คำอธิบาย MS09-062: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 QFE: 13 ตุลาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970894 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 062 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้ระบุ โดยเหล่านี้ปัญหาที่ทราบ ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือที่ภายในของ Microsoft สำหรับการตัดสินค้าจากคลังของสนับสนุนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การสากลบริการเว็บไซต์:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx
ลูกค้าองค์กรสามารถรับการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยผ่านของผู้ติดต่อการสนับสนุนปกติ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความชื่อบทความ
953739sql Server 2005 installers ไม่ปรับปรุงอินสแตนซ์ของบริการ SQL Server ที่อยู่ในสถานะที่ถูกปิดใช้งาน
953741sql Server 2005 installers หยุดการบริการที่อ้างถึง
955250เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Edition ด่วนของ SQL Server 2005:"1731 แพ็คเกจการติดตั้งเป็นแหล่งที่มาสำหรับผลิตภัณฑ์ [2] ไม่เกิดเสียของซิงค์กับแพคเกจของไคลเอ็นต์"
957008sql Server 2005 Service Pack 2 จะไม่สำเร็จอัพเดตเมื่อคุณพยายามติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

การรายงานการอ้างอิง Services SharePoint

ถ้าคุณมีการขึ้นต่อกันของรายงาน SharePoint Services คุณจำเป็นต้องติดตั้งนี้Microsoft SQL Server 2005 เพื่อการรายงานบริการเพิ่มไว้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของโปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atxcore90.dll2005.90.4262.02338413 09 Aug21:09x86
chsbrkr.dll12.0.9730.0168227223 09 Apr3:10x86
chtbrkr.dll12.0.9730.0611004823 09 Apr3:10x86
databasemailengine.dll9.0.4262.07562413 09 Aug21:09x86
databasemailprotocols.dll9.0.4262.04284013 09 Aug21:09x86
distrib.exe2005.90.4262.06741613 09 Aug21:10x86
dtspipeline.dll2005.90.4262.060247213 09 Aug21:10x86
dtspipelineperf.dll2005.90.4262.03005613 09 Aug21:10x86
fteref.dll12.0.9730.044646423 09 Apr3:11x86
infosoft.dll12.0.9730.046576023 09 Apr3:10x86
korwbrkr.dll12.0.9730.06846423 09 Apr3:10x86
langwrbk.dll12.0.9730.013398423 09 Apr3:10x86
logread.exe2005.90.4262.039920813 09 Aug21:13x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4262.029269613 09 Aug21:13x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4262.0162544813 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341613 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4262.09610413 09 Aug21:14x86
msfte.dll12.0.9730.0243184023 09 Apr3:10x86
msftefd.exe12.0.9730.06435223 09 Apr3:10x86
msftepxy.dll12.0.9730.09302423 09 Apr3:10x86
msftesql.exe12.0.9730.09302423 09 Apr3:10x86
msgprox.dll2005.90.4262.019696813 09 Aug21:14x86
msir5jp.dll5.0.2130.0315734423 09 Apr3:11x86
msmdlocal.dll9.0.4262.01598447213 09 Aug21:14x86
nlhtml.dll12.0.9730.012169623 09 Apr3:11x86
nls400.dll5.0.7112.01228732823 09 Apr3:11x86
query.dll12.0.9730.04592023 09 Apr3:11x86
rdistcom.dll2005.90.4262.064444013 09 Aug21:15x86
repldp.dll2005.90.4262.018519213 09 Aug21:15x86
replmerg.exe2005.90.4262.031780013 09 Aug21:15x86
replprov.dll2005.90.4262.055127213 09 Aug21:15x86
replrec.dll2005.90.4262.078268013 09 Aug21:15x86
replsub.dll2005.90.4262.040533613 09 Aug21:15x86
snapshot.exe9.0.4262.01109613 09 Aug21:16x86
sqlaccess.dll2005.90.4262.034698413 09 Aug21:16x86
sqlagent90.exe2005.90.4262.034647213 09 Aug21:16x86
sqlmergx.dll2005.90.4262.019132013 09 Aug21:16x86
sqlservr.exe2005.90.4262.02928418413 09 Aug21:16x86
sqltaskconnections.dll2005.90.4262.010428013 09 Aug21:16x86
sqlwep.dll2005.90.4262.08738413 09 Aug21:16x86
thawbrkr.dll12.0.9730.020361623 09 Apr3:10x86
xmlfilt.dll12.0.9730.019542423 09 Apr3:11x86
xmlrw.dll2.0.3609.016623213 09 Aug21:16x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.012015213 09 Aug21:16x86
xmlsub.dll2005.90.4262.019234413 09 Aug21:16x86
xpstar90.dll2005.90.4262.029730413 09 Aug21:16x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ SQL Server 2005 Analysis Services

