คำอธิบาย MS09-062: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 QFE: 13 ตุลาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970896 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 062 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้ระบุ โดยเหล่านี้ปัญหาที่ทราบ ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือที่ภายในของ Microsoft สำหรับการตัดสินค้าจากคลังของสนับสนุนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การสากลบริการเว็บไซต์:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx
ลูกค้าองค์กรสามารถรับการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยผ่านของผู้ติดต่อการสนับสนุนปกติ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความชื่อบทความ
953739sql Server 2005 installers ไม่ปรับปรุงอินสแตนซ์ของบริการ SQL Server ที่อยู่ในสถานะที่ถูกปิดใช้งาน
953741sql Server 2005 installers หยุดการบริการที่อ้างถึง
955250เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Edition ด่วนของ SQL Server 2005:"1731 แพ็คเกจการติดตั้งเป็นแหล่งที่มาสำหรับผลิตภัณฑ์ [2] ไม่เกิดเสียของซิงค์กับแพคเกจของไคลเอ็นต์"
957008sql Server 2005 Service Pack 2 จะไม่สำเร็จอัพเดตเมื่อคุณพยายามติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

การอ้างอิง RS SharePoint

ถ้าคุณมีการอ้างอิง RS SharePoint คุณต้องการติดตั้งนี้RS SharePoint add-in ที่จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

แทนที่ข้อมูล

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แทนที่การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:
954607คำอธิบาย MS08-052: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDI + สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 Hotfix: 9 กันยายน 2008

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Microsoft SQL Server 2005 ฐานข้อมูลโปรแกรม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atxcore90.dll2005.90.3353.02340014 09 Aug21:54x86
bcp.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:54x86
chsbrkr.dll12.0.9732.0168228817-Jun-093:05x86
chtbrkr.dll12.0.9732.0611004817-Jun-093:05x86
databasemailengine.dll9.0.3353.07562414 09 Aug21:54x86
databasemailprotocols.dll9.0.3353.04285614 09 Aug21:54x86
distrib.exe2005.90.3353.06741614 09 Aug21:54x86
dts.dll2005.90.3353.0109909614 09 Aug21:54x86
dtsconn.dll2005.90.3353.024714414 09 Aug21:54x86
dtspipeline.dll2005.90.3353.060196014 09 Aug21:54x86
dtspipelineperf.dll2005.90.3353.03005614 09 Aug21:54x86
fteref.dll12.0.9732.044646417-Jun-093:05x86
infosoft.dll12.0.9732.046577617-Jun-093:05x86
korwbrkr.dll12.0.9732.06844817-Jun-093:05x86
langwrbk.dll12.0.9732.013400017-Jun-093:05x86
logread.exe2005.90.3353.039920814 09 Aug21:55x86
mergetxt.dll2005.90.3353.02903214 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015344814 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3353.011248814 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3353.029269614 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3353.0162492014 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874414 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160343214 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896814 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091940014 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3353.09608814 09 Aug21:57x86
msfte.dll12.0.9732.0243185617-Jun-093:05x86
msftefd.exe12.0.9732.06435217-Jun-093:05x86
msftepxy.dll12.0.9732.09304017-Jun-093:05x86
msftesql.exe12.0.9732.09304017-Jun-093:05x86
msgprox.dll2005.90.3353.019695214 09 Aug21:57x86
msir5jp.dll5.0.2130.0315736017-Jun-093:05x86
msmdlocal.dll9.0.3353.01597168814 09 Aug21:57x86
msmdredir.dll9.0.3353.0401956014 09 Aug21:57x86
msxmlsql.dll2005.90.3353.086664814 09 Aug21:57x86
nlhtml.dll12.0.9732.012169617-Jun-093:05x86
nls400.dll5.0.7112.01228734417-Jun-093:05x86
odsole70.dll2005.90.3353.05565614 09 Aug21:58x86
osql.exe2005.90.3353.05052014 09 Aug21:58x86
query.dll12.0.9732.04592017-Jun-093:05x86
rdistcom.dll2005.90.3353.064394414 09 Aug21:58x86
repldp.dll2005.90.3353.018519214 09 Aug21:58x86
replerrx.dll2005.90.3353.011144814 09 Aug21:58x86
replisapi.dll2005.90.3353.026967214 09 Aug21:58x86
replmerg.exe2005.90.3353.031780014 09 Aug21:58x86
replprov.dll2005.90.3353.055127214 09 Aug21:58x86
replrec.dll2005.90.3353.078372014 09 Aug21:58x86
replsub.dll2005.90.3353.040484014 09 Aug21:58x86
replsync.dll2005.90.3353.09815214 09 Aug21:58x86
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x86
snapshot.exe9.0.3353.01109614 09 Aug21:59x86
sqlaccess.dll2005.90.3353.034696814 09 Aug21:59x86
sqladhlp90.exe2005.90.3353.04437614 09 Aug21:59x86
sqlagent90.exe2005.90.3353.034647214 09 Aug21:59x86
sqlbrowser.exe2005.90.3353.023946414 09 Aug21:59x86
sqlcmd.exe2005.90.3353.014064814 09 Aug21:59x86
sqlctr90.dll2005.90.3353.06436014 09 Aug21:59x86
sqldiag.exe2005.90.3353.0107146414 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x86
sqlmaint.exe2005.90.3353.07511214 09 Aug21:59x86
sqlmergx.dll2005.90.3353.019082414 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x86
sqlos.dll2005.90.3353.01418414 09 Aug21:59x86
sqlrepss90.dll2005.90.3353.02544814 09 Aug21:59x86
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x86
sqlservr.exe2005.90.3353.02923146414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x86
sqltaskconnections.dll2005.90.3353.010428014 09 Aug21:59x86
sqlwep.dll2005.90.3353.08740014 09 Aug21:59x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x86
sqsrvres.dll2005.90.3353.06690414 09 Aug21:59x86
ssradd.dll2005.90.3353.03925614 09 Aug21:59x86
ssravg.dll2005.90.3353.03978414 09 Aug21:59x86
ssrmax.dll2005.90.3353.03773614 09 Aug22:00x86
ssrmin.dll2005.90.3353.03773614 09 Aug22:00x86
ssrpub.dll2005.90.3353.02696814 09 Aug22:00x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x86
tablediff.exe2005.90.3353.08381614 09 Aug22:00x86
thawbrkr.dll12.0.9732.020363217-Jun-093:05x86
xmlfilt.dll12.0.9732.019544017-Jun-093:05x86
xmlrw.dll2.0.3609.016624814 09 Aug22:00x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.012016814 09 Aug22:00x86
xmlsub.dll2005.90.3353.019133614 09 Aug22:00x86
xpadsi90.exe2005.90.3353.04797614 09 Aug22:00x86
xpqueue.dll2005.90.3353.05360814 09 Aug22:00x86
xprepl.dll2005.90.3353.06997614 09 Aug22:00x86
xpstar90.dll2005.90.3353.029527214 09 Aug22:00x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ SQL Server 2005 Analysis Services

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x86
microsoft.datawarehouse.dll9.0.3353.0127575214 09 Aug21:55x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015344814 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874414 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160343214 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896814 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091940014 09 Aug21:57x86
msadomdx.dll9.0.3353.049904814 09 Aug21:57x86
msmdlocal.dll9.0.3353.01597168814 09 Aug21:57x86
msmdpump.dll9.0.3353.0400572014 09 Aug21:57x86
msmdredir.dll9.0.3353.0401956014 09 Aug21:57x86
msmdspdm.dll9.0.3353.019848814 09 Aug21:57x86
msmdsrv.exe9.0.3353.01494154414 09 Aug21:57x86
msmgdsrv.dll9.0.3353.0604298414 09 Aug21:57x86
msolap90.dll9.0.3353.0429704814 09 Aug21:57x86
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x86
sqlbrowser.exe2005.90.3353.023946414 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x86
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x86
xmlrw.dll2.0.3609.016624814 09 Aug22:00x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.012016814 09 Aug22:00x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นบริการรายงานของ SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มlcid
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x860
microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3353.015754414 09 Aug21:55x860
microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3353.03876014 09 Aug21:55x860
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3353.055895214 09 Aug21:55x860
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3353.079650414 09 Aug21:56x860
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3353.033365614 09 Aug21:56x860
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3353.030498414 09 Aug21:56x860
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3353.028861614 09 Aug21:56x860
microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3353.0167306414 09 Aug21:56x860
microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3353.010839214 09 Aug21:56x860
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015344814 09 Aug21:56x860
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874414 09 Aug21:56x860
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160343214 09 Aug21:56x860
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896814 09 Aug21:57x860
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091940014 09 Aug21:57x860
msadomdx.dll9.0.3353.049904814 09 Aug21:57x861033
msmdlocal.dll9.0.3353.01597168814 09 Aug21:57x861033
msmgdsrv.dll9.0.3353.0604298414 09 Aug21:57x861033
reportbuilder.applicationN/A1627214 09 Aug22:07N/AN/A
reportbuilder.exe.manifestN/A4280214 09 Aug22:05N/AN/A
reportbuilder.exe9.0.3353.0561341614 09 Aug21:58x860
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0106684014 09 Aug22:00x861028
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0109141614 09 Aug21:54x861031
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0109143214 09 Aug21:54x861036
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0108733614 09 Aug21:55x861040
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0107914414 09 Aug21:55x861041
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0106276014 09 Aug21:55x861042
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0114058414 09 Aug21:59x861049
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0106684014 09 Aug22:00x862052
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0108732014 09 Aug21:54x863082
reportbuilderlocalintranet.applicationN/A1637014 09 Aug22:07N/AN/A
reportbuilderlocalintranet.exe.manifestN/A3494214 09 Aug22:05N/AN/A
reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3353.07972014 09 Aug21:58x860
reportingserviceslibrary.dll9.0.3353.0111600814 09 Aug21:58x860
reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3353.012989614 09 Aug21:58x861033
reportingservicesservice.exe9.0.3353.01367214 09 Aug21:58x860
reportingserviceswebserver.dll9.0.3353.0172220014 09 Aug21:58x860
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3353.0132900014 09 Aug21:58x860
reportingserviceswmi.dll2005.90.3353.0337904814 09 Aug21:58x861033
rsclientprint.cabN/A23637114 09 Aug22:02N/AN/A
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x860
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x861033
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x861033
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x861033
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x860
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x861033
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x860

