IEEE 802.1 X autentifikavimo protokolas nepalaiko Windows Preinstall aplinkos (PE) 3.0

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 972831
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

Windows Preinstall aplinkos (PE) 3.0 nepalaiko IEEE 802. Xauthentication protokolo. Tod?l Windows PE 3.0 klientas negali autentifikuoti perjungtuvo, kuris sukonfig?ruotas IEEE 802.X patvirtintas prieig? prie tinklo.

Daugiau informacijos

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, Windows PE 3.0 palaiko IEEE 802.X protokol?.

Pastaba 802.1 X autentifikavim? n?ra palaikoma kai paleid?iate "Windows PE" i? ?i? veiksm?:
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 operacin?s sistemos diegimas
 • Microsoft visuotinio diegimo ?ranki? rinkinys

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

N?ra joki? b?tin?j? s?lyg? ?diegti ?i? kar?t?j? patais?.

Registro informacija

Nor?dami naudoti vien? i? kar?t?sias pataisas, esan?ias ? ?? paket?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? kit? naujinim? ar kar?t?j? patais?.

Failo informacija

?ios kar?tosios pataisos angli?kam fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas .
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows PE 3.0
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Dot3cfg.dll6.1.7600.2054182,43205-Oct-200905:51x86
Dot3api.dll6.1.7600.2054191,13605-Oct-200905:51x86
Dot3dlg.dll6.1.7600.2054147,10405-Oct-200905:51x86
Dot3msm.dll6.1.7600.20541115,20005-Oct-200905:51x86
Dot3svc.dll6.1.7600.20541214,01605-Oct-200905:51x86
Report.System.netdiagframework.XMLNegalioja29,35622-Jul-200923:04Negalioja
Report.System.Wired.XMLNegalioja19,29022-Jul-200923:04Negalioja
Rules.System.netdiagframework.XMLNegalioja57,28622-Jul-200923:04Negalioja
Rules.System.Wired.XMLNegalioja40,90222-Jul-200923:04Negalioja
Onex.dll6.1.7600.20541199,16805-Oct-200905:51x86
Onexui.dll6.1.7600.205411,111,55205-Oct-200905:51x86
Visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows PE 3.0
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Dot3cfg.dll6.1.7600.2054169,12005-Oct-200906:41x64
Dot3api.dll6.1.7600.2054184,99205-Oct-200906:41x64
Dot3dlg.dll6.1.7600.2054157,85605-Oct-200906:41x64
Dot3msm.dll6.1.7600.20541103,93605-Oct-200906:41x64
Dot3svc.dll6.1.7600.20541252,41605-Oct-200906:41x64
Report.System.netdiagframework.XMLNegalioja29,35622-Jul-200923:23Negalioja
Report.System.Wired.XMLNegalioja19,29022-Jul-200923:23Negalioja
Rules.System.netdiagframework.XMLNegalioja57,28622-Jul-200923:23Negalioja
Rules.System.Wired.XMLNegalioja40,90222-Jul-200923:23Negalioja
Onex.dll6.1.7600.20541235,52005-Oct-200906:41x64
Onexui.dll6.1.7600.163851,080,32014-Jul-200901:41x64
Dot3api.dll6.1.7600.2054191,13605-Oct-200905:51x86
Dot3dlg.dll6.1.7600.1638547,10414-Jul-200901:15x86
Dot3msm.dll6.1.7600.20541115,20005-Oct-200905:51x86
Onex.dll6.1.7600.20541199,16805-Oct-200905:51x86
Onexui.dll6.1.7600.205411,111,55205-Oct-200905:51x86