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341613 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938413 09 Aug21:14x86
msmdlocal.dll9.0.4262.01598447213 09 Aug21:14x86
msmdpump.dll9.0.4262.0400880813 09 Aug21:14x86
msmdspdm.dll9.0.4262.019850413 09 Aug21:14x86
msmdsrv.exe9.0.4262.01495381613 09 Aug21:14x86
msmgdsrv.dll9.0.4262.0604757613 09 Aug21:14x86
msolap90.dll9.0.4262.0430269613 09 Aug21:14x86
xmlrw.dll2.0.3609.016623213 09 Aug21:16x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.012015213 09 Aug21:16x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นบริการรายงานของ SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มlcid
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4262.080061613 09 Aug21:13x860
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.04285613 09 Aug21:17x861028
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.05103213 09 Aug21:09x861031
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.05104813 09 Aug21:10x861036
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.04693613 09 Aug21:12x861040
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.05103213 09 Aug21:12x861041
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.04695213 09 Aug21:13x861042
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.05922413 09 Aug21:15x861049
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.04284013 09 Aug21:16x862052
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.04693613 09 Aug21:10x863082
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4262.029680813 09 Aug21:13x860
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01111213 09 Aug21:17x861028
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01109613 09 Aug21:09x861031
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01160813 09 Aug21:10x861036
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01109613 09 Aug21:12x861040
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01162413 09 Aug21:12x861041
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01109613 09 Aug21:13x861042
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01160813 09 Aug21:15x861049
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01111213 09 Aug21:17x862052
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01160813 09 Aug21:10x863082
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341613 09 Aug21:14x860
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898413 09 Aug21:14x860
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938413 09 Aug21:14x860
msmdlocal.dll9.0.4262.01598447213 09 Aug21:14x861033
msmgdsrv.dll9.0.4262.0604757613 09 Aug21:14x861033
reportingserviceslibrary.dll9.0.4262.0112010413 09 Aug21:15x860
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.013706413 09 Aug21:18x861028
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014524013 09 Aug21:09x861031
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014524013 09 Aug21:11x861036
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014525613 09 Aug21:12x861040
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014524013 09 Aug21:13x861041
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014525613 09 Aug21:13x861042
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.015343213 09 Aug21:16x861049
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.013706413 09 Aug21:17x862052
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014114413 09 Aug21:10x863082
reportingservicesservice.exe9.0.4262.01365613 09 Aug21:15x860
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01007213 09 Aug21:18x861028
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01007213 09 Aug21:10x861031
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01058413 09 Aug21:11x861036
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01008813 09 Aug21:12x861040
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01007213 09 Aug21:13x861041
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01007213 09 Aug21:13x861042
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01007213 09 Aug21:16x861049
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01007213 09 Aug21:17x862052
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01060013 09 Aug21:10x863082
reportingserviceswebserver.dll9.0.4262.0172220013 09 Aug21:15x860
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025175213 09 Aug21:18x861028
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025173613 09 Aug21:10x861031
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025173613 09 Aug21:11x861036
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025173613 09 Aug21:12x861040
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025584813 09 Aug21:13x861041
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025175213 09 Aug21:13x861042
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025992813 09 Aug21:16x861049
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.024764013 09 Aug21:17x862052
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025173613 09 Aug21:10x863082
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.4262.0132898413 09 Aug21:15x860
rsclientprint.cabN/A23644013 09 Aug21:20N/AN/A