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของบริการการแจ้งเตือน SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015344814 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874414 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160343214 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896814 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091940014 09 Aug21:57x86
nsservice.exe9.0.3353.01828014 09 Aug21:57x86
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x86
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของบริการการรวม SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
dts.dll2005.90.3353.0109909614 09 Aug21:54x86
dtsconn.dll2005.90.3353.024714414 09 Aug21:54x86
dtspipeline.dll2005.90.3353.060196014 09 Aug21:54x86
dtspipelineperf.dll2005.90.3353.03005614 09 Aug21:54x86
flatfiledest.dll2005.90.3353.025277614 09 Aug21:54x86
flatfilesrc.dll2005.90.3353.026148014 09 Aug21:54x86
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015344814 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3353.032956014 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3353.011248814 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3353.029269614 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3353.015754414 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874414 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160343214 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896814 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091940014 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3353.09200814 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3353.09608814 09 Aug21:57x86
msdtssrvr.exe9.0.3353.020260014 09 Aug21:57x86
msmdlocal.dll9.0.3353.01597168814 09 Aug21:57x86
msmdpp.dll9.0.3353.0391970414 09 Aug21:57x86
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x86
sqldest.dll2005.90.3353.016930414 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x86
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x86
sqltaskconnections.dll2005.90.3353.010428014 09 Aug21:59x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x86
txagg.dll2005.90.3353.020104814 09 Aug22:00x86
txgroupdups.dll2005.90.3353.023944814 09 Aug22:00x86
txlookup.dll2005.90.3353.024149614 09 Aug22:00x86
txmergejoin.dll2005.90.3353.013757614 09 Aug22:00x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของเครื่องมือ 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atl80.dll8.0.50727.4211468822-Sep-0523:48x86
atl80.dll8.0.50727.429574422-Sep-0523:49x86
autoadmin90.dll2005.90.3353.089840814 09 Aug21:54x86
bcp.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:54x86
connectiondlg.dll9.0.3353.095624814 09 Aug21:54x86
custsat.dll9.0.3790.24284066414 05 Oct3:31x86
ddsshapeslib.dll9.0.242.04783214 05 Oct3:31x86
dteparse.dll2005.90.3042.07870410-Feb-076:09x86
dteparse.rll2005.90.1399.03605614 05 Oct3:45x86
dteparsemgd.dll2005.90.3042.07460810-Feb-076:09x86
dts.dll2005.90.3353.0109909614 09 Aug21:54x86
dtsconn.dll2005.90.3353.024714414 09 Aug21:54x86
dtspipeline.dll2005.90.3353.060196014 09 Aug21:54x86
dtspipelineperf.dll2005.90.3353.03005614 09 Aug21:54x86
dundaswebchart.dll9.0.3042.075505610-Feb-076:15x86
dundaswinchart.dll9.0.3042.080420810-Feb-076:15x86
flatfiledest.dll2005.90.3353.025277614 09 Aug21:54x86
flatfilesrc.dll2005.90.3353.026148014 09 Aug21:54x86
interop.access.dll10.0.0.097352814 05 Oct3:38x86
interop.adodb.dll2.1.0.08879214 05 Oct3:37x86
interop.dpdpl_7_0.dll1.0.0.010108014 05 Oct3:37x86
interop.dso.dll5.2.0.037960814 05 Oct3:38x86
interop.mergemodule_2_0.dll2.0.0.01864814 05 Oct3:38x86
interop.msdasc.dll1.0.0.03144814 05 Oct3:37x86
interop.msi_2_0.dll1.0.0.03964014 05 Oct3:37x86
interop.shdocvw.dll1.1.0.013384814 05 Oct3:37x86
interop.vdt70.dll8.0.242.02325614 05 Oct3:37x86
interop.visiograph_2_100.dll9.0.242.08060014 05 Oct3:37x86
languagepackage.dll2005.90.3042.0307492810-Feb-076:22x86
languagepackage.rll2005.90.3042.06334410-Feb-076:23x86
mdxquerygenerator.dll9.0.3042.09150410-Feb-076:22x86
mergetxt.dll2005.90.3353.02903214 09 Aug21:55x86
mfc80.dll8.0.50727.42109363223-ก.ย.-051:16x86
mfc80chs.dll8.0.50727.424096023-ก.ย.-050:58x86
mfc80cht.dll8.0.50727.424505623-ก.ย.-050:58x86
mfc80deu.dll8.0.50727.426553623-ก.ย.-050:58x86
mfc80enu.dll8.0.50727.425734423-ก.ย.-050:58x86
mfc80esp.dll8.0.50727.426144023-ก.ย.-050:58x86
mfc80fra.dll8.0.50727.426144023-ก.ย.-050:58x86
mfc80ita.dll8.0.50727.426144023-ก.ย.-050:58x86
mfc80jpn.dll8.0.50727.424915223-ก.ย.-050:58x86
mfc80kor.dll8.0.50727.424915223-ก.ย.-050:58x86
mfc80u.dll8.0.50727.42107980823-ก.ย.-051:16x86
mfcm80.dll8.0.50727.426963223-ก.ย.-051:16x86
mfcm80u.dll8.0.50727.425734423-ก.ย.-051:16x86
microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.3042.054616010-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll9.0.3042.09150410-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.browse.dll9.0.3042.053796810-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.commands.dll9.0.3042.07921610-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3353.0276258414 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.3353.050570414 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.design.datasource.dll9.0.3042.045604810-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3353.0545365614 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.graphing.dll9.0.3042.014475210-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.importer.dll9.0.3042.017342410-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3353.0171400814 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.normalizer.dll9.0.1399.04373614 05 Oct3:42x86
microsoft.analysisservices.oledbdm.dll9.0.3042.05054410-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll9.0.1399.09698414 05 Oct3:42x86
microsoft.analysisservices.project.dll2005.90.3042.0197566410-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.project.rll2005.90.1399.03452014 05 Oct3:45x86
microsoft.analysisservices.projectui.dll2005.90.3042.03723210-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll9.0.3042.07921610-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.3353.091940014 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3353.0615816814 09 Aug21:55x86
microsoft.datatransformationservices.controls.dll9.0.3042.081649610-Feb-076:22x86
microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll9.0.3042.095166410-Feb-076:22x86
microsoft.datatransformationservices.design.dll9.0.3042.0389668810-Feb-076:22x86
microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll9.0.3042.032907210-Feb-076:22x86
microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll9.0.1399.01404014 05 Oct3:41x86
microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll9.0.3042.033316810-Feb-076:22x86
microsoft.datatransformationservices.vsintegration.rll2005.90.3042.02852810-Feb-076:23x86
microsoft.datatransformationservices.wizards.dll9.0.3042.093528010-Feb-076:22x86
microsoft.datawarehouse.dll9.0.3353.0127575214 09 Aug21:55x86
microsoft.datawarehouse.layout.dll9.0.1399.03964014 05 Oct3:42x86
microsoft.datawarehouse.sqm.dll9.0.3042.06692810-Feb-076:22x86
microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll9.0.3042.064036810-Feb-076:22x86
microsoft.datawarehouse.vsintegration.rll2005.90.3042.017240010-Feb-076:23x86
microsoft.office.interop.owc11.dll11.0.5530.046152814 05 Oct3:43x86
microsoft.reportingservices.csvrendering.dll9.0.1399.05602414 05 Oct3:43x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3353.015754414 09 Aug21:55x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll9.0.3042.03825610-Feb-076:22x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3353.03876014 09 Aug21:55x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3353.055895214 09 Aug21:55x86
microsoft.reportingservices.design.dll9.0.3042.025534410-Feb-076:22x86
microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3353.0481468014 09 Aug21:55x86
microsoft.reportingservices.designer.import.dll9.0.1399.09288814 05 Oct3:42x86
microsoft.reportingservices.designer.rll2005.90.3042.014680010-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll9.0.3353.0221781614 09 Aug21:56x86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3353.079650414 09 Aug21:56x86
microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll9.0.3042.09150410-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3353.033365614 09 Aug21:56x86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3353.030498414 09 Aug21:56x86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3353.028861614 09 Aug21:56x86
microsoft.reportingservices.interfaces.dll9.0.3042.05464010-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll9.0.3042.077963210-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.modeldesigner.rll2005.90.3042.04593610-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.modeling.dll9.0.3042.057073610-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3353.0167306414 09 Aug21:56x86
microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll9.0.1399.04783214 05 Oct3:42x86
microsoft.reportingservices.querydesigners.dll9.0.3042.065675210-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll9.0.3042.0102539210-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll9.0.3042.0102539210-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.reportpreview.dll9.0.3042.044785610-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll9.0.3042.09560010-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll9.0.3042.085336010-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll9.0.3042.028401610-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.xmlrendering.dll9.0.3042.05054410-Feb-076:23x86
microsoft.reportviewer.common.dll8.0.50727.42361267223-ก.ย.-056:56x86
microsoft.reportviewer.processingobjectmodel.dll8.0.50727.424915223-ก.ย.-056:56x86
microsoft.reportviewer.webforms.dll8.0.50727.4253248023-ก.ย.-056:56x86
microsoft.reportviewer.winforms.dll8.0.50727.4233177623-ก.ย.-056:56x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015344814 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3353.032956014 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.dts.design.dll9.0.3042.02136010-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3353.011248814 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3353.029269614 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3353.071869614 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3353.0162492014 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3353.015754414 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3353.05924014 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874414 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160343214 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896814 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091940014 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.sstring.dll9.0.1399.02018414 05 Oct3:45x86
microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3353.09200814 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3353.09608814 09 Aug21:57x86
msadomdx.dll9.0.3353.049904814 09 Aug21:57x86
msgprox.dll2005.90.3353.019695214 09 Aug21:57x86
msmdlocal.dll9.0.3353.01597168814 09 Aug21:57x86
msmdpp.dll9.0.3353.0391970414 09 Aug21:57x86
msmdsrv.rll9.0.3042.060248010-Feb-076:23x86
msmgdsrv.dll9.0.3353.0604298414 09 Aug21:57x86
msolap90.dll9.0.3353.0429704814 09 Aug21:57x86
msvcm80.dll8.0.50727.4247923222-Sep-0523:48x86
msvcp80.dll8.0.50727.4254886422-Sep-0523:48x86
msvcr80.dll8.0.50727.4262668822-Sep-0523:48x86
objectexplorer.dll9.0.3353.0270525614 09 Aug21:58x86
osql.exe2005.90.3353.05052014 09 Aug21:58x86
replerrx.dll2005.90.3353.011144814 09 Aug21:58x86
replisapi.dll2005.90.3353.026967214 09 Aug21:58x86
replprov.dll2005.90.3353.055127214 09 Aug21:58x86
replrec.dll2005.90.3353.078372014 09 Aug21:58x86
replsub.dll2005.90.3353.040484014 09 Aug21:58x86
reportingservicescdointerop.dll2005.90.1399.06831214 05 Oct3:45x86
reportingservicescompression.dll2005.90.1399.04373614 05 Oct3:46x86
reportingserviceslibrary.dll9.0.3353.0111600814 09 Aug21:58x86
reportingservicesnativeclient.dll2005.90.3042.016011210-Feb-076:23x86
reportingservicessoapstructures.dll9.0.1399.01301614 05 Oct3:44x86
rs.exe9.0.1399.041647214 05 Oct3:51x86
rsconfig.exe9.0.3042.04235210-Feb-076:29x86
rsconfigtool.exe9.0.3042.0101720010-Feb-076:29x86
rskeymgmt.exe9.0.1399.04373614 05 Oct3:50x86
rsreporthost.exe9.0.1399.04783214 05 Oct3:50x86
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x86
sqlcc9.hxs9.0.6089.20611836814 06 Jun15:55x86
sqlccn9.hxs9.0.5207.5523981-Aug-0523:44x86
sqlcmd.exe2005.90.3353.014064814 09 Aug21:59x86
sqldest.dll2005.90.3353.016930414 09 Aug21:59x86
sqldiag.exe2005.90.3353.0107146414 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x86
sqlmanagerui.dll9.0.3353.0608036014 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x86
sqlmgmt.dll9.0.3042.0344612810-Feb-076:29x86
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x86
sqltaskconnections.dll2005.90.3353.010428014 09 Aug21:59x86
sqltdiagn.dll2005.90.3019.04132810-Feb-076:29x86
sqltoolsvsnativehelpers.dll2005.90.1399.03708014 05 Oct3:52x86
sqlwb.exe2005.90.3353.082058414 09 Aug21:59x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x86
ssradd.dll2005.90.3353.03925614 09 Aug21:59x86
ssravg.dll2005.90.3353.03978414 09 Aug21:59x86
ssrmax.dll2005.90.3353.03773614 09 Aug22:00x86
ssrmin.dll2005.90.3353.03773614 09 Aug22:00x86
ssrpub.dll2005.90.3353.02696814 09 Aug22:00x86
txagg.dll2005.90.3353.020104814 09 Aug22:00x86
txgroupdups.dll2005.90.3353.023944814 09 Aug22:00x86
txlookup.dll2005.90.3353.024149614 09 Aug22:00x86
txmergejoin.dll2005.90.3353.013757614 09 Aug22:00x86
xmlrw.dll2.0.3609.016624814 09 Aug22:00x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.012016814 09 Aug22:00x86
xmlsub.dll2005.90.3353.019133614 09 Aug22:00x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 รุ่นโปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atxcore90.dll2005.90.3353.02903214 09 Aug23:34x64
bcp.exe2005.90.3353.08482414 09 Aug23:34x64
chsbrkr.dll12.0.9732.0169150417-Jun-095:00x64
chtbrkr.dll12.0.9732.0610750417-Jun-095:00x64
databasemailengine.dll9.0.3353.07560814 09 Aug23:34x86
databasemailprotocols.dll9.0.3353.04284014 09 Aug23:34x86
distrib.exe2005.90.3353.08328814 09 Aug23:34x64
dts.dll2005.90.3353.0189013614 09 Aug23:34x64
dtsconn.dll2005.90.3353.040482414 09 Aug23:34x64
dtspipeline.dll2005.90.3353.0106274414 09 Aug23:34x64
dtspipelineperf.dll2005.90.3353.04079214 09 Aug23:34x64
fteref.dll12.0.9732.043315217-Jun-095:00x64
infosoft.dll12.0.9732.061886417-Jun-095:00x64
korwbrkr.dll12.0.9732.09918417-Jun-095:00x64
langwrbk.dll12.0.9732.023435217-Jun-095:00x64
logread.exe2005.90.3353.052514414 09 Aug23:35x64
mergetxt.dll2005.90.3353.03464814 09 Aug23:35x64
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015343214 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3353.011247214 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3353.029269614 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3353.0183176814 09 Aug23:35x64
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03876014 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160341614 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021898414 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091938414 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3353.09610414 09 Aug23:35x86
msfte.dll12.0.9732.0381374417-Jun-095:00x64
msftefd.exe12.0.9732.09662417-Jun-095:00x64
msftepxy.dll12.0.9732.012478417-Jun-095:00x64
msftesql.exe12.0.9732.015601617-Jun-095:00x64
msgprox.dll2005.90.3353.025839214 09 Aug23:35x64
msir5jp.dll5.0.2130.0341899217-Jun-095:00x64
msmdlocal.dll9.0.3353.01597168814 09 Aug21:57x86
msmdredir.dll9.0.3353.0401956014 09 Aug21:57x86
msxmlsql.dll2005.90.3353.0138172014 09 Aug23:36x64
nlhtml.dll12.0.9732.018929617-Jun-095:00x64
nls400.dll5.0.7112.01410187217-Jun-095:00x64
odsole70.dll2005.90.3353.08687214 09 Aug23:36x64
osql.exe2005.90.3353.08279214 09 Aug23:36x64
query.dll12.0.9732.06590417-Jun-095:00x64
rdistcom.dll2005.90.3353.082876014 09 Aug23:36x64
repldp.dll2005.90.3353.018519214 09 Aug21:58x86
repldp.dll2005.90.3353.023688814 09 Aug23:36x64
replerrx.dll2005.90.3353.014268014 09 Aug23:36x64
replisapi.dll2005.90.3353.039253614 09 Aug23:36x64
replmerg.exe2005.90.3353.041455214 09 Aug23:36x64
replprov.dll2005.90.3353.075093614 09 Aug23:36x64
replrec.dll2005.90.3353.0101103214 09 Aug23:36x64
replsub.dll2005.90.3353.051592814 09 Aug23:36x64
replsync.dll2005.90.3353.012783214 09 Aug23:36x64
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x86
snapshot.exe9.0.3353.01109614 09 Aug21:59x86
snapshot.exe9.0.3353.01111214 09 Aug23:37x86
sqlaccess.dll2005.90.3353.035413614 09 Aug23:37x86
sqladhlp90.exe2005.90.3353.06333614 09 Aug23:37x64
sqlagent90.exe2005.90.3353.042532014 09 Aug23:37x64
sqlbrowser.exe2005.90.3353.023946414 09 Aug21:59x86
sqlcmd.exe2005.90.3353.033570414 09 Aug23:37x64
sqlctr90.dll2005.90.3353.06436014 09 Aug21:59x86
sqlctr90.dll2005.90.3353.08738414 09 Aug23:37x64
sqldiag.exe2005.90.3353.0124501614 09 Aug23:37x64
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.08072814 09 Aug23:37x64
sqlmaint.exe2005.90.3353.08994414 09 Aug23:37x64
sqlmergx.dll2005.90.3353.023330414 09 Aug23:37x64
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.031472814 09 Aug23:37x64
sqlos.dll2005.90.3353.01469614 09 Aug23:37x64
sqlrepss90.dll2005.90.3353.03362414 09 Aug23:37x64
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x86
sqlservr.exe2005.90.3353.03960610414 09 Aug23:37x64
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013704814 09 Aug23:37x86
sqltaskconnections.dll2005.90.3353.015037614 09 Aug23:37x64
sqlwep.dll2005.90.3353.08740014 09 Aug21:59x86
sqlwep.dll2005.90.3353.012015214 09 Aug23:37x64
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug23:38x86
sqsrvres.dll2005.90.3353.07972014 09 Aug23:38x64
ssradd.dll2005.90.3353.04744814 09 Aug23:38x64
ssravg.dll2005.90.3353.04848814 09 Aug23:38x64
ssrmax.dll2005.90.3353.04488814 09 Aug23:38x64
ssrmin.dll2005.90.3353.04490414 09 Aug23:38x64
ssrpub.dll2005.90.3353.03159214 09 Aug23:38x64
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.083287214 09 Aug23:38x64
tablediff.exe2005.90.3353.08380014 09 Aug23:38x86
thawbrkr.dll12.0.9732.020721617-Jun-095:00x64
xmlfilt.dll12.0.9732.026660817-Jun-095:00x64
xmlrw.dll2.0.3609.016624814 09 Aug22:00x86
xmlrw.dll2.0.3609.027888814 09 Aug23:38x64
xmlrwbin.dll2.0.3609.012016814 09 Aug22:00x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.019594414 09 Aug23:38x64
xmlsub.dll2005.90.3353.031573614 09 Aug23:38x64
xpadsi90.exe2005.90.3353.06640814 09 Aug23:38x64
xpqueue.dll2005.90.3353.06792814 09 Aug23:38x64
xprepl.dll2005.90.3353.08586414 09 Aug23:38x64
xpstar90.dll2005.90.3353.054818414 09 Aug23:38x64

