การปรับปรุงการยกเลิกสำหรับ System Center ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP1 เพื่อเพิ่มการสนับสนุนสำหรับเครื่องไคลเอนต์ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974236 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

แพคเกจการยกเลิกการปรับปรุงจะพร้อมใช้งานที่เพิ่มการสนับสนุนบางขั้นพื้นฐานใน Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) สำหรับเครื่องไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7 การปรับปรุงนี้เน้นปัญหาต่อไปนี้

ปัญหา 1

ไคลเอนต์ windows 7 และโปรแกรมจัดการการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์ที่กำลังทำงานบน Windows Server 2008 R2 ไม่สามารถกำหนดได้สำเร็จไปยังไซต์โหมดเนทิฟ และจะไม่มีการจัดการ

ปัญหา 2

ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์ที่กำลังทำงานบน Windows Server 2008 R2 และไคลเอนต์ Windows 7 ประสบกับความล้มเหลวกับบริการโฮสต์ของบริษัทตัวแทน SMS (CcmExec.exe) ในระหว่างกระบวนการสร้างงบดุล Network Access Protection (NAP) ที่ค้างอยู่รอการสุขภาพ (SoH) ซึ่งอาจส่งผลในไคลเอนต์เหล่านี้มีค่าไม่น่าเชื่อถือสำหรับสภาวะที่ใช้ NAP สุขภาพ

เมื่อสถานะที่ใช้ NAP สุขภาพถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์นโยบายของเครือข่ายใน NAP นี้อาจไม่ถูกต้องทำจะไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรของเครือข่ายและไคลเอนต์ noncompliant ที่มีไคลเอ็นต์ที่เข้ากันได้กับเครือข่ายที่ไม่จำกัดการเข้าถึงได้

หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดการสนับสนุนที่มาจากแพคเกจนี้ยกเลิกการปรับปรุงสำหรับเครื่องไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7 แวะไปที่บล็อกไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://blogs.technet.com/systemcenter/archive/2009/09/16/clarifying-windows-os-support-and-configuration-manager-2007.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ติดตั้งการปรับปรุงนี้บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ SP1 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกทั้งหมด และปรับใช้แพคเกจไปยังไคลเอนต์ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ทั้งหมดแล้ว

หมายเหตุ:ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไซต์ที่กำลังทำงานในโหมดเนทิฟ ปรับปรุงนี้ไม่ได้ติดตั้งไคลเอนต์ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ดังนั้น 1 เกิดปัญหา คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหา โดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • ติดตั้งแพคเกจ SCCM2007AC-SP1-KB974236-x86.msp ด้วยตนเองบนเครื่องไคลเอนต์ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
    /p msiexec.exe /L SCCM2007AC-SP1-KB974236-x86.msp * v %TEMP%\ /q SCCM2007AC-SP1-KB974236-x86.msp.LOG ติดตั้งซ้ำ = REINSTALLMODE ทั้งหมด = mous
  • กระจายแพคเกจ SCCM2007AC-SP1-KB974236-x86.msp ไปยังไคลเอนต์ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 โดยใช้บริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS) หรือ'นโยบายกลุ่ม'

ข้อมูลการปรับปรุง

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมีตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 1 การติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Baseutil.dll4.0.6221.1188611,68801-ธ.ค.-200802:15x86
Ccmgencert.dll4.0.6221.1188130,39201-ธ.ค.-200802:15x86
Ccmutillib.dll4.0.6221.1188175,46401-ธ.ค.-200802:15x86
Mcs.msiไม่สามารถใช้งานได้7,266,81601-ธ.ค.-200802:15ไม่สามารถใช้งานได้
Mcsisapip.dll4.0.6221.1188205,65601-ธ.ค.-200802:15x86
Mp.msiไม่สามารถใช้งานได้9,515,52001-ธ.ค.-200802:15ไม่สามารถใช้งานได้
Pxe.msiไม่สามารถใช้งานได้5,504,00001-ธ.ค.-200802:15ไม่สามารถใช้งานได้
Sccm2007ac-sp1-kb974236-x86.mspไม่สามารถใช้งานได้3,077,12001-ธ.ค.-200802:15ไม่สามารถใช้งานได้
Smp.msiไม่สามารถใช้งานได้3,493,88801-ธ.ค.-200802:15ไม่สามารถใช้งานได้
Smssha.dll4.0.6221.1186200,04001-ธ.ค.-200802:05x86
Ccmgencert.dll4.0.6221.1188649,56001-ธ.ค.-200802:15IA-64
Ccmutillib.dll4.0.6221.1188831,33601-ธ.ค.-200802:15IA-64
Ccmgencert.dll4.0.6221.1188285,03201-ธ.ค.-200802:15x64
Ccmutillib.dll4.0.6221.1188355,16001-ธ.ค.-200802:15x64
Mcsisapip.dll4.0.6221.1188480,60001-ธ.ค.-200802:15x64
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดไซต์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb680658.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของใบแจ้งยอดสุขภาพ (SoH) แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb680833.aspx
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974236 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB974236 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974236

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com