ข้อยกเว้นที่กำลัง thrown จากโปรแกรมประยุกต์แบบ 64 บิตที่กำลังเรียกใช้ในรุ่น 64 บิต ของ Windows Server 2003 หรือ Windows XP Professional เบื้องหลังจะถูกละเว้น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973460 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบ 64 บิตเพื่อรัน บน 64 บิตของ Windows Server 2003 Service Pack 2 หรือ Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
 • เมื่อโปรแกรมประยุกต์ทำงาน ข้อยกเว้นมี thrown ในชุดคำสั่งการเรียกกลับที่ทำงานในโหมดผู้ใช้
ในสถานการณ์นี้ ข้อยกเว้นที่ไม่ทำให้แอพลิเคชันล้มเหลวตามที่คาดไว้ แทน แอพลิเคชันที่ป้อนลงในสถานะไม่สอดคล้องกัน ซึ่งทำให้แอพลิเคชันที่จะออกใช้เป็นข้อยกเว้นที่แตกต่างกันและความล้มเหลว

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 2

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 2 บนเป็นรุ่น 64 บิต Windows Server 2003

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

วิธีการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Ntdll.dll5.2.3790.45591,261,05628-ก.ค.-200905:10x 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wntdll.dll5.2.3790.4559775,16828-ก.ค.-200905:10x 86ติดตั้ง SP2WOW
Windows Server 2003 Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Ntdll.dll5.2.3790.45591,647,61628-ก.ค.-200905:08IA-64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44786,578,17628-ก.ค.-200905:09IA-64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wntdll.dll5.2.3790.4559775,16828-ก.ค.-200905:09x 86ติดตั้ง SP2WOW

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเรียกใช้ Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

วิธีการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
Windows XP Professional x64 Edition ด้วย Service Pack 2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Ntdll.dll5.2.3790.45591,261,05628-ก.ค.-200905:10x 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wntdll.dll5.2.3790.4559775,16828-ก.ค.-200905:10x 86ติดตั้ง SP2WOW

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะไม่ได้โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณนำไปใช้ คุณต้องเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ในระดับระบบ หรือระดับกระบวนการด้วยตนเอง หลังจากที่คุณเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ข้อยกเว้นจะเลื่อนระดับไปเคอร์เนลของ Windows ที่จะประมวลผล

เมื่อคุณเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ในระดับระบบ กระบวนการทั้งหมดที่กำลังทำงานในระบบจะมีผลกระทบ เมื่อคุณเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ในระดับกระบวนการ จะมีผลกระทบเฉพาะกระบวนการเฉพาะ การตั้งค่าของโปรแกรมแก้ไขด่วนในระดับกระบวนการแทนที่การตั้งค่าโปรแกรมแก้ไขด่วนในระดับระบบ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ในระดับระบบ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  ตัวเลือกการเรียกใช้แฟ้ม NT\CurrentVersion\Image HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows
 2. สร้างรายการรีจิสทรีของค่า DWORD
 3. ชื่อรายการรีจิสทรีใหม่ DisableUserModeCallbackFilter
 4. กำหนดค่าของรายการรีจิสทรี DisableUserModeCallbackFilter เป็น 1
เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ในระดับกระบวนการ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  ตัวเลือกการเรียกใช้แฟ้ม NT\CurrentVersion\Image HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows
 2. สร้างคีย์ย่อยรีจิสทรี
 3. ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้ใหม่ ด้วยชื่อของกระบวนการที่คุณต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนบน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนกระบวนการ Notepad.exe คุณตั้งชื่อคีย์ย่อยรีจิสทรีใหม่ "Notepad.exe"
 4. ภายใต้คีย์ย่อยรีจิสทรีใหม่ สร้างรายการรีจิสทรีของค่า DWORD
 5. ชื่อรายการรีจิสทรีใหม่ DisableUserModeCallbackFilter
 6. กำหนดค่าของรายการรีจิสทรี DisableUserModeCallbackFilter เป็น 1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft: -
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973460 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbwinserv2003postsp2fix kbexpertiseadvanced kbfix kbautohotfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB973460 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973460

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com