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ SQL Server 2005 Analysis Services

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x86
microsoft.datawarehouse.dll9.0.3353.0127575214 09 Aug21:55x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015343214 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03876014 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160341614 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021898414 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091938414 09 Aug23:35x86
msadomdx.dll9.0.3353.049904814 09 Aug21:57x86
msmdlocal.dll9.0.3353.01597168814 09 Aug21:57x86
msmdlocal.dll9.0.3353.03224712814 09 Aug23:35x64
msmdpump.dll9.0.3353.0526421614 09 Aug23:35x64
msmdredir.dll9.0.3353.0401956014 09 Aug21:57x86
msmdspdm.dll9.0.3353.019850414 09 Aug23:35x86
msmdsrv.exe9.0.3353.03163580014 09 Aug23:36x64
msmgdsrv.dll9.0.3353.0604298414 09 Aug21:57x86
msmgdsrv.dll9.0.3353.0980002414 09 Aug23:36x64
msolap90.dll9.0.3353.0429704814 09 Aug21:57x86
msolap90.dll9.0.3353.0592930414 09 Aug23:36x64
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x86
sqlbrowser.exe2005.90.3353.023946414 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.08072814 09 Aug23:37x64
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.031472814 09 Aug23:37x64
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013704814 09 Aug23:37x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug23:38x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.083287214 09 Aug23:38x64
trdtv2r41.xslN/A2691414 09 Aug17:48N/A
xmlrw.dll2.0.3609.016624814 09 Aug22:00x86
xmlrw.dll2.0.3609.027888814 09 Aug23:38x64
xmlrwbin.dll2.0.3609.012016814 09 Aug22:00x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.019594414 09 Aug23:38x64

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้บริการรายงานของ SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มlcid
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x860
microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3353.015752814 09 Aug23:35x860
microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3353.03874414 09 Aug23:35x860
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3353.055895214 09 Aug23:35x860
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3353.079650414 09 Aug23:35x860
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3353.033365614 09 Aug23:35x860
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3353.030498414 09 Aug23:35x860
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3353.028861614 09 Aug23:35x860
microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3353.0167306414 09 Aug23:35x860
microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3353.010837614 09 Aug23:35x860
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015343214 09 Aug23:35x860
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03876014 09 Aug23:35x860
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160341614 09 Aug23:35x860
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021898414 09 Aug23:35x860
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091938414 09 Aug23:35x860
msadomdx.dll9.0.3353.049904814 09 Aug21:57x861033
msmdlocal.dll9.0.3353.03224712814 09 Aug23:35x641033
msmgdsrv.dll9.0.3353.0980002414 09 Aug23:36x641033
reportbuilder.applicationN/A1627214 09 Aug22:07N/AN/A
reportbuilder.exe.manifestN/A4280214 09 Aug22:05N/AN/A
reportbuilder.exe9.0.3353.0561341614 09 Aug21:58x860
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0106684014 09 Aug22:00x861028
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0109141614 09 Aug21:54x861031
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0109143214 09 Aug21:54x861036
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0108733614 09 Aug21:55x861040
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0107914414 09 Aug21:55x861041
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0106276014 09 Aug21:55x861042
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0114058414 09 Aug21:59x861049
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0106684014 09 Aug22:00x862052
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0108732014 09 Aug21:54x863082
reportbuilderlocalintranet.applicationN/A1637014 09 Aug22:07N/AN/A
reportbuilderlocalintranet.exe.manifestN/A3494214 09 Aug22:05N/AN/A
reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3353.07970414 09 Aug23:36x860
reportingserviceslibrary.dll9.0.3353.0111599214 09 Aug23:36x860
reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3353.015804014 09 Aug23:36x641033
reportingservicesservice.exe9.0.3353.01365614 09 Aug23:36x860
reportingserviceswebserver.dll9.0.3353.0172220014 09 Aug23:36x860
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3353.0132898414 09 Aug23:36x860
reportingserviceswmi.dll2005.90.3353.0337904814 09 Aug21:58x861033
reportingserviceswmi.dll2005.90.3353.0366421614 09 Aug23:36x641033
rsclientprint.cabN/A23637114 09 Aug22:02N/AN/A
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x860
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x861033
sqldumper.exe2005.90.3353.08072814 09 Aug23:37x641033
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x861033
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.031472814 09 Aug23:37x641033
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x861033
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x860
sqlsqm.exe2005.90.3353.013704814 09 Aug23:37x860
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x861033
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug23:38x861033
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x860
svrenumapi.dll2005.90.3353.083287214 09 Aug23:38x640

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้บริการการแจ้งเตือน SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015344814 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015343214 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874414 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03876014 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160343214 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160341614 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896814 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021898414 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091940014 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091938414 09 Aug23:35x86
nsservice.exe9.0.3353.01826414 09 Aug23:36x86
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.08072814 09 Aug23:37x64
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.031472814 09 Aug23:37x64
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013704814 09 Aug23:37x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug23:38x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.083287214 09 Aug23:38x64

