คอมโพเนนต์ของ Windows Update การตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าคอมโพเนนต์ของ Windows Update โดยอัตโนมัติ คลิกเรียกใช้เดี๋ยวนี้และจากนั้น ทำตามแสดงบนหน้าจอคำสั่ง
8.1 ของ Windows, Windows 8 และ Windows 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ตัวแก้ไขปัญหาวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Update โดยอัตโนมัติอาจแก้ไขปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้โดยอัตโนมัติ
ตัวแก้ไขปัญหานี้แก้ไขปัญหาหลายอย่างเรียนรู้เพิ่มเติมเรียกใช้เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
Windows Vista และ Windows XP
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ตัวแก้ไขปัญหาวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Update โดยอัตโนมัติอาจแก้ไขปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้โดยอัตโนมัติ
ตัวแก้ไขปัญหานี้แก้ไขปัญหาหลายอย่างเรียนรู้เพิ่มเติมเรียกใช้เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

คอมโพเนนต์ของ Windows Update การตั้งค่าใหม่ด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้อย่างระมัดระวัง ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะแก้ไข สำรองรีจิสทรีสำหรับการคืนค่า ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

การตั้งค่าคอมโพเนนต์ของ Windows Update ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows:
  • 8.1 ของ Windows และ Windows 8: จากหน้าจอเริ่มต้น รูดในจากด้านขวาเพื่อแสดง charms เลือกค้นหาและค้นหาคำสั่ง (หรือ ถ้าคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ พิมพ์ คำสั่ง ในการเริ่มต้นหน้าจอ) ในผลลัพธ์การค้นหา กดค้างไว้ หรือคลิกขวาที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่งและจากนั้นเลือกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
  • Windows 7 และรุ่นก่อนหน้านี้: กดแป้นโลโก้ Windows + R ชนิดนี้ คำสั่ง ในการเรียกใช้กล่อง แล้วกด Enter คลิกขวาcmdจากนั้นเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
 2. หยุดบริการ BITS บริการของ Windows Update และบริการการเข้ารหัสลับ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกด Enter หลังจากพิมพ์แต่ละคำสั่ง
  • บิตหยุดสุทธิ
  • net stop wuauserv
  • หยุดสุทธิ appidsvc
  • หยุดสุทธิ cryptsvc
 3. ลบแฟ้ม qmgr*.dat เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 4. ถ้าเป็นความพยายามของคุณครั้งแรกในการแก้ไขปัญหา Windows Update ของคุณโดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้ คุณควรข้ามขั้นตอนที่ 4 และไปยังขั้นตอนที่ 5 คุณควรทำตามขั้นตอนที่ 4 ในขั้นตอนนี้ในการแก้ไขปัญหาเท่านั้นถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหา Windows Update ของคุณหลังจากคุณทำตามขั้นตอนทั้งหมดยกเว้นในขั้นตอนที่ 4 (ดำเนินการขั้นตอนที่ 4 โดย "Aggressive" วิธีการแก้ไขแฟ้มโซลูชันที่มีการกล่าวถึงก่อนหน้านี้)
  1. การเปลี่ยนชื่อสำเนาสำรองโฟลเดอร์การกระจาย softare เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกด Enter หลังจากพิมพ์แต่ละคำสั่ง
   • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
   • Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak
  2. ตั้งค่าบริการ BITS และบริการของ Windows Update เป็นตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกด Enter หลังจากพิมพ์แต่ละคำสั่ง
   • บิต sc.exe sdset d: (A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;ทำ) (A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA) (A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU) (A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
   • wuauserv sdset sc.exe d: (A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;ทำ) (A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA) (A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU) (A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 5. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter:
  %windir%\system32 /d ซีดี
 6. ลองลงทะเบียนแฟ้มบิตและแฟ้ม Windows Update เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกด Enter หลังจากพิมพ์แต่ละคำสั่ง
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • shell32.dll regsvr32.exe
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. ตั้งค่า Winsock ใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter:
  netsh winsock reset
 8. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP คุณต้องกำหนดการตั้งค่าพร็อกซี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter:

  proxycfg.exe -d
  ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่นอื่น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง และจากนั้น กด Enter:
  netsh winhttp reset proxy
 9. เริ่มต้นบริการ BITS บริการของ Windows Update และบริการการเข้ารหัสลับ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกด Enter หลังจากพิมพ์แต่ละคำสั่ง
  • บิตเริ่มต้นสุทธิ
  • เริ่มต้นสุทธิ wuauserv
  • เริ่มต้นสุทธิ appidsvc
  • เริ่มต้นสุทธิ cryptsvc
 10. Windows Vista เท่านั้น: ล้างคิวบิต เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter:
  bitsadmin.exe /reset /allusers
 11. ติดตั้งการ ตัวแทน Windows Update รุ่นล่าสุด.
 12. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 971058
บทวิจารณ์ล่าสุด: 8 พฤษภาคม 2557
ใช้กับ: Microsoft Windows Update, Microsoft Update
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971058
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.