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของบริการการแจ้งเตือน SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341613 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938413 09 Aug21:14x86
nsservice.exe9.0.4262.01828013 09 Aug21:14x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของบริการการรวม SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
dtspipeline.dll2005.90.4262.060247213 09 Aug21:10x86
dtspipelineperf.dll2005.90.4262.03005613 09 Aug21:10x86
dtswizard.exe9.0.4262.072279213 09 Aug21:10x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4262.029269613 09 Aug21:13x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341613 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4262.09610413 09 Aug21:14x86
msdtssrvr.exe9.0.4262.020258413 09 Aug21:14x86
msmdlocal.dll9.0.4262.01598447213 09 Aug21:14x86
sqldest.dll2005.90.4262.016932013 09 Aug21:16x86
sqltaskconnections.dll2005.90.4262.010428013 09 Aug21:16x86
txgroupdups.dll2005.90.4262.023944813 09 Aug21:16x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของเครื่องมือ 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
autoadmin90.dll2005.90.4262.089839213 09 Aug21:09x86
databasemailwizard.exe9.0.4262.058351213 09 Aug21:09x86
dtspipeline.dll2005.90.4262.060247213 09 Aug21:10x86
dtspipelineperf.dll2005.90.4262.03005613 09 Aug21:10x86
dtswizard.exe9.0.4262.072279213 09 Aug21:10x86
microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.4262.0276260013 09 Aug21:13x86
microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.4262.050570413 09 Aug21:13x86
microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.4262.091940013 09 Aug21:13x86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4262.080061613 09 Aug21:13x86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4262.029680813 09 Aug21:13x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4262.029269613 09 Aug21:13x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4262.0162544813 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341613 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4262.09610413 09 Aug21:14x86
msgprox.dll2005.90.4262.019696813 09 Aug21:14x86
msmdlocal.dll9.0.4262.01598447213 09 Aug21:14x86
msmgdsrv.dll9.0.4262.0604757613 09 Aug21:14x86
msolap90.dll9.0.4262.0430269613 09 Aug21:14x86
objectexplorer.dll9.0.4262.0270524013 09 Aug21:15x86
replprov.dll2005.90.4262.055127213 09 Aug21:15x86
replrec.dll2005.90.4262.078268013 09 Aug21:15x86
replsub.dll2005.90.4262.040533613 09 Aug21:15x86
reportingserviceslibrary.dll9.0.4262.0112010413 09 Aug21:15x86
sqldest.dll2005.90.4262.016932013 09 Aug21:16x86
sqlmanagerui.dll9.0.4262.0608445613 09 Aug21:16x86
sqltaskconnections.dll2005.90.4262.010428013 09 Aug21:16x86
sqlwb.exe2005.90.4262.082261613 09 Aug21:16x86
txgroupdups.dll2005.90.4262.023944813 09 Aug21:16x86
xmlrw.dll2.0.3609.016623213 09 Aug21:16x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.012015213 09 Aug21:16x86
xmlsub.dll2005.90.4262.019234413 09 Aug21:16x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 รุ่นโปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atxcore90.dll2005.90.4262.02903214 09 Aug0:13x64
chsbrkr.dll12.0.9730.0169148823 09 Apr5:24x64
chtbrkr.dll12.0.9730.0610748823 09 Apr5:24x64
databasemailengine.dll9.0.4262.07562414 09 Aug0:13x86
databasemailprotocols.dll9.0.4262.04285614 09 Aug0:13x86
distrib.exe2005.90.4262.08330414 09 Aug0:14x64
dtspipeline.dll2005.90.4262.0106632814 09 Aug0:14x64
dtspipelineperf.dll2005.90.4262.04079214 09 Aug0:14x64
fteref.dll12.0.9730.043315223 09 Apr5:24x64
infosoft.dll12.0.9730.061884823 09 Apr5:24x64
korwbrkr.dll12.0.9730.09916823 09 Apr5:24x64
langwrbk.dll12.0.9730.023433623 09 Apr5:24x64
logread.exe2005.90.4262.052516014 09 Aug0:16x64
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4262.029269613 09 Aug21:13x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4262.0181640814 09 Aug0:16x64
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341614 09 Aug0:16x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021896814 09 Aug0:16x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091940014 09 Aug0:16x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4262.09610414 09 Aug0:16x86
msfte.dll12.0.9730.0381372823 09 Apr5:24x64
msftefd.exe12.0.9730.09660823 09 Apr5:24x64
msftepxy.dll12.0.9730.012476823 09 Apr5:24x64
msftesql.exe12.0.9730.015600023 09 Apr5:24x64
msgprox.dll2005.90.4262.025892014 09 Aug0:16x64
msir5jp.dll5.0.2130.0341897623 09 Apr5:24x64
msmdlocal.dll9.0.4262.01598447213 09 Aug21:14x86
nlhtml.dll12.0.9730.018928023 09 Apr5:24x64
nls400.dll5.0.7112.01410185623 09 Apr5:24x64
query.dll12.0.9730.06590423 09 Apr5:24x64
rdistcom.dll2005.90.4262.082109614 09 Aug0:17x64
repldp.dll2005.90.4262.018519213 09 Aug21:15x86
repldp.dll2005.90.4262.023690414 09 Aug0:17x64
replmerg.exe2005.90.4262.041456814 09 Aug0:17x64
replprov.dll2005.90.4262.075095214 09 Aug0:17x64
replrec.dll2005.90.4262.0101052014 09 Aug0:17x64
replsub.dll2005.90.4262.050876014 09 Aug0:17x64
snapshot.exe9.0.4262.01109613 09 Aug21:16x86
snapshot.exe9.0.4262.01109614 09 Aug0:18x86
sqlaccess.dll2005.90.4262.035413614 09 Aug0:18x86
sqlagent90.exe2005.90.4262.042581614 09 Aug0:18x64
sqlmergx.dll2005.90.4262.023381614 09 Aug0:18x64
sqlservr.exe2005.90.4262.03968546414 09 Aug0:18x64
sqltaskconnections.dll2005.90.4262.015036014 09 Aug0:18x64
sqlwep.dll2005.90.4262.08738413 09 Aug21:16x86
sqlwep.dll2005.90.4262.012015214 09 Aug0:18x64
thawbrkr.dll12.0.9730.020720023 09 Apr5:24x64
xmlfilt.dll12.0.9730.026659223 09 Apr5:24x64
xmlrw.dll2.0.3609.016623213 09 Aug21:16x86
xmlrw.dll2.0.3609.027888814 09 Aug0:19x64
xmlrwbin.dll2.0.3609.012015213 09 Aug21:16x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.019594414 09 Aug0:19x64
xmlsub.dll2005.90.4262.033520814 09 Aug0:19x64
xpstar90.dll2005.90.4262.054869614 09 Aug0:19x64