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้บริการการรวม SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
dts.dll2005.90.3353.0189013614 09 Aug23:34x64
dtsconn.dll2005.90.3353.040482414 09 Aug23:34x64
dtspipeline.dll2005.90.3353.0106274414 09 Aug23:34x64
dtspipelineperf.dll2005.90.3353.04079214 09 Aug23:34x64
flatfiledest.dll2005.90.3353.041764014 09 Aug23:34x64
flatfilesrc.dll2005.90.3353.042736814 09 Aug23:34x64
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015343214 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3353.032956014 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3353.011247214 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3353.029269614 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3353.015752814 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03876014 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160341614 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021898414 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091938414 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3353.09199214 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3353.09610414 09 Aug23:35x86
msdtssrvr.exe9.0.3353.019848814 09 Aug23:35x64
msmdlocal.dll9.0.3353.03224712814 09 Aug23:35x64
msmdpp.dll9.0.3353.0514184814 09 Aug23:35x64
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x86
sqldest.dll2005.90.3353.026404014 09 Aug23:37x64
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.08072814 09 Aug23:37x64
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.031472814 09 Aug23:37x64
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013704814 09 Aug23:37x86
sqltaskconnections.dll2005.90.3353.015037614 09 Aug23:37x64
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug23:38x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.083287214 09 Aug23:38x64
txagg.dll2005.90.3353.032700014 09 Aug23:38x64
txgroupdups.dll2005.90.3353.047549614 09 Aug23:38x64
txlookup.dll2005.90.3353.040277614 09 Aug23:38x64
txmergejoin.dll2005.90.3353.023229614 09 Aug23:38x64

