Artikel-id: 972034 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

Sammanfattning

Med hjälp av den här artikeln kan du återställa filen Hosts till ursprungsversionen.

Om du vill att vi ska återställa filen Hosts till ursprungsversionen går du till avsnittet Lös det åt mig.

Obs! Du kan inte använda Fix it-lösningen i Windows 8.

Om du själv vill återställa filen Hosts till ursprungsversionen, eller om du vill återställa filen Hosts i Windows 8, går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du automatiskt vill återställa filen Hosts till ursprungsversionen klickar du på knappen eller länken Fix it, klickar på Kör i dialogrutan Filhämtning och följer anvisningarna i Fix it-guiden.
Dölj bildenVisa bilden
assets fixit1
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50267
Dölj bildenVisa bilden
assets fixit2

Dölj bildenVisa bilden
2683283
Obs!
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Du kan inte använda Fix it-lösningen i Windows 8.


Dölj bildenVisa bilden
2683283
Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator. 

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.

Jag löser det själv

Följ anvisningarna som gäller operativsystemet du använder när du ska återställa filen Hosts till ursprungsversionen.

Windows 8
 1. Öppna Anteckningar. Detta gör du genom att svepa in från skärmens högra kant, trycka på Sök, skriva Anteckningar och sedan trycka på ikonen Anteckningar. Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt, klickar på Sök, skriver Anteckningar och klickar sedan på Anteckningar.
 2. Kopiera och klistra in följande text i filen:
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # Det här är HOSTS-exempelfilen som används av Microsoft TCP/IP för Windows. # # Den här filen innehåller mappningar av IP-adresser till värdnamn. Du bör # inte ange fler än en post per rad. IP-adressen bör anges # i den första kolumnen och följas av motsvarande värddatornamn. # IP-adressen och värdnamnet måste åtskiljas av minst ett blanksteg. # # Kommentarer (som dessa) kan infogas på en egen rad eller # efter ett datornamn. Kommentarer måste föregås av tecknet #. # # Till exempel: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # källserver #    38.25.63.10   x.acme.com       # klientvärddatorn x # namnuppslag för localhost hanteras inom DNS. #    127.0.0.1    localhost #    ::1       localhost
 3. Tryck eller klicka på Spara somArkiv-menyn, skriv "hosts" i rutan Filnamn (enligt följande bild) och spara sedan filen på skrivbordet.
  Dölj bildenVisa bilden
  Skärmbilden för detta steg
 4. Öppna mappen %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Gör så här:
  1. Svep in från skärmens högra kant, tryck på Sök, skriv kör och tryck sedan på ikonen Kör. Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt, klickar på Sök, skriver kör och klickar sedan på Kör.
  2. Skriv %WinDir%\System32\Drivers\Etc i rutan Öppna och tryck eller klicka sedan på OK.
 5. Välj filen Hosts, knacka eller klicka på Byt namnoch döp sedan om filen till "Hosts.old".
 6. Kopiera eller flytta filen Hosts som du skapade i steg 3 till mappen %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord trycker eller klickar du på Fortsätt.
Windows 7 och tidigare versioner av Windows
 1. Klicka på Start, Kör, skriv Anteckningar och klicka på OK.
 2. Kopiera in följande text i filen:

  För Windows XP eller Windows Server 2003
  # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # Det här är HOSTS-exempelfilen som används av Microsoft TCP/IP för Windows. # # Den här filen innehåller mappningar av IP-adresser till värdnamn. Du bör # inte ange fler än en post per rad. IP-adressen bör anges # i den första kolumnen och följas av motsvarande värddatornamn. # IP-adressen och värdnamnet måste åtskiljas av minst ett blanksteg. # # Kommentarer (som dessa) kan infogas på en egen rad eller # efter ett datornamn. Kommentarer måste föregås av tecknet #. # # Till exempel: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # källserver    #    38.25.63.10   x.acme.com       # klientvärddatorn x
  
  127.0.0.1    localhost
  För Windows Vista eller Windows Server 2008

  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # Det här är HOSTS-exempelfilen som används av Microsoft TCP/IP för Windows. # # Den här filen innehåller mappningar av IP-adresser till värdnamn. Du bör # inte ange fler än en post per rad. IP-adressen bör anges # i den första kolumnen och följas av motsvarande värddatornamn. # IP-adressen och värdnamnet måste åtskiljas av minst ett blanksteg. # # Kommentarer (som dessa) kan infogas på en egen rad eller # efter ett datornamn. Kommentarer måste föregås av tecknet #. # # Till exempel: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # källserver    #    38.25.63.10   x.acme.com       # klientvärddatorn x
  
  127.0.0.1    localhost ::1       localhost
  För Windows 7
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # Det här är HOSTS-exempelfilen som används av Microsoft TCP/IP för Windows. # # Den här filen innehåller mappningar av IP-adresser till värdnamn. Du bör # inte ange fler än en post per rad. IP-adressen bör anges # i den första kolumnen och följas av motsvarande värddatornamn. # IP-adressen och värdnamnet måste åtskiljas av minst ett blanksteg. # # Kommentarer (som dessa) kan infogas på en egen rad eller # efter ett datornamn. Kommentarer måste föregås av tecknet #. # # Till exempel: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # källserver    #    38.25.63.10   x.acme.com       # klientvärddatorn x
  
  # Namnuppslag för localhost hanteras inom DNS. #    127.0.0.1    localhost #    ::1       localhost
 3. Tryck eller klicka på Spara somArkiv-menyn, skriv hosts i rutan Filnamn och spara sedan filen på skrivbordet.
 4. Klicka på Start, Kör, skriv %WinDir%\System32\Drivers\Etc och klicka sedan på OK.
 5. Välj filen Hosts och byt namn på filen till "Hosts.old".
 6. Kopiera eller flytta filen Hosts som du skapade i steg 3 till mappen %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord klickar du på Fortsätt.

Löste det här problemet?

Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.

Egenskaper

Artikel-id: 972034 - Senaste granskning: den 25 mars 2014 - Revision: 7.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
Nyckelord: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmsifixme kbfixme KB972034

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com