Prid?ti naujinim? Windows PE 3.0

?ios instrukcijos parodyti, kaip prid?ti ?? naujinim? Windows PE 3.0. Ji neapima joki? integracijos su sistemos centras konfig?racijos tvarkykl? arba su kitais produktais.
972831 IEEE 802.1 X autentifikavimo protokolas nepalaiko Windows Preinstall aplinkos (PE) 3.0
Turite tur?ti ?iuos failus ir B?tinosios s?lygos arba jie ne?diegti:
 • Technikas kompiuteryje, kuriame yra Windows automatiniai diegimo Kit (AIK) Windows 7 ?diegta
 • 394904_intl_i386_zip.exe arba 394905_intl_x64_zip.exe, priklausomai nuo architekt?ros "Windows PE" vaizdo
 • ?is VBS scenarijus ir du XML failus. Jie yra ?sik?r?, Scenarij? pavyzd?i? skyrius:
  • StartDot3.VBS
  • USERDATA-RP-TLS.xml
  • WEP-WinPE-RP-TLS.xml
 • J?s? ?aknin? sertifikat?, ?ra?ytas kaip RootCert.cer
 • Bet antraeilis CA sertifikatus, ?ra?ytas kaip SubCACert.cer
 • J?s? vartotojo pa¾ym± pfx, ?ra?ytas kaip Usercert.pfx
 • Certutil.exe ir certutil.exe.mui i? Windows 7 kompiuteryje, kuriame, priklausomai nuo architekt?ros "Windows PE" vaizdo x 86 ar x 64 versijos
Pastabapavyzdyje stato ir x 86 versij? "Windows PE".

Windows 7, Windows Server 2008 pagrindu, arba Windows Server 2008 R2-kompiuteryje ?diegti Windows 7 AIK.
 1. Kompiuterio, spustel?kite prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Visos programos, nukreipkite ?ymikl? ? Windows AIK, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite diegimo ?rankiai komandin? eilut?, o thenclickpaleisti administratoriaus teis?mis.

  Meniu nuorod? atidaro komand? eilut?s lang? ir automati?kai nustato aplinkos rodikliai rodo, kad visas reikiamas priemones. Pagal numatytuosius nustatymus visi ?rankiai yra ?diegtas aplanke C:\Program Windows AIK\Tools.
 2. ? komand? eilut? paleisti Copype.cmd scenarij?. Scenarijus reikalauja dviej? argument?: aparat?ros architekt?ros ir paskirties viet?.

  Pavyzd?iui, naudokite copype.cmdarchitekt?ra>paskirties>, kurarchitekt?ra> gali b?ti x 86, amd64, arba ia64, irpaskirties> vietos kataloge kelias.

  Pvz., vykdykite ?i? komand?:
  copype.cmd x 86 c:\winpe_x86
  Scenarij? sukuria toki? katalogo strukt?r? ir kopijuoja visus reikalingus failus, kad architekt?ra:
  \winpe_x86
  \winpe_x86\ISO
  \winpe_x86\mount
 3. Kopijuoti baz?s vaizdas (Windows PE.wim) ? aplank? \Winpe_x86\ISO\sources ir pervardyti j? ? boot.wim.
  copy c:\winpe_x86\winpe.wim c:\winpe_x86\ISO\sources\boot.wim
 4. ?rengti pagrindo "Windows PE" atvaizd?. ?iuo veiksmu j?s prijungti baz?s vaizd?, kad vietos kataloge, kad j?s galite prid?ti arba pa?alinti paketus.
  Dism /Mount-Wim /WimFile:C:\winpe_x86\ISO\sources\boot.wim /index:1 /MountDir:C:\winpe_x86\mount
 5. Prid?ti ?iuos paketus ? atvaizd?. ?inokite, kad kiekviena komanda tur?t? b?ti vienoje eilut?je, ir komanda turi eilu?i?.

  Prid?ti WINPE WMI paketas
  dism.exe /image:C:\winpe_x86\mount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\winpe-wmi.cab"

  dism.exe /image:C:\winpe_x86\mount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\en-us\winpe-wmi_en-us.cab"
  Prid?ti WINPE scenarijus paketas
  dism.exe /image:C:\winpe_x86\mount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\winpe-scripting.cab"

  dism.exe /image:C:\winpe_x86\mount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\en-us\winpe-scripting_en-us.cab"
  Prid?ti WINPE-HTA paketas
  dism.exe /image:C:\winpe_x86\mount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\winpe-hta.cab"

  dism.exe /image:C:\winpe_x86\mount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\en-us\winpe-hta_en-us.cab"
 6. I?skleisti 394904_intl_i386_zip.exe atnaujinimas ? aplank? c:\972831 turin?.
 7. Prid?ti naujinim? 802.1 X paramos vaizdas:
  dism.exe /image:C:\winpe_x86\mount /add-package /packagepath:"c:\972831\Windows6.1-KB972831-86.cab" 
 8. Sukurkite aplank?, kuriame papildomi failai 802.1 X param?. Nor?dami tai padaryti, vykdykite ?i? komand?:
  MD C:\winpe_x86\mount\winpe
 9. Kopijuoti certutil.exe ir certutil.exe.mui i? kompiuterio su Windows 7 ? aplank? c:\winpe_x86\mount\winpe. ?iuos failus galite rasti aplanke %windir%\system32.

