Identifikator ?lanka: 971606 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Re?enje

Napomena Morate da imate instaliran program Microsoft Security Essentials da biste mogli da koristite najnovije definicije virusa i ?pijunskog softvera za Microsoft Security Essentials.

Pre nego ?to instalirate ispravke za definicije virusa i ?pijunskog softvera za Microsoft Security Essentials, morate da znate slede?e:
 • Da li se operativni sistem Windows XP, Windows Vista ili Windows 7 izvr?ava u 32-bitnom ili 64-bitnom radnom okru?enju.
 • Da li ste prijavljeni u Windows kao administrator.
Ako ne znate tip okru?enja za operativni sistem Windows XP, Windows Vista ili Windows 7 ili ako vam je potrebna pomo? da proverite da li ste administrator na ra?unaru, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju: Proverite svoje okru?enje i utvrdite da li ste prijavljeni sa nalogom administratora

Kada ustanovite verziju radnog okru?enja, pratite slede?e korake:
 1. Preuzmite datoteku ispravki definicija za viruse i softver za Microsoft Security Essentials koja odgovara va?oj verziji operativnog sistema Windows:
  Napomena Morate da koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows da biste pokrenuli 64-bitnu verziju usluge Microsoft Security Essentials. 64-bitne verzije operativnog sistema Windows uklju?uju verzije sistema Windows zasnovane na procesorima od x64.
 2. Kliknite na dugmePokreni da biste instalirali datoteku ispravke definicije odmah. Mo?ete i da kliknete na dugme Sa?uvaj da biste sa?uvali datoteku na ra?unaru. Ako kliknete na dugme Sa?uvaj, zapamtite fasciklu u kojoj ste sa?uvali datoteku.
 3. Da biste instalirali sa?uvanu datoteku, sledite ove korake:
  • Windows XP
   Dvaput kliknite na datoteku, a zatim na dugme U redu.
  • Windows Vista ili Windows 7
   Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator. Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 4. Kada se pokrene datoteka ispravke definicije, pojavi?e se dijalog za izdvajanje datoteke. Dijalog pokazuje da se instalira ispravka definicije. Nakon zatvaranja dijaloga za izdvajanje datoteke, mo?ete da verifikujete da li su definicije za viruse i ?pijunski softver a?urirane. Da biste ovo uradili, otvorite Microsoft Security Essentials, kliknite na dugme A?uriraj, a zatim pogledajte status definicija virusa i ?pijunskog softvera.

Dodatne informacije

Re?avanje problema sa ispravkama za Microsoft Security Essentials 

Da biste re?ili problem kada se Microsoft Security Essentials ne a?urira automatski, posetite slede?u Microsoft veb-lokaciju: 

Re?avanje problema sa ispravkama u programu Microsoft Security Essentials
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 971606 - Poslednji pregled: 29. maj 2014. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhowto KB971606

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com