คำอธิบาย MS09-035: ของ ATL สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์สมาร์ทสำหรับ Visual Studio 2005 Service Pack 1: 11 สิงหาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973673 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 035 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมี Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ การขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Installer สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5A58B56F-60B6-4412-95B9-54D056D6F9F4

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้แทนใด ๆ ทการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

ถอนการติดหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณสามารถตั้ง โดยใช้การเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'

ปัญหาที่ทราบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งโดยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Visual Studio 2005 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  • 939043แฟ้มที่ใช้ร่วมกันถูกโรกลับเมื่อคุณถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้สำหรับรุ่น หรือ SKU บนคอมพิวเตอร์ที่มีมากกว่าหนึ่งรุ่น หนึ่ง SKU ของการติดตั้ง Visual Studio รุ่นใด ๆ
  • 925336ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามติดตั้งแพคเกจของ Windows Installer ขนาดใหญ่หรือเป็นแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง Windows Installer ที่ใหญ่ ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows XP: "ข้อผิดพลาด 1718 แฟ้มถูกปฏิเสธจากนโยบายลายเซ็นดิจิทัล"
  • 973825เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งแพคเกจของ Windows Installer ขนาดใหญ่หรือเป็นแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง Windows Installer ที่ใหญ่ใน Windows Server 2003 Service Pack 2: "ข้อผิดพลาด 1718 แฟ้มถูกปฏิเสธ โดยนโยบายลายเซ็นดิจิทัล"

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
atl.libไม่สามารถใช้งานได้12,15421-ก.ค.-200919:38
atl.libไม่สามารถใช้งานได้12,38021-ก.ค.-200919:39
atl80.dll8.0.50727.405791,81622-ก.ค.-200900:27
atl80.dll8.0.50727.4057111,28022-ก.ค.-200900:31
atl80.dll8.0.50727.4057117,92822-ก.ค.-200900:24
atl80.dll8.0.50727.4057117,92822-ก.ค.-200900:20
atl80.dll8.0.50727.4057119,97622-ก.ค.-200900:12
atl80.dll8.0.50727.4057119,98422-ก.ค.-200900:24
atl80.dll8.0.50727.405781,57622-ก.ค.-200900:16
atl80.dll8.0.50727.405781,07222-ก.ค.-200900:19
atl80.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,765,37621-ก.ค.-200919:38
atl80.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,781,76021-ก.ค.-200919:39
atl80.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,798,14421-ก.ค.-200919:39
atl80.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,748,99221-ก.ค.-200919:39
atl80.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,806,33621-ก.ค.-200919:39
atl80.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,765,37621-ก.ค.-200919:38
atl80.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,781,76021-ก.ค.-200919:39
atl80.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,798,14421-ก.ค.-200919:39
atl80.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,748,99221-ก.ค.-200919:39
atl80.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,806,33621-ก.ค.-200919:39
atlcom.hไม่สามารถใช้งานได้175,93821-ก.ค.-200919:38
atlcomcli.hไม่สามารถใช้งานได้68,55121-ก.ค.-200919:38
atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้124,74821-ก.ค.-200919:37
atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้125,02621-ก.ค.-200919:37
atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้120,83021-ก.ค.-200919:37
atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้121,65221-ก.ค.-200919:37
atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้124,42821-ก.ค.-200919:37
atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้122,19221-ก.ค.-200919:37
atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้113,02221-ก.ค.-200919:37
atlosapis.libไม่สามารถใช้งานได้131,12221-ก.ค.-200919:37
atlosapis.pdbไม่สามารถใช้งานได้86,01621-ก.ค.-200919:37
atls.libไม่สามารถใช้งานได้814,07821-ก.ค.-200919:38
atls.libไม่สามารถใช้งานได้817,11621-ก.ค.-200919:39
atls.libไม่สามารถใช้งานได้1,133,73621-ก.ค.-200919:39
atls.libไม่สามารถใช้งานได้1,133,87021-ก.ค.-200919:39
atls.libไม่สามารถใช้งานได้1,137,34221-ก.ค.-200919:39
atls.libไม่สามารถใช้งานได้1,137,47621-ก.ค.-200919:39
atls.libไม่สามารถใช้งานได้1,267,07621-ก.ค.-200919:39
atls.libไม่สามารถใช้งานได้1,110,47821-ก.ค.-200919:39
atls.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,150,97621-ก.ค.-200919:38
atls.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,150,97621-ก.ค.-200919:39
atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,275,33421-ก.ค.-200919:38
atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,293,63021-ก.ค.-200919:39
atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,709,61621-ก.ค.-200919:39
atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,708,95021-ก.ค.-200919:39
atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,718,82421-ก.ค.-200919:39
atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,717,31421-ก.ค.-200919:39
atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,499,15221-ก.ค.-200919:39
atlsd.libไม่สามารถใช้งานได้1,288,24821-ก.ค.-200919:39
atlsd.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,150,97621-ก.ค.-200919:38
atlsd.pdbไม่สามารถใช้งานได้1,150,97621-ก.ค.-200919:39

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973673 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
  • Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1
  • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
Keywords: 
kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB973673 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973673

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com