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ SQL Server 2005 Analysis Services

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341614 09 Aug0:16x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021896814 09 Aug0:16x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091940014 09 Aug0:16x86
msmdlocal.dll9.0.4262.01598447213 09 Aug21:14x86
msmdlocal.dll9.0.4262.03224816814 09 Aug0:17x64
msmdpump.dll9.0.4262.0526525614 09 Aug0:17x64
msmdspdm.dll9.0.4262.019850414 09 Aug0:17x86
msmdsrv.exe9.0.4262.03163631214 09 Aug0:17x64
msmgdsrv.dll9.0.4262.0604757613 09 Aug21:14x86
msmgdsrv.dll9.0.4262.0980463214 09 Aug0:17x64
msolap90.dll9.0.4262.0430269613 09 Aug21:14x86
msolap90.dll9.0.4262.0593493614 09 Aug0:17x64
xmlrw.dll2.0.3609.016623213 09 Aug21:16x86
xmlrw.dll2.0.3609.027888814 09 Aug0:19x64
xmlrwbin.dll2.0.3609.012015213 09 Aug21:16x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.019594414 09 Aug0:19x64

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้บริการรายงานของ SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มlcid
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4262.080060014 09 Aug0:16x860
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.04285614 09 Aug0:19x861028
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.05104814 09 Aug0:13x861031
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.05104814 09 Aug0:14x861036
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.04695214 09 Aug0:15x861040
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.05103214 09 Aug0:15x861041
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.04693614 09 Aug0:16x861042
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.05924014 09 Aug0:17x861049
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.04284014 09 Aug0:19x862052
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.04695214 09 Aug0:14x863082
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4262.029679214 09 Aug0:16x860
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01111214 09 Aug0:19x861028
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01111214 09 Aug0:13x861031
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01162414 09 Aug0:14x861036
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01111214 09 Aug0:15x861040
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01162414 09 Aug0:15x861041
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01109614 09 Aug0:16x861042
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01160814 09 Aug0:18x861049
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01109614 09 Aug0:19x862052
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01162414 09 Aug0:14x863082
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341614 09 Aug0:16x860
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021896814 09 Aug0:16x860
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091940014 09 Aug0:16x860
msmdlocal.dll9.0.4262.03224816814 09 Aug0:17x641033
msmgdsrv.dll9.0.4262.0980463214 09 Aug0:17x641033
reportingserviceslibrary.dll9.0.4262.0112008814 09 Aug0:17x860
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.013704814 09 Aug0:19x861028
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014524014 09 Aug0:14x861031
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014524014 09 Aug0:14x861036
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014525614 09 Aug0:15x861040
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014525614 09 Aug0:16x861041
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014524014 09 Aug0:16x861042
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.015343214 09 Aug0:18x861049
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.013706414 09 Aug0:19x862052
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014114414 09 Aug0:14x863082
reportingservicesservice.exe9.0.4262.01367214 09 Aug0:17x860
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01007214 09 Aug0:19x861028
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01007214 09 Aug0:14x861031
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01060014 09 Aug0:14x861036
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01007214 09 Aug0:15x861040
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01008814 09 Aug0:16x861041
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01007214 09 Aug0:16x861042
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01007214 09 Aug0:18x861049
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01007214 09 Aug0:19x862052
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01060014 09 Aug0:14x863082
reportingserviceswebserver.dll9.0.4262.0172220014 09 Aug0:17x860
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025173614 09 Aug0:19x861028
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025175214 09 Aug0:14x861031
