถ้าค่า
  9.1.2047.00
  , SQL Server 2005 แจ้งเตือนบริการ SP1 ติดตั้งอยู่
 • ถ้าค่าเป็น 9.2.2042.00, SQL Server 2005 แจ้งเตือนบริการ SP2 จะติดตั้ง ถ้าค่าเป็น 9.3.4035.00, SQL Server 2005 แจ้งเตือนบริการ SP3 จะติดตั้ง

การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเขียนรหัสเพื่อทำให้การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ในรหัส คุณต้องพิจารณาก่อนว่าว่า มีการปรับใช้อินสแตนซ์ของบริการการแจ้งเตือนแล้ว ติดตั้งการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบต่าง ๆ ของอินสแตนซ์ที่สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ในรหัส คุณต้องตรวจสอบว่าการns $<instancename></instancename>บริการกำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ถ้าการns $<instancename></instancename>บริการที่กำลังเรียกใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้รับการปรับใช้อินสแตนซ์บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

สังเกต เห็น ว่า จะ มี คอมพิวเตอร์ เครื่อง หนึ่ง ที่ กำลัง เรียก ใช้ คอม โพ เนนต์ ของ ฐาน ข้อมูล ของ อิน สแตนซ์ ได้ อาจ เรียก ใช้ คอมพิวเตอร์ เครื่อง นี้ ที่$ NS<instancename> </instancename><a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2> คุณ สามารถ เขียน รหัส เพื่อ ระบุ ว่า คอมพิวเตอร์ นี้ ใช้ NS ที่ $ <instancename>บริการ ได้ แต่ ถ้า คุณ ทำ การ กระทำ นี้ จะ คุณ เพิ่ม ความ ซับซ้อน ของ รหัส ของ คุณ ดัง นั้น คุณ อาจ ต้อง การ เพื่อ กำหนด ว่า ใช้ คอมพิวเตอร์ เครื่อง นี้ ด้วย ตน เอง ที่</instancename>$ NS<instancename></instancename><a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2> หลังจาก คุณสามารถใช้รหัสการทำให้การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการการบริการสำหรับบริการการแจ้งเตือนของ SQL Server แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa226852 (SQL.80)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974412 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Notification Services
Keywords: 
kbdatetime atdownload kbqfe kbinfo kbfix kbbug kbexpertiseinter kbmt KB974412 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974412

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com