คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973688
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่โหลดเอกสาร XHTML โดยใช้บริการหลัก XML Microsoft (MSXML), MSXML จะส่งการร้องขอการ World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อนำมาใช้ไฟล์คำนิยามชนิดเอกสาร (DTD) ที่รู้จักกันดีทุกครั้ง ลักษณะการทำงานนี้อาจทำให้ปริมาณการใช้งานเป็นจำนวนมากไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ W3C บางครั้ง คุณอาจพบแฟ้ม XHTML ไม่ได้ถูกโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื่องจากการร้องขอการ DTD ถูกบล็อค โดยเซิร์ฟเวอร์ W3C

ตัวอย่างเช่น คุณมีแฟ้ม JavaScript (.js) ที่ประกอบด้วยรหัสต่อไปนี้:
function pullXHtml() {
 var xml = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument.4.0");
 xml.async = false;
 xml.loadXML(
  "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">" +
  "<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='en' lang='en'><head><title>simple document</title></head>" +
  "<body><p>a simple&nbsp;paragraph</p></body></html>");
 if (xml.parseError.errorCode != 0) {
  var myErr = xml.parseError;
  WScript.Echo("ERROR:" + myErr.reason);
 } else {
  WScript.echo("The XHTML document was loaded successfully.");
 }
}

pullXHtml();
เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้ม JavaScript ไฟล์โหลดเอกสารเป็น XHTML โดยใช้ MSXML ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับการข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้ม JavaScript ถ้าการร้องขอการ DTD ถูกบล็อค โดยเซิร์ฟเวอร์ W3C:
ข้อผิดพลาด: เซิร์ฟเวอร์ไม่เข้าใจการร้องขอ หรือการร้องขอไม่ถูกต้อง
ทรัพยากรการประมวลผลข้อผิดพลาด
'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'
หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ แฟ้ม JavaScript จะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
เอกสาร XHTML ถูกโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ
 • หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ MSXML เก็บ DTD fileslocally เพื่อลดจำนวนการร้องขอที่ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ W3C
 • Afteryou ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์
 • ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงใน Windows Vista, Windows Server 2008 หรือใน Windows 7 คุณต้องเรียกใช้แฟ้มการติดตั้งในฐานะผู้ดูแล
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XHTML และ Definitions(DTD) ชนิดเอกสาร ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

การแก้ไข

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการตรวจสอบรุ่น MSXML

เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่น MSXML ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาแฟ้ม Msxml4.dll ในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
  C:\Windows\System32
 2. คลิกขวาแฟ้ม Msxml4.dll และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 3. คลิกแท็บเพื่อดูข้อมูลเวอร์ชันเวอร์ชัน
  หมายเหตุ ใน Windows Vista, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 คลิกแท็บรายละเอียดแทน

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

จะติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติ โดย Windows Update อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ด้วยตนเอง ด้วยการดาวน์โหลดแพคเกจที่เหมาะสม แพคเกจต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหานี้ได้ แพคเกจที่ถูกนำออกใช้สำหรับสถานการณ์การติดตั้งต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
บทความ KBสถานการณ์จำลองการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงMSXML เวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน
973688 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2
MSXML 4.0 ถูกติดตั้ง โดยโปรแกรมประยุกต์ หรือติดตั้ง ด้วยตัวคุณเองด้วยตนเอง เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี MSXML 4.0 ติดตั้ง SP2 ติดตั้งอยู่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
MSXML 4.0 SP2Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2 Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; Windows Vista Service Pack ที่ 2 Windows XP Service Pack 2; Windows Service Pack ของ XP
973686 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Microsoft MSXML หลักบริการ 6.0 Service Pack 2
MSXML 6.0 ถูกติดตั้ง โดยโปรแกรมประยุกต์ หรือติดตั้ง ด้วยตัวคุณเองด้วยตนเอง เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี MSXML 6.0 ติดตั้ง SP2 ติดตั้งอยู่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
MSXML 6.0 SP2Windows Server 2003 Service Pack ที่ 2 Windows XP Service Pack 2
973685 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Microsoft XML หลักบริการ 4.0 Service Pack 3
MSXML 4.0 ถูกติดตั้ง โดยโปรแกรมประยุกต์ หรือติดตั้ง ด้วยตัวคุณเองด้วยตนเอง เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SP3 MSXML 4.0 ที่ติดตั้งอยู่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
MSXML 4.0 SP3Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2 Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; Windows Vista Service Pack ที่ 2 Windows XP Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3
973687 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft 3.0 บริการหลักของ MSXML 6.0 บริการหลักของ MSXML
MSXML3 และ MSXML6 ถูกติดตั้ง โดยระบบปฏิบัติการ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
MSXML3.0 และ MSXML 6.0Windows XP SP3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
MSXML 3.0Windows XP Professional x64 Edition
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
MSXML 3.0Windows Server 2003 SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
MSXML 3.0Windows Server 2003 Service Pack ที่ 2 x 64 Edition
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
MSXML 3.0Windows Server 2003 Service Pack 2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0Windows Vista, Windows Vista SP1 และ Windows Vista SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0Windows เวอร์ชั่น 64 บิตของ Vista, Windows Vista เวอร์ชั่น 64 บิต SP1 และ Windows Vista SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0Windows Server 2008 x 64 Edition และ Windows Server 2008 x 64 Edition SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
MSXML 3.0 และ MSXML 6.0Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium และ Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium SP2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista ของ Windows Server 2008, Windows Server 2008 r2 และ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Msxml4.dll4.20.9876.01,348,43220 2009 ก.ค.16:05
Msxml4a.dll4.10.9404.053,76820 2009 ก.ค.16:05
Msxml4r.dll4.10.9404.091,65620 2009 ก.ค.16:05

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนิยามชนิดเอกสาร แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.w3.org/TR/xhtml1/dtds.html
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XHTML แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.w3.org/TR/xhtml1/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MSXML แวะไปเว็บของ Microsoft Developer Network ไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms763742 (VS.85).aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการรุ่นของตัวแยกวิเคราะห์ XML Microsoft (MSXML) คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
269238 รายการรุ่นของตัวแยกวิเคราะห์ XML Microsoft (MSXML)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
954459 MS08-069: คำอธิบายการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ XML Core Services 6.0: 11 พฤศจิกายน 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973688 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 8.0
Keywords: 
kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbqfe atdownload kbmt KB973688 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973688

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com