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้เครื่องมือ 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
activitymonitor.dll9.0.3042.030449610-Feb-076:09x86
adodb.dll7.10.3077.011059223-ก.ย.-056:56x86
appidpackage.dll9.0.3042.0109502410-Feb-076:09x86
appidpackage.rll2005.90.3042.06641610-Feb-076:23x86
atl80.dll8.0.50727.4211468822-Sep-0523:48x86
atl80.dll8.0.50727.429574422-Sep-0523:49x86
atl80.dll8.0.50727.4211059222-Sep-0523:30x64
autoadmin90.dll2005.90.3353.089840814 09 Aug21:54x86
autoadmin90.rll2005.90.1399.01608814 05 Oct3:44x86
bcp.exe2005.90.3353.08482414 09 Aug23:34x64
compsvcspkg.dll8.0.50727.4218022423-ก.ย.-054:24x86
compsvcspkgui.dll8.0.50727.422406423-ก.ย.-052:12x86
configuredistwizard.dll9.0.3042.072638410-Feb-076:09x86
conflictviewer.exe9.0.1399.01762414 05 Oct3:31x86
connectiondlg.dll9.0.3353.095624814 09 Aug21:54x86
connwiz30.exe3.0.5300.049700810-Feb-076:09x86
copydatabasewizard.exe9.0.3042.065265610-Feb-076:09x86
createpubwizard.dll9.0.3042.0158654410-Feb-076:09x86
custsat.dll9.0.3790.24284066414 05 Oct3:31x86
databasemailwizard.exe9.0.3042.058712010-Feb-076:09x86
dbmaintenanceplanhistory.dll9.0.3042.012836810-Feb-076:09x86
dbmaintenanceproperties.dll9.0.3042.050520010-Feb-076:09x86
dbmirroring.dll9.0.3042.036593610-Feb-076:09x86
ddsshapeslib.dll9.0.242.04783214 05 Oct3:31x86
disabledistwizard.dll9.0.1399.033045614 05 Oct3:32x86
dtaengine90.rll2005.90.3042.037976010-Feb-076:23x86
dteparse.dll2005.90.3042.07870410-Feb-076:09x86
dteparse.rll2005.90.1399.03605614 05 Oct3:45x86
dteparsemgd.dll2005.90.3042.07460810-Feb-076:09x86
dtexecui.exe9.0.3042.06283210-Feb-076:09x86
dts.dll2005.90.3353.0109909614 09 Aug21:54x86
dtsconn.dll2005.90.3353.024714414 09 Aug21:54x86
dtspipeline.dll2005.90.3353.060196014 09 Aug21:54x86
dtspipelineperf.dll2005.90.3353.03005614 09 Aug21:54x86
dundaswebchart.dll9.0.3042.075505610-Feb-076:15x86
dundaswinchart.dll9.0.3042.080420810-Feb-076:15x86
flatfiledest.dll2005.90.3353.025277614 09 Aug21:54x86
flatfilesrc.dll2005.90.3353.026148014 09 Aug21:54x86
interop.access.dll10.0.0.097352814 05 Oct3:38x86
interop.adodb.dll2.1.0.08879214 05 Oct3:37x86
interop.dpdpl_7_0.dll1.0.0.010108014 05 Oct3:37x86
interop.dso.dll5.2.0.037960814 05 Oct3:38x86
interop.mergemodule_2_0.dll2.0.0.01864814 05 Oct3:38x86
interop.msdasc.dll1.0.0.03144814 05 Oct3:37x86
interop.msi_2_0.dll1.0.0.03964014 05 Oct3:37x86
interop.shdocvw.dll1.1.0.013384814 05 Oct3:37x86
interop.vdt70.dll8.0.242.02325614 05 Oct3:37x86
interop.visiograph_2_100.dll9.0.242.08060014 05 Oct3:37x86
languagepackage.dll2005.90.3042.0307492810-Feb-076:22x86
languagepackage.rll2005.90.3042.06334410-Feb-076:23x86
mdxquerygenerator.dll9.0.3042.09150410-Feb-076:22x86
mergetxt.dll2005.90.3353.02903214 09 Aug21:55x86
mergetxt.dll2005.90.3353.03464814 09 Aug23:35x64
mfc80.dll8.0.50727.42109363223-ก.ย.-051:16x86
mfc80.dll8.0.50727.42160512023-ก.ย.-050:00x64
mfc80chs.dll8.0.50727.424096023-ก.ย.-050:58x86
mfc80chs.dll8.0.50727.424096023-ก.ย.-050:04x86
mfc80cht.dll8.0.50727.424505623-ก.ย.-050:58x86
mfc80cht.dll8.0.50727.424505623-ก.ย.-050:04x86
mfc80deu.dll8.0.50727.426553623-ก.ย.-050:58x86
mfc80deu.dll8.0.50727.426553623-ก.ย.-050:04x86
mfc80enu.dll8.0.50727.425734423-ก.ย.-050:58x86
mfc80enu.dll8.0.50727.425734423-ก.ย.-050:04x86
mfc80esp.dll8.0.50727.426144023-ก.ย.-050:58x86
mfc80esp.dll8.0.50727.426144023-ก.ย.-050:04x86
mfc80fra.dll8.0.50727.426144023-ก.ย.-050:58x86
mfc80fra.dll8.0.50727.426144023-ก.ย.-050:04x86
mfc80ita.dll8.0.50727.426144023-ก.ย.-050:58x86
mfc80ita.dll8.0.50727.426144023-ก.ย.-050:04x86
mfc80jpn.dll8.0.50727.424915223-ก.ย.-050:58x86
mfc80jpn.dll8.0.50727.424915223-ก.ย.-050:04x86
mfc80kor.dll8.0.50727.424915223-ก.ย.-050:58x86
mfc80kor.dll8.0.50727.424915223-ก.ย.-050:04x86
mfc80u.dll8.0.50727.42107980823-ก.ย.-051:16x86
mfc80u.dll8.0.50727.42160256023-ก.ย.-050:03x64
mfcm80.dll8.0.50727.426963223-ก.ย.-051:16x86
mfcm80.dll8.0.50727.426502423-ก.ย.-050:05x64
mfcm80u.dll8.0.50727.425734423-ก.ย.-051:16x86
mfcm80u.dll8.0.50727.426348823-ก.ย.-050:06x64
microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.3042.054616010-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll9.0.3042.09150410-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.browse.dll9.0.3042.053796810-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.commands.dll9.0.3042.07921610-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3353.0276258414 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.3353.050570414 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.design.datasource.dll9.0.3042.045604810-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3353.0545365614 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.graphing.dll9.0.3042.014475210-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.importer.dll9.0.3042.017342410-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3353.0171400814 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.normalizer.dll9.0.1399.04373614 05 Oct3:42x86
microsoft.analysisservices.oledbdm.dll9.0.3042.05054410-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll9.0.1399.09698414 05 Oct3:42x86
microsoft.analysisservices.project.dll2005.90.3042.0197566410-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.project.rll2005.90.1399.03452014 05 Oct3:45x86
microsoft.analysisservices.projectui.dll2005.90.3042.03723210-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll9.0.3042.07921610-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.3353.091940014 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3353.0615816814 09 Aug21:55x86
microsoft.datatransformationservices.controls.dll9.0.3042.081649610-Feb-076:22x86
microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll9.0.3042.095166410-Feb-076:22x86
microsoft.datatransformationservices.design.dll9.0.3042.0389668810-Feb-076:22x86
microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll9.0.3042.032907210-Feb-076:22x86
microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll9.0.1399.01404014 05 Oct3:41x86
microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll9.0.3042.033316810-Feb-076:22x86
microsoft.datatransformationservices.vsintegration.rll2005.90.3042.02852810-Feb-076:23x86
microsoft.datatransformationservices.wizards.dll9.0.3042.093528010-Feb-076:22x86
microsoft.datawarehouse.dll9.0.3353.0127575214 09 Aug21:55x86
microsoft.datawarehouse.layout.dll9.0.1399.03964014 05 Oct3:42x86
microsoft.datawarehouse.sqm.dll9.0.3042.06692810-Feb-076:22x86
microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll9.0.3042.064036810-Feb-076:22x86
microsoft.datawarehouse.vsintegration.rll2005.90.3042.017240010-Feb-076:23x86
microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0800768023-ก.ย.-056:56x86
microsoft.office.interop.owc11.dll11.0.5530.046152814 05 Oct3:43x86
microsoft.reportingservices.csvrendering.dll9.0.1399.05602414 05 Oct3:43x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3353.015754414 09 Aug21:55x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll9.0.3042.03825610-Feb-076:22x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3353.03876014 09 Aug21:55x86
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3353.055895214 09 Aug21:55x86
microsoft.reportingservices.design.dll9.0.3042.025534410-Feb-076:22x86
microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3353.0481468014 09 Aug21:55x86
microsoft.reportingservices.designer.import.dll9.0.1399.09288814 05 Oct3:42x86
microsoft.reportingservices.designer.rll2005.90.3042.014680010-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll9.0.3353.0221781614 09 Aug21:56x86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3353.079650414 09 Aug21:56x86
microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll9.0.3042.09150410-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3353.033365614 09 Aug21:56x86
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3353.030498414 09 Aug21:56x86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3353.028861614 09 Aug21:56x86
microsoft.reportingservices.interfaces.dll9.0.3042.05464010-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll9.0.3042.077963210-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.modeldesigner.rll2005.90.3042.04593610-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.modeling.dll9.0.3042.057073610-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3353.0167306414 09 Aug21:56x86
microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll9.0.1399.04783214 05 Oct3:42x86
microsoft.reportingservices.querydesigners.dll9.0.3042.065675210-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll9.0.3042.0102539210-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll9.0.3042.0102539210-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.reportpreview.dll9.0.3042.044785610-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll9.0.3042.09560010-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll9.0.3042.085336010-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll9.0.3042.028401610-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.xmlrendering.dll9.0.3042.05054410-Feb-076:23x86
microsoft.reportviewer.common.dll8.0.50727.42361267223-ก.ย.-056:56x86
microsoft.reportviewer.processingobjectmodel.dll8.0.50727.424915223-ก.ย.-056:56x86
microsoft.reportviewer.webforms.dll8.0.50727.4253248023-ก.ย.-056:56x86
microsoft.reportviewer.winforms.dll8.0.50727.4233177623-ก.ย.-056:56x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015344814 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015343214 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3353.032956014 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.dts.design.dll9.0.3042.02136010-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.dtsobjectexplorerui.dll9.0.3042.023076810-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3353.011248814 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3353.029269614 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3353.071869614 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.management.maintenanceplanwizard.dll9.0.3042.048472010-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.management.reports.dll9.0.3042.0738238410-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll9.0.3042.033316810-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.management.ui.rsuserinterface.dll9.0.3042.0122609610-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.management.ui.rswrapper.dll9.0.3042.07102410-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.notificationservicesenumerator.dll9.0.1399.03144814 05 Oct3:42x86
microsoft.sqlserver.replenum.dll9.0.1399.05192814 05 Oct3:43x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3353.0162492014 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3353.015754414 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3353.05924014 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874414 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03876014 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160343214 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160341614 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896814 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021898414 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091940014 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091938414 09 Aug23:35x86
microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll9.0.3042.025944010-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.sstring.dll9.0.1399.02018414 05 Oct3:45x86
microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3353.09200814 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3353.09608814 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserverce.client.dll3.0.5300.037003210-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserverce.enumerator.dll3.0.5300.05464010-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserverce.managementui.dll3.0.5300.049291210-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserverce.replwiz.dll3.0.5300.051339210-Feb-076:23x86
microsoft.stdformat.dll7.0.9466.01331223-ก.ย.-056:56x86
microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
microsoft.visualstudio.vspbatchparser.dll2005.90.1314.035247230-ส.ค.-055:56x86
microsoft.visualstudio.vspconnectioninfo.dll9.0.1314.014204030-ส.ค.-055:56x86
microsoft.visualstudio.vspgridcontrol.dll9.0.1314.019938430-ส.ค.-055:56x86
microsoft.visualstudio.vspregsvrenum.dll9.0.1314.06421630-ส.ค.-055:58x86
microsoft.visualstudio.vspservicebrokerenum.dll9.0.1314.03964030-ส.ค.-055:57x86
microsoft.visualstudio.vspsmo.dll9.0.1314.0155106430-ส.ค.-055:55x86
microsoft.visualstudio.vspsmoenum.dll9.0.1314.020757630-ส.ค.-055:56x86
microsoft.visualstudio.vspsqlenum.dll9.0.1314.086293630-ส.ค.-055:55x86
microsoft.visualstudio.vspsqltdiagm.dll9.0.1314.04373630-ส.ค.-055:58x86
microsoft.visualstudio.vspwmienum.dll9.0.1314.04373630-ส.ค.-055:58x86
microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.4272499223-ก.ย.-056:56x86
microsoft.xmleditorui.dll8.0.50727.4212953623-ก.ย.-050:19x86
migrationwizard.exe9.0.3042.048472010-Feb-076:23x86
migrationwizardconsole.exe9.0.1399.03964014 05 Oct3:45x86
msadomdx.dll9.0.3353.049904814 09 Aug21:57x86
msdatasrc.dll7.0.9466.0409623-ก.ย.-056:56x86
msemp.dll8.0.50727.4241011223-ก.ย.-053:16x86
msempui.dll8.0.50727.422713623-ก.ย.-052:01x86
msgprox.dll2005.90.3353.019695214 09 Aug21:57x86
msgprox.dll2005.90.3353.025839214 09 Aug23:35x64
msmdlocal.dll9.0.3353.01597168814 09 Aug21:57x86
msmdlocal.dll9.0.3353.03224712814 09 Aug23:35x64
msmdpp.dll9.0.3353.0391970414 09 Aug21:57x86
msmdsrv.rll9.0.3042.060248010-Feb-076:23x86
msmgdsrv.dll9.0.3353.0604298414 09 Aug21:57x86
msmgdsrv.dll9.0.3353.0980002414 09 Aug23:36x64
msolap90.dll9.0.3353.0429704814 09 Aug21:57x86
msolap90.dll9.0.3353.0592930414 09 Aug23:36x64
msvcm80.dll8.0.50727.4247923222-Sep-0523:48x86
msvcm80.dll8.0.50727.4251609622-Sep-0523:27x64
msvcp80.dll8.0.50727.4254886422-Sep-0523:48x86
msvcp80.dll8.0.50727.42109772822-Sep-0523:28x64
msvcr80.dll8.0.50727.4262668822-Sep-0523:48x86
msvcr80.dll8.0.50727.4282278422-Sep-0523:26x64
netshareenum.dll9.0.3042.05873610-Feb-076:23x86
newsubwizard.dll9.0.3042.0116465610-Feb-076:23x86
objectexplorer.dll9.0.3353.0270525614 09 Aug21:58x86
objectexplorer.rll2005.90.3042.02955210-Feb-076:23x86
objectexplorernotificationservices.dll9.0.1399.048200814 05 Oct3:46x86
objectexplorerreplication.dll9.0.1399.013384814 05 Oct3:46x86
osql.exe2005.90.3353.08279214 09 Aug23:36x64
pfclnt90.rll2005.90.3042.01880010-Feb-076:23x86
pfutil90.rll2005.90.1399.02120814 05 Oct3:45x86
profiler90.rll2005.90.3042.046833610-Feb-076:23x86
replconflictviewer.dll9.0.3042.0186916810-Feb-076:23x86
replerrx.dll2005.90.3353.011144814 09 Aug21:58x86
replerrx.dll2005.90.3353.014268014 09 Aug23:36x64
replication.utilities.dll9.0.3042.057073610-Feb-076:23x86
replicationdialog.dll9.0.3042.041099210-Feb-076:23x86
replisapi.dll2005.90.3353.026967214 09 Aug21:58x86
replisapi.dll2005.90.3353.039253614 09 Aug23:36x64
replprov.dll2005.90.3353.055127214 09 Aug21:58x86
replprov.dll2005.90.3353.075093614 09 Aug23:36x64
replrec.dll2005.90.3353.078372014 09 Aug21:58x86
replrec.dll2005.90.3353.0101103214 09 Aug23:36x64
replsub.dll2005.90.3353.040484014 09 Aug21:58x86
replsub.dll2005.90.3353.051592814 09 Aug23:36x64
reportingservicescdointerop.dll2005.90.1399.06831214 05 Oct3:45x86
reportingservicescompression.dll2005.90.1399.04373614 05 Oct3:46x86
reportingserviceslibrary.dll9.0.3353.0111600814 09 Aug21:58x86
reportingservicesnativeclient.dll2005.90.3042.016011210-Feb-076:23x86
reportingservicessoapstructures.dll9.0.1399.01301614 05 Oct3:44x86
rs.exe9.0.1399.041647214 05 Oct3:51x86
rsconfig.exe9.0.3042.04235210-Feb-076:29x86
rsconfigtool.exe9.0.3042.0101720010-Feb-076:29x86
rskeymgmt.exe9.0.1399.04373614 05 Oct3:50x86
rsreporthost.exe9.0.1399.04783214 05 Oct3:50x86
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x86
semmap90.rll2005.90.1399.01660014 05 Oct3:สีกันx86
semsfc90.rll2005.90.1399.0943214 05 Oct3:46x86
sqlcc9.hxs9.0.6089.20611836814 06 Jun15:55x86
sqlccn9.hxs9.0.5207.5523981-Aug-0523:44x86
sqlceca30.dll3.0.5300.029681610-Feb-076:29x86
sqlcecompact30.dll3.0.5300.06232010-Feb-076:29x86
sqlceer30en.dll3.0.5300.013912010-Feb-076:23x86
sqlceme30.dll3.0.5300.05412810-Feb-076:29x86
sqlceoledb30.dll3.0.5300.014270410-Feb-076:29x86
sqlceqp30.dll3.0.5300.053540810-Feb-076:29x86
sqlcese30.dll3.0.5300.029425610-Feb-076:29x86
sqlcmd.exe2005.90.3353.033570414 09 Aug23:37x64
sqlconf.dll2005.90.3042.03979210-Feb-076:29x86
sqldest.dll2005.90.3353.016930414 09 Aug21:59x86
sqldiag.exe2005.90.3353.0124501614 09 Aug23:37x64
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.08072814 09 Aug23:37x64
sqleditors.dll9.0.3042.0104587210-Feb-076:29x86
sqleditors.rll2005.90.3042.05412810-Feb-076:23x86
sqlgui90.rll2000.90.298.01250414 05 Oct3:46x86
sqlmanager.rll2005.90.3042.014782410-Feb-076:23x86
sqlmanagerui.dll9.0.3353.0608036014 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.031472814 09 Aug23:37x64
sqlmgmt.dll9.0.3042.0344612810-Feb-076:29x86
sqlresolver.dll9.0.3042.04235210-Feb-076:29x86
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013704814 09 Aug23:37x86
sqlsvc90.rll2005.90.1399.0943214 05 Oct3:46x86
sqltaskconnections.dll2005.90.3353.010428014 09 Aug21:59x86
sqltdiagn.dll2005.90.3019.04132810-Feb-076:29x86
sqltoolsvsnativehelpers.dll2005.90.1399.03708014 05 Oct3:52x86
sqlwb.exe2005.90.3353.082058414 09 Aug21:59x86
sqlworkbench.interfaces.dll9.0.3042.04644810-Feb-076:29x86
sqlworkbenchproject.dll9.0.3042.016932810-Feb-076:29x86
sqlworkbenchproject.rll2005.90.3042.04542410-Feb-076:23x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug23:38x86
ssradd.dll2005.90.3353.03925614 09 Aug21:59x86
ssradd.dll2005.90.3353.04744814 09 Aug23:38x64
ssravg.dll2005.90.3353.03978414 09 Aug21:59x86
ssravg.dll2005.90.3353.04848814 09 Aug23:38x64
ssrmax.dll2005.90.3353.03773614 09 Aug22:00x86
ssrmax.dll2005.90.3353.04488814 09 Aug23:38x64
ssrmin.dll2005.90.3353.03773614 09 Aug22:00x86
ssrmin.dll2005.90.3353.04490414 09 Aug23:38x64
ssrpub.dll2005.90.3353.02696814 09 Aug22:00x86
ssrpub.dll2005.90.3353.03159214 09 Aug23:38x64
stdole.dll7.0.9466.01638423-ก.ย.-056:56x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.083287214 09 Aug23:38x64
system.data.sqlserverce.dll3.0.5300.023896010-Feb-076:30x86
txagg.dll2005.90.3353.020104814 09 Aug22:00x86
txgroupdups.dll2005.90.3353.023944814 09 Aug22:00x86
txlookup.dll2005.90.3353.024149614 09 Aug22:00x86
txmergejoin.dll2005.90.3353.013757614 09 Aug22:00x86
vdt80.dll8.0.50727.42398745623-ก.ย.-054:48x86
vdt80p.dll8.0.50727.4262720023-ก.ย.-054:48x86
vdt80pui.dll8.0.50727.4216640023-ก.ย.-052:09x86
vdt80ui.dll8.0.50727.4218022423-ก.ย.-053:25x86
vsdebug.dll8.0.50727.42131174423-ก.ย.-054:50x86
vsdebugui.dll8.0.50727.4233382423-ก.ย.-050:13x86
vssprovider.dll8.0.50727.42307968023-ก.ย.-054:51x86
vssproviderstub.dll8.0.50727.4226624023-ก.ย.-054:52x86
vssproviderstubui.dll8.0.50727.421484823-ก.ย.-052:01x86
vssproviderui.dll8.0.50727.4227852823-ก.ย.-052:02x86
xmlrw.dll2.0.3609.016624814 09 Aug22:00x86
xmlrw.dll2.0.3609.027888814 09 Aug23:38x64
xmlrwbin.dll2.0.3609.012016814 09 Aug22:00x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.019594414 09 Aug23:38x64
xmlsub.dll2005.90.3353.019133614 09 Aug22:00x86
xmlsub.dll2005.90.3353.031573614 09 Aug23:38x64

