ไม่สามารถพิมพ์หรือดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ของเว็บเพจใน Internet Explorer ได้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973479 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะพิมพ์หรือดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ของเว็บเพจใน Internet Explorer เว็บเพจนั้นอาจไม่พิมพ์หรือพิมพ์ตัวอย่างก่อนพิมพ์ไม่ถูกต้อง และคุณอาจได้รับข้อผิดพลาดของสคริปต์

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสถานการณ์อย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้:
สถานการณ์ที่ 1: การ์ดแสดงผลหรือโปรแกรมควบคุมการแสดงผลของคุณล้าสมัย หรือเสียหาย หมายเหตุ โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ล้าสมัยหรือเสียหาย สามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาดของสคริปต์เมื่อพิมพ์จาก Internet Explorer

สถานการณ์ที่ 2:คุณอาจไม่ได้รับสิทธิในเครื่องพิมพ์ที่กำหนดให้

สถานการณ์ที่ 3:โหมดที่ได้รับการป้องกันถูกเปิดใช้งานสำหรับโซนความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตของเว็บเพจ

สถานการณ์ที่ 4: เกิดปัญหาขึ้นกับโฟลเดอร์ชั่วคราวในบัญชีผู้ใช้ของคุณ และโฟลเดอร์ Low ภายใต้ตำแหน่งที่ตั้ง %TEMP% ถูกลบออก

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏ หากวิธีที่ 1 แก้ไขปัญหาของคุณไม่ได้ ให้ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 1: แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ของคุณ และปรับปรุงโปรแกรมควบคุมให้เป็นรุ่นล่าสุด

ทบทวนบทช่วยสอนต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณในการระบุและแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ใน Windows:

ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ใน Windows

โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ล้าสมัยสามารถก่อให้เกิดปัญหาได้เมื่อพิมพ์จาก Internet Explorer ลองปรับปรุงเป็นโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ โดยให้คลิกที่การเชื่อมโยงที่เฉพาะเจาะจงไปยังWindows รุ่นของคุณ และปฏิบัติตามขั้นตอนในบทความดังกล่าว:

ค้นหาและติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ใน Windows 7

ค้นหาและติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ใน Windows Vistaสิ่งสำคัญ:
ในบางกรณี รุ่นของโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วอาจใช้ไม่ได้ผ่าน Windows Update อาจจำเป็นต้องไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต และค้นหา ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดของเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

หากการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำตามวิธีที่ 2

วิธีที่ 2: การลองพิมพ์เว็บเพจเมื่อเรียกใช้ Internet Explorer ในฐานะผู้ดูแล

การลองพิมพ์เว็บเพจเมื่อเรียกใช้ Internet Explorer ในฐานะผู้ดูแล วิธีนี้สามารถช่วยพิจารณาได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิหรือไม่

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures

หมายเหตุ คุณต้องใช้บัญชีที่มีสิทธิแบบผู้ดูแลเพื่อที่จะเปลี่ยนชนิดบัญชีจากมาตรฐานเป็นผู้ดูแล

เมื่อต้องการเริ่ม Internet Explorer ในฐานะผู้ดูแล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer ทั้งหมด
 2. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิกขวาที่ Internet Explorer และเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
 3. เรียกดูไปยังเว็บไซต์ และลองทดสอบการพิมพ์หน้าในขณะที่เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
หากการพิมพ์เว็บเพจเมื่อเรียกใช้ Internet Explorer ในฐานะผู้ดูแลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำตามวิธีที่ 3

วิธีที่ 3: การลองพิมพ์หลังจากปิดใช้งานโหมดที่ได้รับการป้องกัน

การลองพิมพ์เว็บเพจหลังจากปิดใช้งานโหมดที่ได้รับการป้องกัน โดยให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ีคลิกไอคอน เครื่องมือ ใน Internet Explorer
 2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย และยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้าง เปิดใช้งานโหมดที่ได้รับการป้องกัน (จำเป็นต้องเริ่ม Internet Explorer ใหม่)
 3. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง
 4. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer ที่เปิดอยู่ทั้งหมด แล้วเริ่ม Internet Explorer ใหม่
 5. เรียกดูไปยังเว็บไซต์ และลองทดสอบการพิมพ์หน้าในขณะที่เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
หากการปิดใช้งานโหมดที่ได้รับการป้องกันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำตามวิธีที่ 4

วิธีที่ 4: สร้างโฟลเดอร์ที่หายไปใหม่


ถ้าต้องการให้เราสร้างโฟลเดอร์ที่หายไปให้กับคุณใหม่อีกครั้ง ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง Fix it ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง Fix it


Fix this problem
Microsoft Fix it 50676

หมายเหตุ
 • หากมีโฟลเดอร์ "Low" ในคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้ว คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดแจ้งว่า "Microsoft Fix it นี้ใช้ไม่ได้กับระบบปฏิบัติการหรือรุ่นของโปรแกรมประยุกต์ของคุณ" คุณสามารถข้ามข้อผิดพลาดนี้ แล้วไปที่วิธีถัดไปได้
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

คลิกที่นี่เพื่อดูหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด
หากวิธีการนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่วิธีถัดไป

วิธีที่ 5: รีเซ็ตระดับความสมบูรณ์ต่ำในโฟลเดอร์ Low

เมื่อต้องการให้เรารีเซ็ตระดับความสมบูรณ์ต่ำในโฟลเดอร์ Low ให้กับคุณ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง Fix it ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง Fix it


Fix this problem
Microsoft Fix it 50677

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

คลิกที่นี่เพื่อดูหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เราขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ เมื่อต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความอีเมลถึงเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับปัญหาการพิมพ์เฉพาะกับผู้ผลิตเครื่องพิมพ์เฉพาะ ให้คลิกการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตของคุณ:

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ของ Canon บางเครื่อง เมื่อคุณมีโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของ Canon บางโปรแกรมติดตั้งอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ Canon โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Canon:
ฝ่ายบริการและสนับสนุนของ Canon
สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ HP โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ HP:
ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต
บทช่วยสอนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์:
สำหรับบทช่วยสอนทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณระบุและแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของสคริปต์ขณะพยายามพิมพ์เว็บเพจใน Internet Explorer โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: เมื่อต้องการสแกนและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์และข้อผิดพลาดของการพิมพ์โดยอัตโนมัติ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973479 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic Beta
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 8 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 9
Keywords: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme kbcip KB973479

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com