  PastabaTurite nukopijuoti ?iuos failus, remiantis savo "Windows PE" atvaizd? architekt?ra versija.
 10. Laidin?-WinPE-RP-TLS.xml fail? ir pakeisti ?i? eilut?, siekiant ?vesti Root CA sertifikato elektroninis nyk??io atspaudas/mai?os u? teising? sertifikavimo institucija:
  <TrustedRootCA>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</TrustedRootCA> 
 11. Kopijuoti profilio ry?? ? Windows PE katalogas naudojant EAP-TLS:
  Copy Wired-WinPE-EAP-TLS.xml C:\winpe_x86\mount\winpe 
 12. Redaguoti USERDATA-RP-TLS.xml fail? ir pakeisti ?ias eilutes ?vesti vartotojo vard? ir UserCert:
  <eapTls:Username>contoso\username</eapTls:Username>

  <eapTls:UserCert>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</eapTls:UserCert>
 13. Kopijuoti profilio ry?? ? Windows PE katalogas naudojant EAP-TLS:
  copy USERDATA-EAP-TLS.xml C:\winpe_x86\mount\winpe 
 14. Nukopijuokite savo ?aknin? sertifikat? ir visus pavaldus CA sertifikatus ? aplank? c:\winpe_x86\mount\winpe.
 15. Nukopijuokite savo vartotojo pa¾ym± pfx ? aplank? c:\winpe_x86\mount\winpe.
 16. Redaguoti StartDot3.vbs fail? ir pakeisti ?i? eilut?:
  certutil ?user ?p PASSWORD -importpfx \winpe\USERcert.pfx NOEXPORT,NOCHAIN 
  Pastaba?ioje eilut?je, turite pakeisti slapta?od? ? slapta?od?, kur? buvo priskirti prie sertifikato, kai i?ve?ta.
 17. Kopijuoti StartDot3.Vbs ? aplank? c:\winpe_x86\mount\winpe.
 18. Redaguoti startnet.cmd automati?kai vykdyti StartDot3.vbs:
  notepad C:\winpe_x86\mount\windows\system32\startnet.cmd
 19. Prid?ti .\winpe\StartDot3.vbs po wpeinitkomand?, tada ?ra?ykite startnet.cmd failo.
 20. Atjungti ir padaryti pakeitimus ?.WIM:
  Dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\winpe_x86\mount /Commit
 21. Sukurti j?s? ?diegimo laikmenos naudojant tuos veiksmus Windows 7 AIK ?inyno faile pagal ?ias temas:
  • "Siekiant sukurti ?krovos skaitomojo CD"
  • "Siekiant sukurti bootable UFD"

Scenarij? pavyzd?i?

Microsoft teikia programavimo pavyzd?iai tik, be joki? garantij? ar numanom?, ?skaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas d?l tinkamumo parduoti ir (arba) tinkamumo konkre?iam tikslui. ?iame straipsnyje rei?kia, kad esate susipa?in?s su programavimo kalba buvo parodytas ir priemones, naudojamas siekiant kurti ir derinti proced?ras. Microsoft palaikymo profesionalai gali pad?ti paai?kindami tam tikros proced?ros funkcin? galimyb?, ta?iau jie nekeis ?i? pavyzd?i?, kad numatyt? papildom? funkcin? galimyb? arba sukurt? proced?ras pagal savo konkre?ius poreikius.
Jei turite ribot? programavimo patirties, galite susisiekti su Microsoft Certified Partner ar Microsoft konsultavimo paslaugas. Nor?dami gauti daugiau informacijos, aplankykite ?ias Microsoft svetaines:

