การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ เมื่อคุณเปิดการรายงานการบริการการรายงานของ SQL Server ที่มีแหล่งข้อมูลใช้โพรโทคอล HTTP เพื่อเชื่อมต่อกับบริการวิเคราะห์ SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973588 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณมีการรายงานการบริการการรายงานของ SQL Server ที่มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services แหล่งข้อมูลใช้ตัวให้บริการข้อมูล ADOMD.NET Microsoft พร้อมกับโพรโทคอล HTTP สำหรับการเชื่อมต่อ เมื่อคุณเปิดรายงาน โดยใช้บัญชี nonadministrative คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าข้อมูลประจำตัวของแหล่งที่มาของข้อมูลในโปรแกรมจัดการรายงาน

ข้อมูลประจำตัวของการตั้งค่า 1

ตั้งค่าแหล่งข้อมูลใช้ในความปลอดภัยแบบรวมของ windowsตัวเลือก ในกรณีนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการให้แสงและเงาของไคลเอ็นต์
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน
แบบสอบถามการดำเนินการล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล '<dataset name=""></dataset>'.
การเชื่อมต่อไม่เปิด

ข้อมูลประจำตัวของการตั้งค่า 2

ตั้งค่าแหล่งข้อมูลใช้ในข้อมูลประจำตัวไม่จำเป็นตัวเลือก ในกรณีนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถดำเนินการการดำเนินการปัจจุบัน ข้อมูลประจำตัวการแหล่งข้อมูลผู้ใช้ไม่ตรงกับความต้องการรันรายงานนี้ อาจเป็นข้อมูลแหล่งข้อมูลของผู้ใช้ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์รายงาน หรือมีการกำหนดค่าแหล่งข้อมูลของผู้ใช้ไม่ต้องใช้ข้อมูลประจำตัว แต่ไม่มีระบุบัญชีการดำเนินการทำงานอัตโนมัติ (rsInvalidDataSourceCredentialSetting)

ข้อมูลประจำตัวของการตั้งค่า 3

  • ตั้งค่าแหล่งข้อมูลใช้ในข้อมูลประจำตัวที่เก็บไว้อย่างปลอดภัยในเซิร์ฟเวอร์รายงานตัวเลือก
  • กระบวนการใช้เป็นข้อมูลประจำตัวของ Windows เมื่อทำการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลตัวเลือกถูกเปิดใช้งาน
  • กระบวนการimpersonate ผู้ใช้ authenticated หลังจากที่ได้ถูกทำการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลอ็อพชันไม่ได้เปิดใช้งาน
  • ผู้ใช้ที่มีระบุสำหรับแหล่งข้อมูลมีสิทธิ์เพียงพอในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2008
    ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ได้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์บทบาท
ในกรณีนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "ข้อมูลประจำตัวการเซ็ต 1"

ข้อมูลประจำตัวของการตั้งค่า 4

  • ตั้งค่าแหล่งข้อมูลใช้ในข้อมูลประจำตัวที่ให้มา โดยผู้ใช้ที่รันรายงานตัวเลือก
  • กระบวนการใช้เป็นข้อมูลประจำตัวของ Windows เมื่อทำการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลตัวเลือกถูกเปิดใช้งาน
ในกรณีนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "ข้อมูลประจำตัวการเซ็ต 1"

สาเหตุ

เมื่อคุณเปิดรายงาน แหล่งข้อมูลของรายงานการเชื่อมต่อเข้ากับบริการวิเคราะห์ SQL Server 2008 โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของแหล่งข้อมูล หลังจากที่การเชื่อมต่อที่สำเร็จ successive การร้องขอการบริการวิเคราะห์ SQL Server 2008 ใช้ข้อมูลประจำตัวของแหล่งข้อมูลไม่ การร้องขอ successive แทน ใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

การแก้ไข

sql Server 2008 Service Pack 1 (SP1)

สิ่งสำคัญคุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1)

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 4 สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
973602แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ไปยังการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973588 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB973588 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973588

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com