เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่ใช้ Windows Server 2008 ไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานเทอร์มินัลจากเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเทอร์มินัล Server ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายกลุ่ม "สิทธิ์การใช้งานความปลอดภัย กลุ่ม Server"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 972069 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณเปิดการใช้งานนั้นกลุ่มการรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานตั้งค่านโยบายกลุ่มในเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเทอร์มินัล Server ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 กลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'จะมีผลบังคับ
  • คุณเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่ใช้ Windows Server 2008 ลงในกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลของเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

ปัญหา 1

เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลกำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 เซิร์ฟเวอร์นี้เทอร์มินัลไม่สามารถรับสิทธิ์การใช้งานเทอร์มินัลจากเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานถ้าโดเมนของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลในโหมดผสม ดังนั้น ผู้ใช้ของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลนี้ไม่สามารถสร้างเซสชันเทอร์มินัล

ปัญหา 2

ในการกำหนดค่าบริการเทอร์มินัลลสแนปอินหน้าต่างของ Microsoft Management Console (MMC) ของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล คือเครื่องมือการวินิจฉัยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เครื่องมือการวินิจฉัยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จะไม่สามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่อยู่ใน namespace ที่ disjointed เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานไม่สามารถออกแบบเทอร์มินัลบริการไคลเอนต์การเข้าถึง Licenses (TS cal) ไปยังเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลได้เนื่องจากการ "สิทธิ์การใช้งานความปลอดภัยกลุ่ม Server" เปิดใช้งาน

สาเหตุ

สาเหตุของปัญหา 1

โดเมนอยู่ในโหมดผสม และบัญชีบริการเครือข่ายเริ่มต้นบริการเทอร์มินัล ในสถานการณ์สมมตินี้ เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 ใช้โทเค็นที่ไม่ระบุชื่อเพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน

โทเค็นที่ไม่ระบุชื่อไม่ผ่านการตรวจสอบ (RPC) การเรียกขั้นตอนระยะไกลบนเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน ดังนั้น เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่ใช้ Windows Server 2008 ไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานเทอร์มินัล

สาเหตุของปัญหา 2

เครื่องมือการวินิจฉัยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นี้อนุมานว่า ส่วนแรกของชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) จะเท่ากับชื่อโดเมน NetBIOS อย่างไรก็ตาม assumption นี้ไม่ได้เป็นจริงใน namespace ที่ disjointed ดังนั้น เครื่องมือไม่สามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่อยู่ใน namespace ที่ disjointed

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

บนเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลในโดเมนโหมดผสมกัน คุณต้องสร้างรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ และจากนั้น คุณต้องกำหนดค่าของเป็น 1
Location: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
Name: UseMachineID
Type: REG_DWORD
Value: 1

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Lsdiag.dll6.0.6001.22443262,14404 2009 Jun13:40x86SP1
Lsdiagres.dll6.0.0.02,04804 2009 Jun10:43x86SP1
Tsconfig.dll6.0.6001.22443724,99204 2009 Jun13:44x86SP1
Tscfgwmi.dll6.0.6001.22443164,35204 2009 Jun12:35x86SP1
Lsdiag.dll6.0.6002.22146262,14404 2009 Jun13:สีกันx86SP2
Lsdiagres.dll6.0.0.02,04804 2009 Jun10:52x86SP2
Tsconfig.dll6.0.6002.22146724,99204 2009 Jun13:51x86SP2
Tscfgwmi.dll6.0.6002.22146164,35204 2009 Jun10:52x86SP2
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Tscfgwmi.dll6.0.6001.22443204,28804 2009 Jun12:46x64SP1
Lsdiag.dll6.0.6001.22443262,14404 2009 Jun13:49x86SP1
Lsdiagres.dll6.0.0.02,04804 2009 Jun11:00x64SP1
Tsconfig.dll6.0.6001.22443724,99204 2009 Jun13:53x86SP1
Tscfgwmi.dll6.0.6002.22146204,28804 2009 Jun14:28x64SP2
Lsdiag.dll6.0.6002.22146262,14404 2009 Jun15:17x86SP2
Lsdiagres.dll6.0.0.02,04804 2009 Jun12:37x64SP2
Tsconfig.dll6.0.6002.22146724,99204 2009 Jun15:21x86SP2
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Tscfgwmi.dll6.0.6001.22443411,64804 2009 Jun12:30IA-64SP1
Lsdiag.dll6.0.6001.22443262,14404 2009 Jun13:22x86SP1
Lsdiagres.dll6.0.0.02,04804 2009 Jun10:53IA-64SP1
Tsconfig.dll6.0.6001.22443724,99204 2009 Jun13:25x86SP1
Tscfgwmi.dll6.0.6002.22146411,64804 2009 Jun14:13IA-64SP2
Lsdiag.dll6.0.6002.22146262,14404 2009 Jun14:53x86SP2
Lsdiagres.dll6.0.0.02,04804 2009 Jun12:39IA-64SP2
Tsconfig.dll6.0.6002.22146724,99204 2009 Jun14:55x86SP2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่เป็นไปได้ในเทอร์มินอลเซิร์ฟเวอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc730675 (WS.10)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 972069 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB972069 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:972069

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com