Microsoft sertifikuot? partneri?- https://Partner.Microsoft.com/Global/30000104

Microsoft konsultacijos- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie visos pasirinktys, galimos ir apie tai, kaip susisiekti su Microsoft, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je: http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

StartDot3.VBS

?================================
?StartDot3.VBS
?================================
Dim WshShell
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")

commandLine = "certutil -addstore Root \winpe\Rootcert.cer"
Return = WshShell.Run(commandLine, 0, true)

commandLine = "certutil -addstore CA \winpe\SubCAcert.cer"
Return = WshShell.Run(commandLine, 0, true)

commandLine = "certutil ?user ?p PASSWORD -importpfx \winpe\USERcert.pfx NOEXPORT,NOCHAIN"
Return = WshShell.Run(commandLine, 0, true)

commandLine = "net start dot3svc"
Return = WshShell.Run(commandLine, 0, true)

commandLine = "netsh lan add profile filename=\winpe\Wired-WinPE-EAP-TLS.xml"
Return = WshShell.Run(commandLine, 0, true)

commandLine = "netsh lan set eapuserdata filename=\winpe\Wired-WinPE-UserData-EAP-TLS.xml allusers=yes interface=*"
Return = WshShell.Run(commandLine, 0, true)

USERDATA-RP-TLS.xml
<?xml version="1.0"?>
<EapHostUserCredentials xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapHostUserCredentials" xmlns:eapCommon="http://www.microsoft.com/provisioning/EapCommon" xmlns:baseEap="http://www.microsoft.com/provisioning/BaseEapMethodUserCredentials">
<EapMethod>
<eapCommon:Type>13</eapCommon:Type>
<eapCommon:AuthorId>0</eapCommon:AuthorId>
</EapMethod>
<Credentials xmlns:eapUser="http://www.microsoft.com/provisioning/EapUserPropertiesV1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:baseEap="http://www.microsoft.com/provisioning/BaseEapUserPropertiesV1" xmlns:eapTls="http://www.microsoft.com/provisioning/EapTlsUserPropertiesV1">
<baseEap:Eap>
<baseEap:Type>13</baseEap:Type>
<eapTls:EapType>
<eapTls:Username>contoso\username</eapTls:Username>
<eapTls:UserCert>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</eapTls:UserCert>
</eapTls:EapType>
</baseEap:Eap>
</Credentials>
</EapHostUserCredentials>

WEP-WinPE-RP-TLS.xml

<?xml version="1.0"?>
<LANProfile xmlns="http://www.microsoft.com/networking/LAN/profile/v1">
<MSM>
<security>
<OneXEnforced>false</OneXEnforced>
<OneXEnabled>true</OneXEnabled>
<OneX xmlns="http://www.microsoft.com/networking/OneX/v1">
<authMode>user</authMode>
<EAPConfig><EapHostConfig xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapHostConfig"><EapMethod>
<Type xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapCommon">13</Type>
<VendorId xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapCommon">0</VendorId>
<VendorType xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapCommon">0</VendorType>
<AuthorId xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapCommon">0</AuthorId>
</EapMethod>
<Config xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapHostConfig">
<Eap xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/BaseEapConnectionPropertiesV1"><Type>13</Type>
<EapType xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapTlsConnectionPropertiesV1">
<CredentialsSource>
<CertificateStore>
<SimpleCertSelection>true</SimpleCertSelection>
</CertificateStore>
</CredentialsSource>
<ServerValidation>
<DisableUserPromptForServerValidation>false</DisableUserPromptForServerValidation>
<ServerNames></ServerNames>
<TrustedRootCA>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</TrustedRootCA>
</ServerValidation>
<DifferentUsername>false</DifferentUsername>
<PerformServerValidation xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapTlsConnectionPropertiesV2">true</PerformServerValidation>
<AcceptServerName xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapTlsConnectionPropertiesV2">false</AcceptServerName>
</EapType>
</Eap>
</Config>
</EapHostConfig>
</EAPConfig>
</OneX>
</security>
</MSM>
</LANProfile>

Nuorodos

Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 972831 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugs?jo 6 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbautohotfix kbqfe kbsurveynew kbmt KB972831 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 972831

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com