Identifikator ?lanka: 971762 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Ovaj ?lanak opisuje postupak uklanjanja Windows 7 operativnog sistema i povratak na prethodni operativni sistem.

Re?enje

Da bi uklonili Windows 7, morate utvrditi va? instalacioni scenario koji ste izvr?ili sa liste scenarija koji su navedeni u nastavku teksta, a potom da pratite korake koji su navedeni.

Scenario 1 : Izvr?ili ste instalaciju Windows 7 operativnog sistema preko postoje?e ranije verzije Windows operativnog sistema

Koristili ste Windows 7 instalacionu mediju da bi instalirali Windows 7 na istu particiju va?eg tvrdog diska na kojoj ste prethodno instalirali Windows XP, Windows Vista ili neku drugu verziju Windows 7 operativnog sistema.
Prilikom ovog postupka, instalacija Windows 7 operativnog sistema je kreirala ?Windows.old? fasciklu koja sadr?i prethodnu verziju operativnog sistema sa va?im li?nim datotekama. ?Windows.old? fascikla se nalazi na korenu Windows particije. Da bi ste se vratili na prethodni sistem, kliknite na slede?i link ka na?oj bazi znanja:
971760 Kako da povratite prethodnu verziju Windows instalacije preko koje ste instalirali Windows 7 operativni sistem koriste?i fasciklu ?Windows.old? (Engl.)

Va?no: Povratak na prethodnu verziju operativnog sistema koriste?i fasciklu ?Windows.old? ne?e zadr?ati va?e datoteke i pode?avanja sa postoje?e instalirane verzije Windows 7 operativnog sistema. Povratak na prethodnu verziju operativnog sistema ?e vratiti va? kompjuter u stanje kakvo je bilo prilikom instalacije postoje?e verzije Windows 7 operativnog sistema. Za vi?e informacija o tome kako da sa?uvate va?e podatke posetite slede?i ?lanak na?e baze znanja:
971759 Kako da napravite rezervnu kopiju va?ih podataka na kompjuterima koji poseduju Windows operativni sistem (Engl.)

Scenario 2: Izvr?ili ste instalaciju Windows 7 operativnog sistema na kompjuteru koji nije pre toga posedovao Windows operativni sistem

U ovom slu?aju ne postoji prethodni operativni sistem na koji mo?ete da se vratite. Ako ?elite da napravite rezervnu kopiju va?ih podataka i da ih prebacite na novu verziju Windows 7 operativnog sistema pratite ove korake:
 1. Napravite rezervnu kopiju va?ih podataka na nekoj mre?noj lokaciji ili prenosnoj mediji. Za vi?e informacija o tome kako da napravite rezervnu kopiju operativnog sistema kliknite na slede?u vezu ka na?oj bazi znanja:
  971759 Kako da napravite rezervnu kopiju podataka na Windows operativnom sistemu (Engl.)
 2. Ubacite Windows XP ili Windows Vista instalacioni disk u opti?ki ure?aj, i potom izvr?ite instalaciju Windows operativnog sistema.
  Za vi?e informacija o tome kako da izvr?ite ?istu instalaciju Windows XP operativnog sistema, sledite uputstva iz slede?eg ?lanka na?e baze znanja:
  316941 Kako da instalirate ili nadogradite operativni sistem na Windows XP
  Za vi?e informacija o tome kako da izvr?ite ?istu instalaciju Windows Vista operativnog sistema sledite uputstva iz slede?eg ?lanka na?e baze znanja:
  918884 Instaliranje operativnog sistema Windows Vista
 3. Zavr?ite instalaciju.
 4. Izvr?ite povratak sa?uvanih podataka sa starog operativnog sistema na novi kada zavr?ite sa instalacijom.

Scenario 3: Izvr?ili ste nadogradnju operativnog sistema i pre?li sa Windows Vista na Windows 7 operativni sistem

Na kompjuteru koji poseduje Windows Vista operativni sistem, ubacili ste instalacionu mediju Windows 7 operativnog sistema i izabrali opciju ?Nadogradnja?. Potom ste izvr?ili nadogradnju va?eg sistema sa Windows Vista na Windows 7 operativni sistem.
U ovom scenariju, ne postoji prethodni operativni sistem na koji bi mogli da se vratite. Ako ?elite da napravite rezervnu kopiju podataka sa va?eg kompjutera i da je prebacite na neki slede?i operativni sistem, pratite korake koji su opisani u scenariju 2.

Napomena: Jedina podr?ana putanja nadogradnje od strane Microsoft-a je sa Windows Vista na Windows 7 operativni sistem.

Scenario 4: Imate vi?e paralelnih instalacija Windows operativnih sistema me?u kojima je i Windows 7


Izvr?ili ste instalaciju operativnog sistema Windows 7 na posebnu particiju i sa?uvali prethodnu verziju Windows operativnog sistema . Da bi uklonili Windows 7 operativni sistem u ovom slu?aju posetite slede?u Microsoft internet lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-Latn-CS/windows7/Uninstall-Windows-7-on-a-multiboot-system
Za vi?e informacija o paralelnim instalacijama operativnih sistema, posetite slede?e Microsoft internet lokacije:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows7/Install-more-than-one-operating-system-multiboot
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows7/Can-I-have-more-than-one-operating-system-on-my-computer-multiboot

Vi?e informacija

Ako vam je potrebna pomo? u vezi instalacije, ponovne instalacije ili deinstalacije Windows operativnog sistema, posetite slede?u Microsoft internet lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/help/install-reinstall-uninstall

Svojstva

Identifikator ?lanka: 971762 - Poslednji pregled: 8. mart 2010. - Revizija: 5.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbstepbystep kbexpertisebeginner kbinfo kbsurveynew kbhowto KB971762

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com