คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 972076 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้ Update Rollup 2 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2 (SP2) บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
  • ปัญหาที่แก้ไขการยกเลิกการปรับปรุง
  • วิธีการขอรับการยกเลิกการปรับปรุง

บทนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่ยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข
ปรับปรุง Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 SP2 ช่วยแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
961525exchange Server 2003 อาจสร้างรายงานสมุดรายวันที่ซ้ำกันในระบบ Exchange Server 2003 และ Exchange Server 2007 แบบผสม
969230ฟังก์ชัน "ข้อจำกัดอายุ" ของโฟลเดอร์สาธารณะไม่ทำงานในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
969948คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2007 ที่มีบทบาทเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ (CAS) ที่ติดตั้งไว้ จะช้าลงเมื่อผู้ใช้ที่พยายามจะเปิดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรายการหลายรายการ
970817การนัดหมายจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องเป็นเหตุการณ์ตลอดวันหากคุณใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่การซิงโครไนส์ปฏิทินใน Exchange Server 2007
971177อัตโนมัติกำหนดเวลา Attendant 'ชั่วโมงในธุรกิจ' ไม่ใช่อัพเดตใน Exchange Server 2007 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวลา
971349ไม่ผู้ใช้ exchange Server 2007 เป็นระยะ ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างของผู้ใช้ Exchange Server 2003 มีที่อยู่ใน Office Outlook 2007
971889เมื่อผู้ใช้ที่เป็นเดียวการส่งข้อความเปิดใช้งานเรียกใช้ Outlook Voice Access ใน Exchange Server 2007 ในการเล่นเสียงข้อความลที่ ไม่มีการหน่วงเวลาก่อนข้อความจดหมายเสียงไม่เล่น
972705ล็อก Microsoft Exchange Server 2007 หรือฐานข้อมูลประสบ abnormal เรขาคณิต
972744เมื่อผู้ใช้ที่ส่งข้อความอีเมล์ไปยังโดเมนระยะไกล บางข้อความอีเมลที่มีอยู่ในคิวบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 ดุมล้อเลื่อนหรือเซิร์ฟเวอร์ขอบ
973165อยู่ผู้ส่งถูกแบ่งออกเป็นสองอยู่แยกต่างหาก และไม่เสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้รับตอบกลับไปยังข้อความที่ระบุใน Exchange 2007
973486บางส่วนของข้อความจะไม่สามารถอ่านได้เมื่อ Exchange Server 2007 ต้องแปลงเข้าในข้อความเป็นส่วนหนึ่งรหัส จากไบนารี หรือ จากการ 7 บิต 8 บิต
973969ข้อยกเว้นที่ไม่ถูกต้องถูกสร้างขึ้นสำหรับข้อความ iCalendar ที่เกิดซ้ำเมื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 การประมวลผลข้อความ SMTP ที่ประกอบด้วยส่วนของข้อความ iCalendar
974155OWA ไม่เน้นคำที่สะกดผิดในสภาพแวดล้อม CAS 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange พร็อกซี
974161ผู้เข้าร่วมประชุมบางตัวไม่ได้รับการประชุมยกเลิกการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกิดซ้ำนัดหมาย โดยใช้ EWS ใน Exchange Server 2007
974312ทำเครื่องหมายข้อความที่ยังไม่ได้อ่านได้ไว้เป็น "อ่าน" เมื่อใช้ Exchange Server 2007 ประมวลผลคำสั่ง EXAMINE
974344คุณยังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง OwaConnectivity ทดสอบหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน KB957485 ใน Exchange Server 2007
974401จะไม่มีปล่อยรอบเวลาที่จัดเก็บเมื่อคุณรัน cmdlet PublicFolderClientPermission เพิ่มหรือ cmdlet PublicFolderClientPermission ลบในโฟลเดอร์สาธารณะบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007
974450A new accepted domain that is added does not work in an Exchange Server 2007 organization
974679Returned folder names include a question mark when you check the folder names of an Exchange Server 2007 mailbox
974775The EdgeTransport.exe process crashes intermittently on an Exchange Server 2007 server
974843Exchange Server 2007 performance counter "Messages queued for submission" shows incorrect value
974897You receive an NDR you try to send messages through your Microsoft Exchange Server 2007 account
974946Exchange Server 2007 OWA users receive an error message when the users change the display line for the search results on the address books
974999The "Task Owner" field is not set when you create a task in Outlook Web Access
975050A call transfer fails by using key mapping in a mixed Exchange Server 2007 UM server and OCS 2007 environment
975165EWS proxying requests fail after you run Availability Service requests in a CAS to CAS proxying scenario in Exchange Server 2007
975213You cannot log on to your mailbox and you receive an error in an Exchange server 2003 and Exchange Server 2007 coexist environment
975255Event 2104 and event 2147 are continuously logged in an Exchange Server 2007 Cluster Continuous Replication (CCR) environment
975404ไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบมาของการร้องขอการประชุมเมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ CDO เพื่อยอมรับการประชุมใน Exchange Server 2007
975844คำสะกดผิดของข้อความหมดของรูปแบบกำหนดเองเมื่อมีผู้ใช้ Exchange Server 2007 เขียนข้อความใน OWA
975903ล้มเหลวของการดำเนินงาน RemoveDelegate ของ EWS แล้ว การตอบสนองข้อผิดพลาด "500 ภายในเซิร์ฟเวอร์" และเหตุการณ์ ID 4999 ถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์มี Exchange Server 2007
975916รูปแบบกำหนดเองที่มีการร้องขอการประชุมจะถูกเอาออกในปฏิทินของผู้รับในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
975918เมื่อไคลเอ็นต์ IMAP4 การส่งการร้องขอการนำมาใช้ (bodystructure) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการ IMAP4 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ส่งการตอบสนองที่เสียหายไปเป็นข้อความตอบกลับ
975946ข้อความ S/MIME ที่ไม่มีการตรวจสอบ และจะถูกปฏิเสธเมื่อ BizTalk Server 2006 ExSMime.dll รุ่น Exchange Server 2007 ที่ใช้ในการแยกวิเคราะห์ข้อความ MIME
975990ข้อความที่มีหมายเลขจะถูกลบเมื่อกำลังเก็บถาวรไปยังกล่องจดหมาย Exchange 2007 ข้อความที่ซ้ำกัน
976025ไม่มีแสดงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างของผู้ใช้ที่มี Exchange Server 2007
976106บริการ Microsoft Exchange สปอร์ขัดข้องกับ StackOverflowException เมื่อมีการใช้ Journaling ข้อความใน Exchange Server 2007
976107คุณได้รับข้อความแสดงคำเตือน "ล้มเหลวในการปรับปรุงผู้รับ" เมื่อคุณรัน cmdlet Update addresslist ในเชลล์การจัดการการแลกเปลี่ยนใน Exchange Server 2007
976137การส่งข้อ Exchange Server 2007 ภาพความไม่ถูกต้องเล่นชั่วโมง nonbusiness ที่แสดงคำทักทายเมื่อมีผู้เรียกในระหว่างวันหยุด
976195คุณไม่สามารถแก้ไขกฎของการขนส่งถ้าหนึ่ง หรือมากกว่าที่อยู่ผู้รับจะถูกปิดใช้งาน หรือเอาออกในเซิร์ฟเวอร์มี Exchange Server 2007
976653ผู้ดูแลของคลัสเตอร์แสดงว่า การดำเนินการเชื่อมต่อล้มเหลว และล็อกข้อผิดพลาด 1003 ถึงแม้ว่าฐานข้อมูลถูกเมาท์ CCR ข้อ 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือ ในสภาพแวดล้อมแบบ SCC
976787มุมมองเดือนในปฏิทินแสดงวันเป็นตัวเลขและไม่มีชื่อเดือน abbreviated เมื่อคุณตั้งค่าการตั้งค่าภูมิภาคภาษาญี่ปุ่น หรือเกาหลีใน Outlook Web Access สำหรับ Exchange Server 2007
976794เมื่อคุณแก้ไขข้อความอีเมลใน OWA แบบอักษรที่เปลี่ยนแบบอักษรเริ่มต้น Internet Explorer
976946เวลาการจัดส่งข้อความไม่ถูกต้องเมื่อคุณส่งข้อความอีเมล์ โดยใช้การที่ไคลเอ็นต์ IMAP4 ร่วมกับผนวกสั่งใน Exchange Server 2007
977085An incorrect value for DumpsterMessagesDeleted is reported in an Exchange Server 2007 environment
977091The time for an updated meeting request is incorrectly shown in an exception instance of a recurring meeting request on an Exchange Server 2007 environment
977181The EXOLEDB component is not initialized successfully when you start Exchange Information Store Service on an Exchange Server 2007 server
977223A move operation on a folder fails when the "ptagProvisionedFid" attribute is invalid in an Exchange Server 2007 environment
977261One or more errors occur when you set the Message Access logging level to Expert in an Exchange Server 2007 SP2 server
977355Non-ASCII characters in a display name of a forwarded message are shown with "?" when the display name of a contact is in East Asia characters in an Exchange Server 2007 environment
977412Error message when you use the WebDAV protocol to connect to an Exchange Server 2007 server: "Error 1000"
977425The "Proxy server name" field is incorrectly shown in OWA in an Exchange Server 2007 CAS-to-CAS proxy environment
978593Windows Server 2008 VSS backup plug-in fails to backup Exchange 2007 Service Pack 2 databases that reside on a volume mount point

