Apra?ymas lang? grafika, vaizdai ir XPS bibliotekos

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 971512 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Palaikym? Windows Vista be joki? pakeitim? paket? ?diegta baig?si baland?io 13, 2010. Toliau gauti Windows saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad j?s? kompiuteryje veikia Windows Vista su 2 pakeitim? paketu (SP2). Daugiau informacijos ie?kokite ?iame Microsoft tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? Windows versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?iame straipsnyje apra?omas vienas i? komponent? platforma Update for Windows Vista.

Windows grafika, vaizdai ir XPS bibliotekos

Windows grafika, vaizdai ir XPS bibliotekos yra naujausia pa?anga ?iuolaikin?s grafikos technologij?, ?aidim?, multimedijos, vaizdavimo ir spausdinimo programas. Joje yra DirectX remti aparat?ros spartinim? 2D, 3D ir tekstini? scenarij?; DirectCompute aparat?ros spartinimo lygiagre?iai skai?iavimo scenarijus; ir XPS bibliotekos dokumento spausdinimo scenarij?.

Daugiau informacijos apie ?ias technologijas, apsilankykite ?iose Microsoft svetain?se:

http://MSDN.Microsoft.com/en-us/DirectX/default.aspx

http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/dd370990 (VS.85) .aspx

http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/dd371554 (VS.85) .aspx

http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms737408 (VS.85) .aspx

http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms742418.aspx

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
971644Platformos naujinimas, skirtas Windows Server 2008 ir platformos naujinimas skirtas "Windows Vista" Apra?ymas

Parsisi?sti informacij?

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

?? fail? galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Naujinimas, skirtas Windows Server 2008, x 86 pagr?stoms versijoms


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti Update for Windows Server 2008 x 86-based systems paket? dabar.

Naujinimas, skirtas Windows Server 2008, x 64 pagr?stoms versijoms


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti Update for Windows Server 2008 x 64 pagrindu sukurtoms sistemoms paket? dabar.

Naujinimas, skirtas Windows Vista, x 86 pagrindo versijos


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti d?l Windows Vista Update x 86-based systems paket? dabar.

Naujinimas, skirtas Windows Vista x 64 versijoms


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti d?l Windows Vista Update x 64 pagrindu sukurtoms sistemoms paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 971512 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto kbmt KB971512 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 971512

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com