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของโปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atxcore90.dll2005.90.3353.05616815-Aug-095:31ia64
bcp.exe2005.90.3353.015394415-Aug-095:31ia64
chsbrkr.dll12.0.9732.0188092817-Jun-093:57ia64
chtbrkr.dll12.0.9732.0615256017-Jun-093:57ia64
databasemailengine.dll9.0.3353.07562415-Aug-095:31x86
databasemailprotocols.dll9.0.3353.04284015-Aug-095:31x86
distrib.exe2005.90.3353.019746415-Aug-095:31ia64
dts.dll2005.90.3353.0351319215-Aug-095:31ia64
dtsconn.dll2005.90.3353.072175215-Aug-095:31ia64
dtspipeline.dll2005.90.3353.0193007215-Aug-095:31ia64
dtspipelineperf.dll2005.90.3353.08176815-Aug-095:31ia64
fteref.dll12.0.9732.043315217-Jun-093:58ia64
infosoft.dll12.0.9732.0191268817-Jun-093:57ia64
korwbrkr.dll12.0.9732.018008017-Jun-093:57ia64
langwrbk.dll12.0.9732.033059217-Jun-093:57ia64
logread.exe2005.90.3353.0110013615-Aug-095:32ia64
mergetxt.dll2005.90.3353.06895215-Aug-095:32ia64
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015343215-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3353.011247215-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3353.029269614 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3353.0254242415-Aug-095:33ia64
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874415-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160341615-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896815-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091938415-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3353.09608815-Aug-095:33x86
msfte.dll12.0.9732.0708184017-Jun-093:57ia64
msftefd.exe12.0.9732.017084817-Jun-093:57ia64
msftepxy.dll12.0.9732.013296017-Jun-093:57ia64
msftesql.exe12.0.9732.029219217-Jun-093:57ia64
msgprox.dll2005.90.3353.054152815-Aug-095:33ia64
msir5jp.dll5.0.2130.0382193617-Jun-093:57ia64
msmdlocal.dll9.0.3353.05000636015-Aug-095:34ia64
msmdredir.dll9.0.3353.0629589615-Aug-095:34ia64
msxmlsql.dll2005.90.3353.0273032815-Aug-095:34ia64
nlhtml.dll12.0.9732.029321617-Jun-093:58ia64
nls400.dll5.0.7112.01474750417-Jun-093:57ia64
odsole70.dll2005.90.3353.017596015-Aug-095:34ia64
osql.exe2005.90.3353.012220015-Aug-095:34ia64
query.dll12.0.9732.012068817-Jun-093:58ia64
rdistcom.dll2005.90.3353.0188962415-Aug-095:34ia64
repldp.dll2005.90.3353.018519214 09 Aug21:58x86
repldp.dll2005.90.3353.051234415-Aug-095:34ia64
replerrx.dll2005.90.3353.030703215-Aug-095:34ia64
replisapi.dll2005.90.3353.078165615-Aug-095:34ia64
replmerg.exe2005.90.3353.095471215-Aug-095:35ia64
replprov.dll2005.90.3353.0162748015-Aug-095:35ia64
replrec.dll2005.90.3353.0214818415-Aug-095:35ia64
replsub.dll2005.90.3353.0115695215-Aug-095:35ia64
replsync.dll2005.90.3353.027477615-Aug-095:35ia64
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x86
snapshot.exe9.0.3353.01109614 09 Aug21:59x86
snapshot.exe9.0.3353.01109615-Aug-095:36x86
sqlaccess.dll2005.90.3353.034852015-Aug-095:36x86
sqladhlp90.exe2005.90.3353.011144815-Aug-095:36ia64
sqlagent90.exe2005.90.3353.0125064815-Aug-095:36ia64
sqlbrowser.exe2005.90.3353.050056815-Aug-095:36ia64
sqlcmd.exe2005.90.3353.052976815-Aug-095:36ia64
sqlctr90.dll2005.90.3353.06436014 09 Aug21:59x86
sqlctr90.dll2005.90.3353.012783215-Aug-095:36ia64
sqldiag.exe2005.90.3353.0177085615-Aug-095:36ia64
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.018568815-Aug-095:36ia64
sqlmaint.exe2005.90.3353.024098415-Aug-095:36ia64
sqlmergx.dll2005.90.3353.044271215-Aug-095:36ia64
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.061423215-Aug-095:36ia64
sqlos.dll2005.90.3353.02084015-Aug-095:36ia64
sqlrepss90.dll2005.90.3353.06332015-Aug-095:36ia64
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x86
sqlservr.exe2005.90.3353.07265416815-Aug-095:37ia64
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013704815-Aug-095:37x86
sqltaskconnections.dll2005.90.3353.031420015-Aug-095:37ia64
sqlwep.dll2005.90.3353.08740014 09 Aug21:59x86
sqlwep.dll2005.90.3353.021743215-Aug-095:37ia64
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09608815-Aug-095:37x86
sqsrvres.dll2005.90.3353.014370415-Aug-095:37ia64
ssradd.dll2005.90.3353.09148015-Aug-095:37ia64
ssravg.dll2005.90.3353.09149615-Aug-095:37ia64
ssrmax.dll2005.90.3353.08482415-Aug-095:37ia64
ssrmin.dll2005.90.3353.08484015-Aug-095:37ia64
ssrpub.dll2005.90.3353.06127215-Aug-095:37ia64
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.0234736815-Aug-095:37ia64
tablediff.exe2005.90.3353.08381615-Aug-095:37x86
thawbrkr.dll12.0.9732.025072017-Jun-093:57ia64
xmlfilt.dll12.0.9732.043964817-Jun-093:58ia64
xmlrw.dll2.0.3609.016624814 09 Aug22:00x86
xmlrw.dll2.0.3609.056047215-Aug-095:37ia64
xmlrwbin.dll2.0.3609.012016814 09 Aug22:00x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.033060015-Aug-095:37ia64
xmlsub.dll2005.90.3353.058914415-Aug-095:37ia64
xpadsi90.exe2005.90.3353.012322415-Aug-095:37ia64
xpqueue.dll2005.90.3353.011656815-Aug-095:37ia64
xprepl.dll2005.90.3353.016623215-Aug-095:38ia64
xpstar90.dll2005.90.3353.096392815-Aug-095:38ia64

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ SQL Server 2005 Analysis Services

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x86
microsoft.datawarehouse.dll9.0.3353.0127575214 09 Aug21:55x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015343215-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874415-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160341615-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896815-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091938415-Aug-095:33x86
msadomdx.dll9.0.3353.049904814 09 Aug21:57x86
msmdlocal.dll9.0.3353.01597168814 09 Aug21:57x86
msmdlocal.dll9.0.3353.05000636015-Aug-095:34ia64
msmdpump.dll9.0.3353.0674645615-Aug-095:34ia64
msmdredir.dll9.0.3353.0629589615-Aug-095:34ia64
msmdspdm.dll9.0.3353.019848815-Aug-095:34x86
msmdsrv.exe9.0.3353.04895573615-Aug-095:34ia64
msmgdsrv.dll9.0.3353.0604298414 09 Aug21:57x86
msmgdsrv.dll9.0.3353.01317052015-Aug-095:34ia64
msolap90.dll9.0.3353.0429704814 09 Aug21:57x86
msolap90.dll9.0.3353.0791228015-Aug-095:34ia64
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x86
sqlbrowser.exe2005.90.3353.050056815-Aug-095:36ia64
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.018568815-Aug-095:36ia64
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.061423215-Aug-095:36ia64
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013704815-Aug-095:37x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09608815-Aug-095:37x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.0234736815-Aug-095:37ia64
xmlrw.dll2.0.3609.016624814 09 Aug22:00x86
xmlrw.dll2.0.3609.056047215-Aug-095:37ia64
xmlrwbin.dll2.0.3609.012016814 09 Aug22:00x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.033060015-Aug-095:37ia64

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของบริการรายงานของ SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มlcid
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x860
microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3353.015752815-Aug-095:32x860
microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3353.03874415-Aug-095:32x860
microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3353.055893615-Aug-095:32x860
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3353.079650415-Aug-095:32x860
microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3353.033365615-Aug-095:32x860
microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3353.030498415-Aug-095:32x860
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3353.028861615-Aug-095:32x860
microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3353.0167304815-Aug-095:33x860
microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3353.010837615-Aug-095:33x860
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015343215-Aug-095:33x860
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874415-Aug-095:33x860
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160341615-Aug-095:33x860
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896815-Aug-095:33x860
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091938415-Aug-095:33x860
msadomdx.dll9.0.3353.049904814 09 Aug21:57x861033
msmdlocal.dll9.0.3353.05000636015-Aug-095:34ia641033
msmgdsrv.dll9.0.3353.01317052015-Aug-095:34ia641033
reportbuilder.applicationN/A1627214 09 Aug22:07N/AN/A
reportbuilder.exe.manifestN/A4280214 09 Aug22:05N/AN/A
reportbuilder.exe9.0.3353.0561341614 09 Aug21:58x860
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0106684014 09 Aug22:00x861028
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0109141614 09 Aug21:54x861031
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0109143214 09 Aug21:54x861036
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0108733614 09 Aug21:55x861040
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0107914414 09 Aug21:55x861041
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0106276014 09 Aug21:55x861042
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0106684014 09 Aug22:00x862052
reportbuilder.resources.dll9.0.3353.0108732014 09 Aug21:54x863082
reportbuilderlocalintranet.applicationN/A1637014 09 Aug22:07N/AN/A
reportbuilderlocalintranet.exe.manifestN/A3494214 09 Aug22:05N/AN/A
reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3353.07970415-Aug-095:35x860
reportingserviceslibrary.dll9.0.3353.0111599215-Aug-095:35x860
reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3353.027119215-Aug-095:35ia641033
reportingservicesservice.exe9.0.3353.01365615-Aug-095:35x860
reportingserviceswebserver.dll9.0.3353.0172220015-Aug-095:35x860
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3353.0132898415-Aug-095:35x860
reportingserviceswmi.dll2005.90.3353.0337904814 09 Aug21:58x861033
reportingserviceswmi.dll2005.90.3353.0421512815-Aug-095:35ia641033
rsclientprint.cabN/A23637114 09 Aug22:02N/AN/A
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x860
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x861033
sqldumper.exe2005.90.3353.018568815-Aug-095:36ia641033
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x861033
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.061423215-Aug-095:36ia641033
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x861033
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x860
sqlsqm.exe2005.90.3353.013704815-Aug-095:37x860
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x861033
sqlwtsn.exe9.0.3353.09608815-Aug-095:37x861033
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x860
svrenumapi.dll2005.90.3353.0234736815-Aug-095:37ia640