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025175214 09 Aug0:14x861036
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025173614 09 Aug0:15x861040
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025583214 09 Aug0:16x861041
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025175214 09 Aug0:16x861042
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025992814 09 Aug0:18x861049
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.024764014 09 Aug0:19x862052
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025175214 09 Aug0:14x863082
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.4262.0132900014 09 Aug0:17x860
rsclientprint.cabN/A23644013 09 Aug21:20N/AN/A

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้บริการการแจ้งเตือน SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341613 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341614 09 Aug0:16x64
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021896814 09 Aug0:16x64
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091940014 09 Aug0:16x64
nsservice.exe9.0.4262.01826414 09 Aug0:17x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้บริการการรวม SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
dtspipeline.dll2005.90.4262.0106632814 09 Aug0:14x64
dtspipelineperf.dll2005.90.4262.04079214 09 Aug0:14x64
dtswizard.exe9.0.4262.071869614 09 Aug0:14x64
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4262.029269613 09 Aug21:13x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341614 09 Aug0:16x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021896814 09 Aug0:16x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091940014 09 Aug0:16x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4262.09610414 09 Aug0:16x86
msdtssrvr.exe9.0.4262.019850414 09 Aug0:16x64
msmdlocal.dll9.0.4262.03224816814 09 Aug0:17x64
sqldest.dll2005.90.4262.026453614 09 Aug0:18x64
sqltaskconnections.dll2005.90.4262.015036014 09 Aug0:18x64
txgroupdups.dll2005.90.4262.047549614 09 Aug0:19x64

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้เครื่องมือ 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
autoadmin90.dll2005.90.4262.089839213 09 Aug21:09x86
databasemailwizard.exe9.0.4262.058351213 09 Aug21:09x86
dtspipeline.dll2005.90.4262.060247213 09 Aug21:10x86
dtspipelineperf.dll2005.90.4262.03005613 09 Aug21:10x86
dtswizard.exe9.0.4262.072279213 09 Aug21:10x86
microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.4262.0276260013 09 Aug21:13x86
microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.4262.050570413 09 Aug21:13x86
microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.4262.091940013 09 Aug21:13x86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4262.080061613 09 Aug21:13x86
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4262.029680813 09 Aug21:13x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4262.029269613 09 Aug21:13x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4262.0162544813 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341613 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341614 09 Aug0:16x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021896814 09 Aug0:16x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091940014 09 Aug0:16x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4262.09610413 09 Aug21:14x86
microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.18261587222-Apr-080:07x86
msgprox.dll2005.90.4262.019696813 09 Aug21:14x86
msgprox.dll2005.90.4262.025892014 09 Aug0:16x64
msmdlocal.dll9.0.4262.01598447213 09 Aug21:14x86
msmdlocal.dll9.0.4262.03224816814 09 Aug0:17x64
msmgdsrv.dll9.0.4262.0604757613 09 Aug21:14x86
msmgdsrv.dll9.0.4262.0980463214 09 Aug0:17x64
msolap90.dll9.0.4262.0430269613 09 Aug21:14x86
msolap90.dll9.0.4262.0593493614 09 Aug0:17x64
objectexplorer.dll9.0.4262.0270524013 09 Aug21:15x86
replprov.dll2005.90.4262.055127213 09 Aug21:15x86
replprov.dll2005.90.4262.075095214 09 Aug0:17x64
replrec.dll2005.90.4262.078268013 09 Aug21:15x86
replrec.dll2005.90.4262.0101052014 09 Aug0:17x64
replsub.dll2005.90.4262.040533613 09 Aug21:15x86
replsub.dll2005.90.4262.050876014 09 Aug0:17x64
reportingserviceslibrary.dll9.0.4262.0112010413 09 Aug21:15x86
sqldest.dll2005.90.4262.016932013 09 Aug21:16x86
sqlmanagerui.dll9.0.4262.0608445613 09 Aug21:16x86
sqltaskconnections.dll2005.90.4262.010428013 09 Aug21:16x86
sqlwb.exe2005.90.4262.082261613 09 Aug21:16x86
txgroupdups.dll2005.90.4262.023944813 09 Aug21:16x86
xmlrw.dll2.0.3609.016623213 09 Aug21:16x86
xmlrw.dll2.0.3609.027888814 09 Aug0:19x64
xmlrwbin.dll2.0.3609.012015213 09 Aug21:16x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.019594414 09 Aug0:19x64
xmlsub.dll2005.90.4262.019234413 09 Aug21:16x86
xmlsub.dll2005.90.4262.033520814 09 Aug0:19x64

