Dostupni su Windows 7 jezi?ki paketi za ra?unare koji rade pod operativnim sistemom Windows 7 Ultimate ili Windows 7 Enterprise

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 972813 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Dostupni su Windows 7 jezi?ki paketi za ra?unare koji rade pod operativnim sistemom Windows 7 Ultimate ili Windows 7 Enterprise. Windows 7 jezi?ke pakete mogu?e je instalirati samo iz odeljka ?Opcionalne ispravke? u usluzi Windows Update. Me?utim, ovi jezi?ki paketi nisu dostupni na Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) serveru ili putem lokacije Microsoft Download Center.

Dodatne informacije

Kako se instalira Windows 7 jezi?ki paket

Da biste preuzeli i instalirali Windows 7 jezi?ki paket, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Microsoft Update. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Pretra?i programe i datoteke otkucajte Windows Update, a zatim sa liste Programi izaberite stavku Windows Update.
 2. Kliknite na veze sa opcionalnim ispravkama za jezi?ke pakete.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2812117

  Napomena Ako nije mogu?e prona?i opcionalne veze za a?uriranje, kliknite na Provera da li postoje ispravke sa lokacije Microsoft Update da biste pretra?ili opcionalne ispravke.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2812118
 3. U okviru kategorije Windows 7 jezi?ki paketi izaberite ?eljeni jezi?ki paket.

  Napomena Ako instalirate mnogo dodatnih jezi?kih paketa, to uti?e na prostor na disku i performanse sistema. Ta?nije, na prostor na disku i performanse sistema uti?u operacije servisiranja, na primer instalacije servisnih paketa. Zbog toga se preporu?uje da na ra?unar dodate jezi?ki paket samo ako ?ete ga koristiti.
 4. Kliknite na dugme U redu, a zatim izaberite stavku Instaliraj ispravke da biste pokrenuli proces preuzimanja i instalacije.

Kako se menja interfejs operativnog sistema Windows 7 nakon instalacije jezi?kog paketa

Kada instalirate jezi?ki paket, mo?ete da promenite jezik interfejsa operativnog sistema Windows 7 na ?eljeni jezik.

Jezi?ki paketi tako?e omogu?avaju ve?em broju korisnika koji dele ra?unar da izaberu razli?ite jezike prikaza. Na primer, jedan korisnik mo?e izabrati da dijaloge, menije i drugi tekst vidi na japanskom dok drugi korisnik mo?e izabrati da isti sadr?aj vidi na francuskom.

Da biste promenili jezik prikaza, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polju Zapo?ni pretragu otkucajte termin Promena jezika prikaza.
 2. Kliknite na dugme Promena jezika prikaza.
 3. Sa padaju?e liste koja se pojavljuje izaberite ?eljeni jezik, a zatim kliknite na dugme U redu.

Kako se deinstalira Windows 7 jezi?ki paket

Da biste deinstalirali jezi?ki paket, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polju Zapo?ni pretragu otkucajte tekst Deinstaliraj jezik prikaza.
 2. Izaberite stavku Instaliraj ili deinstaliraj jezike prikaza.
 3. Izaberite stavku Deinstaliraj jezike prikaza.
 4. Izaberite jedan ili vi?e jezika koje ?elite da deinstalirate, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Sledite preostale korake za deinstalaciju tog jezika ili tih jezika.
Kada instalirate ?eljene jezi?ke pakete, mo?ete sakriti ne?eljene jezi?ke pakete u usluzi Windows Update. Da biste sakrili ne?eljene jezi?ke pakete u usluzi Windows Update, sledite ove korake:
 1. Na stranici Izaberite ispravke koje ?elite da instalirate izaberite kategoriju Windows 7 jezi?ki paketi da biste markirali sve jezi?ke pakete.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na markirane ispravke, a zatim izaberite stavku Sakrij ispravku.

I DALJE VAM JE POTREBNA POMO??

Ako ovaj ?lanak ne odgovara na va?e pitanje, kliknite na ovo dugme da biste postavili pitanje drugim ?lanovima zajednice na lokaciji Microsoft Community:
Postavite pitanje
Svojstva

Identifikator ?lanka: 972813 - Poslednji pregled: 31. januar 2013. - Revizija: 7.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbexpertisebeginner kbsurveynew kbcip KB972813

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com