Ondersteuning voor Service Pack 2 voor Windows Vista en Windows Server 2008 is niet opgenomen in Microsoft Deployment Toolkit 2008 1

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 971943 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Symptomen

Nadat u Windows Vista Service Pack 2 (SP2) of Windows Server 2008 Service Pack 2 in 2008 Update 1 voor Microsoft Deployment Toolkit importeren, ziet u een gebrek aan ondersteuning voor Service Pack 2 in de Microsoft Deployment Toolkit. Dit gebrek aan ondersteuning voor Service Pack 2 bevat deOndersteunde Platformslijst en het ontbreken van taalpakketten Lite Touch implementatie.

Oorzaak

Microsoft Deployment Toolkit 2008 Update 1 is uitgebracht vóór de release van Service Pack 2. Deployment Toolkit 2008 Update 1 biedt daarom geen ondersteuning voor Windows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2.

Workaround

Dit probleem omzeilen beheerders kunnen handmatig Service Pack 2 ondersteuning toevoegen aan Microsoft Deployment Toolkit door het bijwerken van de bestanden ZTISupportedPlatforms.xml en DeployWiz_Initialization.vbs.

Ondersteunde platforms fix

Ondersteuning voor Windows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2 in deOndersteunde Platformslijst, de volgende vermeldingen toevoegen aan het bestand ZTISupportedPlatforms.xml:
<SupportedPlatform name="x86 Windows Vista Service Pack 2">
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType=1]]></Expression>
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '32%']]></Expression>
</SupportedPlatform>
<SupportedPlatform name="x64 Windows Vista Service Pack 2">
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType=1]]></Expression>
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '64%']]></Expression>	
</SupportedPlatform>
<SupportedPlatform name="x86 Windows Server 2008 Service Pack 2">
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType>1]]></Expression>
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '32%']]></Expression>
</SupportedPlatform>
<SupportedPlatform name="x64 Windows Server 2008 Service Pack 2">
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType>1]]></Expression>
    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '64%']]></Expression>
</SupportedPlatform>
U ziet dat het bestand ZTISupportedPlatforms.xml op meerdere locaties bestaat. Bijvoorbeeld als u Microsoft Deployment Toolkit 2008 1 in de map C:\program Files\Microsoft Deployment Toolkit hebt geïnstalleerd en u een share Lab deployment in de map C:\distribution gemaakt, vindt u mogelijk het bestand zich ook in de volgende mappen::
C:\Distribution\Scripts\ZTISupportedPlatforms.XML
C:\Program Files\Microsoft implementatie Toolkit\Scripts\ZTISupportedPlatforms.xml
C:\Program Files\Microsoft implementatie Toolkit\Templates\Distribution\Scripts\ZTISupportedPlatforms.xml

Language pack verwerking

Ondersteuning voor Windows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2 taalpakketten toevoegen aan het bestand DeployWiz_Initialization.vbs en vervangt de bestaandeConstructLPQuery()functie met de volgende tekst:
Function ConstructLPQuery ( isLangPack )

    Dim Keyword
    Dim isServer
    Dim ImgBuild
    Dim SPVersion
    Dim LPQuery
    Dim LPVersion
    Dim i

    isServer = inStr(1,oEnvironment.Item("ImageFlags"),"SERVER",vbTextCompare) <> 0
    ImgBuild = oEnvironment.Item("ImageBuild")

    If not isLangPack then
       LPQuery = "Type != 'LanguagePack' and (ProductVersion = '" & ImgBuild & "' or ProductVersion = '') "
    ElseIf isServer and left(ImgBuild,4) = "6.0." then
       ' All Windows Vista Language Packs use Product Version 6.0.6001.18000.
       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Server-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '6.0.6001.18000' "
    ElseIf left(ImgBuild,4) = "6.0." then
       ' All Windows Server 2008 Language Packs use Product Version 6.0.6000.16386.
       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '6.0.6000.16386' "
    ElseIf isServer then
       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Server-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '" & ImgBuild & "' "
    Else
       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '" & ImgBuild & "' "
    End if

    If left(ImgBuild,4) = "6.0." then
       LPVersion = Mid(ImgBuild,8,1)
       If IsNumeric(LPVersion) and LPVersion > 0 then
           ' Exclude all Language Packs that are less than the Current OS.
           LPQuery = LPQuery & " and Keyword != 'Language Pack'"
           For i = 2 to LPVersion
              LPQuery = LPQuery & " and Keyword != 'SP" & (LPVersion - 1) & " Language Pack'"
           Next
       End if
    ElseIf IsServer then
       ' Windows Server 2008 R2 Beta 1 uses SP1.
       LPQuery = LPQuery & " and (Keyword = 'Language Pack' or Keyword = 'SP1 Language Pack' )"
    Else
       ' Windows 7 defined as RTM.
       LPQuery = LPQuery & " and (Keyword = 'Language Pack')"
    End if

    If UCase(oEnvironment.Item("ImageProcessor")) = "X64" then
       LPQuery = "//packages/package[ProcessorArchitecture = 'amd64' and " & LPQuery & "]"
    Else
       LPQuery = "//packages/package[ProcessorArchitecture = 'x86' and " & LPQuery & "]"
    End if

    oLogging.CreateEntry vbTab & "QUERY: " & LPQuery, LogTypeInfo
    ConstructLPQuery = LPQuery

End function 
U ziet dat het bestand DeployWiz_Initialization.vbs op meerdere locaties bestaat. Bijvoorbeeld als u Microsoft Deployment Toolkit 2008 1 in de map C:\program Files\Microsoft Deployment Toolkit hebt geïnstalleerd en u een share Lab deployment in de map C:\distribution gemaakt, vindt u mogelijk het bestand zich ook in de volgende mappen::
C:\Distribution\Scripts\DeployWiz_Initialization.vbs
C:\Program Files\Microsoft implementatie Toolkit\Templates\Distribution\Scripts\DeployWiz_Initialization.vbs

Status

Microsoft heeft bevestigd dat Microsoft Deployment Toolkit 2008 Update 1 biedt geen ondersteuning voor Windows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2. Ondersteuning voor Windows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2 toevoegen de methoden die worden beschreven in de sectie 'Omzeiling' aan Microsoft Deployment Toolkit 2008 Update 1.

Eigenschappen

Artikel ID: 971943 - Laatste beoordeling: maandag 26 september 2011 - Wijziging: 3.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
Trefwoorden: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB971943 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:971943

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com