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของโปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atxcore90.dll2005.90.4262.05615214 09 Aug0:40ia64
chsbrkr.dll12.0.9730.0188092823 09 Apr4:13ia64
chtbrkr.dll12.0.9730.0615256023 09 Apr4:13ia64
databasemailengine.dll9.0.4262.07562414 09 Aug0:40x86
databasemailprotocols.dll9.0.4262.04285614 09 Aug0:40x86
distrib.exe2005.90.4262.019748014 09 Aug0:40ia64
dtspipeline.dll2005.90.4262.0193162414 09 Aug0:40ia64
dtspipelineperf.dll2005.90.4262.08176814 09 Aug0:40ia64
fteref.dll12.0.9730.043315223 09 Apr4:13ia64
infosoft.dll12.0.9730.0191267223 09 Apr4:13ia64
korwbrkr.dll12.0.9730.018006423 09 Apr4:13ia64
langwrbk.dll12.0.9730.033059223 09 Apr4:13ia64
logread.exe2005.90.4262.0110012014 09 Aug0:43ia64
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4262.029269613 09 Aug21:13x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4262.0253066414 09 Aug0:43ia64
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341614 09 Aug0:43x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898414 09 Aug0:43x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938414 09 Aug0:43x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4262.09610414 09 Aug0:43x86
msfte.dll12.0.9730.0708184023 09 Apr4:13ia64
msftefd.exe12.0.9730.017086423 09 Apr4:13ia64
msftepxy.dll12.0.9730.013296023 09 Apr4:13ia64
msftesql.exe12.0.9730.029219223 09 Apr4:13ia64
msgprox.dll2005.90.4262.054205614 09 Aug0:43ia64
msir5jp.dll5.0.2130.0382192023 09 Apr4:13ia64
msmdlocal.dll9.0.4262.05003146414 09 Aug0:43ia64
nlhtml.dll12.0.9730.029321623 09 Apr4:13ia64
nls400.dll5.0.7112.01474750423 09 Apr4:13ia64
query.dll12.0.9730.012068823 09 Apr4:13ia64
rdistcom.dll2005.90.4262.0188810414 09 Aug0:44ia64
repldp.dll2005.90.4262.018519213 09 Aug21:15x86
repldp.dll2005.90.4262.051236014 09 Aug0:44ia64
replmerg.exe2005.90.4262.095472814 09 Aug0:44ia64
replprov.dll2005.90.4262.0162749614 09 Aug0:44ia64
replrec.dll2005.90.4262.0214717614 09 Aug0:44ia64
replsub.dll2005.90.4262.0115696814 09 Aug0:44ia64
snapshot.exe9.0.4262.01109613 09 Aug21:16x86
snapshot.exe9.0.4262.01111214 09 Aug0:45x86
sqlaccess.dll2005.90.4262.034852014 09 Aug0:45x86
sqlagent90.exe2005.90.4262.0125269614 09 Aug0:45ia64
sqlmergx.dll2005.90.4262.044375214 09 Aug0:45ia64
sqlservr.exe2005.90.4262.07298954414 09 Aug0:45ia64
sqltaskconnections.dll2005.90.4262.031421614 09 Aug0:45ia64
sqlwep.dll2005.90.4262.08738413 09 Aug21:16x86
sqlwep.dll2005.90.4262.021743214 09 Aug0:45ia64
thawbrkr.dll12.0.9730.025072023 09 Apr4:13ia64
xmlfilt.dll12.0.9730.043964823 09 Apr4:13ia64
xmlrw.dll2.0.3609.016623213 09 Aug21:16x86
xmlrw.dll2.0.3609.056048814 09 Aug0:46ia64
xmlrwbin.dll2.0.3609.012015213 09 Aug21:16x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.033060014 09 Aug0:46ia64
xmlsub.dll2005.90.4262.057892014 09 Aug0:46ia64
xpstar90.dll2005.90.4262.096496814 09 Aug0:46ia64

