การแก้ไข: URIs ในเอกสาร WCF WSDL อ้างถึงไม่สามารถเข้าถึงภายในกรณีแทนการ balancer การโหลดใน 3.0 Framework .NET ใน Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista และ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971842 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้การบริการของ Windows สื่อสารมูลฐาน (WCF) ในสถานการณ์ดุลการโหลดใน Microsoft .NET Framework 3.0 ใน Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista และ Windows Server 2008 คุณพบปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:

ปัญหา 1

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณได้ติดตั้ง SDK Azure ของ Windows และ Windows Azure เครื่องมือสำหรับ Microsoft Visual Studio
 • คุณสร้างโครงการบริการเมฆเว็บ และเพิ่มการบริการของ Windows สื่อสารมูลฐาน (WCF) กับโครงการ
 • คุณตรวจแก้จุดบกพร่องโครงการใน fabric พัฒนา
 • เรียกดูเอกสารภาษาในคำนิยามบริการเว็บ (WSDL) ของ WCF บริการ
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสังเกตเห็นว่า URIs ในเอกสาร WSDL อ้างถึงไม่สามารถเข้าถึง เว็บไซต์ภายใน instances (http://127.0.0.1:5001/Service.svc?wsdl) อย่างไรก็ตาม คุณคาดว่า URIs ที่ในเอกสาร WSDL อ้างถึง balancer การโหลด (http://127.0.0.1:81/Service.svc?wsdl) นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มการอ้างอิงไปยังบริการ คุณได้รับการแจ้งเตือนล้มเหลวในการเพิ่มการอ้างอิงบริการกล่องโต้ตอบ

ปัญหา 2

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • บริการ WCF บนอินสแตนซ์หลัง balancer การโหลดโฮสต์เมื่อคุณ
 • คุณใช้คำสั่งของข้อมูลอ้างอิง “เพิ่มบริการเกี่ยวกับ ” หรือsvcutil.exeเครื่องมือบรรทัดคำสั่งเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเมตาได้จากบริการ
ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อคุณพยายามสร้างพร็อกซีจากข้อมูลเมตา กระบวนการไม่ได้เนื่องจากข้อมูล metadata ประกอบด้วย URIs อินสแตนซ์ที่เว็บไซต์ภายในการอ้างอิง

สาเหตุ

ปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าถึงได้ balancer การโหลดภายนอก อย่างไรก็ตาม อินสแตนซ์ของเว็บไซต์ภายในเบื้องหลัง balancer การโหลดจะไม่สามารถเข้าถึง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ถ้าต้องการดาวน์โหลดการแก้ไขด่วนนี้จาก MSDN Code Gallery โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ดังต่อไปนี้::
http://code.msdn.microsoft.com/KB971842

หมายเหตุ:เก็บรหัส MSDN แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่พบภาษาของคุณปรากฏอยู่ แสดงว่าเพจทรัพยากรของ Code Gallery ไม่มีให้บริการสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

ข้อกำหนดเบื้องต้น

o ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) หรือใน.NET Framework 3.0 Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งอยู่บนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows XP:
 • Windows Server 2003
 • windows Vista SP2
 • windows Server 2008 SP2

หมายเหตุ:สำหรับ Windows 7 หรือหน้าต่าง Server 2008 R2 รุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981002ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่สำหรับมูลฐานการสื่อสารของ Windows ใน.NET Framework 3.5 SP1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
x ที่ใช้ x86 รุ่นสำหรับ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.414317,240ก.ค.-08-200912:26x86
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.4143970,752ก.ค.-08-200912:26x86
System.servicemodel.dll3.0.4506.41435,939,200ก.ค.-08-200912:26x86

x 64 รุ่นที่ใช้ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.414319,288ก.ค.-08-200912:26x64
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.4143847,872ก.ค.-08-200912:26x64
System.servicemodel.dll3.0.4506.41435,275,648ก.ค.-08-200912:26x64

รุ่นที่ใช้ itanium ของ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.414333,640ก.ค.-08-200912:27IA-64
System.runtime.serialization.dll3.0.4506.4143847,872ก.ค.-08-200912:26IA-64
System.servicemodel.dll3.0.4506.41435,275,648ก.ค.-08-200912:26IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนหลังจากที่คุณติดตั้งไว้ คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิกบริการ WCF ในการใช้ลักษณะการทำงานบริการต่อไปนี้:
<serviceBehaviors>
  <behavior name="<name>">
   <useRequestHeadersForMetadataAddress>
    <defaultPorts>
     <add scheme="http" port="81" />
     <add scheme="https" port="444" />
    </defaultPorts>
   </useRequestHeadersForMetadataAddress>
  </behavior>
</serviceBehaviors>

หมายเหตุ:<name></name>เป็นตัวยึดที่คุณควรแทนที่ ด้วยชื่อของลักษณะการทำงานในบริการ WCF ของคุณ

โปรแกรมแก้ไขด่วนทำให้ WCF ในการสร้าง URI ที่ถูกต้อง โดยการใช้หัวข้อ "Host" HTTP ของคำขอขาเข้าของข้อมูลเมตา ในกรณีนี้ หัวข้อ "Host" ประกอบด้วยอยู่ balancer การโหลดแทนของอยู่ภายในโหน

ถ้า URI แบบภายในเอกสาร WSDL มีชุดรูปแบบอื่นนอกเหนือจากโครงร่าง ของหัวข้อ "Host" URI ตัวอย่าง หากคำร้องขอข้อมูลเมตามาผ่านทาง HTTPS แต่ข้อมูล metadata ประกอบด้วย URIs HTTP โปรแกรมแก้ไขด่วนจำเป็นต้องหมายเลขพอร์สำหรับชุดรูปแบบที่แตกต่างกัน หมายเลขพอร์ตสามารถถูกระบุสำหรับแต่ละชุดรูปแบบใน<defaultports>ส่วน</defaultports>

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971842 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ธันวาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 3.0
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbmt KB971842 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971842

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com