การแก้ไข: " SqlDumpExceptionHandler: กระบวนการ<spid>สร้างข้อยกเว้นร้ายแรง c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION " ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม ใน 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ใน SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 หรือ ใน SQL Server 200...

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 972936 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2 หรือ ใน Microsoft SQL Server 2005 คุณสอบถามในมุมมองการจัดการไดนามิก sys.dm_os_waiting_tasks การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้น และล้มเหลวของ SQL Server

หมายเหตุ โดยทั่วไป มุมมอง sys.dm_os_waiting_tasks อาจสามารถสอบถาม โดยใช้ยูทิลิตีคอลเลกชันมีข้อมูลพิเศษ เช่น PSSDIAG

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น mini-dump แฟ้มจะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์บันทึก SQL Server นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้จะถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server:
วันเวลาใช้ SPID 'dbghelp.dll' เวอร์ชั่น '4.0.5'
วันเวลา SPID *** กองถ่ายโอนข้อมูลการส่งไป<Log file="" path="">
วันเวลา SPID SqlDumpExceptionHandler:<spid>กระบวนสร้างข้อยกเว้นร้ายแรง c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION SQL Server จะสิ้นสุดของกระบวนการนี้
วันเวลา SPID *
*******************************************************************************
วันเวลา SPID *
วันเวลา SPID * การถ่ายโอนข้อมูลกองซ้อนเริ่มต้น:
วันเวลา SPID * วันเวลา SPID
วันเวลา SPID *
วันเวลา SPID *
วันเวลา SPID * ที่อยู่ข้อยกเว้น = 0000000113DFDB00 Module(UNKNOWN+0000000000000000)
วันเวลา SPID * รหัสข้อยกเว้น = c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
วันเวลา SPID * ละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นในการเขียน 0000000113DFDB00 ที่อยู่
วันเวลา SPID * ไบต์ 37 บัฟเฟอร์การป้อนข้อมูล -
วันเวลา SPID * 16 00 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
วันเวลา SPID * สี & J1 การ 00 00 00 01 4a c 0 00 02 00 00 00 26 04 04 ของ ff ff 31 04
วันเวลา SPID * 00
วันเวลา SPID *
วันเวลา SPID *
วันเวลา SPID * ขนาดสิ้นสุดพื้นฐานของโมดูล
วันเวลา SPID * 06ae4000 0000000007AE3FFF sqlservr 0000000001000000
วันเวลา SPID * 001a0000 0000000077CCFFFF 0000000077B30000 ของ ntdll
วันเวลา SPID * 001f0000 0000000076FFFFFF 0000000076E10000 ของ kernel32 .
วันเวลา SPID * StFIR: 0000000000000000:
วันเวลา SPID * StFDR: 0000000000000000:
Date Time SPID * *******************************************************************************
วันเวลา SPID *
-------------------------------------------------------------------------------
วัน Module(UNKNOWN+0000000000000000) 0000000113DFDB00 SPID ของเวลา
วัน Module(sqlservr+0000000001F74640) 0000000002F74640 SPID ของเวลา
ลายวันเวลา SPID เซ็นของสแตกสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเป็น 0x0000000164592CC6
วันเวลา SPID ถ่ายโอนข้อมูลกระบวนการส่งคืนรหัสภายนอก 0x20000001 กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลภายนอกถูกส่งกลับข้อผิดพลาดใด ๆ ข้อผิดพลาด SPID วันเวลา: 17311 ระดับความร้ายแรง: 16 สถานะ: 1
วันที่เวลา SPID SQL Server จะสิ้นสุดเนื่องจาก มีข้อยกเว้นร้ายแรง c0000005 ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้ ด้วยข้อยกเว้นไม่ Win32 หรือ c ++ หรือ ด้วยการละเมิดการเข้าถึงที่พบในระหว่างการจัดการข้อยกเว้น ตรวจสอบล็อกข้อผิดพลาด SQL สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลกองซ้อนที่เกี่ยวข้องหรือข้อความใด ๆ หรือไม่ ข้อยกเว้นนี้บังคับให้ SQL Server เมื่อต้องการปิดระบบ การกู้คืนจากข้อผิดพลาดนี้ เริ่มเซิร์ฟเวอร์ (ยกเว้นว่า SQLAgent ถูกกำหนดค่าแบบอัตโนมัติเริ่มระบบใหม่)
วันเวลา SPID การสืบค้นกลับ SQL ถูกหยุดลงเนื่องจากการปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ การสืบค้นกลับ ID = '1' นี่คือข้อความให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการกระทำของผู้ใช้ที่ถูกต้อง
ข้อผิดพลาดการเข้าสู่ระบบวันเวลา: 17188 ระดับความร้ายแรง: 16 สถานะ: 1
วันที่เวลาเข้าสู่ระบบ SQL Server ไม่สามารถยอมรับการเชื่อมต่อใหม่ เนื่องจากจะถูกปิดลง การเชื่อมต่อถูกปิด [ไคลเอ็นต์: <IP address="">] </IP></spid></Log>
นอกจากนี้คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:
 • แบบสอบถามที่มีการเรียกใช้กับ sys.dm_os_wait_stats พบการละเมิดการเข้าถึง อาจร้องขอ จากโปรแกรมอื่นเช่นเดียวกับจอภาพกิจกรรม หรือ จากงานชุดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ โดยคลังสินค้าของข้อมูลการจัดการ
 • แบบสอบถามอื่น ๆ ที่กำลังเรียกใช้กับ sys.dm_os_wait_stats อาจปรากฏขึ้นเพื่อที่ รอโดยบนชนิดรอ DEADLOCK_ENUM_MUTEX

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

ปรับปรุงสะสม 6 สำหรับ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 6 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ แพคเกจการปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2728897 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds ออกการแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำออกใช้การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจาก 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ถูกนำออกใช้

อัพเดต 5 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 5 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP 2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2797460 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds ออกการแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 SP 2 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำออกใช้การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

อัพเดต 2 สำหรับ SP1 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 2 ปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 SP1 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2790947 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds ออกการแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับการก่อนหน้า SQL Server 2012 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำออกใช้การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2772858 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2012 Service Pack 1

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 10 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2783135 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds ออกการแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำออกใช้การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

SQL Server 2008

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 4 การปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
973602 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds ออกการแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำออกใช้การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970365 สร้าง SQL Server 2008 ที่เผยแพร่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 จะถูกสร้างขึ้นสำหรับ SQL Server service packs ที่เฉพาะเจาะจง คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 การติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2005

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 9 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
980176 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds ออกการแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2005 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำออกใช้การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960598 สร้าง SQL Server 2005 ที่เผยแพร่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 จะถูกสร้างขึ้นสำหรับ SQL Server service packs ที่เฉพาะเจาะจง คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 การติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบที่ให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองการให้บริการแบบเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 972936 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB972936 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:972936

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com