ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณใช้อรรถประโยชน์ DTExec.exe หรือ DTExecUi.exe ให้เรียกใช้เป็นแพคเกจ SQL Server 2008 รวมบริการ โดยระบุแฟ้มการกำหนดค่า: “เส้นทางแพคเกจการอ้างอิงวัตถุที่ไม่สามารถพบ ”

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974076 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • ใน Microsoft SQL Server 2008 คุณสามารถใช้ยูทิลิตี DTExec.exe หรือ DTExecUi.exe ได้เพื่อที่เรียกใช้เป็นแพคเกจการบริการในการรวมเซิร์ฟเวอร์ SQL (SSIS)
  • คุณได้ระบุแฟ้มการกำหนดค่า โดยใช้การ/ ConfigFileตัวเลือกเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ DTExec.exe หรือ DTExecUi.exe
  • แฟ้มการกำหนดค่าประกอบด้วยการตั้งค่าคอนฟิกหลายสำหรับออบเจ็กต์ในแพคเกจ อย่างไรก็ตาม เส้นทางของวัตถุที่ถูกอ้างอิงในแฟ้มการกำหนดค่าไม่มีอยู่ในแพคเกจปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น คุณใช้แฟ้มการกำหนดค่าที่ใช้ร่วมกันสำหรับแพคเกจจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม บางตัวแปร ผู้จัดการการเชื่อมต่อ งาน หรือวัตถุอื่น ๆ ที่อ้างถึงในแฟ้มการกำหนดค่าที่ใช้ร่วมกันไม่อยู่ในแพคเกจโปรแกรมทั้งหมด
ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
รหัส: 0x80012017
แหล่งที่มา: แพคเกจ
คำอธิบาย: เส้นทางแพคเกจถูกอ้างอิงวัตถุที่ไม่พบ: "เส้นทาง". ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อการพยายามที่จะแก้ไขเส้นทางของแพคเกจไปยังวัตถุที่ไม่สามารถพบ

DTExec: ไม่ไม่นำเข้าแฟ้มการกำหนดค่าแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก.

นอกจากนี้ หากคุณระบุแฟ้มการกำหนดค่าที่ใช้ร่วมกันใน Studio การออกแบบข่าวกรองธุรกิจ (BIDS) เมื่อคุณออกแบบ SSIS แพ็คเกจ แทนที่การระบุที่ใช้ร่วมกัน กำหนดค่าแฟ้ม โดยใช้การ/ ConfigFileตัวเลือก แพคเกจสามารถเรียกใช้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการSupressConfigurationWarningsการตั้งค่าของแพคเกจไม่มีผลต่อปัญหานี้

หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นในบริการรวม SQL Server 2005 ในบริการ SQL Server 2005 รวม คำสั่งให้ข้อความแจ้งเตือนตามที่คาดสำหรับค่าที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คำสั่งสามารถเรียกใช้เสร็จสมบูรณ์

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 4 สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
973602แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ไปยังการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ระบุแฟ้มการกำหนดค่าที่ใช้ร่วมกันใน BIDS เมื่อคุณออกแบบแพคเกจ

หมายเหตุ:เมื่อคุณใช้วิธีนี้ เส้นทางของแฟ้มการกำหนดค่าถูกเขียนลงในแพคเกจขณะออกแบบ อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมการพัฒนาบางส่วนอาจมีโครงอื่นไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่สร้างโดยเปรียบเทียบกับระบบการผลิตหรือการทดสอบที่ซึ่งการปรับใช้แพคเกจที่เรียกใช้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974076 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbsurveynew kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB974076 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974076

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com