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของบริการการแจ้งเตือน SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015344814 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015343215-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874414 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874415-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160343214 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160341615-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896814 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896815-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091940014 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091938415-Aug-095:33x86
nsservice.exe9.0.3353.01826415-Aug-095:34x86
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.018568815-Aug-095:36ia64
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.061423215-Aug-095:36ia64
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013704815-Aug-095:37x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09608815-Aug-095:37x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.0234736815-Aug-095:37ia64

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของบริการการรวม SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
dts.dll2005.90.3353.0351319215-Aug-095:31ia64
dtsconn.dll2005.90.3353.072175215-Aug-095:31ia64
dtspipeline.dll2005.90.3353.0193007215-Aug-095:31ia64
dtspipelineperf.dll2005.90.3353.08176815-Aug-095:31ia64
flatfiledest.dll2005.90.3353.090504815-Aug-095:31ia64
flatfilesrc.dll2005.90.3353.093117615-Aug-095:31ia64
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015343215-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3353.032956014 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3353.011247215-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3353.029269614 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3353.015752815-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874415-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160341615-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896815-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091938415-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3353.09199215-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3353.09608815-Aug-095:33x86
msdtssrvr.exe9.0.3353.019848815-Aug-095:33ia64
msmdlocal.dll9.0.3353.05000636015-Aug-095:34ia64
msmdpp.dll9.0.3353.0669781615-Aug-095:34ia64
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x86
sqldest.dll2005.90.3353.059836015-Aug-095:36ia64
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.018568815-Aug-095:36ia64
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.061423215-Aug-095:36ia64
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013704815-Aug-095:37x86
sqltaskconnections.dll2005.90.3353.031420015-Aug-095:37ia64
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09608815-Aug-095:37x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.0234736815-Aug-095:37ia64
txagg.dll2005.90.3353.078167215-Aug-095:37ia64
txgroupdups.dll2005.90.3353.090812015-Aug-095:37ia64
txlookup.dll2005.90.3353.085487215-Aug-095:37ia64
txmergejoin.dll2005.90.3353.052002415-Aug-095:37ia64

