เมื่อคุณส่งข้อความอีเมล์จากกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันใน Outlook 2007 ข้อความที่ส่งจะไม่ถูกบันทึกในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 972148 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณตั้งค่าคอนฟิกนี้
  DelegateSentItemsStyle
  รายการรีจิสทรีสำหรับ Microsoft Office Outlook 2007

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถกำหนดค่า DWORD ของรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้เป็น 1:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Preferences\DelegateSentItemsStyle
 • คุณสามารถเปิดกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันเป็นในกล่องจดหมายเพิ่มเติมใน Outlook 2007
ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อคุณส่งข้อความอีเมล์จากกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน ส่งข้อความจะสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ข้อความที่ส่งจะไม่ถูกบันทึกในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2007 ที่เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 30 และจากนั้น ตั้งค่าสำหรับ การ
DelegateSentItemsStyle
รายการรีจิสทรีเพื่อเปิดใช้งานแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2007 คือวันที่ 30 มิถุนายน 2009สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  970944 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2007 (Outlook.msp): 30 มิถุนายน 2009
 2. ตั้งค่าสำหรับการ
  DelegateSentItemsStyle
  รายการรีจิสทรีเพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน
  เมื่อต้องการให้เราเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับคุณ ไป "แก้ไขปัญหานี้ให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง"ส่วน

  แก้ไขปัญหานี้ให้ฉัน

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้วคลิก Run ในกล่องโต้ตอบ File Download และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix it
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets fixit1
  แก้ไขปัญหานี้
  Microsoft แก้ไข 50752
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets fixit2

  หมายเหตุ
  • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่น
  • ถ้าคุณไม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกโซลูชัน Fix it ไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดีแล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

  แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน

  ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
  2. ค้นหา และคลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่ดังต่อไปนี้:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Preferences
  3. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างแล้ว คลิ กDWORD Value
  4. ชนิด DelegateSentItemsStyleแล้ว กด ENTER
  5. คลิกขวา
   DelegateSentItemsStyle
   แล้ว คลิกปรับเปลี่ยน
  6. ในกล่องValue dataพิมพ์ 1แล้ว คลิกตกลง
  7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
สิ่งสำคัญ หลังจากที่คุณตั้งค่ารีจิสทรีDelegateSentItemsStyleเป็น 1 ฟังก์ชันการทำงานได้เฉพาะเมื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange เมื่อต้องการใช้โหมด Cached Exchange ค่ารีจิสทรีDelegateSentItemsStyleจะไม่ทำงานอย่างสม่ำเสมอบนบัญชีผู้ใช้ Exchange ที่ถูกกำหนดค่าในโหมดออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการใช้โหมด Cached Exchangeดูบทความ Microsoft Office สนับสนุนต่อไปนี้:

http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/redir/HP001232935.aspx?queryid=cde1b9af5cc1430a8e0adaafea0c67aa&respos=0&CTT=1
หมายเหตุ ถ้าคุณต้องใช้ Outlook ในโหมดออนไลน์และถ้ากล่องจดหมายของคุณจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010, Exchange ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าลักษณะการทำงานที่คล้ายกันบนเซิร์ฟเวอร์ ปรับปรุงสะสม 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 2 ทำให้เกิดการ cmdlet PowerShell แลกเปลี่ยนใหม่เพื่อกำหนดค่าโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งที่ข้อความจะถูกคัดลอกไป เนื่องจากคุณลักษณะใหม่นี้ถูกจัดการ โดยเซิร์ฟเวอร์ Exchange, Outlook ถูกกำหนดค่าสำหรับโหมด Cached Exchange หรือออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทำงานเซิร์ฟเวอร์ Exchange เท่านั้นใช้ได้เมื่อค่ารีจิสทรี Outlook DelegateSentItemsStyle ถูกปิดใช้งาน...

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdletชุด MailboxSentItemsConfigurationคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2632409 ข้อความที่ส่ง โดยใช้ "ส่งเป็น" และ "ส่งในนาม" สิทธิ์จะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของผู้ส่งในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 เท่านั้น

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข คุณได้เสร็จสิ้นส่วนนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดออกจากข้อคิดเห็นในการ "แก้ไขปัญหานี้ให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล ถึงเรา

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 972148 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
Keywords: 
kbexpertiseinter kbqfe kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbmt KB972148 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:972148

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com