คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดเอกสาร PowerPoint 4.0 หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง MS09 017 ใน PowerPoint 2000 และ PowerPoint 2002

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970980 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft PowerPoint 2000 หรือ Microsoft PowerPoint 2002 คุณพยายามเปิดงานนำเสนอที่ใช้รูปแบบของ Microsoft PowerPoint 4.0 อย่างไรก็ตาม ไม่มีเปิดงานนำเสนอ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แฟ้มนี้มีรูปแบบเก่าที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

สาเหตุ

เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยที่มีรหัสการแยกวิเคราะห์ที่ใช้เปิด และบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint 4.0 การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้เอาความสามารถในการเปิดแฟ้มเหล่านี้

ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS09 017 การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ระบุช่องโหว่ในรหัสการแยกวิเคราะห์ที่ถูกใช้เพื่อเปิด และบันทึกชนิดรูปแบบแฟ้ม PowerPoint โดยการป้องกันไม่ให้เปิดรูปแบบแฟ้มดั้งเดิม PowerPoint 4.0 Microsoft Office PowerPoint 2000 และ Microsoft Office PowerPoint 2002

โดยค่าเริ่มต้น การทำงานนี้เปิดอยู่ใน Microsoft Office 2003 Service Pack 3 Microsoft Office PowerPoint 2003 จะไม่เปิดงานนำเสนอที่มีรูปแบบแฟ้ม PowerPoint 4.0สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
938810ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มบางชนิดที่ถูกบล็อกหลังจากติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3

การแก้ไข

วิธีเปิดใช้งานชนิดของแฟ้มที่ถูกบล็อก

สิ่งสำคัญขั้นตอนเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่มีเจตนาร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส ขอแนะนำให้ใช้ขั้นตอนในบทความนี้เพื่อเปิดโปรแกรมเพื่อใช้งานตามที่ออกแบบมา หรือเพื่อใช้ความสามารถต่างๆ ของโปรแกรมตามที่กำหนดไว้ ก่อนที่คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง ขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขั้นตอนนี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณเลือกที่จะใช้ขั้นตอนนี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ ขอแนะนำให้คุณใช้ขั้นตอนนี้เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้จริงๆ เท่านั้น
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการเปิดใช้งาน PowerPoint 2000 และ PowerPoint 2002 เปิดงานนำเสนอที่มีรูปแบบแฟ้ม PowerPoint 4.0 เพิ่มอย่างใดอย่างหนึ่งของคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\ <office_version>\PowerPoint\Security\FileOpenBlock</office_version>


นโยบายกลุ่ม:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\ <office_version>\PowerPoint\Security\FileOpenBlock</office_version>
คีย์เหล่านี้มีค่าต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ค่าคำอธิบาย
FilesFromPowerPoint95คีย์นี้สามารถบล็อก converters ใด ๆ ที่จัดการกับการจัดรูปแบบ PowerPoint 95

โดยค่าเริ่มต้น จะใช้งานคีย์นี้ และจะไม่บล็อกแฟ้ม
FilesBeforePowerPoint95ค่านี้สามารถบล็อกตัวแปลง PPT 4.0 การส่งออกและการแปลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบเร็วกว่า PowerPoint 95

โดยค่าเริ่มต้น จะถูกเปิดใช้งานคีย์นี้ และมันจะบล็อก PowerPoint 4.0 การเปิดแฟ้ม
FilesFromNonPowerPointFormatsคีย์นี้สามารถบล็อกรูปแบบแฟ้มใด ๆ ที่ PowerPoint ใช้ในการนำเข้า Harvard กราฟิกสำหรับ Windows แฟ้มรุ่น 3.0 (.ch3; .sh3) และ Lotus Freelance สำหรับ Windows รุ่น 1.0 ผ่านแฟ้ม (.pre) 2.1

โดยค่าเริ่มต้น คีย์นี้จะเปิดใช้งาน มันจะบล็อกผู้ใช้จากการเปิดแฟ้มที่อยู่ในรูปแบบแฟ้มไม่ใช่ PowerPoint
ค่าเหล่านี้มีค่าถูกปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งาน:
 • ที่ปิดใช้งาน: ค่าถูกปิดใช้งาน นั่นคือ ชนิดแฟ้มที่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นปกติ หากมีการตั้งค่าค่า DWORD เป็น 0 หรือ ถ้าค่าไม่มีอยู่
 • ที่เปิดใช้งาน: เปิดใช้งานค่า นั่นคือ จะถูกบล็อกชนิดแฟ้มที่เปิดถ้ามีตั้งค่า DWORD 1 หรืออื่น ๆ ไม่ได้กำหนดค่าใด ๆ
เมื่อต้องการเปิดการใช้งาน PowerPoint จะเปิดแฟ้ม PowerPoint 4.0 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. หาและคลิกคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี::
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\ <office_version>\PowerPoint\Security</office_version>
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. ประเภท:fileopenblockแล้ว กด ENTER
 5. เลือกคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\ <office_version>\PowerPoint\Security\FileOpenBlock</office_version>
 6. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 7. ประเภท:FilesBeforePowerPoint95แล้ว กด ENTER
 8. เลือกค่าFilesBeforePowerPoint95.
 9. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 10. ประเภท:0แล้ว กด ENTER
 11. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970980 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbregistry kbopenfile kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB970980 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970980

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com