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูลการยกเลิก


To download and to install Update Rollup 2 for Exchange Server 2007 SP2, visit the following Microsoft Update Web site:
http://update.microsoft.com

หมายเหตุ:Microsoft Update cannot detect Update rollups for Exchange Server 2007 on clustered Exchange 2007 systems.
You may want to deploy Update Rollup 2 for Exchange Server 2007 SP2 to multiple computers that are running Exchange Server 2007. Or, you may want to deploy Update Rollup 2 for Exchange Server 2007 SP2 to clustered servers that are running Exchange Server 2007. The update rollup is also available from the Microsoft Download Center.

The following file is available for download from the Microsoft Download Center:
Download the Exchange2007-KB972076-EN package now

Release Date: January 21, 2010

สิ่งสำคัญ

Before you install an update rollup or a service pack, visit the following Microsoft Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee221147.aspx

For more information about prerequisites, installation instructions, and known issues, visit the following Microsoft Web site:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำลอง servicing Exchange 2007 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
การให้บริการ exchange 2007
ยกเลิกการปรับปรุงนี้ไม่ได้นำไปใช้กับ Exchange Server 2007 ย่อย สำหรับการผลิต (RTM) เวอร์ชัน หรือ Exchange 2007 Service Pack 1 (SP1) ชุดของแพคเกจการยกเลิกการปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2007 SP2 เป็นอิสระจากลำดับที่สอดคล้องกันของ rollups การปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2007 หรือ Exchange Server 2007 SP1

สำหรับรายการของการปรับปรุง rollups ที่นำไปใช้ กับ Exchange Server 2007 หรือ Exchange Server 2007 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

บริการที่จำเป็นจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเริ่มระบบใหม่เมื่อคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้แล้ว

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอา Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 SP2 ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม' จากนั้น ลบการปรับปรุง 972076

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 972076 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Keywords: 
kbfix kbbug kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbqfe kbmt KB972076 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:972076

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com