Straipsnio ID: 972034 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Suvestin?

?is straipsnis pad?s atkurti Hosts failo numatytuosius parametrus.

Jei norite, kad Hosts failo numatytuosius parametrus atkurtume mes, pereikite prie skyriaus Taisyti u? mane.

Pastaba Sprendimo ?Taisyti? negalima naudoti sistemoje ?Windows 8?.

Jei i? naujo nustatyti Hosts failo numatytuosius parametrus norite patys arba norite i? naujo nustatyti Hosts fail? sistemoje ?Windows 8?, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? mane

Jei norite, kad Hosts failo numatytieji parametrai b?t? atkurti automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti, dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir vykdykite vediklio ?Taisyti? nurodomus veiksmus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50267
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastabos
 • ?is vediklis gali b?ti teikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinio taisymo funkcija veikia ir ?Windows? versijose kitomis kalbomis.
 • Sprendimo ?Taisyti? negalima naudoti sistemoje ?Windows 8?.


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kur? naudojant kilo problema, automatinio taisymo sprendim? ?ra?ykite ? ?flash? atmintin? arba kompaktin? disk? ir paleiskite kompiuteryje, kur? naudojant kilo problema.

Dabar eikite ? skyri? ?Ar tai i?sprend? problem???

Leiskite taisyti pa?iam

Jei norite atkurti numatytuosius Hosts failo parametrus, priklausomai nuo naudojamos operacin?s sistemos, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.

?Windows 8?
 1. Atidarykite u?ra?in?. Nor?dami tai padaryti, braukite i? de?iniojo ekrano kra?to, bakstel?kite Ie?koti, ?veskite Notepad ir bakstel?kite U?ra?in?s piktogram?. Arba, jei naudojate pel?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, stumkite j? ?emyn, spustel?kite Ie?koti, ?veskite Notepad ir spustel?kite U?ra?in?.
 2. Nukopijuokite toliau pateikt? tekst? ir ?klijuokite j? ? fail?:
  # (c) ?Microsoft Corp.?, 1993?2006 # # Tai pavyzdinis HOSTS failas, naudojamas ?Microsoft? TCP/IP sistemoje ?Windows?. # # ?iame faile yra IP adres? s?sajos su pagrindini? kompiuteri? pavadinimais. Kiekvienas # ?ra?as turi b?ti atskiroje eilut?je. IP adresas turi # b?ti pirmoje eilut?je, o po jo turi b?ti nurodytas pagrindinio kompiuterio pavadinimas. # IP adresas ir pagrindinio kompiuterio pavadinimas turi b?ti atskirtas bent vienu # tarpu. # # Be to, atskirose # eilut?se arba po kompiuterio pavadinimo, ?ymimo simboliu ?#?, galima ?terpti komentar? (toki? kaip ?is). # # Pavyzd?iui: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # ?altinio serveris #    38.25.63.10   x.acme.com       # x kliento pagrindinis kompiuteris # vietinio pagrindinio kompiuterio pavadinimo vertimas atliekamas pa?ioje DNS. #    127.0.0.1    localhost #    ::1       localhost
 3. Meniu Failas bakstel?kite arba spustel?kite ?ra?yti kaip, ?veskite "hosts" lauke Failo vardas (kaip parodyta tolesn?je iliustracijoje) ir ?ra?ykite fail? darbalaukyje.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 4. Atidarykite aplank? %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Braukite i? de?iniojo ekrano kra?to, bakstel?kite Ie?koti, ?veskite run ir bakstel?kite piktogram? Vykdyti. Arba, jei naudojate pel?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, stumkite j? ?emyn, spustel?kite Ie?koti, ?veskite run ir spustel?kite piktogram? Vykdyti.
  2. ?veskite %WinDir%\System32\Drivers\Etc lauke Atidaryti ir bakstel?kite arba spustel?kite Gerai.
 5. Pasirinkite Hosts fail?, bakstel?kite arba spustel?kite Pervardytiir pakeiskite failo vard? ? ?Hosts.old?.
 6. 3 veiksme sukurt? Hosts fail? nukopijuokite arba perkelkite ? aplank? %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Jei b?site paraginti ?vesti administratoriaus slapta?od?, bakstel?kite arba spustel?kite T?sti.
?Windows 7? ir ankstesn?s ?Windows? versijos
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite Notepad ir spustel?kite Gerai.
 2. Nukopijuokite toliau pateikt? tekst? ? fail?:

  ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003?
  # (c) ?Microsoft Corp.?, 1993?1999 # # Tai ?Microsoft? TCP/IP sistemoje ?Windows? naudojamo HOSTS failo pavyzdys. # # ?iame faile yra IP adres? s?sajos su pagrindini? kompiuteri? pavadinimais. Kiekvienas # ?ra?as turi b?ti atskiroje eilut?je. IP adresas turi # b?ti pirmoje eilut?je, o po jo turi b?ti nurodytas pagrindinio kompiuterio pavadinimas. # IP adresas ir pagrindinio kompiuterio pavadinimas turi b?ti atskirtas bent vienu # tarpu. # # Be to, atskirose # eilut?se arba po kompiuterio pavadinimo, ?ymimo simboliu ?#?, galima ?terpti komentar? (toki? kaip ?is). # # Pavyzd?iui: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # ?altinio serveris #    38.25.63.10   x.acme.com       # x kliento pagrindinis kompiuteris
  
  127.0.0.1    localhost
  ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?

  # (c) ?Microsoft Corp.?, 1993?2006 # # Tai pavyzdinis HOSTS failas, naudojamas ?Microsoft? TCP/IP sistemoje ?Windows?. # # ?iame faile yra IP adres? s?sajos su pagrindini? kompiuteri? pavadinimais. Kiekvienas # ?ra?as turi b?ti atskiroje eilut?je. IP adresas turi # b?ti pirmoje eilut?je, o po jo turi b?ti nurodytas pagrindinio kompiuterio pavadinimas. # IP adresas ir pagrindinio kompiuterio pavadinimas turi b?ti atskirtas bent vienu # tarpu. # # Be to, atskirose # eilut?se arba po kompiuterio pavadinimo, ?ymimo simboliu ?#?, galima ?terpti komentar? (toki? kaip ?is). # # Pavyzd?iui: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # ?altinio serveris #    38.25.63.10   x.acme.com       # x kliento pagrindinis kompiuteris
  
  127.0.0.1    localhost ::1       localhost
  ?Windows 7?
  # (c) ?Microsoft Corp.?, 1993?2006 # # Tai pavyzdinis HOSTS failas, naudojamas ?Microsoft? TCP/IP sistemoje ?Windows?. # # ?iame faile yra IP adres? s?sajos su pagrindini? kompiuteri? pavadinimais. Kiekvienas # ?ra?as turi b?ti atskiroje eilut?je. IP adresas turi # b?ti pirmoje eilut?je, o po jo turi b?ti nurodytas pagrindinio kompiuterio pavadinimas. # IP adresas ir pagrindinio kompiuterio pavadinimas turi b?ti atskirtas bent vienu # tarpu. # # Be to, atskirose # eilut?se arba po kompiuterio pavadinimo, ?ymimo simboliu ?#?, galima ?terpti komentar? (toki? kaip ?is). # # Pavyzd?iui: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # ?altinio serveris #    38.25.63.10   x.acme.com       # x kliento pagrindinis kompiuteris
  
  # vietinio pagrindinio kompiuterio pavadinimo vertimas atliekamas pa?iame DNS. #    127.0.0.1    localhost #    ::1       localhost
 3. Meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip, ?veskite hosts lauke Failo vardas ir ?ra?ykite fail? darbalaukyje.
 4. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite %WinDir%\System32\Drivers\Etc, tada spustel?kite Gerai.
 5. Pasirinkite Hosts fail? ir pakeiskite jo vard? ? ?Hosts.old?. 
 6. 3 veiksme sukurt? Hosts fail? nukopijuokite arba perkelkite ? aplank? %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Jei b?site paraginti ?vesti administratoriaus slapta?od?, spustel?kite T?sti.

Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?ios dalies nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo centru.

Savyb?s

Straipsnio ID: 972034 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 25 d. - Per?i?ra: 7.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmsifixme kbfixme KB972034

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com