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของเครื่องมือ 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
activitymonitor.dll9.0.3042.030449610-Feb-076:09x86
adodb.dll7.10.3077.011059223-ก.ย.-056:56x86
appidpackage.dll9.0.3042.0109502410-Feb-076:09x86
appidpackage.rll2005.90.3042.06641610-Feb-076:23x86
atl80.dll8.0.50727.4211468822-Sep-0523:48x86
atl80.dll8.0.50727.429574422-Sep-0523:49x86
atl80.dll8.0.50727.4227596822-Sep-0523:32ia64
autoadmin90.dll2005.90.3353.089840814 09 Aug21:54x86
autoadmin90.rll2005.90.1399.01608814 05 Oct3:44x86
bcp.exe2005.90.3353.015394415-Aug-095:31ia64
compsvcspkg.dll8.0.50727.4218022423-ก.ย.-054:24x86
compsvcspkgui.dll8.0.50727.422406423-ก.ย.-052:12x86
configuredistwizard.dll9.0.3042.072638410-Feb-076:09x86
conflictviewer.exe9.0.1399.01762414 05 Oct3:31x86
connectiondlg.dll9.0.3353.095624814 09 Aug21:54x86
connwiz30.exe3.0.5300.049700810-Feb-076:09x86
copydatabasewizard.exe9.0.3042.065265610-Feb-076:09x86
createpubwizard.dll9.0.3042.0158654410-Feb-076:09x86
custsat.dll9.0.3790.24284066414 05 Oct3:31x86
databasemailwizard.exe9.0.3042.058712010-Feb-076:09x86
dbmaintenanceplanhistory.dll9.0.3042.012836810-Feb-076:09x86
dbmaintenanceproperties.dll9.0.3042.050520010-Feb-076:09x86
dbmirroring.dll9.0.3042.036593610-Feb-076:09x86
ddsshapeslib.dll9.0.242.04783214 05 Oct3:31x86
disabledistwizard.dll9.0.1399.033045614 05 Oct3:32x86
dtaengine90.rll2005.90.3042.037976010-Feb-076:23x86
dteparse.dll2005.90.3042.07870410-Feb-076:09x86
dteparse.rll2005.90.1399.03605614 05 Oct3:45x86
dteparsemgd.dll2005.90.3042.07460810-Feb-076:09x86
dtexecui.exe9.0.3042.06283210-Feb-076:09x86
dts.dll2005.90.3353.0109909614 09 Aug21:54x86
dtsconn.dll2005.90.3353.024714414 09 Aug21:54x86
dtspipeline.dll2005.90.3353.060196014 09 Aug21:54x86
dtspipelineperf.dll2005.90.3353.03005614 09 Aug21:54x86
flatfiledest.dll2005.90.3353.025277614 09 Aug21:54x86
flatfilesrc.dll2005.90.3353.026148014 09 Aug21:54x86
interop.adodb.dll2.1.0.08879214 05 Oct3:37x86
interop.dpdpl_7_0.dll1.0.0.010108014 05 Oct3:37x86
interop.dso.dll5.2.0.037960814 05 Oct3:38x86
interop.mergemodule_2_0.dll2.0.0.01864814 05 Oct3:38x86
interop.msdasc.dll1.0.0.03144814 05 Oct3:37x86
interop.msi_2_0.dll1.0.0.03964014 05 Oct3:37x86
interop.shdocvw.dll1.1.0.013384814 05 Oct3:37x86
interop.vdt70.dll8.0.242.02325614 05 Oct3:37x86
interop.visiograph_2_100.dll9.0.242.08060014 05 Oct3:37x86
languagepackage.dll2005.90.3042.0307492810-Feb-076:22x86
languagepackage.rll2005.90.3042.06334410-Feb-076:23x86
mdxquerygenerator.dll9.0.3042.09150410-Feb-076:22x86
mergetxt.dll2005.90.3353.02903214 09 Aug21:55x86
mergetxt.dll2005.90.3353.06895215-Aug-095:32ia64
mfc80.dll8.0.50727.42109363223-ก.ย.-051:16x86
mfc80.dll8.0.50727.42347340823-ก.ย.-050:06ia64
mfc80chs.dll8.0.50727.424096023-ก.ย.-050:58x86
mfc80chs.dll8.0.50727.424096023-ก.ย.-050:09x86
mfc80cht.dll8.0.50727.424505623-ก.ย.-050:58x86
mfc80cht.dll8.0.50727.424505623-ก.ย.-050:09x86
mfc80deu.dll8.0.50727.426553623-ก.ย.-050:58x86
mfc80deu.dll8.0.50727.426553623-ก.ย.-050:09x86
mfc80enu.dll8.0.50727.425734423-ก.ย.-050:58x86
mfc80enu.dll8.0.50727.425734423-ก.ย.-050:09x86
mfc80esp.dll8.0.50727.426144023-ก.ย.-050:58x86
mfc80esp.dll8.0.50727.426144023-ก.ย.-050:09x86
mfc80fra.dll8.0.50727.426144023-ก.ย.-050:58x86
mfc80fra.dll8.0.50727.426144023-ก.ย.-050:09x86
mfc80ita.dll8.0.50727.426144023-ก.ย.-050:58x86
mfc80ita.dll8.0.50727.426144023-ก.ย.-050:09x86
mfc80jpn.dll8.0.50727.424915223-ก.ย.-050:58x86
mfc80jpn.dll8.0.50727.424915223-ก.ย.-050:09x86
mfc80kor.dll8.0.50727.424915223-ก.ย.-050:58x86
mfc80kor.dll8.0.50727.424915223-ก.ย.-050:09x86
mfc80u.dll8.0.50727.42107980823-ก.ย.-051:16x86
mfc80u.dll8.0.50727.42346521623-ก.ย.-050:08ia64
mfcm80.dll8.0.50727.426963223-ก.ย.-051:16x86
mfcm80.dll8.0.50727.4211468823-ก.ย.-050:10ia64
mfcm80u.dll8.0.50727.425734423-ก.ย.-051:16x86
mfcm80u.dll8.0.50727.4211059223-ก.ย.-050:11ia64
microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.3042.054616010-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll9.0.3042.09150410-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.browse.dll9.0.3042.053796810-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.commands.dll9.0.3042.07921610-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3353.0276258414 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.3353.050570414 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.design.datasource.dll9.0.3042.045604810-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3353.0545365614 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.dll9.0.3353.0121431214 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.graphing.dll9.0.3042.014475210-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.importer.dll9.0.3042.017342410-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3353.0171400814 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.normalizer.dll9.0.1399.04373614 05 Oct3:42x86
microsoft.analysisservices.oledbdm.dll9.0.3042.05054410-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll9.0.1399.09698414 05 Oct3:42x86
microsoft.analysisservices.project.dll2005.90.3042.0197566410-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.project.rll2005.90.1399.03452014 05 Oct3:45x86
microsoft.analysisservices.projectui.dll2005.90.3042.03723210-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll9.0.3042.07921610-Feb-076:22x86
microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.3353.091940014 09 Aug21:55x86
microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3353.0615816814 09 Aug21:55x86
microsoft.datatransformationservices.controls.dll9.0.3042.081649610-Feb-076:22x86
microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll9.0.3042.095166410-Feb-076:22x86
microsoft.datatransformationservices.design.dll9.0.3042.0389668810-Feb-076:22x86
microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll9.0.3042.032907210-Feb-076:22x86
microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll9.0.1399.01404014 05 Oct3:41x86
microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll9.0.3042.033316810-Feb-076:22x86
microsoft.datatransformationservices.vsintegration.rll2005.90.3042.02852810-Feb-076:23x86
microsoft.datatransformationservices.wizards.dll9.0.3042.093528010-Feb-076:22x86
microsoft.datawarehouse.dll9.0.3353.0127575214 09 Aug21:55x86
microsoft.datawarehouse.layout.dll9.0.1399.03964014 05 Oct3:42x86
microsoft.datawarehouse.sqm.dll9.0.3042.06692810-Feb-076:22x86
microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll9.0.3042.064036810-Feb-076:22x86
microsoft.datawarehouse.vsintegration.rll2005.90.3042.017240010-Feb-076:23x86
microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0800768023-ก.ย.-056:56x86
microsoft.office.interop.owc11.dll11.0.5530.046152814 05 Oct3:43x86
microsoft.reportingservices.designer.rll2005.90.3042.014680010-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3353.079650414 09 Aug21:56x86
microsoft.reportingservices.interfaces.dll9.0.3042.05464010-Feb-076:23x86
microsoft.reportingservices.querydesigners.dll9.0.3042.065675210-Feb-076:23x86
microsoft.reportviewer.common.dll8.0.50727.42361267223-ก.ย.-056:56x86
microsoft.reportviewer.processingobjectmodel.dll8.0.50727.424915223-ก.ย.-056:56x86
microsoft.reportviewer.webforms.dll8.0.50727.4253248023-ก.ย.-056:56x86
microsoft.reportviewer.winforms.dll8.0.50727.4233177623-ก.ย.-056:56x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015344814 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3353.015343215-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3353.032956014 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.dts.design.dll9.0.3042.02136010-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.dtsobjectexplorerui.dll9.0.3042.023076810-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3353.011248814 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3353.029269614 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3353.071869614 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.management.maintenanceplanwizard.dll9.0.3042.048472010-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.management.reports.dll9.0.3042.0738238410-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll9.0.3042.033316810-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.management.ui.rsuserinterface.dll9.0.3042.0122609610-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.management.ui.rswrapper.dll9.0.3042.07102410-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.notificationservicesenumerator.dll9.0.1399.03144814 05 Oct3:42x86
microsoft.sqlserver.replenum.dll9.0.1399.05192814 05 Oct3:43x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3353.0162492014 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3353.015754414 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3353.05924014 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874414 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3353.03874415-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160343214 09 Aug21:56x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3353.0160341615-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896814 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3353.021896815-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091940014 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3353.091938415-Aug-095:33x86
microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll9.0.3042.025944010-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserver.sstring.dll9.0.1399.02018414 05 Oct3:45x86
microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3353.09200814 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3353.09608814 09 Aug21:57x86
microsoft.sqlserverce.client.dll3.0.5300.037003210-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserverce.enumerator.dll3.0.5300.05464010-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserverce.managementui.dll3.0.5300.049291210-Feb-076:23x86
microsoft.sqlserverce.replwiz.dll3.0.5300.051339210-Feb-076:23x86
microsoft.stdformat.dll7.0.9466.01331223-ก.ย.-056:56x86
microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
microsoft.visualstudio.vspbatchparser.dll2005.90.1314.035247230-ส.ค.-055:56x86
microsoft.visualstudio.vspconnectioninfo.dll9.0.1314.014204030-ส.ค.-055:56x86
microsoft.visualstudio.vspgridcontrol.dll9.0.1314.019938430-ส.ค.-055:56x86
microsoft.visualstudio.vspregsvrenum.dll9.0.1314.06421630-ส.ค.-055:58x86
microsoft.visualstudio.vspservicebrokerenum.dll9.0.1314.03964030-ส.ค.-055:57x86
microsoft.visualstudio.vspsmo.dll9.0.1314.0155106430-ส.ค.-055:55x86
microsoft.visualstudio.vspsmoenum.dll9.0.1314.020757630-ส.ค.-055:56x86
microsoft.visualstudio.vspsqlenum.dll9.0.1314.086293630-ส.ค.-055:55x86
microsoft.visualstudio.vspsqltdiagm.dll9.0.1314.04373630-ส.ค.-055:58x86
microsoft.visualstudio.vspwmienum.dll9.0.1314.04373630-ส.ค.-055:58x86
microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.4272499223-ก.ย.-056:56x86
microsoft.xmleditorui.dll8.0.50727.4212953623-ก.ย.-050:19x86
migrationwizard.exe9.0.3042.048472010-Feb-076:23x86
migrationwizardconsole.exe9.0.1399.03964014 05 Oct3:45x86
msadomdx.dll9.0.3353.049904814 09 Aug21:57x86
msdatasrc.dll7.0.9466.0409623-ก.ย.-056:56x86
msemp.dll8.0.50727.4241011223-ก.ย.-053:16x86
msempui.dll8.0.50727.422713623-ก.ย.-052:01x86
msgprox.dll2005.90.3353.019695214 09 Aug21:57x86
msgprox.dll2005.90.3353.054152815-Aug-095:33ia64
msmdlocal.dll9.0.3353.01597168814 09 Aug21:57x86
msmdlocal.dll9.0.3353.05000636015-Aug-095:34ia64
msmdpp.dll9.0.3353.0391970414 09 Aug21:57x86
msmdsrv.rll9.0.3042.060248010-Feb-076:23x86
msmgdsrv.dll9.0.3353.0604298414 09 Aug21:57x86
msmgdsrv.dll9.0.3353.01317052015-Aug-095:34ia64
msolap90.dll9.0.3353.0429704814 09 Aug21:57x86
msolap90.dll9.0.3353.0791228015-Aug-095:34ia64
msvcm80.dll8.0.50727.4247923222-Sep-0523:48x86
msvcm80.dll8.0.50727.4257241622-Sep-0523:29ia64
msvcp80.dll8.0.50727.4254886422-Sep-0523:48x86
msvcp80.dll8.0.50727.42138547222-Sep-0523:31ia64
msvcr80.dll8.0.50727.4262668822-Sep-0523:48x86
msvcr80.dll8.0.50727.42148480022-Sep-0523:28ia64
netshareenum.dll9.0.3042.05873610-Feb-076:23x86
newsubwizard.dll9.0.3042.0116465610-Feb-076:23x86
objectexplorer.dll9.0.3353.0270525614 09 Aug21:58x86
objectexplorer.rll2005.90.3042.02955210-Feb-076:23x86
objectexplorernotificationservices.dll9.0.1399.048200814 05 Oct3:46x86
objectexplorerreplication.dll9.0.1399.013384814 05 Oct3:46x86
osql.exe2005.90.3353.012220015-Aug-095:34ia64
pfclnt90.rll2005.90.3042.01880010-Feb-076:23x86
pfutil90.rll2005.90.1399.02120814 05 Oct3:45x86
profiler90.rll2005.90.3042.046833610-Feb-076:23x86
replconflictviewer.dll9.0.3042.0186916810-Feb-076:23x86
replerrx.dll2005.90.3353.011144814 09 Aug21:58x86
replerrx.dll2005.90.3353.030703215-Aug-095:34ia64
replication.utilities.dll9.0.3042.057073610-Feb-076:23x86
replicationdialog.dll9.0.3042.041099210-Feb-076:23x86
replisapi.dll2005.90.3353.026967214 09 Aug21:58x86
replisapi.dll2005.90.3353.078165615-Aug-095:34ia64
replprov.dll2005.90.3353.055127214 09 Aug21:58x86
replprov.dll2005.90.3353.0162748015-Aug-095:35ia64
replrec.dll2005.90.3353.078372014 09 Aug21:58x86
replrec.dll2005.90.3353.0214818415-Aug-095:35ia64
replsub.dll2005.90.3353.040484014 09 Aug21:58x86
replsub.dll2005.90.3353.0115695215-Aug-095:35ia64
reportingservicesnativeclient.dll2005.90.3042.016011210-Feb-076:23x86
rs.exe9.0.1399.041647214 05 Oct3:51x86
rsconfig.exe9.0.3042.04235210-Feb-076:29x86
rsconfigtool.exe9.0.3042.0101720010-Feb-076:29x86
rskeymgmt.exe9.0.1399.04373614 05 Oct3:50x86
sac.exe2005.90.3353.07972014 09 Aug21:59x86
semmap90.rll2005.90.1399.01660014 05 Oct3:สีกันx86
semsfc90.rll2005.90.1399.0943214 05 Oct3:46x86
sqlcc9.hxs9.0.6089.20611836814 06 Jun15:55x86
sqlccn9.hxs9.0.5207.5523981-Aug-0523:44x86
sqlceca30.dll3.0.5300.029681610-Feb-076:29x86
sqlcecompact30.dll3.0.5300.06232010-Feb-076:29x86
sqlceer30en.dll3.0.5300.013912010-Feb-076:23x86
sqlceme30.dll3.0.5300.05412810-Feb-076:29x86
sqlceoledb30.dll3.0.5300.014270410-Feb-076:29x86
sqlceqp30.dll3.0.5300.053540810-Feb-076:29x86
sqlcese30.dll3.0.5300.029425610-Feb-076:29x86
sqlcmd.exe2005.90.3353.052976815-Aug-095:36ia64
sqlconf.dll2005.90.3042.03979210-Feb-076:29x86
sqldest.dll2005.90.3353.016930414 09 Aug21:59x86
sqldiag.exe2005.90.3353.0177085615-Aug-095:36ia64
sqldumper.exe2005.90.3353.06538414 09 Aug21:59x86
sqldumper.exe2005.90.3353.018568815-Aug-095:36ia64
sqleditors.dll9.0.3042.0104587210-Feb-076:29x86
sqleditors.rll2005.90.3042.05412810-Feb-076:23x86
sqlgui90.rll2000.90.298.01250414 05 Oct3:46x86
sqlmanager.rll2005.90.3042.014782410-Feb-076:23x86
sqlmanagerui.dll9.0.3353.0608036014 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.023332014 09 Aug21:59x86
sqlmgmprovider.dll2005.90.3353.061423215-Aug-095:36ia64
sqlmgmt.dll9.0.3042.0344612810-Feb-076:29x86
sqlresolver.dll9.0.3042.04235210-Feb-076:29x86
sqlsac.exe2005.90.3353.0124298414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013706414 09 Aug21:59x86
sqlsqm.exe2005.90.3353.013704815-Aug-095:37x86
sqlsvc90.rll2005.90.1399.0943214 05 Oct3:46x86
sqltaskconnections.dll2005.90.3353.010428014 09 Aug21:59x86
sqltdiagn.dll2005.90.3019.04132810-Feb-076:29x86
sqltoolsvsnativehelpers.dll2005.90.1399.03708014 05 Oct3:52x86
sqlwb.exe2005.90.3353.082058414 09 Aug21:59x86
sqlworkbench.interfaces.dll9.0.3042.04644810-Feb-076:29x86
sqlworkbenchproject.dll9.0.3042.016932810-Feb-076:29x86
sqlworkbenchproject.rll2005.90.3042.04542410-Feb-076:23x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09610414 09 Aug21:59x86
sqlwtsn.exe9.0.3353.09608815-Aug-095:37x86
ssradd.dll2005.90.3353.03925614 09 Aug21:59x86
ssradd.dll2005.90.3353.09148015-Aug-095:37ia64
ssravg.dll2005.90.3353.03978414 09 Aug21:59x86
ssravg.dll2005.90.3353.09149615-Aug-095:37ia64
ssrmax.dll2005.90.3353.03773614 09 Aug22:00x86
ssrmax.dll2005.90.3353.08482415-Aug-095:37ia64
ssrmin.dll2005.90.3353.03773614 09 Aug22:00x86
ssrmin.dll2005.90.3353.08484015-Aug-095:37ia64
ssrpub.dll2005.90.3353.02696814 09 Aug22:00x86
ssrpub.dll2005.90.3353.06127215-Aug-095:37ia64
stdole.dll7.0.9466.01638423-ก.ย.-056:56x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.061117614 09 Aug22:00x86
svrenumapi.dll2005.90.3353.0234736815-Aug-095:37ia64
system.data.sqlserverce.dll3.0.5300.023896010-Feb-076:30x86
txagg.dll2005.90.3353.020104814 09 Aug22:00x86
txgroupdups.dll2005.90.3353.023944814 09 Aug22:00x86
txlookup.dll2005.90.3353.024149614 09 Aug22:00x86
txmergejoin.dll2005.90.3353.013757614 09 Aug22:00x86
vdt80.dll8.0.50727.42398745623-ก.ย.-054:48x86
vdt80p.dll8.0.50727.4262720023-ก.ย.-054:48x86
vdt80pui.dll8.0.50727.4216640023-ก.ย.-052:09x86
vdt80ui.dll8.0.50727.4218022423-ก.ย.-053:25x86
vsdebug.dll8.0.50727.42131174423-ก.ย.-054:50x86
vsdebugui.dll8.0.50727.4233382423-ก.ย.-050:13x86
vssprovider.dll8.0.50727.42307968023-ก.ย.-054:51x86
vssproviderstub.dll8.0.50727.4226624023-ก.ย.-054:52x86
vssproviderstubui.dll8.0.50727.421484823-ก.ย.-052:01x86
vssproviderui.dll8.0.50727.4227852823-ก.ย.-052:02x86
xmlrw.dll2.0.3609.016624814 09 Aug22:00x86
xmlrw.dll2.0.3609.056047215-Aug-095:37ia64
xmlrwbin.dll2.0.3609.012016814 09 Aug22:00x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.033060015-Aug-095:37ia64
xmlsub.dll2005.90.3353.019133614 09 Aug22:00x86
xmlsub.dll2005.90.3353.058914415-Aug-095:37ia64

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970896 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB970896 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970896

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com