โปรไฟล์ข้ามเขตเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลของบัญชีผู้ใช้จะไม่โหลดอย่างถูกต้องในเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้ในระหว่างการเข้าสู่ระบบของเซสชัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971338 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณเปิดการใช้งานแบบลบสำเนาแคของโปรไฟล์ข้ามเขตการตั้งค่านโยบายกลุ่มในเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล
 • คุณได้กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้จะโหลดโปรไฟล์ข้ามเขตเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
 • เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบถัดไปเปิดใช้งานตัวเลือกในคุณสมบัติของบัญชีผู้ใช้
 • คุณสร้างเซสชันเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลโดยใช้บัญชีผู้ใช้

ในสถานการณ์สมมตินี้ เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่ใช้งานข้ามเขตของโปรไฟล์ไม่โหลดอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ บางข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์บางตัวจะสูญหาย

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการโปรไฟล์ผู้ใช้ไม่โหลดโปรไฟล์ข้ามเขตของเทอร์มินัลเซิร์ฟอย่างถูกต้องหลังจากรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ที่ถูกตั้งค่าใหม่

เมื่อการลบสำเนาแคของโปรไฟล์ข้ามเขตเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายกลุ่มของ และเมื่อผู้ใช้จะได้รับการพรอมต์เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ บริการโปรไฟล์ผู้ใช้โหลดโปรไฟล์ผู้ใช้ภายในที่ชั่วคราว บริการส่วนกำหนดค่าผู้ใช้โหลดโปรไฟล์ผู้ใช้นี้จะทำการดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่าน อย่างไรก็ตาม โพรไฟล์การเปลี่ยนเป็นชุด ของโลคัลโปรไฟล์ชั่วคราว และ โพรไฟล์ข้ามเขตหลังจากที่มีการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ ดังนั้น เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่ใช้งานข้ามเขตของโปรไฟล์ไม่โหลดอย่างถูกต้อง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไปใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 R2 นอกจากนี้ คุณต้องมีบทบาทบริการเทอร์มินัลสำหรับ Windows Server 2008 SP2 ติดตั้ง หรือ คุณต้องมีบทบาทบริการเดสก์ท็อประยะไกลสำหรับ Windows Server 2008 R2 ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนนำออกใช้ก่อนหน้านี้แล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลหมายเลขของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่ใช้ในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SP n), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาของบริการ
  6.0.600222xxxwindows Server 2008ติดตั้ง sp2LDR
 • แสดงรายการในแฟ้ม (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง ลงชื่อเข้ากับ Microsoft ดิจิทัลลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยแฟ้มแค็ตตาล็อก ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ในรายการ
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Profprov.dll6.0.6002.2236829,18419 2010 มีนาคม18:45x 86
Profsvc.dll6.0.6002.22368155,13619 2010 มีนาคม18:45x 86
Userprofilewmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง10,70219 2010 มีนาคม14:07ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Profprov.dll6.0.6002.2236833,28019 2010 มีนาคม18:55x 64
Profsvc.dll6.0.6002.22368180,73619 2010 มีนาคม18:55x 64
Userprofilewmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง10,70219 2010 มีนาคม14:14ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Profprov.dll6.0.6002.2236876,28819 2010 มีนาคม18:34IA 64
Profsvc.dll6.0.6002.22368405,50419 2010 มีนาคม18:34IA 64
Userprofilewmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง10,70219 2010 มีนาคม14:06ไม่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่ใช้ในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนเสมอ
 • แสดงรายการในแฟ้ม (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง ลงชื่อเข้ากับ Microsoft ดิจิทัลลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยแฟ้มแค็ตตาล็อก ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ในรายการ
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Profprov.dll6.1.7600.1638533,28014 2009 ก.ค.01:41x 64
Profsvc.dll6.1.7600.20713209,92014 2010 พฤษภาคม01:56x 64
Profsvc.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง64813-ก.ค.-200920:29ไม่เกี่ยวข้อง
Userprofilewmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง10,70813-ก.ค.-200920:29ไม่เกี่ยวข้อง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหา สำหรับ Windows Server 2008 และ R2 2008 ของ Windows Server

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้กำหนดเส้นทางโปรไฟล์ข้ามเขตสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้การตั้งค่านโยบายกลุ่มในเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,068
วัน (UTC)22 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)04:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_14c277076ecd6570cbfd0c9d8e89da90_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22368_none_8da9df541812375e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม695
วัน (UTC)22 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)04:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22368_none_fde89266491a64b8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม38,816
วัน (UTC)19 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)21:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_9092b0c5b3f1e0a1425eae6422aa99e5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22368_none_3abfe1f18bd58b13.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม699
วัน (UTC)22 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)04:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22368_none_5a072dea0177d5ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม39,111
วัน (UTC)19 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)22:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,092
วัน (UTC)22 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)04:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_b81955fd6638d7d3605ec675060ef400_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22368_none_5b488f34279abd1d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม697
วัน (UTC)22 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)04:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22368_none_fdea365c49186db4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม39,087
วัน (UTC)19 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)20:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,247
วัน (UTC)22 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)04:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_bc1167f29daf4e22415604cd8847f81e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20713_none_77f6e4cb0f482af3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม699
วัน (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:23
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้ม Amd64_microsoft profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20713_none_58799a716544b34a.manifest -หน้าต่าง -
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม39,926
วัน (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)20:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,689
วัน (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:23
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971338 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 กันยายน 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB971338 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971338

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com