คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับเทคโนโลยีการเปิดใช้งาน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971033 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ถ้าบทความนี้ไม่สามารถตอบคำถามของคุณ คลิกปุ่มนี้เพื่อส่งคำถามไปยังสมาชิกชุมชนรายอื่นที่ Microsoft Community:
ตั้งกระทู้คำถาม


ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

มีการปรับปรุงพร้อมให้บริการสำหรับองค์ประกอบการเปิดใช้งานและการตรวจสอบความถูกต้องในเทคโนโลยีการเปิดใช้งาน Windows สำหรับ Windows 7

เทคโนโลยีการเปิดใช้งาน Windows จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าโปรแกรม Windows 7 ที่ทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นเป็นของจริง นอกจากนี้ เทคโนโลยีการเปิดใช้งาน Windows จะช่วยป้องกันความเสี่ยงของซอฟต์แวร์ปลอม เทคโนโลยีการเปิดใช้งาน Windows ใน Windows 7 ประกอบด้วยองค์ประกอบการเปิดใช้งานและการตรวจสอบความถูกต้องที่มีคุณลักษณะป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
 • การเปิดใช้งานเป็นเทคโนโลยีป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์ของโปรแกรม Windows 7 ที่ทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์เป็นรหัส 25 อักขระ ที่อยู่บนป้ายกำกับใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ หรือบนหลักฐานของป้ายกำกับใบอนุญาต ป้ายกำกับเหล่านี้จะมีมาพร้อมกับโปรแกรม Windows ของแท้ หมายเลขผลิตภัณฑ์ของแท้สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ตามจำนวนที่มีการระบุไว้ในใบอนุญาตซอฟต์แวร์เท่านั้น
 • การตรวจสอบความถูกต้องเป็นกระบวนการออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณตรวจสอบว่าโปรแกรม Windows 7 ที่ทำงานในคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเปิดใช้งานอย่างถูกต้องและเป็นของแท้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีขอรับแพคเกจการปรับปรุง

แพคเกจการปรับปรุงนี้มีให้บริการผ่าน Windows Update และศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

Windows Update

การปรับปรุงนี้มีให้บริการจากเว็บไซต์ของ Windows Update:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=th-th
เมื่อต้องการขอรับการปรับปรุงนี้จาก Windows Update ให้เปิดใช้งานคุณลักษณะการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการดำเนินการ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Start
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  ให้พิมพ์ Windows Update ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม จากนั้นกดปุ่ม ENTER
 2. คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า
 3. ภายใต้ การปรับปรุงที่สำคัญ ให้เลือก ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงโดยอัตโนมัติ (แนะนำ) แล้วคลิก ตกลง

ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

สามารถดาวน์โหลดแฟ้มต่อไปนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
การปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x86 (KB971033)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ x86 ทันที

การปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB971033)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ x64 (KB971033) ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ การติดตั้งการปรับปรุงนี้จะไม่มีผลต่อการทำงานของระบบปฏิบัติการของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้

การปรับปรุงสำหรับเทคโนโลยีการเปิดใช้งาน Windows นี้จะช่วยตรวจหาข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องและการใช้การเปิดใช้งานในทางที่ผิด การปรับปรุงนี้ยังช่วยตรวจหาความพยายามในการบุกรุกแฟ้มระบบที่สำคัญของ Windows 7 อีกด้วย โปรดทราบว่าโปรแกรม Windows ของปลอมบางโปรแกรมจะมีมัลแวร์

เมื่อติดตั้งการปรับปรุงนี้แล้ว ระบบจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม Windows ที่ทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องนี้จะไม่มีผลต่อการทำงานของ Windows กระบวนการปรับปรุงนี้จะออกจากการทำงานโดยไม่แสดงผล ถ้าไม่มีการตรวจพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้อง การใช้การเปิดใช้งานในทางที่ผิด หรือแฟ้มที่ถูกบุกรุก

แฟ้มที่ถูกบุกรุก
ถ้าการปรับปรุงพบแฟ้มที่ถูกบุกรุก ระบบจะพยายามคืนค่าแฟ้ม การคืนค่านี้อาจต้องมีการเริ่มระบบใหม่ ถ้าการปรับปรุงนี้ไม่สามารถคืนค่าแฟ้มที่ถูกบุกรุก ระบบจะแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตให้กับคุณ

ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องหรือการใช้การเปิดใช้งานในทางที่ผิด
ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องและการใช้การเปิดใช้งานในทางที่ผิดพยายามที่จะเลี่ยงผ่านกระบวนการเปิดใช้งาน Windows และบางครั้งจะมีมาพร้อมกับโปรแกรม Windows ของปลอม ถ้าระบบตรวจพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องหรือการใช้การเปิดใช้งานในทางที่ผิด ระบบจะนำคุณไปที่ข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตเพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหาของการใช้การเปิดใช้งานในทางที่ผิดหรือข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องหรือการใช้การเปิดใช้งานในทางที่ผิดถูกลบออกไป ระบบอาจสอบถามให้คุณใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม Windows 7 ที่ทำงานในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณตัดสินใจไม่แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องหรือการใช้การเปิดใช้งานในทางที่ผิดในขณะนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นระยะๆ ว่าโปรแกรม Windows 7 ที่ทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ใช่ของแท้ นอกจากนี้ Windows จะมีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมทางออนไลน์สำหรับการแก้ไขปัญหา

อ่านคำชี้แจ้งสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของโปรแกรมซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้" โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/PrivacyInfo.aspx?displaylang=th

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971033 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 พฤษภาคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbgraphxlink kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhowto KB971033

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com