Straipsnio ID: 971762 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Kai kuriais atvejais gali prireikti atkurti ankstesn? operacin? sistem?, veikusi? kompiuteryje prie? ?diegiant ?Windows 7?. ?iame straipsnyje aptariama, kaip tai atlikite esant keletui skirting? scenarij?. 

Daugiau informacijos

Nor?dami sugr??inti ankstesn? operacin? sistem?, pasirinkite vien? i? toliau pateikt? parink?i?, atitinkan?i? b?d?, kuriuo ?dieg?te ?Windows 7?, tuomet atlikite reikiamus veiksmus, kad sugr??intum?te ankstesn? operacin? sistem?.

Pastaba. Jei kompiuteryje ?diegtas ?Windows 7? 1 pakeitim? paketas, veiksmai, kuriuos atlikdami pa?alinsite operacin? sistem? ?Windows 7? yra tokie pat, kaip ir ne?diegus joki? pakeitim? paket?.


1 scenarijus: ?dieg?te ?Windows 7? kaip nauj? ankstesn?s ?Windows? versijos ?diegt?

Naudojote ?Windows 7? diegimo laikmen? nor?dami ?diegti ?Windows 7? tame pa?iame stand?iojo disko ?renginyje, kuriame buvo ?diegta ?Windows XP?, ?Windows Vista? arba kita ?Windows 7? versija.

Pastaba. ?is scenarijus taikomas versij? naujinant ?Windows 7? ir naudojant versijos naujinimo bei viso produkto laikmenas.

Pagal ?? scenarij? ?Windows 7? ?diegtis sukuria aplank? Windows.old, kuriame yra ankstesn? operacin?s sistemos versija ir asmeniniai failai. Aplankas Windows.old yra ?Windows? skaidinio ?akniniame kataloge. Nor?dami sugr??inti ankstesn? operacin?s sistemos versij?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer?, kad per?i?r?tum?te t? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
971760 Kaip naudojant aplank? Windows.old atkurti ankstesn? ?Windows? ?diegt? kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows 7?
Svarbu. Kai ankstesnei operacin?s sistemos versijai sugr??inti naudojamas aplankas Windows.old, dabartinio ?Windows 7? diegimo failai ir parametrai nei?saugomi. Gr??inus ankstesn? operacin?s sistemos versij?, kompiuteryje bus atkurta ankstesn?, tuomet, kai buvo diegiama ?Windows 7?, buvusi ?diegtis. Nor?dami su?inoti daugiau, kaip kurti atsargines duomen? kopijas, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
971759 Kaip kurti atsargines duomen? kopijas kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows?

2 scenarijus: ?dieg?te ?Windows 7? kompiuteryje, kuriame operacin? sistema nebuvo ?diegta.

?iame scenarijuje naudojote diegimo laikmen? nor?dami ?diegti ?Windows 7? tu??iame stand?iojo disko ?renginyje.

?iame scenarijuje n?ra ankstesn?s operacin?s sistemos versijos, kuri? gal?tum?te sugr??inti. Jei norite sukurti atsargin? kompiuterio duomen? kopij? ir perkelti duomenis ? ?io ?Windows 7? diegimo ? kit? operacin? sistem?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Sukurkite atsargin? savo duomen? kopij? tinklo vietoje arba kei?iamojoje laikmenoje. Nor?dami su?inoti daugiau, kaip kurti atsargines duomen? kopijas, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  971759 Kaip kurti atsargines duomen? kopijas kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows?
 2. ?d?kite ?Windows XP? arba ?Windows Vista? diegimo laikmen? ir ?diekite operacin? sistem? ?Windows?.

  Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atlikti ?var? ?Windows XP? diegim?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  316941 Kaip ?diegti arba atnaujinti ? ?Windows XP? versij?
  Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atlikti ?var? ?Windows Vista? diegim?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  918884 Kaip ?diegti ?Windows Vista? (gali b?ti angl? k.)
 3. Baikite diegim?.
 4. Baig? diegim?, atkurkite, perkelkite arba nukopijuokite duomenis ? nauj?j? operacin? sistem?

3 scenarijus: Pl?tojote i? ?Windows Vista? iki ?Windows 7?

? kompiuter?, kuriame veikia ?Windows Vista?, ?d?jote ?Windows 7? diegimo laikmen? ir pasirinkote parinkt? Pl?toti. Tada i?pl?tojote ?Windows Vista? iki ?Windows 7?.

Pastaba. ?is scenarijus taikomas versij? naujinant ?Windows 7? ir naudojant versijos naujinimo bei viso produkto laikmenas.

?iame scenarijuje n?ra ankstesn?s operacin?s sistemos versijos, kuri? gal?tum?te sugr??inti. Jei norite sukurti atsargin? kompiuterio duomen? kopij? ir perkelti duomenis ? ?io ?Windows 7? diegimo ? kit? operacin? sistem?, atlikite 2 scenarijuje nurodytus veiksmus.

Pastaba. Vienintelis ?Microsoft? palaikomas naujinimo scenarijus yra ?Windows Vista? naujinimas ? ?Windows 7?.

4 scenarijus: turite sistem? su alternatyvi? OS ?krova, kurioje yra ?diegta ?Windows 7?

?dieg?te ?Windows 7? atskirame skaidinyje ir kompiuteryje i?saugojote ankstesn? ?Windows? versij?. Nor?dami pa?alinti ?Windows 7? i? sistemos su alternatyvi? OS ?krova, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Uninstall-Windows-7-on-a-multi-boot-system
Jei norite su?inoti daugiau apie sistem? su alternatyvi? OS ?krova, apsilankykite vienoje i? toliau nurodyt? ?Microsoft? ?iniatinklio svetaini?.
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Install-more-than-one-operating-system-multi-boot

http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Can-I-have-more-than-one-operating-system-on-my-computer-multi-boot

Daugiau informacijos

Jei reikia pagalbos d?l ?Windows? diegimo, diegimo i? naujo arba ?alinimo, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? svetain?je:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/help/install-reinstall-uninstall

Savyb?s

Straipsnio ID: 971762 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. sausio 31 d. - Per?i?ra: 8.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbinfo kbsurveynew kbhowto KB971762

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com