Identifikator ?lanka: 974332 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ispravka za kompatibilnost aplikacija u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Server 2008 R2 je softverska ispravka koja pobolj?ava kompatibilnost u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Microsoft redovno objavljuje ispravke za kompatibilnost aplikacija u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

DODATNE INFORMACIJE

Vrste problema koje se re?avaju pomo?u ispravki za kompatibilnost aplikacija

Kada poku?ate da instalirate i pokrenete odre?ene zastarele igre ili aplikacije u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Server 2008 R2 mo?ete iskusiti neki od slede?ih simptoma:
 • Igra, aplikacija ili firmver nije ispravno instaliran.
 • Igra, aplikacija ili firmver mogu dovesti do nestabilnosti sistema.
 • Primarne funkcije igre, aplikacije ili firmvera ne rade ispravno.

Aplikacije koje imaju promene u pona?anju po?to instalirate ovu ispravku

Slede?a tabela navodi aplikacije koje su dodate u kumulativni paket ispravki. Ova tabela tako?e opisuje pona?anje ovih aplikacija nakon instaliranja ispravke.

Ispravke za kompatibilnost aplikacija aktiviraju nekoliko promena u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Najuobi?ajenije su slede?e tri:
 • Potpuno blokiranje
  Ispravka potpuno blokira aplikaciju. Potpuno blokiranje spre?ava pokretanje aplikacije na sistemu koja je nekompatibilna sa operativnim sistemom Windows 7 i Windows Server 2008.

  Napomena Microsoft omogu?ava sistemu Windows da u potpunosti blokira aplikaciju koja ne pripada Microsoftu samo ako proizvo?a? aplikacije da odobrenje.
 • Delimi?no blokiranje
  Ispravka delimi?no blokira aplikaciju. Delimi?no blokiranje vas obave?tava kada po?ne pokretanje aplikacije koja je nekompatibilna sa operativnim sistemom Windows 7.
 • Ispravka
  Ispravka pobolj?ava funkcionalnost aplikacije u operativnom sistemu Windows 7.

Aplikacije koje su obuhva?ene ispravkom Avgust 2009

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
AplikacijaPona?anje posle instaliranja ispravke
Alcohol 52%Omogu?ava funkcionalnost verzija programa Alcohol 52% koje su kompatibilne sa operativnim sistemom Windows 7.
Altiris i Symantec Virtual Software do verzije 6.1.499.xBlokira nadogradnju u cilju spre?avanja gre?aka tokom Windows nadogradnje.
ZoomText verzije do verzije 9.18.2Potpuno blokira upravlja?ki program u cilju spre?avanja gre?ke.
Upravlja?ki program Dell ?tampa?a (Modeli-V105, V305 i V505)Blokira nadogradnju u cilju spre?avanja otkazivanja instalacionog programa.
Trend Micro Internet Security 2007Blokira nadogradnju u cilju spre?avanja gre?ke tokom Windows nadogradnje.
Trend Micro Internet Security 2008Blokira nadogradnju u cilju spre?avanja gre?ke tokom Windows nadogradnje.
Trend Micro Internet Security 2009Blokira nadogradnju u cilju spre?avanja gre?ke tokom Windows nadogradnje.
YiDongFeiXin verzija 2.2.x i verzija 3.5.xOmogu?ava funkcionalnost aplikacije.
PGP Desktop do verzije 9.xGeneri?e upozorenje u izve?taju o kompatibilnosti tokom Windows nadogradnje. Upozorenje obave?tava korisnike da de?ifruju disk jedinice pre nadogradnje kako bi izbegli potencijalnu gre?ku tokom Windows nadogradnje.
Trend Micro VirusBuster 2008Blokira nadogradnju u cilju spre?avanja gre?aka.
Windows Live Foto-galerijaA?urira Windows Live Foto-galeriju u cilju spre?avanja problema u vezi sa datotekama sa programom Windows Media Player OCX.

Informacije o ispravci

Ovu ispravku mo?ete instalirati sa lokacije Windows Update ili sa lokacije Microsoft Download Center.

Windows Update

Da biste odmah instalirali ovu ispravku, kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? mi?a na stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Update. U oknu za navigaciju izaberite stavku Da li postoje ispravke?, a zatim sledite korake da biste instalirali sve preporu?ene ispravke.

Lokacija Microsoft Download Center

Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket ispravki za x86-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket ispravki za x64-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket ispravki za x64-bitnu verziju operativnog sistema Windows Server 2008 R2.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket ispravki za verzije zasnovane na Itanium arhitekturi operativnog sistema Windows Server 2008 R2.
Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Preduslovi

Da biste primenili ovu ispravku, ra?unar mora da radi pod nekim od slede?ih operativnih sistema:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Kada primenite ovu ispravku, morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Informacije o registratoru

Ne morate da unosite bilo kakve promene u registrator.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
Za sve podr?ane x86-bitne verzije operativnog sistema Windows 7
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Acres.dll6.1.7600.164082,56012-Aug-200905:49x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:02Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.205052,56012-Aug-200905:35x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:00Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:02Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:00Not Applicable
Za sve podr?ane x64-bitne verzije operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sysmain.sdbNot Applicable110,70411-Aug-200922:57Not Applicable
Sysmain.sdbNot Applicable110,70411-Aug-200922:58Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16408347,64812-Aug-200906:19x64
Acxtrnal.dll6.1.7600.16408135,16812-Aug-200906:19x64
Aclayers.dll6.1.7600.20505347,64812-Aug-200906:28x64
Acxtrnal.dll6.1.7600.20505135,16812-Aug-200906:28x64
Acres.dll6.1.7600.164082,56012-Aug-200905:49x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:02Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.205052,56012-Aug-200905:35x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:00Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:02Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:00Not Applicable
Msimain.sdbNot Applicable57,82412-Aug-200902:36Not Applicable
Msimain.sdbNot Applicable57,82412-Aug-200902:35Not Applicable
Za sve podr?ane verzije zasnovane na Itanium arhitekturi operativnog sistema Windows Server 2008 R2
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sysmain.sdbNot Applicable107,68211-Aug-200922:55Not Applicable
Sysmain.sdbNot Applicable107,68211-Aug-200922:56Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16408548,86412-Aug-200905:03IA-64
Acxtrnal.dll6.1.7600.16408310,78412-Aug-200905:03IA-64
Aclayers.dll6.1.7600.20505548,86412-Aug-200905:00IA-64
Acxtrnal.dll6.1.7600.20505310,78412-Aug-200905:00IA-64
Msimain.sdbNot Applicable1,757,97826-Aug-200916:00Not Applicable
Msimain.sdbNot Applicable1,757,97826-Aug-200915:58Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.164082,56012-Aug-200905:49x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:02Not Applicable
Acres.dll6.1.7600.205052,56012-Aug-200905:35x86
Sysmain.sdbNot Applicable3,933,40611-Aug-200923:00Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:02Not Applicable
Aclayers.dll6.1.7600.16385559,61614-Jul-200901:14x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot Applicable151,13611-Aug-200923:00Not Applicable

REFERENCE

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 974332 - Poslednji pregled: 9. oktobar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Klju?ne re?i: 
atdownload kbexpertisebeginner kbfix kbsurveynew KB974332

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com