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ SQL Server 2005 Analysis Services

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341614 09 Aug0:43x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898414 09 Aug0:43x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938414 09 Aug0:43x86
msmdlocal.dll9.0.4262.01598447213 09 Aug21:14x86
msmdlocal.dll9.0.4262.05003146414 09 Aug0:43ia64
msmdpump.dll9.0.4262.0674954414 09 Aug0:43ia64
msmdspdm.dll9.0.4262.019850414 09 Aug0:43x86
msmdsrv.exe9.0.4262.04898340014 09 Aug0:44ia64
msmgdsrv.dll9.0.4262.0604757613 09 Aug21:14x86
msmgdsrv.dll9.0.4262.01317975214 09 Aug0:44ia64
msolap90.dll9.0.4262.0430269613 09 Aug21:14x86
msolap90.dll9.0.4262.0792509614 09 Aug0:44ia64
xmlrw.dll2.0.3609.016623213 09 Aug21:16x86
xmlrw.dll2.0.3609.056048814 09 Aug0:46ia64
xmlrwbin.dll2.0.3609.012015213 09 Aug21:16x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.033060014 09 Aug0:46ia64

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของบริการรายงานของ SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มlcid
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4262.080060014 09 Aug0:43x860
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.04285614 09 Aug0:46x861028
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.05103214 09 Aug0:40x861031
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.05104814 09 Aug0:41x861036
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.04693614 09 Aug0:42x861040
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.05103214 09 Aug0:42x861041
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.04695214 09 Aug0:43x861042
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.04284014 09 Aug0:46x862052
microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4262.04695214 09 Aug0:40x863082
microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4262.029680814 09 Aug0:43x860
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01111214 09 Aug0:46x861028
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01111214 09 Aug0:40x861031
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01162414 09 Aug0:41x861036
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01109614 09 Aug0:42x861040
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01160814 09 Aug0:42x861041
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01111214 09 Aug0:43x861042
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01111214 09 Aug0:46x862052
microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4262.01162414 09 Aug0:40x863082
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341614 09 Aug0:43x860
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898414 09 Aug0:43x860
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938414 09 Aug0:43x860
msmdlocal.dll9.0.4262.05003146414 09 Aug0:43ia641033
msmgdsrv.dll9.0.4262.01317975214 09 Aug0:44ia641033
reportingserviceslibrary.dll9.0.4262.0112008814 09 Aug0:44x860
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.013706414 09 Aug0:สีกันx861028
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014524014 09 Aug0:40x861031
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014525614 09 Aug0:41x861036
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014525614 09 Aug0:42x861040
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014525614 09 Aug0:43x861041
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014524014 09 Aug0:43x861042
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.013706414 09 Aug0:46x862052
reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4262.014116014 09 Aug0:41x863082
reportingservicesservice.exe9.0.4262.01365614 09 Aug0:44x860
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01008814 09 Aug0:สีกันx861028
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01007214 09 Aug0:40x861031
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01060014 09 Aug0:41x861036
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01007214 09 Aug0:42x861040
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01008814 09 Aug0:43x861041
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01008814 09 Aug0:43x861042
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01008814 09 Aug0:46x862052
reportingservicesservice.resources.dll9.0.4262.01060014 09 Aug0:41x863082
reportingserviceswebserver.dll9.0.4262.0172221614 09 Aug0:44x860
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025175214 09 Aug0:สีกันx861028
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025173614 09 Aug0:40x861031
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025173614 09 Aug0:41x861036
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025175214 09 Aug0:42x861040
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025583214 09 Aug0:43x861041
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025173614 09 Aug0:43x861042
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.024765614 09 Aug0:46x862052
reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4262.025175214 09 Aug0:41x863082
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.4262.0132900014 09 Aug0:44x860
rsclientprint.cabN/A23644013 09 Aug21:20N/AN/A

