บริการตัวจัดการทรัพยากร Server ของแฟ้ม (FSRM) อาจทำให้การใช้งาน CPU สูงใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973071 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Windows Server 2003 คุณอาจพบ CPU สูงใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น คุณสังเกตเห็นลักษณะการทำงานต่อไปนี้:
 • การใช้งาน CPU อาจ constantly มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
 • ในตัวจัดการงาน คุณพบว่า กระบวนการ Svchost.exe ใช้ทรัพยากร CPU constantly กระบวนการนี้ถูกใช้โดยแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ทรัพยากรตัวจัดการ (FSRM) บริการ
 • CPU ที่ใช้ โดยบริการ FSRM เพิ่มเมื่อคุณเริ่มการทำงานของตัวจัดการการ FSRM โควต้า
 • ตัวจัดการ FSRM โควต้าที่ใช้เวลานานในการเปิด และใช้เวลานานสำหรับออบเจ็กต์ที่จะโหลด
เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ประสิทธิภาพของระบบได้รับผลกระทบ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากจุดบกพร่องที่รู้จักใน Windows Server 2003 ที่ได้รับการแก้ไขใน Windows Server 2008 บริการ FRSM มีเธรด polling ที่พยายามฟื้นฟูแคชของการแจกจ่าย File System (DFS) ทุกชั่วโมง นี่คือการได้เนื่องจากบริการ FSRM อ่านแมป DFS สำหรับการใช้ร่วมกันภายในเพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงผลในคอนโซล FSRM การแก้ไขปัญหาของโควต้าหากคุณเป็นผู้ดูแล ตรวจสอบเส้นทาง DFS เพื่อตรวจสอบใช้ร่วมกันเฉพาะที่มีการเชื่อมต่อไป

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนค่าของรายการรีจิสทรี DisableSearchDfs ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SrmSvc\Settings

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างผลลัพธ์การถ่ายโอนข้อมูลตรวจแก้จุดบกพร่อง

//Dump the threads that are using the most CPU
!runaway
 Thread    Time
 19:66c    9 days 23:37:21.250
 21:1120   8 days 21:22:31.531
 20:1084   7 days 23:47:08.296
 22:664    6 days 2:26:38.562
 23:500    5 days 13:49:09.359
 16:80c    0 days 0:00:28.375
  0:758    0 days 0:00:00.187

//Dump thread 19

00b3f128 49a63abe 000ad530 00000001 4805415c ntdll!RtlEnumerateGenericTable+0x3f (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: stdcall)
00b3f17c 48115bf8 000ad4a8 01f8f8d4 00000000 dfsext!DfsMapCacheQueryReversePath+0x68 (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: stdcall)
00b3f1e8 48117cf9 01f8f8d4 00d9020c 00dcb5b8 srmsvc!CPathMapCache::GetDfsPathsForSharePath+0x6e (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: thiscall)
00b3f38c 480e88d4 00152cf8 00b3f44c 48041d7c srmsvc!CPathMapCache::GetSharePathsForLocalPath+0x2f4 (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: thiscall)
00b3f464 480d61a8 00000000 00152cf8 00b3f558 srmsvc!FormatRemotePathsForMacro+0xcc (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: stdcall)
00b3f56c 480d79da 00000000 00000267 00b3f738 srmsvc!CDataScreenAction::GetMacroValueForId+0x3b3 (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: thiscall)
00b3f604 480eeb26 00000000 00da29b2 00b3f738 srmsvc!CDataScreenAction::GetMacroValue+0x104 (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: thiscall)
00b3f75c 480f45a7 01fb7cf4 00b3fba4 00000000 srmsvc!ISrmMacroExpansion::GetMacroExpansion+0x2ec (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: thiscall)
00b3fbd4 480dab45 00b3fc7c 480c6189 00da2814 srmsvc!CSrmActionEmail::Run+0x90d (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: thiscall)
00b3fbdc 480c6189 00da2814 4803bd60 4803bcf8 srmsvc!CDataScreenTemplateActionEmail::Run+0x13 (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: stdcall)
00b3fc7c 480c82de 00da2818 00d821b0 4803a48c srmsvc!CDataScreen::HandleViolationEvent+0x350 (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: stdcall)
00b3fcfc 480bddce 00d821b0 00000000 48043eb8 srmsvc!CDataScreen::DataScreenEventHandler+0xd7 (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: stdcall)
00b3fe28 480e03d6 0003ff88 00038b44 00000000 srmsvc!CDataScreenFilterAsync::FilterMessageHandler+0x5c0 (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: thiscall)
00b3feec 7c83a827 00dc4b48 7c889080 00100ba0 srmsvc!CSrmFilterAsync::GenericMessageHandler+0x128 (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: stdcall)
00b3ff44 7c83aa0b 480e02ae 00dc4b48 00000000 ntdll!RtlpWorkerCallout+0x71 (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: stdcall)
00b3ff64 7c83aa82 00000000 00dc4b48 00100ba0 ntdll!RtlpExecuteWorkerRequest+0x4f (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: stdcall)
00b3ff78 7c839f60 7c83a9ca 00000000 00dc4b48 ntdll!RtlpApcCallout+0x11 (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: stdcall)
00b3ffb8 77e64829 00000000 00000000 00000000 ntdll!RtlpWorkerThread+0x61 (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: stdcall)
00b3ffec 00000000 7c839efb 00000000 00000000 kernel32!BaseThreadStart+0x34 (FPO: [Non-Fpo]) (CONV: stdcall)


//looking in detail

00b3f128 49a63abe ntdll!RtlEnumerateGenericTable(
                        struct _RTL_GENERIC_TABLE * Table = 0x000ad530, 
                        unsigned char Restart = 0x01 '')+0x3f
00b3f17c 48115bf8 dfsext!DfsMapCacheQueryReversePath(
                        void * MapCache = 0x000ad4a8, 
                        unsigned short * TargetPath = 0x01f8f8d4, 
                        unsigned long BufferSize = 0, 
                        unsigned long * RequiredSize = 0x00b3f1d8, 
                        unsigned long * Total = 0x00dcb5b8, 
                        unsigned short ** Buffer = 0x00000000)+0x68
00b3f1e8 48117cf9 srmsvc!CPathMapCache::GetDfsPathsForSharePath(
                        unsigned short * strSharePath = 0x01f8f8d4, 
                        class CSrmAutoCppPtr<unsigned short * *> * pDfsPat

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973071 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB973071 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973071

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com