?Windows Server Update Services 3.0? 2 pakeitim? paketo apra?as

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 972455 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??anga

?Microsoft? i?leido ?Windows Server Update Services 3.0? (WSUS) 2 pakeitim? paket? (SP2). ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie pakeitim? paketo turin?, kaip gauti pakeitim? paket? ir kaip su?inoti, ar pakeitim? paketas yra ?diegtas.

WSUS 3.0 SP2 funkcij? patobulinimai ir svarb?s programin?s ?rangos naujinimai

WSUS 3.0 SP2 yra toliau pateikiami patobulinimai:
  Naujos ?Windows Server? ir kliento versijos palaikymas
  • Integravimas ? ?Windows Server 2008 R2?
  • ?BranchCache? funkcijos palaikymas sistemoje ?Windows Server 2008 R2?
  • ?Windows 7? klient? palaikymas

  WSUS funkcij? patobulinimai
  • Automatinio patvirtinimo taisykl?s: nuo ?iol automatinio patvirtinimo taisykl?se galima nurodyti vis? kompiuteri? arba konkre?i? kompiuteri? grupi? galutinio patvirtinimo termino dat? ir laik?.
  • Atnaujinimo failai ir kalbos: patobulintas kalbos pasirinkimas atsisiuntimo serveriuose: naujas ?sp?jamasis dialogo langas, kuris pasirodo nusprendus atsisi?sti tik tam tikr? kalb? naujinimus.
  • Lengvas versijos naujinimas: WSUS 3.0 SP2 galite ?diegti kaip versijos naujinim? i? ankstesn?s WSUS versijos ir i?saugoti visus parametrus bei patvirtinimus. Vartotojo s?saja yra suderinama su WSUS 3.0 SP1 ir SP2 kliento programoje ir serveryje.
  • Ataskaitos: naujosios naujinimo ir kompiuterio b?senos ataskaitos suteikia galimyb? filtruoti diegti patvirtintus naujinimus. ?ias ataskaitas galite paleisti naudodami WSUS konsol? arba API, kad ?i? funkcij? gal?tum?te ?traukti ? savo ataskaitas.

  Programin?s ?rangos naujinimas
  • Yra WSUS serverio stabilumo ir patikimumo patais?, pavyzd?iui, ilgesni? nei 40 simboli? IPV6 adres? palaikymas.
  • Dabar patvirtinimo dialogo lange kompiuteri? grup?s rikiuojamos pagal pavadinim? ab?c?l?s tvarka.
  • Nuo ?iol kompiuterio b?senos ataskait? rikiavimo piktogramos veikia x64 aplinkose.
  • WSUS 3.0 SP2 yra naujas ?Windows? naujinimo agentas, kuriuo suteikiama patobulinim? ir patais?, pavyzd?iui, palaikomas API, kur? nevietiniai sistemos skambintojai gali i?kviesti nedialoginio seanso metu.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kaip gauti ir ?diegti WSUS 3.0 SP2

?? fail? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite WSUS 3.0 2 pakeitim? paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, pasiekiam? paskelbiant fail?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

WSUS 3.0 SP2 diegimas naudojant serverio tvarkytuv?

 1. Prisijunkite prie serverio, kuriame ketinate diegti WSUS 3.0 SP2, naudodami abonement?, kuris priklauso vietini? administratori? grupei.
 2. Spustel?kite Prad?ti, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite Serverio tvarkytuvas.
 3. Lango Serverio tvarkytuvas de?iniojoje srityje, jei Windows Server Update Services n?ra nurodytos skiltyje Vaidmen? suvestin?, spustel?kite ?traukti vaidmen?.
 4. Jei pasirodo puslapis Prie? pradedant, spustel?kite Pirmyn.
 5. Puslapyje Pasirinkti serverio vaidmenis pasirinkite Windows Server Update Services.
 6. Puslapyje Windows Server Update Services spustel?kite Pirmyn.
 7. Puslapyje Patvirtinti diegimo pasirinkimus spustel?kite Diegti.
 8. Kai paleid?iamas WSUS 3.0 SP2 s?rankos vedlys, pereikite ? kit? vedlio puslap? ir atlikite vedlio veiksmus, nurodytus puslapyje Toliau diegti WSUS 3.0 SP2.

Kaip nustatyti, ar yra ?diegtas pakeitim? paketas

Ie?kokite Windows Server Update Services 3.0 SP2 valdymo skydo parinktyje ?traukti arba pa?alinti programas arba Program? failai ir funkcijos. Jei ?ra?o Windows Server Update Services 3.0 SP2 n?ra, pakeitim? paketo ?diegto n?ra.

Pa?alinimo informacija

Valdymo skydo parinkties ?traukti arba pa?alinti programas negalite naudoti tik WSUS 3.0 SP2 pa?alinti, nes ?ia parinktimi pa?alinsite vis? WSUS 3.0 diegim?.

WSUS 3.0 SP2 pa?alinimas naudojant serveri? tvarkytuv? kompiuteryje su ?Windows Server 2008?

 1. Prisijunkite prie serverio, i? kurio ketinate pa?alinti WSUS 3.0 SP2, naudodami abonement?, kuris priklauso vietini? administratori? grupei.
 2. Spustel?kite Prad?ti, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite Serverio tvarkytuvas.
 3. Lango Serveri? tvarkytuvas de?iniojoje srityje, skiltyje Vaidmen? suvestin?, spustel?kite Pa?alinti vaidmenis.
 4. Jei pasirodo puslapis Prie? pradedant, spustel?kite Pirmyn.
 5. Puslapyje Pasirinkti serverio vaidmenis i?valykite ?ym?s langel? Windows Server Update Services.
 6. Puslapyje Windows Server Update Services spustel?kite Pirmyn.
 7. Puslapyje Patvirtinti diegimo pasirinkimus spustel?kite Pa?alinti.
 8. Puslapyje Pa?alinti ?Windows Server Update Services 3.0? SP2 pasirinkite bet kur? norim? pa?alinti papildom? element?, tada spustel?kite Pirmyn.
 9. Baig? WSUS 3.0 SP2 pa?alinimo vedlio veiksmus spustel?kite Baigti, kad i?eitum?te i? vedlio.
Nor?dami perskaityti WSUS 3.0 SP2 laidos pastabas ir su?inoti daugiau apie ?? leidim?, apsilankykite ?ioje svetain?je:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139840
Nor?dami per?i?r?ti i?samius diegimo nurodymus, ?r. WSUS 3.0 SP2 nuosekl?j? vadov?, esant? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=139836

Savyb?s

Straipsnio ID: 972455 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. kovo 31 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbinfo kbexpertiseinter KB972455

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com