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของบริการการแจ้งเตือน SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341613 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341614 09 Aug0:43ia64
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898414 09 Aug0:43ia64
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938414 09 Aug0:43ia64
nsservice.exe9.0.4262.01826414 09 Aug0:44x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของบริการการรวม SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
dtspipeline.dll2005.90.4262.0193162414 09 Aug0:40ia64
dtspipelineperf.dll2005.90.4262.08176814 09 Aug0:40ia64
dtswizard.exe9.0.4262.071869614 09 Aug0:40ia64
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4262.029269613 09 Aug21:13x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341614 09 Aug0:43x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898414 09 Aug0:43x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938414 09 Aug0:43x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4262.09610414 09 Aug0:43x86
msdtssrvr.exe9.0.4262.019850414 09 Aug0:43ia64
msmdlocal.dll9.0.4262.05003146414 09 Aug0:43ia64
sqldest.dll2005.90.4262.059888814 09 Aug0:45ia64
sqltaskconnections.dll2005.90.4262.031421614 09 Aug0:45ia64
txgroupdups.dll2005.90.4262.090813614 09 Aug0:46ia64

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของเครื่องมือ 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
autoadmin90.dll2005.90.4262.089839213 09 Aug21:09x86
databasemailwizard.exe9.0.4262.058351213 09 Aug21:09x86
dtspipeline.dll2005.90.4262.060247213 09 Aug21:10x86
dtspipelineperf.dll2005.90.4262.03005613 09 Aug21:10x86
dtswizard.exe9.0.4262.072279213 09 Aug21:10x86
microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.4262.0276260013 09 Aug21:13x86
microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.4262.050570413 09 Aug21:13x86
microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.4262.091940013 09 Aug21:13x86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4262.080061613 09 Aug21:13x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4262.029269613 09 Aug21:13x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4262.0162544813 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341613 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4262.0160341614 09 Aug0:43x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4262.021898414 09 Aug0:43x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938413 09 Aug21:14x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4262.091938414 09 Aug0:43x86
microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4262.09610413 09 Aug21:14x86
microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.18261587222-Apr-080:07x86
msgprox.dll2005.90.4262.019696813 09 Aug21:14x86
msgprox.dll2005.90.4262.054205614 09 Aug0:43ia64
msmdlocal.dll9.0.4262.01598447213 09 Aug21:14x86
msmdlocal.dll9.0.4262.05003146414 09 Aug0:43ia64
msmgdsrv.dll9.0.4262.0604757613 09 Aug21:14x86
msmgdsrv.dll9.0.4262.01317975214 09 Aug0:44ia64
msolap90.dll9.0.4262.0430269613 09 Aug21:14x86
msolap90.dll9.0.4262.0792509614 09 Aug0:44ia64
objectexplorer.dll9.0.4262.0270524013 09 Aug21:15x86
replprov.dll2005.90.4262.055127213 09 Aug21:15x86
replprov.dll2005.90.4262.0162749614 09 Aug0:44ia64
replrec.dll2005.90.4262.078268013 09 Aug21:15x86
replrec.dll2005.90.4262.0214717614 09 Aug0:44ia64
replsub.dll2005.90.4262.040533613 09 Aug21:15x86
replsub.dll2005.90.4262.0115696814 09 Aug0:44ia64
sqldest.dll2005.90.4262.016932013 09 Aug21:16x86
sqlmanagerui.dll9.0.4262.0608445613 09 Aug21:16x86
sqltaskconnections.dll2005.90.4262.010428013 09 Aug21:16x86
sqlwb.exe2005.90.4262.082261613 09 Aug21:16x86
txgroupdups.dll2005.90.4262.023944813 09 Aug21:16x86
xmlrw.dll2.0.3609.016623213 09 Aug21:16x86
xmlrw.dll2.0.3609.056048814 09 Aug0:46ia64
xmlrwbin.dll2.0.3609.012015213 09 Aug21:16x86
xmlrwbin.dll2.0.3609.033060014 09 Aug0:46ia64
xmlsub.dll2005.90.4262.019234413 09 Aug21:16x86
xmlsub.dll2005.90.4262.057892014 09 Aug0:46ia64

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970894 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.1
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB970894 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970894

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com