windows Server 2003 ไม่เริ่มต้นตามที่คาดว่า มีข้อผิดพลาดในการซ้ำที่เกิดขึ้นขณะกำลังเขียนแฟ้มการถ่ายโอน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971408 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 มีการกำหนดค่า การเริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติถ้ามีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้น แล้ว เขียนแฟ้มการถ่ายโอน
 • เกิดข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
 • มีสองร้ายแรง (ข้อผิดพลาดเอาท์พุท) เกิดข้อผิดพลาดในขณะที่กำลังถูกเขียนแฟ้มการถ่ายโอน
ในสถานการณ์สมมตินี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รีโดยอัตโนมัติ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 978243สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
978243มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่ใช้เริ่มระบบใหม่ใน Windows Server 2003 Service Pack 2 อย่างกะทันหันหลังจากโปรแกรมแก้ไขด่วน 971280 หรือการรักษาความปลอดภัยปรับปรุง 971486 (MS09 058)

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971408 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB971408 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971408

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com